HOTĂRÂRE nr. 1.610 din 23 decembrie 2003privind aprobarea Programului social pentru perioada 2003-2004
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 20 ianuarie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi ţinând seama de prevederile Programului de guvernare pe perioada 2001-2004, prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Parlamentului nr. 39/2000 pentru acordarea încrederii Guvernului,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Programul social pentru perioada 2003-2004, Planul de acţiuni pentru realizarea Programului social în perioada 2003-2004 şi Lista proiectelor de acte normative pentru realizarea Programului social în perioada 2003-2004, prevăzute în anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) Ministerele şi autorităţile administraţiei publice centrale vor acţiona pentru realizarea măsurilor din Programul social pentru perioada 2003-2004 şi din Planul de acţiuni pentru realizarea Programului social în perioada 2003-2004, la termenele p revăzute. (2) Ministerele vor elabora şi vor supune spre adoptare proiectele de acte normative necesare pentru ducerea la îndeplinire a Programului social pentru perioada 2003-2004.  +  Articolul 3 (1) Ministerele, prefecturile şi consiliile judeţene vor analiza şi vor informa lunar asupra stadiului de realizare a Programului social pentru perioada 2003-2004, stabilind măsurile necesare. (2) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei va sintetiza informările ministerelor şi autorităţilor administraţiei publice locale şi va prezenta lunar Guvernului un raport cu privire la realizarea Planului de acţiuni pentru realizarea Programului social în perioada 2003-2004 şi a proiectelor de acte normative pentru implementarea acestui program, propunând măsurile corespunzătoare pentru încadrarea în termenele stabilite.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:──────────────────Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuMinistrul economiei şi comerţului,Dan Ioan Popescup. Ministrul agriculturii,pădurilor, apelor şi mediului,Petre Daea,secretar de statMinistrul administraţieişi internelor,Ioan RusBucureşti, 23 decembrie 2003.Nr. 1.610.  +  Anexa 1PROGRAM 23/12/2003  +  Anexa 2              PLANUL DE ACŢIUNI PENTRU REALIZAREA PROGRAMULUI SOCIAL                            ÎN PERIOADA 2003 - 2004   OBIECTIVUL 1: PROTECŢIA SOCIALA A FAMILIEI
  Nr. acţ. Acţiunea Autoritatea responsabila Autoritatea colaboratoare Termenul Stadiul realizării Evaluarea acţiunii
  1.1. Asigurarea gratuita de produse lactate şi de panificaţie pentru copiii din clasele I-IV şi din gradiniţele cu program normal de 4 ore, în anul şcolar 2003-2004. Ministerul Educaţiei, Cercetarii şi Tineretului; Ministerul Administraţiei şi Internelor Ministerul Finanţelor Publice 2004 Raportare lunara Numar de beneficiari Suma cheltuita
  1.2. Acordarea alocaţiilor pentru familiile cu copii: alocaţia de stat pentru copii şi alocaţia familiala complementara, a doua prestaţie acordandu-se familiilor de la 01.01.2004, diferenţiat pe tranşe de venit şi în funcţie de numărul copiilor. Numărul estimat de beneficiari ai acestor alocaţii este de cca. 1.104.000 familii cu copii, pentru care se preconizeaza un efort bugetar de 4.897,1 mld. lei, pentru anul 2004; Ministerul Muncii, Solidaritaţii Sociale şi Familiei; Ministerul Educaţiei, Cercetarii şi Tineretului Ministerul Finanţelor Publice 2004 Raportare trimestriala Numar de beneficiari Suma cheltuita
  1.3. Indexarea venitului minim lunar garantat, în funcţie de care se acorda ajutorul social, diferenţiat în raport cu numărul de persoane pe o familie. CASPIS Ministerul Muncii, Solidaritaţii Sociale şi Familiei Ministerul Finanţelor Publice 2004 Raportare lunara Suma cheltuita Numar beneficiari: familii, persoane singure.
  1.4. Indexarea trimestriala a pensiilor, în funcţie de rata inflaţiei. Ministerul Muncii, Solidaritaţii Sociale şi Familiei; Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurari Sociale Ministerul Apararii Naţionale; Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Finanţelor Publice 2004 Raportare trimestriala Numar de beneficiari Suma cheltuita
  1.5. Continuarea procesului de recorelare a pensiilor. Posibili beneficiari: aproximativ 2,6 mil. Efort bugetar: aproximativ 5.167 mld. lei. Ministerul Muncii, Solidaritaţii Sociale şi Familiei Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurari Sociale Ianuarie 2004 Iunie 2004 Numar de beneficiari Suma cheltuita
  1.6. Creşterea în termeni reali a pensiilor agricultorilor cu până la 100% faţă de luna decembrie 2000. Dublarea pensiilor agricultorilor se realizează începând cu 1 ianuarie 2004, cu un efort financiar de 7.000 mld. lei. Vor beneficia cca. 1,1 mil. persoane. Ministerul Muncii, Solidaritaţii Sociale şi Familiei Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurari Sociale Sem. I 2004 Numar de beneficiari Suma cheltuita
  1.7. Distribuirea pentru pensionari a tichetelor de calatorie pe calea ferata, cu mijloace auto şi fluviale, cu reducere de 50%. Ministerul Muncii, Solidaritaţii Sociale şi Familiei Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurari Sociale Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului 2004 Raportare trimestriala Numar de beneficiari Suma cheltuita
  1.8. Acordarea pentru pensionari a biletelor de tratament subvenţionate de la bugetul asigurarilor sociale de stat. Numar beneficiari: 380.000 Efort bugetar: 2.714,5 mld. lei Ministerul Muncii, Solidaritaţii Sociale şi Familiei Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurari Sociale Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurari Sociale 2004 Numar de beneficiari Suma cheltuita
  1.9. Acordarea de ajutoare anuale pentru veteranii de razboi în vederea acoperirii unei parţi din costul chiriei, energiei electrice şi termice, pentru nevoi casnice. Beneficiari: cca. 190.000 Efort bugetar: aproximativ 61 mld. lei Ministerul Muncii, Solidaritaţii Sociale şi Familiei Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurari Sociale Ministerul Apararii Naţionale; Ministerul Administraţiei şi Internelor Decembrie 2003 Decembrie 2004 Numar de beneficiari Suma cheltuita
  1.10. Implementarea planurilor individuale pentru persoanele cu handicap. 20% din persoanele cu handicap din instituţii; 100% din persoanele cu handicap de pe listele de aşteptare; 50% din persoanele cu handicap din familie; 100% din tinerii (peste 18 ani) cu handicap din instituţii Ministerul Muncii, Solidaritaţii Sociale şi Familiei Autoritatea Naţionala pentru Persoane cu Handicap Consiliile judeţene, Consiliile Locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi Serviciile Publice de Asistenţa sociala 31.12.2004 Numar de planuri individuale implementate
  1.11. Finalizarea programului vizand restructurarea a 4 instituţii rezidenţiale, 1 centru total inchis, 3 centre în proceduri de inchidere Ministerul Muncii, Solidaritaţii Sociale şi Familiei Autoritatea Naţionala pentru Persoane cu Handicap Consiliile judeţene, Consiliile Locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi Serviciile Publice de Asistenţa Sociala 31.12.2004 Numar de instituţii restructurate Numar de persoane integrate social
