HOTĂRÂRE nr. 28 din 15 ianuarie 2004privind aprobarea înfiinţării şi finanţării parţiale din fonduri de la bugetul de stat a cheltuielilor de organizare şi funcţionare a reprezentanţei comerciale a Societăţii Comerciale "ADREM INVEST" - S.R.L. la Moscova - Federaţia Rusă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 28 ianuarie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al cap. II pct. 1 lit. c) din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat, aprobată prin Legea nr. 663/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă finanţarea parţială din fonduri de la bugetul de stat a unor categorii de cheltuieli privind organizarea şi funcţionarea reprezentanţei comerciale care se înfiinţează de către Societatea Comercială "ADREM INVEST" - S.R.L la Moscova - Federaţia Rusă, pentru promovarea ofertei de export al instalaţiilor industriale care folosesc tehnologii sub vid sau atmosferă controlată şi alte echipamente industriale.  +  Articolul 2 (1) Categoriile de cheltuieli care se asigură parţial din fonduri de la bugetul de stat şi valorile acestora sunt prevăzute în devizul de cheltuieli cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Finanţarea din fonduri publice a cheltuielilor de organizare şi funcţionare a reprezentanţei comerciale se face în proporţie de 45% din valoarea cheltuielilor prevăzute în deviz.  +  Articolul 3 (1) Perioada de finanţare parţială a cheltuielilor prevăzute în deviz este de un an de la data înregistrării reprezentanţei comerciale. (2) Cheltuielile aferente operaţiunilor de înregistrare, care se efectuează înaintea datei de înregistrare a reprezentanţei comerciale, sunt finanţate în conformitate cu prevederile art. 2.  +  Articolul 4 (1) Decontarea cotei de 45% din cheltuielile efectuate de reprezentanţa comercială, în limita sumelor prevăzute în deviz pe fiecare categorie de cheltuieli, se face trimestrial de către Ministerul Economiei şi Comerţului, pe baza cererii şi a documentelor justificative prezentate de către Societatea Comercială "ADREM INVEST" - S.R.L. (2) Decontarea cheltuielilor efectuate în valută de către reprezentanţa comercială se face în echivalentul în lei, la cursul de schimb valutar leu-euro comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data efectuării plăţii.  +  Articolul 5Societatea Comercială "ADREM INVEST" S.R.L. prezintă trimestrial Ministerului Economiei şi Comerţului un raport privind activitatea desfăşurată de către reprezentanţa comercială la Moscova - Federaţia Rusă, în domeniul promovării exportului.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────p. Ministrul economieişi comerţului,Mihai Berinde,secretar de statMinistrul delegatpentru comerţ,Eugen DijmărescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 15 ianuarie 2004.Nr. 28.  +  AnexăDEVIZprivind cheltuielile de organizare şi funcţionare, pe operioadă de un an, a reprezentanţei comerciale a SocietăţiiComerciale "ADREM INVEST" - S.R.L. la Moscova - Federaţia Rusă
    Categorii de cheltuieliValoarea cheltuielilor (euro)Valoarea cotei de 45% (euro)
    a)Înregistrarea reprezentanţei comerciale    
      - taxe notariale, taxe de autentificare, taxe de    
      înregistrare, taxe de avocat, taxe de timbru etc.1.329,0598,0
    b)Dotare cu inventar de birou2.648,01.192,0
      - calculator (1 bucată)1.152,0519,0
      - imprimantă color (1 bucată)176,079,0
      - telefon/fax (1 bucată)114,051,0
      - copiator/printer (1 bucată)354,0159,0
      - birouri (2 bucăţi)156,070,0
      - sertar pentru birou (2 bucăţi)172,078,0
      - scaune (6 bucăţi)85,038,0
      - dulap (2 bucăţi)337,0152,0
      - masă de consiliu (1 bucată)102,046,0
    c)Chirie şi utilităţi:20.3839.172,0
      - chirie pentru birou şi plata utilităţilor    
    d)Telefon, fax, Internet5.938,02.672,0
      - telefon/fax4.431,01.994,0
      - Internet1.507,0678,0
      TOTAL DEVIZ:30.298,013.634,0
  ────────────