HOTĂRÂRE nr. 31 din 15 ianuarie 2004privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Prefecturii judeţului Bihor în administrarea Institutului Naţional de Statistică, pentru Direcţia Judeţeană de Statistică Bihor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 28 ianuarie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea din administrarea Prefecturii judeţului Bihor în administrarea Institutului Naţional de Statistică, pentru Direcţia Judeţeană de Statistică Bihor, a unei părţi din imobilul, proprietate publică a statului, situat în municipiul Oradea, str. Parcul Traian nr. 5, judeţul Bihor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face prin protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Hotărârea Guvernului nr. 879/1998 privind transmiterea unor imobile situate în municipiul Oradea, judeţul Bihor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 14 decembrie 1998, se modifică în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────Preşedintele InstitutuluiNaţional de Statistică,Clementina Ivan UngureanuMinistrul administraţieişi internelor,Ioan RusMinistrul delegatpentru administraţia publică,Gabriel OpreaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 15 ianuarie 2004.Nr. 31.  +  AnexăDATELE DE IDENTIFICAREale imobilului care trece din administrarea Prefecturii Judeţului Bihorîn administrarea Institutului Naţional de Statistică, pentru DirecţiaJudeţeană de Statistică Bihor
    Adresa imobiluluiCaracteristicile tehnice ale imobiluluiNumăr de inventar
    Municipiul Oradea, str. Parcul Traian nr. 5, judeţul Bihor - zona II, parterul imobiluluiSuprafaţa construită = 476 m2111.283
    Suprafaţa terenului aferent = 323 m2  
  ─────────────