ORDIN nr. 49 din 14 ianuarie 2004pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 27 ianuarie 2004    În temeiul prevederilor art. 54 pct. 2 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/2001,În baza Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, cu modificările ulterioare,ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Nerespectarea normelor tehnice prevăzute la art. 1 atrage răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.  +  Articolul 3Direcţia gestiune a deşeurilor şi substanţelor chimice periculoase va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul agriculturii,pădurilor, apelor şi mediului,Petre Daea,secretar de statBucureşti, 14 ianuarie 2004.Nr. 49.  +  AnexăNORMA 14/01/2004