  1.12. Crearea de servicii comunitare adecvate şi disponibile, în fiecare judeţ şi sector al municipiului Bucureşti. Ministerul Muncii, Solidaritaţii Sociale şi Familiei Autoritatea Naţionala pentru Persoane cu Handicap Consiliile Judeţene, Consiliile Locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi Serviciile Publice de Asistenţa Sociala 31.12.2004 Numar de beneficiari Numar şi tip de servicii comunitare Numar de locuri de muncă Suma cheltuita
  1.13. Implementarea modelului de depistare precoce a persoanelor susceptibile de a intră în sistemul de protecţie specifica, 10 judeţe pilot/sectoare ale municipiului Bucureşti. Ministerul Muncii, Solidaritaţii Sociale şi Familiei Autoritatea Naţionala pentru Persoane cu Handicap Consiliile Judeţene, Consiliile Locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi Serviciile Publice de Asistenţa Sociala 31.12.2004 Numar de persoane depistate
  1.14. Înfiinţarea centrelor de suport comunitar şi realizarea reţelelor locale de sprijin comunitar; 8 judeţe pilot/sectoare ale municipiului Bucureşti Ministerul Muncii, Solidaritaţii Sociale şi Familiei Autoritatea Naţionala pentru Persoane cu Handicap Consiliile Judeţene, Consiliile Locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi Serviciile Publice de Asistenţa Sociala 31.12.2004 Numar de beneficiari Numar de centre Suma cheltuita
  1.15. Crearea de centre de criza şi de facilitaţi de tipul "respite care" (capacitate 20 locuri), în fiecare judeţ şi sector al municipiului Bucureşti. Ministerul Muncii, Solidaritaţii Sociale şi Familiei Autoritatea Naţionala pentru Persoane cu Handicap Consiliile Judeţene, Consiliile Locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi Serviciile Publice de Asistenţa Sociala 31.12.2004 Numar de beneficiari Numar de centre Suma cheltuita
  1.16. Asigurarea de locuri suficiente în centre de zi şi de locuri de munca protejate; 100% din persoanele de pe listele de aşteptare; 20% din persoanele instituţionalizate. CASPIS Ministerul Muncii, Solidaritaţii Sociale şi Familiei Autoritatea Naţionala pentru Persoane cu Handicap Consiliile Judeţene, Consiliile Locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi Serviciile Publice de Asistenţa Sociala 31.12.2004 Numar de locuri de muncă protejate Numar de locuri în centrele de zi Suma cheltuita
  1.17. Înfiinţarea de locuinţe protejate sau de tip familial; 100% din persoanele de pe listele de aşteptare; 20% din persoanele instituţionalizate Ministerul Muncii, Solidaritaţii Sociale şi Familiei Autoritatea Naţionala pentru Persoane cu Handicap Consiliile Judeţene, Consiliile Locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi Serviciile Publice de Asistenţa Sociala 31.12.2004 Numar de locuinţe protejat Numar de beneficiari Suma cheltuita
  1.18. Asigurarea condiţiilor necesare desfaşurarii activităţilor de terapie ocupaţională prin arta şi/sau sport; 50% din persoanele de pe listele de aşteptare 20% din persoanele instituţionalizate Ministerul Muncii, Solidaritaţii Sociale şi Familiei Autoritatea Naţionala pentru Persoane cu Handicap Consiliile Judeţene, Consiliile Locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi Serviciile Publice de Asistenţa Sociala 31.12.2004 Suma cheltuita Numar de beneficiari Tipuri de activităţi
  1.19. Cel puţin 5.000 de copii vor beneficia de condiţii mai bune de creştere şi educare, prin desfiinţarea altor 50 de instituţii de tip vechi. CASPIS Ministerul Muncii, Solidaritaţii Sociale şi Familiei Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Copilului şi Adopţie; Consiliile Judetene Decembrie 2004 Estimarile au fost facute având în vedere obiectivele programelor aflate în curs de derulare (Phare 2001, Programul finanţat de BDCE şi Programul ChildNet), precum şi cele care urmeaza a fi contractate (Programe de interes naţional) Numar de instituţii desfiinţate Numar de beneficiari Suma cheltuita pe sursa de finanţare
  1.20. Creşterea calităţii serviciilor oferite copiilor şi parinţilor acestora, astfel încât acestea sa răspundă mai bine nevoilor lor, în special prin dezvoltarea sistemului de licenţiere şi inspecţie Ministerul Muncii, Solidaritaţii Sociale şi Familiei Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Copilului şi Adopţie; Consiliile Judetene Permanent Este în curs de desfăşurare procesul de elaborare a standardelor minime pentru servicii şi a fost iniţiat un proiect pilot pentru inspecţia serviciilor de protecţie a copilului. Numar de instituţii licenţiate Numar de beneficiari Suma cheltuita
  1.21. Asigurarea de cazarmament, echipament pentru dotare iniţiala şi inlocuire, transport, jucarii, materiale igienico-sanitare, rechizite şi materiale cultural-sportive, precum şi de sume de bani pentru nevoi personale tuturor copiilor protejaţi în instituţii şi de către asistenţi maternali profesionişti şi mamelor din centrele maternale, începând cu luna ianuarie 2004. Copiii şi mamele din centrele maternale vor beneficia la ieşirea din sistemul de protecţie a copilului de o indemnizaţie care se acordă o singură dată, egala cu valoarea salariului de baza minim brut pe ţara. Efortul bugetar în 2004 este estimat la cel puţin 400 miliarde lei. Ministerul Muncii, Solidaritaţii Sociale şi Familiei Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Copilului şi Adopţie; Consiliul Judetean Permanent Drepturile sunt reglementate Numar de beneficiari Suma cheltuita
  1.22. Asigurarea rechizitelor şcolare gratuite pentru elevii care provin din familiile cu venituri reduse. Ministerul Educaţiei, Cercetarii şi Tineretului 2003-2004 Numar de beneficiari Suma cheltuita
  1.23. Programul de reabilitare a şcolilor şi caminelor. Ministerul Educaţiei, Cercetarii şi Tineretului 2003-2004 Numar de şcoli reabilitate Suma cheltuita
  1.24. Asigurarea de tabere şcolare pentru elevi şi studenţi Ministerul Educaţiei, Cercetarii şi Tineretului 2003-2004 Numar de beneficiari Suma cheltuita
  1.25. Acordarea de burse pentru continuarea studiilor în vederea prevenirii şi combaterii marginalizarii sociale. CASPIS Ministerul Educaţiei, Cercetarii şi Tineretului Ministerul Muncii, Solidaritaţii Sociale şi Familiei 2003-2004 Numar de beneficiari Suma cheltuita
  1.26. Acordarea de burse unor studenţi din mediul rural. CASPIS Ministerul Educaţiei, Cercetarii şi Tineretului 2003 - 2004 Numar de beneficiari Suma cheltuita
  1.27. Subvenţionarea locurilor din caminele pentru studenţi Ministerul Educaţiei, Cercetarii şi Tineretului 2003 - 2004 Numar de beneficiari Suma cheltuita
  1.28. Acordarea de burse pentru alfabetizare în vederea prevenirii şi combaterii marginalizarii sociale. CASPIS Ministerul Educaţiei, Cercetarii şi Tineretului Ministerul Muncii, Solidaritaţii Sociale şi Familiei 2003 - 2004 Numar de beneficiari Suma cheltuita
  1.29. Crearea şi modernizarea de centre sociale, prin investiţii în servicii sociale. 387,722 miliarde ROL Ministerul Integrarii Europene Agenţii de Dezvoltare Regionala (ADR) 1-8 Ministerul Muncii, Solidaritaţii Sociale şi Familiei 31.12.2004 Valoare investiţii sociale Numar de centre sociale noi Numar de centre sociale modernizate Numar de persoane care beneficiaza direct de asistenţa sociala
  1.30. Crearea de centre sociale şi centre de urgenţa prin schema de granturi pentru servicii sociale (Phare 2001) 14,67 milioane EURO Ministerul Integrarii Europene ADR 1-7 Ministerul Muncii, Solidaritaţii Sociale şi Familiei 2004 (cu continuare în 2005) Raportare trimestriala Valoare investiţii sociale Numar de centre sociale Numar de centre de urgenţa Numar de persoane care beneficiaza direct de asistenţa sociala
