HOTĂRÂRE nr. 90 din 29 ianuarie 2004pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 10 februarie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICPoziţia nr. 76 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 19 iulie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    Nr. crt.ŢaraValutaCategoriile de diurnăPlafoanele de cazare
    IIIAB
    "76.IrakUSD609680160"
  PRIM-MINISTRU ADRIAN NĂSTASEContrasemnează:--------------p. Ministrul afacerilor externe,Cristian Diaconescu,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 29 ianuarie 2004.Nr. 90.----------