ORDIN nr. 192 din 28 ianuarie 2004privind stabilirea baremului anual de impunere şi a deducerii personale de bază pentru calculul impozitului pe venitul anual global impozabil realizat în anul fiscal 2003
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 30 ianuarie 2004    În temeiul art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 101 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Pentru determinarea impozitului pe venitul anual global impozabil realizat în anul fiscal 2003, în baza prevederilor art. 101 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi ale art. 8 alin. (4) şi ale art. 13 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată cu modificări prin Legea nr. 493/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte următorul barem anual: Venit anual impozabil (lei) Impozitul anual (lei) până la 27.000.000 18% 27.000.001-67.000.000 4.860.000 + 23% pentru ceea ce depăşeşte suma de 27.000.000 lei 67.000.001-106.900.000 14.060.000 + 28% pentru ceea ce depăşeşte suma de 67.000.000 lei 106.900.001-149.400.000 25.232.000 + 34% pentru ceea ce depăşeşte suma de 106.900.000 lei peste 149.400.000 39.682.000 + 40% pentru ceea ce depăşeşte suma de 149.400.000 lei (2) Deducerea personală de bază stabilită potrivit prevederilor art. 13 alin. (2) şi (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 493/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru calcularea bazei de calcul a impozitului pe venitul anual global realizat în anul 2003 este de 1.900.000 lei pe lună. (3) Totodată, la stabilirea venitului net anual din salarii, cheltuiala profesională se corectează în funcţie de valoarea deducerii personale de bază.  +  Articolul 2Baza de calcul a venitului supus impozitului anual se calculează prin rotunjire la 1.000 lei, în sensul că fracţiunile sub 1.000 lei se neglijează.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 28 ianuarie 2004.Nr. 192.--------