  1.31. Reabilitarea şi dotarea şcolilor din invaţamantul profesional şi tehnic (Phare 2001) 21,33 milioane EURO Ministerul Integrarii Europene ADR 1-8 2004 (cu continuare în 2005) Raportare trimestriala Valoare proiecte de reabilitare şi dotare şcoli Volum de lucrari executate (în unitaţi fizice) Numar de şcoli reabilitate Numar de calculatoare instalate
  1.32. Dezvoltarea infrastructurii cu caracter social (Banca Mondiala 3 mil. USD şi DFID - 75.000 Lire sterline) Ministerul Muncii, Solidaritaţii Sociale şi Familiei Consiliile judeţene Consiliile locale 31.12.2004 Valoarea investiţiilor sociale Numar de noi servicii sociale dezvoltate Numar de persoane care beneficiaza direct de serviciile sociale dezvoltate
  1.33. Formarea personalului din sistemul naţional de asistenţa sociala (Phare 2001 - se estimeaza formarea a 6000 de persoane care lucreaza în cadrul serviciilor publice de asistenţa sociala de la nivel local. Suma alocata 1,3 milioane EURO) Ministerul Muncii, Solidaritaţii Sociale şi Familiei Consiliile judeţene Consiliile locale Trim. IV 2004 Numărul de persoane care lucreaza în reţeaua de asistenţa sociala locala formate Numar de module de formare realizate Numar de sesiuni de formare organizate Suma cheltuita
  1.34. Realizarea unei strategii de comunicare în asistenţa sociala (Phare 2001 - rezultatele aşteptate sunt: - formarea unui numar de 50 de persoane în comunicare; - 5.000.000 de pliante; - 600.000 broşuri; - 6.000 postere; - organizarea la nivel local de intalniri şi dezbateri publice între actorii implicaţi în domeniu Valoarea estimată este de 1,5 milioane EURO) Ministerul Muncii, Solidaritaţii Sociale şi Familiei Consiliile judeţene Consiliile locale Trim. IV 2004 Numărul de materiale de informare realizate Numar de persoane formate în comunicare Numărul de intalniri zonale Numar de participanţi la dezbateri Suma cheltuita
  1.35. Realizarea sistemului informatic de gestiune a prestaţiilor sociale - prima faza ce consta în analiza de sistem şi proiectarea cerinţelor pentru soft şi hard în viziunea noului sistem propus. Ministerul Muncii, Solidaritaţii Sociale şi Familiei 31.12.2004 Suma cheltuita
     OBIECTIVUL 2: REALIZAREA DE LOCUINŢE CU CARACTER SOCIAL
  Nr. acţ. Acţiunea Autoritatea responsabila Autoritatea colaboratoare Termenul Stadiul realizării Evaluarea acţiunii
  2.1. Programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate inchirierii, cu finanţare de la bugetul de stat şi din creditul extern acordat de BDCE CASPIS Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului; Agenţia Naţionala a Locuinţelor Ministerul Finanţelor Publice 2004 Numar de apartamente Suma cheltuita
  2.2. Programul de construcţii de locuinţe sociale realizat conform prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu finanţare de la bugetul de stat, în completarea sumelor alocate de la bugetele locale. CASPIS Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului; Agenţia Naţionala a Locuinţelor; Consilii Locale Ministerul Finanţelor Publice 2004 Numar de apartamente Suma cheltuita
  2.3. Programul de construcţii de locuinţe sociale realizate din credit extern, cu finanţare din creditul extern contractat conform HG nr. 687/1997. CASPIS Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului; Agentia Naţionala a Locuintelor Ministerul Finanţelor Publice 2004 Numar de apartamente Suma cheltuita
  2.4. Atribuirea de terenuri în proprietate pentru construirea de locuinţe şi anexe gospodareşti de către tinerii din mediul rural, conform Legii nr. 646/2002 Ministerul Administraţiei şi Internelor; Consilii locale Consilii judeţene Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului 2004 Numar beneficiari Suprafaţa atribuita/ beneficiar Suprafaţa totala
  2.5. Atribuirea de terenuri din domeniul privat al unitaţilor administrativ-teritoriale pentru construirea de către tineri a locuinţelor proprietate personala, conform Legii nr. 15/2003. Ministerul Administraţiei şi Internelor 2004 Numar beneficiari Suprafaţa atribuita/ beneficiar Suprafaţa totala
  2.6. Finanţarea unor lucrari pentru amenajare, modernizare - 6 unitaţi de asistenţa sociala pentru persoane varstnice. - camine pentru persoane varstnice, centre de zi, centre de ingrijire şi asistenţa Estimarile au fost facute având în vedere termenele de finalizare a lucrărilor prevăzute în contractele de execuţie incheiate Ministerul Muncii, Solidaritaţii Sociale şi Familiei Consilii locale sau Consilii judeţene Dec. 2004 85.203 mil. lei
  2.7. Finanţarea unor lucrari de construcţii cantine de ajutor social - 2 unitaţi Estimarile au fost facute având în vedere termenele de finalizare a lucrărilor prevăzute în contractele de execuţie incheiate Ministerul Muncii, Solidaritaţii Sociale şi Familiei Consilii locale Dec. 2003 3.437 mil. lei
  2.8. Finanţarea unor lucrari de reparaţii şi amenajare la unitaţile medico-sociale. Finanţarea se va asigura în limita fondurilor alocate în bugetul de stat cu aceasta destinaţie şi potrivit aprobării prin Hotărârile de Guvern iniţiate de MMSSF Ministerul Muncii, Solidaritaţii Sociale şi Familiei Consilii locale permanent
  2.9. Continuarea finanţarii unor lucrari de reparaţii, amenajari şi modernizari la instituţii publice: şcoli - 9 unitaţi, grădiniţe pentru copii - 3 unitaţi, biserici - 6 unitaţi, drumuri - 2 unitaţi. Ministerul Muncii, Solidaritaţii Sociale şi Familiei permanent
     OBIECTIVUL 3: IMBUNATATIREA ŞI EXTINDEREA ACCESULUI POPULAŢIEI LA UTILITAŢILE SOCIALE
  Nr. acţ. Acţiunea Autoritatea responsabila Autoritatea colaboratoare Termenul Stadiul realizării Evaluarea acţiunii
  3.1. Acordarea pentru întreaga populaţie a subvenţiei rezultate din diferenţele de preţ pe Gcal. la centralele termice şi preţul naţional de referinţa. Autorităţile Administraţiei Publice locale; Consilii Judeţene Ministerul Finanţelor Publice Permanent Suma cheltuita
  3.2. Acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţelor pe timp de iarna (nov. 2003 martie 2004), diferenţiat în funcţie de venitul mediu net lunar pe membru de familie, prin cuprinderea în bugetul de stat şi în bugetele locale a sumelor necesare transferului către furnizorii de servicii. Ministerul Muncii, Solidaritaţii Sociale şi Familiei Administraţia publică locala; Ministerul Administraţiei şi Internelor Consilii judeţene; Ministerul Finanţelor Publice 2004 Raportare trimestriala Numar de beneficiari Suma cheltuita
  3.3. Îmbunătăţirea sistemului de incalzire a populaţiei, prin asigurarea stocurilor necesare de combustibili în iarna 2003 - 2004, precum şi prin executarea reparaţiilor şi reviziilor programate. Surse: - veniturile proprii ale unitaţilor pentru reparaţii şi revizii; - resursele proprii şi subvenţiile acordate în avans potrivit legii, precum şi credite cu garanţia statului. Ministerul Administraţiei şi Internelor; Ministerul Economiei şi Comerţului; Autorităţile Administraţiei Publice locale Permanent Suma economisita
  3.4. Îmbunătăţirea sistemului de incalzire a populaţiei, datorita reducerii pierderilor în sistemele de transport şi distribuţie a energiei termice, prin reabilitarea reţelelor de transport şi a punctelor termice. Asigurarea pentru anul 2003 a fondurilor necesare pentru lucrarile de modernizare şi reabilitare a centralelor din subordinea autoritaţilor publice locale, în conformitate cu OUG 78/2002 şi HG 1012/2003. Ministerul Administraţiei şi Internelor Autorităţile Administraţiei Publice locale 2003 - 2004 Raportare trimestriala Suma economisita
