INSTRUCŢIUNI din 30 ianuarie 2004privind importul şi exportul fizic de instrumente de plată sub formă de numerar
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 10 februarie 2004     +  Articolul 1Instrumentele de plată sub formă de numerar reprezintă valută efectivă/monedă naţională (leu), respectiv numerar sub forma bancnotelor şi monedelor în circulaţie.  +  Articolul 2Persoanele fizice pot introduce sau scoate în/din România sume în valută efectivă, fiind obligate să declare autorităţilor vamale române sumele în valută efectivă aflate asupra lor care depăşesc echivalentul a 10.000 euro/persoană/călătorie.  +  Articolul 3 (1) Persoanele fizice pot introduce sau scoate în/din România sume efective în monedă naţională (leu), fiind obligate să declare autorităţilor vamale române sumele în monedă naţională (leu) aflate asupra lor, care depăşesc echivalentul a 1.000 euro/persoană/călătorie. (2) În situaţia în care, prin acordurile/protocoalele încheiate, este stabilit un alt cuantum al sumelor în lei ce pot fi introduse/scoase în/din România, se aplică prevederile acordului/protocolului în cauză. (3) Pot fi introduse/scoase în/din România bancnote şi monede, indiferent de valoarea lor nominală.  +  Articolul 4Prezentele instrucţiuni se aplică în mod corespunzător minorilor menţionaţi în paşaportul titularului, când aceştia călătoresc împreună cu titularul paşaportului, precum şi persoanelor fizice - reprezentanţi sau împuterniciţi legali ai persoanelor juridice sau ai altor entităţi fără personalitate juridică.  +  Articolul 5Nedeclararea la autorităţile vamale a sumelor în numerar, în valută şi/sau în monedă naţională (leu), pe care persoanele fizice le au asupra lor la intrarea/ieşirea în/din România şi care depăşesc limitele stabilite în prezentele instrucţiuni, constituie contravenţie şi se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.-------