HOTĂRÎRE Nr. 395 din 15 iulie 1994privind aprobarea efectuării unor cheltuieli de protocol de către Ministerul Afacerilor Externe
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 228 din 22 august 1994    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă suportarea de către Ministerul Afacerilor Externe a cheltuielilor de protocol ocazionate de invitarea în ţara a unui număr de 32 de personalităţi străine, cu prilejul desfăşurării "Cursurilor de vara Titulescu" - iulie 1994, prin derogare de la prevederile cap. II pct. 2 din Normele privind organizarea în ţara a acţiunilor de protocol şi a unor manifestări cu caracter cultural ştiinţific, precum şi cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către instituţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1991.  +  Articolul 2Cheltuielile pentru invitaţii străini prevăzuţi la art. 1 se vor încadra în limitele stabilite de normele în vigoare. p. PRIM-MINISTRUDAN MIRCEA POPESCU,Ministru de stat,ministrul muncii şi protecţiei socialeContrasemnează:----------------Ministru de stat,ministrul afacerilor externe,Teodor Viorel MelescanuMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu----------------------