  3.5. Creşterea numarului de consumatori racordaţi la sisteme centralizate de alimentare cu apa potabila, prin urgentarea implementarii programelor noi de investiţii pentru extinderea, retehnologizarea, reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apa în localitaţi urbane, pe baza programelor ISPA şi SAMTID (cofinanţate de BERD şi BEI). CASPIS Ministerul Administraţiei şi Internelor; Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului; Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului Autoritaţi publice locale; Ministerul Integrarii Europene Multianual Numar de beneficiari Sume cheltuite
  3.6. Creşterea numarului de consumatori racordaţi la sisteme centralizate de alimentare cu apa potabila, prin urgentarea implementarii programelor noi de dezvoltare a infrastructurii rurale (SAPARD şi PDR). CASPIS Ministerul Administraţiei şi Internelor; Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului; Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului; Autoritaţi publice locale Multianual Numar de beneficiari Suma cheltuita
  3.7. Continuarea acţiunilor privind realizarea reţelei de pieţe de gros pentru legume, fructe şi alte produse agroalimentare, centru imbunataţirea condiţiilor de comercializare, supravegherea calităţii produselor şi transparenţa preţurilor practicate. Agenţia Naţionala pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului; Ministerul Administraţiei şi Internelor Permanent Numar de pieţe de gros deschise
  3.8. Acordarea de alocaţii financiare nerambursabile întreprinderilor mici şi mijlocii, destinate investiţiilor fezabile din domeniul industriei alimentare. Proiect de susţinere a dezvoltării IMM din industria alimentara. Agenţia Naţionala pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Industriala Viena 2003 - 2004 Numar de locuri de muncă nou create Suma cheltuita
  3.9 Creşterea numarului de gospodarii deservite de utilităţi publice, prin finanţare nerambursabilă a proiectelor locale de infrastructura mica (Phare 2001) 25,33 milioane EURO Ministerul Integrarii Europene ADR 1 - 7 2004 (cu continuare în 2005) Raportare trimestriala Valoare proiecte de infrastructura implementate Numar de localitaţi care beneficiaza de proiecte de infrastructura mica Numar de gospodarii deservite de noi lucrari de utilităţi publice Volum de lucrari executate (în unitaţi fizice)
  3.10. Dezvoltarea infrastructurii locale şi regionale prin finanţare lucrari de construcţii. (Phare 2000) 46,7 milioane EURO Ministerul Integrarii Europene ADR 1 - 8 2004 (cu continuare în 2005) Raportare trimestriala Valoare proiecte de infrastructura implementate Volum de lucrari executate (în unitaţi fizice) Numar de localitaţi care beneficiaza de proiecte de infrastructura Numar de locuri de muncă temporare
  3.11. Dezvoltarea infrastructurii locale şi regionale prin finanţare lucrari de construcţii. (Phare 2001) 21 milioane EURO Ministerul Integrarii Europene ADR 1 - 8 2004 (cu continuare în 2005) Raportare trimestriala Valoare proiecte de infrastructura implementate Volum de lucrari executate (în unitaţi fizice) Numar de localitaţi care beneficiaza de proiecte de infrastructura Numar de locuri de muncă temporare
  3.12. Sprijinirea crescatorilor de animale, prin: - asigurarea cu material de reproducţie cu valoare zootehnica ridicata - subvenţia materialului seminal utilizat la insamanţarea artificiala (55 mld. lei) - acordare de prime pentru femelele de reproducţie şi viţei, în funcţie de categoria biologica (545 mld. lei) - construirea de adaposturi de vaci de lapte, achiziţionarea de juninci, instalaţii zootehnice (suma alocata 200 mld. lei). Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului Sem. I 2004 Suma cheltuita Numar crescatori de animale beneficiari
  3.13. Punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii şi ingraşarii animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate - continuare 2003 Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului Sem. I 2004 Numar construcţii
  3.14. Acordarea de ajutor financiar pentru producţia interna de seminţe, certificata oficial, destinata pentru insamanţare în campaniile agricole din primavara şi toamna anului 2003 şi din primavara anului 2004 Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului Sem. I 2004 Suma cheltuita
  3.15. Acordarea de sume ca despăgubiri în cazul declararii stării de calamitate în agricultura Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului Permanent Suma cheltuita
  3.16. Subvenţionarea primelor de asigurare pentru producătorii agricoli Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului Permanent Suma cheltuita
  3.17. Suplimentarea despăgubirilor acordate producătorilor agricoli în caz de calamitate Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului Permanent Suma cheltuita
  3.18. SAPARD M 2.1 Dezvoltarea infrastructurilor rurale Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului Permanent Numar beneficiari Suma cheltuita
  3.19. SAPARD M 2.2 Managementul resurselor de apa Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului Permanent Numar beneficiari Suma cheltuita
  3.20. SAPARD M 3.1 Investiţii în exploataţii agricole Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului Permanent Numar beneficiari Suma cheltuita
     OBIECTIVUL 4: REDUCEREA IMPACTULUI SOCIAL AL RESTRUCTURARII ECONOMICE┌─────┬───────────────────────────────┬────────────────┬────────────────┬──────────────┬────────────┬─────────────────┐│ Nr. │ Acţiunea │ Autoritatea │ Autoritatea │ Termenul │ Stadiul │ Evaluarea ││acţ. │ │ responsabila │ colaboratoare │ │ realizării │ acţiunii │├─────┼───────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤│4.1. │Persoane ocupate din randul │ Ministerul │ │ 31.12.2004 │ │Numar persoane ││ │şomerilor în cadrul programelor│ Muncii, │ │ │ │incadrate în ││ │speciale, componente ale PNOFM │ Solidaritaţii │ │ │ │munca ││ │- 53.055 persoane: │ Sociale şi │ │ │ │ ││ │- Programul special pentru │ Familiei │ │ │ │ ││ │Valea Jiului, 7.125 persoane │ Agenţia │ │ │ │ ││ │- Programul special Delta │Naţionala pentru│ │ │ │ ││ │Dunarii, 230 persoane │Ocuparea Forţei │ │ │ │ ││ │- Programe speciale pentru 215 │ de Muncă │ │ │ │ ││ │localitaţi din zone │ │ │ │ │ ││ │defavorizate şi localitaţi cu │ │ │ │ │ ││ │rata înaltă a şomajului, 45.700│ │ │ │ │ ││ │persoane │ │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤│4.2. │Persoane ocupate în cadrul │ Ministerul │ │ 31.12.2004 │ │Numar persoane ││ │PNOFM, prin stimularea │ Muncii, │ │ │ │incadrate în ││ │angajatorilor pentru incadrarea│ Solidaritaţii │ │ │ │munca ││ │în munca a şomerilor - 60.000 │ Sociale şi │ │ │ │Suma cheltuita ││ │persoane, din care: │ Familiei │ │ │ │ ││ │Încadrarea şomerilor peste 45 │ Agenţia │ │ │ │ ││ │ani, intreţinatori unici de │Naţionala pentru│ │ │ │ ││ │familie: 12.000 persoane, 304,2│Ocuparea Forţei │ │ │ │ ││ │mld. lei │ de Muncă │ │ │ │ ││ │Încadrarea absolvenţilor │ │ │ │ │ ││ │instituţiilor de invaţamant: │ │ │ │ │ ││ │13.500 persoane, 661,9 mld. lei│ │ │ │ │ ││ │Încadrarea persoanelor cu │ │ │ │ │ ││ │handicap: 52 mld. lei │ │ │ │ │ ││ │Încadrarea prin incheierea de │ │ │ │ │ ││ │contracte de solidaritate în │ │ │ │ │ ││ │baza Legii nr. 116/2002: 3.000 │ │ │ │ │ ││ │persoane, 193 mld. lei │ │ │ │ │ ││ │Încadrarea prin ocuparea │ │ │ │ │ ││ │temporara a şomerilor în │ │ │ │ │ ││ │lucrari pentru dezvoltarea │ │ │ │ │ ││ │comunitaţilor locale: 28.000 │ │ │ │ │ ││ │persoane, 802,6 mld. lei │ │ │ │ │ ││ │Încadrarea şomerilor care mai │ │ │ │ │ ││ │au 3 ani până la pensie: 3.000 │ │ │ │ │ ││ │persoane, 99 mld. lei │ │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤│4.3. │Ocuparea, în cadrul PNOFM, prin│ Ministerul │ │ 31.12.2004 │ │Numar persoane ││ │acordarea de servicii de │ Muncii, │ │ │ │incadrate în ││ │consultanţa şi asistenţa pentru│ Solidaritaţii │ │ │ │munca ││ │începerea unei activitaţii │ Sociale şi │ │ │ │Suma cheltuita ││ │independente. │ Familiei │ │ │ │ ││ │2.000 persoane │ Agenţia │ │ │ │ ││ │58,7 mld. lei │ Naţionala │ │ │ │ ││ │ │pentru Ocuparea │ │ │ │ ││ │ │Forţei de Muncă │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤│4.4. │Persoane ocupate potrivit PNOFM│ Ministerul │ │ 31.12.2004 │ │Numar persoane ││ │prin măsuri active de stimulare│ Muncii, │ │ │ │incadrate în ││ │a şomerilor care se încadrează │ Solidaritaţii │ │ │ │munca ││ │înainte de expirarea perioadei │ Sociale şi │ │ │ │Suma cheltuita ││ │pentru care primesc │ Familiei │ │ │ │ ││ │indemnizaţie │ Agenţia │ │ │ │ ││ │80.000 │Naţionala pentru│ │ │ │ ││ │340,2 mld. lei │Ocuparea Forţei │ │ │ │ ││ │ │ de Muncă │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤│4.5. │Persoane ocupate în cadrul │ Ministerul │ │ 31.12.2004 │ │Numar persoane ││ │PNOFM prin măsuri active de │ Muncii, │ │ │ │incadrate în ││ │stimulare a mobilitaţii forţei │ Solidaritaţii │ │ │ │munca ││ │de muncă │ Sociale şi │ │ │ │Suma cheltuita ││ │6,000 persoane │ Familiei │ │ │ │ ││ │67,2 mld. lei │ Agenţia │ │ │ │ ││ │ │Naţionala pentru│ │ │ │ ││ │ │Ocuparea Forţei │ │ │ │ ││ │ │ de Muncă │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤│4.6. │Crearea de noi locuri de muncă │ Ministerul │ Banca │ 31.12.2004 │ │Numar de locuri ││ │prin acordarea de credite IMM │ Muncii, │ finanţatoare │ │ │de muncă nou ││ │cu dobânda avantajoasă (50% din│ Solidaritaţii │ │ │ │create ││ │dobânda de referinţa a BNR în │ Sociale şi │ │ │ │Suma cheltuita ││ │judeţele cu rata şomajului sub │ Familiei │ │ │ │ ││ │media pe ţara, respectiv 25% în│ Agenţia │ │ │ │ ││ │judeţele cu rata şomajului │ Naţionala │ │ │ │ ││ │peste media pe ţara) 10.000 │pentru Ocuparea │ │ │ │ ││ │locuri de muncă din care cel │Forţei de Muncă │ │ │ │ ││ │puţin 5.000 pe care vor fi │ │ │ │ │ ││ │incadraţi şomeri 1.000 mld. lei│ │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤│4.7. │Acordarea de credite │ Ministerul │ Banca │ 31.12.2004 │ │Numar de locuri ││ │nerambursabile pentru crearea │ Muncii, │ finanţatoare │ │ │de muncă nou ││ │de locuri de muncă pe care vor │ Solidaritaţii │ │ │ │create ││ │fi angajaţi în exclusivitate │ Sociale şi │ │ │ │Suma cheltuita ││ │şomeri │ Familiei │ │ │ │ ││ │5.000 locuri de muncă │ Agenţia │ │ │ │ ││ │500 mld. lei │Naţionala pentru│ │ │ │ ││ │ │Ocuparea Forţei │ │ │ │ ││ │ │ de Muncă │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤│4.8. │Formarea profesionala a │ Ministerul │ - │ 31.12.2004 │ │Numar persoane ││ │persoanelor în cautarea unui │ Muncii, │ │ │ │formate/numar ││ │loc de muncă în vederea │ Solidaritaţii │ │ │ │persoane ││ │ocuparii: │ Sociale şi │ │ │ │incadrate în ││ │- prin organizarea de cursuri │ Familiei │ │ │ │munca ││ │cu încadrare la absolvire 100% │ Agenţia │ │ │ │Suma cheltuita ││ │- prin organizarea de cursuri │Naţionala pentru│ │ │ │ ││ │cu incadrarea a 60% din │Ocuparea Forţei │ │ │ │ ││ │absolvenţi în decursul a 6 luni│ de Muncă │ │ │ │ ││ │de la absolvire │ │ │ │ │ ││ │20.000 persoane formate │ │ │ │ │ ││ │100 mld. lei │ │ │ │ │ ││ │16.000 persoane formate şi │ │ │ │ │ ││ │incadrate │ │ │ │ │ ││ │4.000 formate/2.400 persoane │ │ │ │ │ ││ │incadrate │ │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤│4.9. │Organizarea burselor locurilor │ Ministerul │ │ 2004 │ │Rezultatele ││ │de muncă: │ Muncii, │ │ │ │organizarii ││ │- pentru femei: martie 2004 │ Solidaritaţii │ │ │ │burselor ││ │- bursa generală: aprilie 2004 │ Sociale şi │ │ │ │locurilor de ││ │- pentru persoane de etnie │ Familiei │ │ │ │munca se vor ││ │rroma: mai 2004 │ Agenţia │ │ │ │regasi în ││ │- pentru studenţi: mai 2004 │Naţionala pentru│ │ │ │realizarea ││ │- pentru persoane cu handicap: │Ocuparea Forţei │ │ │ │indicatorilor ││ │iunie 2004 │ de Muncă │ │ │ │PNOFM ││ │- pentru absolvenţii │ │ │ │ │ ││ │instituţiilor de invaţamant: │ │ │ │ │ ││ │septembrie 2004 │ │ │ │ │ ││ │- în judeţele afectate de │ │ │ │ │ ││ │disponibilizari: în cursul │ │ │ │ │ ││ │anului 2004 în funcţie de │ │ │ │ │ ││ │necesitaţi │ │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤│4.10.│Organizarea echipelor, │ Ministerul │ Autoritaţi │ În cursul │ │Numar de programe││ │elaborarea şi implementarea │ Muncii, │ locale │anului 2004 în│ │de acompaniament ││ │programelor de acompaniament │ Solidaritaţii │ Parteneri │ funcţie de │ │Suma cheltuita ││ │social pentru judeţele │ Sociale şi │ sociali │ necesitaţi │ │ ││ │afectate de disponibilizari │ Familiei │ │ │ │ ││ │ │ Agenţia │ │ │ │ ││ │ │ Naţionala │ │ │ │ ││ │ │pentru Ocuparea │ │ │ │ ││ │ │Forţei de Muncă │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤│4.11.│Certificarea calităţii │ Ministerul │ - │ 31.12.2004 │ │Indicatori ││ │serviciilor oferite de ANOFM │ Muncii, │ │ │ │PNOFM ││ │prin care se urmăreşte: │ Solidaritaţii │ │ │ │ ││ │- descentralizarea acordarii │ Sociale şi │ │ │ │ ││ │unor servicii; │ Familiei │ │ │ │ ││ │- implicarea activa în mediul │ AJOFM │ │ │ │ ││ │economic şi social; │ Agenţia │ │ │ │ ││ │- asigurarea operativitaţii │Naţionala pentru│ │ │ │ ││ │serviciilor, a eficientizarii │Ocuparea Forţei │ │ │ │ ││ │serviciilor astfel încât timpul│ de Muncă │ │ │ │ ││ │de deplasare al beneficiarilor │ │ │ │ │ ││ │(şomeri şi agenţi economici) sa│ │ │ │ │ ││ │nu depăşească 45 minute iar │ │ │ │ │ ││ │timpul de aşteptare la agenţii │ │ │ │ │ ││ │să fie de maxim 15 minute; │ │ │ │ │ ││ │- creşterea calităţii │ │ │ │ │ ││ │serviciilor de formare │ │ │ │ │ ││ │profesionala şi modernizarea │ │ │ │ │ ││ │centrelor proprii de │ │ │ │ │ ││ │calificare/recalificare în │ │ │ │ │ ││ │vederea autorizarii acestora în│ │ │ │ │ ││ │conformitate cu prevederile │ │ │ │ │ ││ │legislaţiei privind formarea │ │ │ │ │ ││ │profesionala a adulţilor │ │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤│4.12.│Dezvoltarea oraşelor prin │ Ministerul │ ADR 1-8 │ 31.12.2004 │ │Valoare ajutor ││ │stimularea activităţilor │ Integrarii │ │ Raportare │ │financiar ││ │întreprinderilor mici şi │ Europene │ │ trimestriala │ │pentru IMM-uri ││ │mijlocii │ │ │ │ │Numar de ││ │416,804 miliarde ROL │ │ │ │ │întreprinderi nou││ │ │ │ │ │ │create/dezvoltate││ │ │ │ │ │ │Numar de locuri ││ │ │ │ │ │ │munca create în ││ │ │ │ │ │ │mod direct │├─────┼───────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤│4.13.│Finanţarea nerambursabilă a │ Ministerul │ ADR 1-8 │ 31.12.2004 │ │Valoarea totala a││ │întreprinderilor noi, │ Integrarii │ │ Raportare │ │investiţiilor ││ │microintreprinderilor şi │ Europene │ │ trimestriala │ │Valoarea ││ │întreprinderilor mici şi │ │ │ │ │ajutorului ││ │mijlocii recent infiinţate │ │ │ │ │financiar ││ │(Phare 2000) │ │ │ │ │Numar de ││ │16,83 milioane EURO │ │ │ │ │întreprinderi ││ │ │ │ │ │ │dezvoltate │├─────┼───────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤│4.14.