HOTĂRÂRE nr. 41 din 22 ianuarie 2004privind suplimentarea bugetului Serviciului de Protecţie şi Pază pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 28 ianuarie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă suplimentarea bugetului Serviciului de Protecţie şi Pază pe anul 2004, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, cu suma de 60.000.000 mii lei la capitolul 55.01 "Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul "Cheltuieli de capital".  +  Articolul 2Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în bugetul de stat şi în bugetul Serviciului de Protecţie şi Pază pe anul 2004.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────Directorul Serviciuluide Protecţie şi Pază,Gabriel Naghip. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 22 ianuarie 2004.Nr. 41.────────────────