RECTIFICARE nr. 571 din 22 decembrie 2003la Legea nr. 571/2003
EMITENT
  • REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 6 februarie 2004    În Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, se fac următoarele rectificări:- la art. 22 alin. (6), în loc de: "... societăţi comerciale bancare, persoane juridice..." se va citi: "... societăţi comerciale bancare - persoane juridice...";- la art. 24 alin. (2) lit. a), în loc de: "... în prestarea de servicii pentru..." se va citi: "... în prestarea de servicii, pentru...";- la art. 38 alin. (1), în loc de: "... 1 iulie 2003..." se va citi: "... 1 iulie 2002...";- la art. 46 alin. (1), în loc de: "... potrivit procedurii prevăzute la art. 45." se va citi: "... potrivit procedurii prevăzute la art. 43.";- la art. 97 alin. (5) lit. b), în loc de: "din valuta de circulaţie internaţională, în lei, ..." se va citi: "din valuta de circulaţie internaţională în lei, ...";- la art. 135 alin. (3), în loc de: "... avansuri..." se va citi: "... avansuri...";- la art. 141 alin. (1) lit. f), în loc de: "... ultarioare..." se va citi: "... ulterioare...";- la art. 202 alin. (1), în loc de: "... prezentului capitol..." se va citi: "... prezentei secţiuni...";- la art. 240 alin. (1) teza a II-a, în loc de: "... antrepozitarul fiscal autorizat..." se va citi: "...antrepozitarul autorizat...";- la art. 258 alin. (2) în tabel, virgulele se vor înlocui cu puncte;- la art. 294 alin. (7), în loc de: "... prevăzute la alin. (1), (2) şi (4)..." se va citi: "... prevăzute la alin. (3) şi (4)...";- la art. 294 alin. (8), în loc de: "... prevăzute la alin. (1), (2) şi (4)..." se va citi: "...prevăzute la alin. (2) şi (4)...".-----------