│Asistenţa pentru IMM-uri │ Ministerul │ ADR 1-7 │ 31.12.2004 │ │Valoarea totala a││ │(Phare 2001) │ Integrarii │ │ Raportare │ │investiţiilor ││ │16,87 milioane EURO │ Europene │ │ trimestriala │ │Valoarea ││ │ │ │ │ │ │ajutorului ││ │ │ │ │ │ │financiar ││ │ │ │ │ │ │Numar de IMM-uri ││ │ │ │ │ │ │dezvoltate │├─────┼───────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤│4.15.│Dezvoltarea resurselor umane în│ Ministerul │ ADR 1-8 │ 31.12.2004 │ │Valoarea totala a││ │contextul restructurarii │ Integrarii │ │ Raportare │ │investiţiei în ││ │industriale (Phare 2000) │ Europene │ │ trimestriala │ │resurse umane ││ │20,91 milioane EURO │ │ │ │ │Numar de şomeri ││ │ │ │ │ │ │calificaţi/ ││ │ │ │ │ │ │recalificaţi ││ │ │ │ │ │ │Număr de şomeri ││ │ │ │ │ │ │implicaţi în ││ │ │ │ │ │ │măsuri active de ││ │ │ │ │ │ │ocupare ││ │ │ │ │ │ │Numar de angajaţi││ │ │ │ │ │ │instruiţi │├─────┼───────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤│4.16.│Creşterea salariului de baza │ Ministerul │ Ministerul │ Trim. I 2004 │ │Suma cheltuita ││ │minim brut pe ţara │ Muncii, │ Finanţelor │ │ │ ││ │ │ Solidaritaţii │ Publice │ │ │ ││ │ │ Sociale şi │ │ │ │ ││ │ │ Familiei │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤│4.17.│Asigurarea creşterii în termeni│ Ministerul │ Ministerul │ 2004 │ │Suma cheltuita ││ │reali a salariilor nete, │ Muncii, │ Finanţelor │ │ │ ││ │începând cu 1 ian. 2004. │ Solidaritaţii │ Publice │ │ │ ││ │ │ Sociale şi │ │ │ │ ││ │ │ Familiei │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤│4.18.│Acordarea în anul agricol │ Ministerul │ │ 2004 │ │Numar de ││ │2003-2004 a unui sprijin direct│ Agriculturii, │ │ │ │beneficiari ││ │de 2 milioane lei/ha în vederea│ Pădurilor, │ │ │ │Suma cheltuita ││ │sprijinirii producătorilor │ Apelor şi │ │ │ │ ││ │agricoli şi pentru suprafeţe de│ Mediului │ │ │ │ ││ │teren arabil de până la 5 ha │ │ │ │ │ ││ │inclusiv. │ │ │ │ │ ││ │Suma alocata: 11.600 mld. lei. │ │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤│4.19.│Crearea de noi locuri de muncă │ Ministerul │ │ 31.12.2004 │ │Numar de locuri ││ │prin acordarea de stimulente │ Economiei şi │ │ │ │de muncă nou ││ │financiare antreprenorilor care│ Comerţului; │ │ │ │create ││ │angajează disponibilizaţi din │ Agenţia │ │ Raportare │ │Suma cheltuita ││ │minerit (sau membri ai familiei│Naţionala pentru│ │ trimestriala │ │ ││ │acestora). Sunt prevăzute a se │ Dezvoltarea şi │ │ │ │ ││ │crea un numar de 4100 de locuri│ Implementarea │ │ │ │ ││ │de muncă pe baza acestui │ Programelor de │ │ │ │ ││ │program. Suma totala alocata │Reconstrucţie a │ │ │ │ ││ │acestui program este de 2,75 │ Zonelor │ │ │ │ ││ │mil. USD din care 1,1 mil. USD │ Miniere │ │ │ │ ││ │contribuţia României. │ (ANDIPRZM) │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤│4.20.│Angajarea în activităţi │ Ministerul │ │ 31.12.2004 │ │Numar de locuri ││ │economice a persoanelor din │ Economiei şi │ │ │ │de muncă nou ││ │zonele miniere prin acordarea │ Comerţului; │ │ │ │create ││ │de microcredite pentru │ Agenţia │ │ Raportare │ │Suma cheltuita ││ │dezvoltarea de noi afaceri │Naţionala pentru│ │ trimestriala │ │ ││ │şi/sau extinderea celor │ Dezvoltarea şi │ │ │ │ ││ │existente. Prin acest program │ Implementarea │ │ │ │ ││ │se vor crea circa 1000 de noi │ Programelor de │ │ │ │ ││ │afaceri în care vor fi angajate│Reconstrucţie a │ │ │ │ ││ │peste 3000 de persoane. │Zonelor Miniere │ │ │ │ ││ │Programul se deruleaza prin │ │ │ │ │ ││ │intermediul a doua agenţii de │ │ │ │ │ ││ │microcredit CHF România şi CDE │ │ │ │ │ ││ │România, agenţii declarate │ │ │ │ │ ││ │caştigatoare în urma │ │ │ │ │ ││ │organizarii licitaţiei. │ │ │ │ │ ││ │Valoarea totala a programului │ │ │ │ │ ││ │este de 5,7 mil. USD din care │ │ │ │ │ ││ │340.000 USD contribuţia │ │ │ │ │ ││ │Guvernului României │ │ │ │ │ ││ │CASPIS │ │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤│4.21.│Crearea a circa 2.800 de locuri│ Ministerul │ │ 31.12.2004 │ │Numar de locuri ││ │de muncă, prin sprijin acordat │ Economiei şi │ │ │ │de muncă nou ││ │dezvoltării infrastructurii │ Comerţului; │ │ │ │create ││ │economice a localitaţilor din │ │ │ │ │Suma cheltuita ││ │zonele miniere. │ │ │ │ │ ││ │- oferirea de asistenţa tehnica│ Agenţia │ │ Raportare │ │ ││ │gratuita pentru dezvoltarea a │Naţionala pentru│ │ trimestriala │ │ ││ │circa 600 de noi afaceri care │ Dezvoltarea şi │ │ │ │ ││ │vor angaja 1.800 de persoane; │ Implementarea │ │ │ │ ││ │- dezvoltarea a peste 500 de │ Programelor de │ │ │ │ ││ │întreprinderi existente şi │Reconstrucţie a │ │ │ │ ││ │creşterea numarului angajaţilor│Zonelor Miniere │ │ │ │ ││ │acestora cu circa 1.000 de │ │ │ │ │ ││ │persoane; │ │ │ │ │ ││ │- sprijin în dezvoltarea a 50 │ │ │ │ │ ││ │de noi proiecte finanţate din │ │ │ │ │ ││ │fonduri externe atrase împreună│ │ │ │ │ ││ │cu autorităţile locale pentru │ │ │ │ │ ││ │refacerea de utilităţi sociale;│ │ │ │ │ ││ │- servicii de consultanţa │ │ │ │ │ ││ │juridica şi financiară; │ │ │ │ │ ││ │Valoarea totala a programului │ │ │ │ │ ││ │este de 3,1 mil. USD din care │ │ │ │ │ ││ │518.232 USD contribuţia │ │ │ │ │ ││ │Guvernului României │ │ │ │ │ ││4.22.│Crearea a peste 500 de locuri │ Ministerul │ │ 31.12.2004 │ │Numar de locuri ││ │de muncă prin incubarea a circa│ Economiei şi │ │ │ │de muncă nou ││ │100 de afaceri în spaţiile de │ Comerţului; │ │ │ │create ││ │afaceri amenajate în 10 incinte│ │ │ │ │Suma cheltuita ││ │devenite disponibile în urma │ │ │ │ │ ││ │inchiderii minelor │ │ │ │ │ ││ │Centrele de afaceri vor fi la: │ Agenţia │ │ │ │ ││ │● Leurda, judeţul Gorj │Naţionala pentru│ │ │ │ ││ │● Lonea Pilier, judeţul │ Dezvoltarea şi │ │ │ │ ││ │ Hunedoara │ Implementarea │ │ │ │ ││ │● Teliuc, judeţul Hunedoara │ Programelor de │ │ │ │ ││ │● Anina, judeţul Caraş Severin │Reconstrucţie a │ │ Raportare │ │ ││ │● Moldova Noua, judeţul Caraş │Zonelor Miniere │ │ trimestriala │ │ ││ │ Severin │ │ │ │ │ ││ │● Varzari, judeţul Bihor │ │ │ │ │ ││ │● Nistru, judeţul Maramureş │ │ │ │ │ ││ │● Rodna, judeţul Bistriţa │ │ │ │ │ ││ │ Nasaud │ │ │ │ │ ││ │● Baraolt, judeţul Covasna │ │ │ │ │ ││ │● Campulung, judeţul Argeş │ │ │ │ │ ││ │Valoarea totala a programului │ │ │ │ │ ││ │este de 6,8 mil. USD din care │ │ │ │ │ ││ │1,1 mil. USD contribuţia │ │ │ │ │ ││ │Guvernului României. │ │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤│4.23.│Angajarea a circa 1.500 │ Ministerul │ │ 31.12.2004 │ │Numar de locuri ││ │persoane prin servicii de │ Economiei şi │ │ │ │de muncă nou ││ │informare publică şi dialog │ Comerţului; │ │ │ │create ││ │social oferite în cadrul │ Agenţia │ │ Raportare │ │Suma cheltuita ││ │acestui program prin punere la │Naţionala pentru│ │ trimestriala │ │ ││ │dispoziţia persoanelor fizice │ Dezvoltarea şi │ │ │ │ ││ │şi a agenţilor economici a │ Implementarea │ │ │ │ ││ │informaţiilor privind │ Programelor de │ │ │ │ ││ │oportunitaţile de angajare │Reconstrucţie a │ │ │ │ ││ │corelate cu aptitudinile şi │Zonelor Miniere │ │ │ │ ││ │calificarile acestora, precum │ │ │ │ │ ││ │şi oportunitaţi de dezvoltare │ │ │ │ │ ││ │de noi afaceri sau a celor │ │ │ │ │ ││ │existente. │ │ │ │ │ ││ │Valoarea totala a programului │ │ │ │ │ ││ │este de 937.000 USD din care │ │ │ │ │ ││ │156.000 USD contribuţia │ │ │ │ │ ││ │Guvernului României. │ │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤│4.24.