RECTIFICARE nr. 213 din 12 decembrie 2003la Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 213/2003
EMITENT
  • REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 10 februarie 2004    În anexa la Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 213/2003 pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind ajutorul de stat în domeniul asigurării creditelor pentru export pe termen scurt, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 19 ianuarie 2004, se face următoarea rectificare:- la pct. 3.9 în loc de: "..... naţiunii ......" se va citi: "..... ţării .....".-------