ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 5 februarie 2004pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 16 februarie 2004    Având în vedere faptul că în actualul context politico-militar ofiţerii, maiştrii militari, subofiţerii şi militarii angajaţi pe bază de contract din armată trebuie să îndeplinească misiuni cât mai complexe de menţinere a păcii în teatre de operaţii răspândite în întreaga lume,luând în considerare şi faptul că prin adoptarea unor acte normative aplicabile pe plan naţional, în special în domeniul financiar, cadrele militare au pierdut anumite drepturi, fapt care a condus la diminuarea veniturilor salariale,pentru compensarea imediată a eforturilor suplimentare depuse şi ca o măsură reparatorie firească,în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IDupă punctul 3 al literei D din anexa nr. 1 la Legea nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 22 iulie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:"4. Pentru personalul militar din Ministerul Apărării Naţionale valoarea de referinţă sectorială se stabileşte, începând cu luna martie 2004, la 1.510.000 lei."  +  Articolul IISoldele de funcţie şi de grad, calculate potrivit art. I, vor fi rotunjite din 1.000 lei în 1.000 lei în favoarea personalului militar.  +  Articolul IIISumele necesare aplicării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se asigură prin diminuarea în anul 2004 a premiilor şi a cuantumului unor sporuri, prin ordin al ministrului apărării naţionale şi cu încadrare în creditele bugetare aprobate cu această destinaţie.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul apărării naţionale,Ioan Mircea PaşcuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 5 februarie 2004.Nr. 2.---------