│Crearea de circa 200 de locuri │ Ministerul │ │ 31.03.2004 │ │Numar de locuri ││ │de muncă prin dezvoltarea a 70 │ Economiei şi │ │ │ │de muncă nou ││ │de noi proiecte cu caracter │ Comerţului; │ │ │ │create ││ │social în zonele miniere, prin │ Agenţia │ │ Raportare │ │Suma cheltuita ││ │acordarea de finanţari │Naţionala pentru│ │ trimestriala │ │ ││ │nerambursabile în cadrul │ Dezvoltarea şi │ │ │ │ ││ │<│ │Sociala>>. Programul finanţeaza│ Programelor de │ │ │ │ ││ │în sistem grant mici proiecte │Reconstrucţie a │ │ │ │ ││ │(maxim 5000 lire sterline) care│Zonelor Miniere │ │ │ │ ││ │rezolva probleme de sănătate, │ │ │ │ │ ││ │instruire, alimentare cu apa, │ │ │ │ │ ││ │refacerea fondului locativ etc.│ │ │ │ │ ││ │Din luna octombrie se va │ │ │ │ │ ││ │desfaşura etapa a doua cu o │ │ │ │ │ ││ │valoare de 200.000 lire │ │ │ │ │ ││ │sterline, fonduri oferite de │ │ │ │ │ ││ │Departamentul pentru Dezvoltare│ │ │ │ │ ││ │Internaţionala al Guvernului │ │ │ │ │ ││ │Marii Britanii. │ │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤│4.25.│Alimentarea cu gaze naturale a │ Ministerul │ Consiliul │30 septembrie │ │Numar de ││ │unor noi localitaţi prin │ Economiei şi │ Judeţean Satu │ 2004 │ │beneficiari ││ │realizarea conductei de │ Comerţului; │ Mare şi Baia │ │ │Suma cheltuita ││ │transport gaze Dn 400 mm Apa - │ S.N.T.G.N. │ Mare │ Raportare │ │ ││ │Negreşti Oaş - Sighetu │ TRANSGAZ S.A. │ │ semestriala │ │ ││ │Marmaţiei, L = 66 km │ Mediaş │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤│4.26.│Alimentarea cu gaze naturale a │ Ministerul │ Consiliul │ 31 decembrie │ │Numar de ││ │unor noi localitaţi prin │ Economiei şi │Judeţean Gorj şi│ 2004 │ │beneficiari ││ │realizarea conductei de │ Comerţului; │ Compania │ │ │Suma cheltuita ││ │transport gaze Dn 500/400 mm │ S.N.T.G.N. │ Naţionala │ Raportare │ │ ││ │Turcineşti Motru, L = 50 km │ TRANSGAZ S.A. │Lignitul Oltenia│ semestriala │ │ ││ │ │ Mediaş │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤│4.27.│Alimentarea cu gaze naturale a │ Ministerul │ Consiliul │ 2004 │ │Numar de ││ │unor noi localitaţi prin │ Economiei şi │ Judeţean Ilfov │(cu continuare│ │beneficiari ││ │realizarea conductei de │ Comerţului; │ şi Calaraşi │ în 2005) │ │Suma cheltuita ││ │transport gaze Dn 500 mm pentru│ S.N.T.G.N. │ │ │ │ ││ │alimentarea municipiului │ TRANSGAZ S.A. │ │ Raportare │ │ ││ │Olteniţa, L = 70 km** │ Mediaş │ │ semestriala │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤│4.28.│Alimentarea cu gaze naturale a │ Ministerul │ Consiliul │ 2004 │ │Numar de ││ │unor noi localitaţi prin │ Economiei şi │ Judeţean Cluj │(cu continuare│ │beneficiari ││ │realizarea conductei de │ Comerţului; │ │ în 2005) │ │Suma cheltuita ││ │transport gaze Dn 400 mm │ S.N.T.G.N. │ │ │ │ ││ │Gherla - Cluj - Huedin*** │ TRANSGAZ S.A. │ │ │ │ ││ │ │ Mediaş │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤│4.29.│Alimentarea cu gaze naturale a │ Ministerul │ │Decembrie 2004│ │Numar de ││ │doua noi localitaţi în judeţul │ Economiei şi │ │ Raportare │ │beneficiari ││ │Argeş │ Comerţului; │ │ semestriala │ │Suma cheltuita ││ │ │ S.C. Distrigaz │ │ │ │ ││ │ │ Sud S.A. │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤│4.30.│Alimentarea cu gaze naturale în│ Ministerul │ │Decembrie 2004│ │Numar de ││ │localitatea Rucar, judeţul │ Economiei şi │ │ Raportare │ │beneficiari ││ │Argeş │ Comerţului; │ │ semestriala │ │Suma cheltuita ││ │ │ S.C. Distrigaz │ │ │ │ ││ │ │ Sud S.A. │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤│4.31.│Alimentarea cu gaze naturale a │ Ministerul │ │Decembrie 2004│ │Numar de ││ │unei noi localitaţi în judeţul │ Economiei şi │ │ Raportare │ │beneficiari ││ │Damboviţa │ Comerţului; │ │ semestrial │ │Suma cheltuita ││ │ │ S.C. DISTRIGAZ │ │ │ │ ││ │ │ SUD S.A. │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤│4.32.│Alimentarea cu gaze naturale a │ Ministerul │ WIEE │ 2004 │ │Numar de ││ │doua noi localitaţi în judeţul │ Economiei şi │Consiliul Local │(cu continuare│ │beneficiari ││ │Teleorman │ Comerţului; │ │ în 2005) │ │Suma cheltuita ││ │ │ S.C. DISTRIGAZ │ │ Raportare │ │ ││ │ │ SUD S.A. │ │ semestriala │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤│4.33.│Alimentarea cu gaze naturale a │ Ministerul │ WIEE │ 2004 │ │Numar de ││ │unei noi localitaţi în judeţul │ Economiei şi │Consiliul Local │(cu continuare│ │beneficiari ││ │Giurgiu │ Comerţului; │ │ în 2005) │ │Suma cheltuita ││ │ │ S.C. DISTRIGAZ │ │ │ │ ││ │ │ SUD S.A. │ │ Raportare │ │ ││ │ │ │ │ semestriala │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤│4.34.│Alimentarea cu gaze naturale a │ Ministerul │ WIEE │ 2004 │ │Numar de ││ │unei noi localitaţi în judeţul │ Economiei şi │Consiliul Local │(cu continuare│ │beneficiari ││ │Calaraşi │ Comerţului; │ │ în 2005) │ │Suma cheltuita ││ │ │ S.C. DISTRIGAZ │ │ Raportare │ │ ││ │ │ SUD S.A. │ │ semestriala │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤│4.35.│Alimentarea cu gaze naturale a │ Ministerul │ │ 2004 │ │Numar de ││ │doua noi localitaţi în judeţul │ Economiei şi │ │(cu continuare│ │beneficiari ││ │Valcea │ Comerţului; │ │ în 2005) │ │Suma cheltuita ││ │ │ S.C. DISTRIGAZ │ │ Raportare │ │ ││ │ │ SUD S.A. │ │ semestriala │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤│4.36.│Alimentarea cu gaze naturale a │ Ministerul │ │ Iunie 2004 │ │Numar de ││ │localitaţii Coloneşti, judeţul │ Economiei şi │ │ Raportare │ │beneficiari ││ │Olt │ Comerţului; │ │ semestriala │ │Suma cheltuita ││ │ │ S.C. DISTRIGAZ │ │ │ │ ││ │ │ SUD S.A. │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤│4.37.│Alimentarea cu gaze naturale a │ Ministerul │ │ 2004 │ │Numar de ││ │localitaţii Podari, judeţul Olt│ Economiei şi │ │(cu continuare│ │beneficiari ││ │ │ Comerţului; │ │ în 2005) │ │Suma cheltuita ││ │ │ S.C. DISTRIGAZ │ │ Raportare │ │ ││ │ │ SUD S.A. │ │ semestriala │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤│4.38.│Alimentarea cu gaze naturale a │ Ministerul │ │Decembrie 2004│ │Numar de ││ │localitaţii Oboga, judeţul Olt │ Economiei şi │ │ Raportare │ │beneficiari ││ │ │ Comerţului; │ │ semestriala │ │Suma cheltuita ││ │ │ S.C. DISTRIGAZ │ │ │ │ ││ │ │ SUD S.A. │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤│4.39.│Alimentarea cu gaze naturale a │ Ministerul │Consiliul Local │ 2004 │ │Numar de ││ │localitaţii Turnu-Severin, │ Economiei şi │ │(cu continuare│ │beneficiari ││ │judeţul Mehedinţi │ Comerţului; │ │ în 2005) │ │Suma cheltuita ││ │ │ S.C. DISTRIGAZ │ │ Raportare │ │ ││ │ │ SUD S.A. │ │ semestriala │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤│4.40.│Alimentarea cu gaze naturale a │ Ministerul │ │ 2004 │ │Numar de ││ │localitaţii Vânători, judeţul │ Economiei şi │ │(cu continuare│ │beneficiari ││ │Galaţi │ Comerţului; │ │ în 2005) │ │Suma cheltuita ││ │ │ S.C. DISTRIGAZ │ │ Raportare │ │ ││ │ │ SUD S.A. │ │ semestriala │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤│4.41.│Alimentarea cu gaze naturale a │ Ministerul │ INSPET │Decembrie 2004│ │Numar de ││ │localitaţii Tulcea, judeţul │ Economiei şi │Consiliul Local │ Raportare │ │beneficiari ││ │Tulcea │ Comerţului; │ │ semestriala │ │Suma cheltuita ││ │ │ S.C. DISTRIGAZ │ │ │ │ ││ │ │ SUD S.A. │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤│4.42.│Alimentarea cu gaze naturale a │ Ministerul │ │Decembrie 2004│ │Numar de ││ │doua noi localitaţi în jud. │ Economiei şi │ │ Raportare │ │beneficiari ││ │Buzau │ Comerţului; │ │ semestriala │ │Suma cheltuita ││ │ │ S.C. DISTRIGAZ │ │ │ │ ││ │ │ SUD S.A. │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤│4.43.