HOTĂRÂRE nr. 30 din 15 ianuarie 2004privind aprobarea Planului de acţiuni pe anul 2004 al Programului de guvernare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 30 ianuarie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Planul de acţiuni pe anul 2004 al Programului de guvernare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale de specialitate subordonate Guvernului au obligaţia de a urmări îndeplinirea la termenele stabilite a prevederilor specifice domeniului lor de activitate din Planul de acţiuni pe anul 2004.  +  Articolul 3Prefecturile judeţelor şi a municipiului Bucureşti vor asigura urmărirea realizării măsurilor şi acţiunilor ce revin fiecărui judeţ şi municipiului Bucureşti, cuprinse în Planul de acţiuni pe anul 2004.  +  Articolul 4Comisia Naţionala de Prognoza, împreună cu ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale de specialitate din subordinea Guvernului, va prezenta Executivului, trimestrial, o informare privind stadiul realizării prevederilor Planului de acţiuni pe anul 2004, precum şi măsurile necesare în vederea respectării angajamentelor pe anul 2004.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:----------------Preşedintele Comisiei Naţionale de Prognoza,Mircea Vasile PanaiteMinistrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistrul delegatpentru administraţia publică,Gabriel OpreaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 15 ianuarie 2004.Nr. 30.  +  AnexăPLAN 15/01/2004