│Dezvoltare sistem de alimentare│ Ministerul │ │Decembrie 2004│ │Numar de ││ │cu gaze naturale a localitaţii │ Economiei şi │ │ Raportare │ │beneficiari ││ │Valea Calugareasca, jud. │ Comerţului; │ │ semestriala │ │Suma cheltuita ││ │Prahova │ S.C. DISTRIGAZ │ │ │ │ ││ │ │ SUD S.A. │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤│4.44.│Alimentarea cu gaze naturale a │ Ministerul │ │ Iunie 2004 │ │Numar de ││ │trei noi localitaţi în judeţul │ Economiei şi │ │ Raportare │ │beneficiari ││ │Alba │ Comerţului; │ │ semestriala │ │Suma cheltuita ││ │ │ S.C. DISTRIGAZ │ │ │ │ ││ │ │ NORD S.A. │ │ │ │ ││ │ │ Targu Mureş │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤│4.45.│Alimentarea cu gaze naturale a │ Ministerul │Consiliul Local │ Iunie 2004 │ │Numar de ││ │unei localitaţi în judeţul Satu│ Economiei şi │ │ Raportare │ │beneficiari ││ │Mare │ Comerţului; │ │ semestriala │ │Suma cheltuita ││ │ │ S.C. DISTRIGAZ │ │ │ │ ││ │ │ NORD S.A. │ │ │ │ ││ │ │ Targu Mureş │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤│4.46.│Alimentarea cu gaze naturale a │ Ministerul │Consiliul Local │ Iunie 2004 │ │Numar de ││ │doua noi localitaţi în judeţul │ Economiei şi │ │ Raportare │ │beneficiari ││ │Maramureş │ Comerţului; │ │ semestriala │ │Suma cheltuita ││ │ │ S.C. DISTRIGAZ │ │ │ │ ││ │ │ NORD S.A. │ │ │ │ ││ │ │ Targu Mureş │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤│4.47.│Alimentarea cu gaze naturale a │ Ministerul │Consiliul Local │ Permanent │ │Numar de ││ │doua noi localitaţi în judeţul │ Economiei şi │ │ │ │beneficiari ││ │Bistriţa Nasaud │ Comerţului; │ │ │ │Suma cheltuita ││ │ │ S.C. DISTRIGAZ │ │ │ │ ││ │ │ NORD S.A. │ │ │ │ ││ │ │ Targu Mureş │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤│4.48.│Alimentarea unei noi localitaţi│ Ministerul │Consiliul Local │Decembrie 2003│ │Numar de ││ │în jud. Bistriţa Nasaud │ Economiei şi │ │ Raportare │ │beneficiari ││ │ │ Comerţului; │ │ semestriala │ │Suma cheltuita ││ │ │ S.C. DISTRIGAZ │ │ │ │ ││ │ │ NORD S.A. │ │ │ │ ││ │ │ Targu Mureş │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤│4.49.│Extindere reţea de gaze │ Ministerul │ │ Permanent │ │Numar de ││ │naturale peste medie pentru │ Economiei şi │ │ │ │beneficiari ││ │alimentare cu gaze naturale, │ Comerţului; │ │ │ │Suma cheltuita ││ │zona agroindustriala în │ S.C. DISTRIGAZ │ │ │ │ ││ │localitatea Vaslui │ NORD S.A. │ │ │ │ ││ │ │ Targu Mureş │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤│4.50.│Alimentarea cu gaze naturale a │ Ministerul │Consiliul Local │ Iunie 2004 │ │Numar de ││ │trei noi localitaţi în judeţul │ Economiei şi │ │ Raportare │ │beneficiari ││ │Iaşi │ Comerţului; │ │ semestriala │ │Suma cheltuita ││ │ │ S.C. DISTRIGAZ │ │ │ │ ││ │ │ NORD S.A. │ │ │ │ ││ │ │ Targu Mureş │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤│4.51.│Alimentare cu gaze naturale a │ Ministerul │ │ Permanent │ │Numar de ││ │unei noi localitaţi în judeţul │ Economiei şi │ │ │ │beneficiari ││ │Mureş │ Comerţului; │ │ │ │Suma cheltuita ││ │ │ S.C. DISTRIGAZ │ │ │ │ ││ │ │ NORD S.A. │ │ │ │ ││ │ │ Targu Mureş │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤│4.52.│Alimentare cu gaze naturale a │ Ministerul │ │Decembrie 2003│ │Numar de ││ │cartierului Cişmea în │ Economiei şi │ │ Raportare │ │beneficiari ││ │municipiul Botoşani │ Comerţului; │ │ semestriala │ │Suma cheltuita ││ │ │ S.C. DISTRIGAZ │ │ │ │ ││ │ │ NORD S.A. │ │ │ │ ││ │ │ Targu Mureş │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤│4.53.│Alimentare cu gaze naturale a │ Ministerul │ │ Iunie 2004 │ │Numar de ││ │doua cartiere în municipiul │ Economiei şi │ │ Raportare │ │beneficiari ││ │Botoşani │ Comerţului; │ │ semestriala │ │Suma cheltuita ││ │ │ S.C. DISTRIGAZ │ │ │ │ ││ │ │ NORD S.A. │ │ │ │ ││ │ │ Targu Mureş │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤│4.54.│Alimentare cu gaze naturale a │ Ministerul │ │ Iunie 2004 │ │Numar de ││ │doua cartiere din localitatea │ Economiei şi │ │ Raportare │ │beneficiari ││ │Sibiu │ Comerţului; │ │ semestriala │ │Suma cheltuita ││ │ │ S.C. DISTRIGAZ │ │ │ │ ││ │ │ NORD S.A. │ │ │ │ ││ │ │ Targu Mureş │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤│4.55.│Alimentare cu gaze naturale a │ Ministerul │ │ Iunie 2004 │ │Numar de ││ │doua cartiere din localitatea │ Economiei şi │ │ Raportare │ │beneficiari ││ │Timişoara │ Comerţului; │ │ semestriala │ │Suma cheltuita ││ │ │ S.C. DISTRIGAZ │ │ │ │ ││ │ │ NORD S.A. │ │ │ │ ││ │ │ Targu Mureş │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤│4.56.│Alimentare cu gaze naturale a │ Ministerul │Consiliul Local │Decembrie 2003│ │Numar de ││ │cartierului Gheraiesti, │ Economiei şi │ │ Raportare │ │beneficiari ││ │localitatea Bacau │ Comerţului; │ │ semestriala │ │Suma cheltuita ││ │ │ S.C. DISTRIGAZ │ │ │ │ ││ │ │ NORD S.A. │ │ │ │ ││ │ │ Targu Mureş │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤│4.57.│Alimentare cu gaze naturale a │ Ministerul │ │Decembrie 2003│ │Numar de ││ │cartierului Cetatea Fetei, │ Economiei şi │ │ Raportare │ │beneficiari ││ │localitatea Cluj │ Comerţului; │ │ semestriala │ │Suma cheltuita ││ │ │ S.C. DISTRIGAZ │ │ │ │ ││ │ │ NORD S.A. │ │ │ │ ││ │ │ Targu Mureş │ │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────────┤│4.58.│Extindere conducta de gaze │ Ministerul │Consiliul Local │Decembrie 2003│ │Numar de ││ │naturale, localitatea Tg. │ Economiei şi │ │ Raportare │ │beneficiari ││ │Frumos et. I │ Comerţului; │ │ semestriala │ │Suma cheltuita ││ │ │ S.C. DISTRIGAZ │ │ │ │ ││ │ │ NORD S.A. │ │ │ │ ││ │ │ Targu Mureş │ │ │ │ │└─────┴───────────────────────────────┴────────────────┴────────────────┴──────────────┴────────────┴─────────────────┘    OBIECTIVUL 5: AMELIORAREA STĂRII DE SĂNĂTATE A POPULAŢIEI
  Nr. acţ. Acţiunea Autoritatea responsabila Autoritatea colaboratoare Termenul Stadiul realizării Evaluarea acţiunii
  5.1. Acordarea de medicamente gratuite pensionarilor cu venituri de până la 1.400.000/luna, prin suplimentarea listei medicamentelor gratuite necesare afecţiunilor cu incidenţa majoră asupra morbiditaţii la persoanele varstnice. Ministerul Sanataţii; Casa Naţionala de Asigurari de Sănătate Permanent Raportare lunara Numar de beneficiari Suma cheltuita
  5.2. Derularea de programe naţionale şi dezvoltarea reţelei serviciilor de sănătate, pentru ameliorarea indicatorilor mortalitaţii infantile, mortalitaţii materne, natalitaţii, incidenţei anemiei la copii, bolilor cu transmisie sexuala sau prin alte forme de transmisie (sifilis, hepatita, SIDA, tuberculoza), bolilor cardiovasculare. Ministerul Sanataţii; Casa Naţionala de Asigurari de Sănătate Permanent Raportare lunara Suma cheltuita
  5.3. Controlul preventiv al pacienţilor din localitaţile de provincie şi în zonele puţin accesibile, prin implicarea medicului de familie şi a asistentului comunitar. CASPIS Casa Naţionala de Asigurari de Sănătate; Ministerul Sanataţii; Raportare lunara Numar de beneficiari Suma cheltuita
  5.4. Creşterea calităţii ingrijirilor medicale, prin dezvoltarea unor servicii medicale integrate (asistenţa primara şi de prevenire, de specialitate în ambulatoriu, spital, la domiciliu şi de urgenţa) în scopul realizării unui raport corespunzător cost-eficienţa. Ministerul Sanataţii; Casa Naţionala de Asigurari de Sănătate 2003-2004 Raportare lunara Suma cheltuita
  5.5. Îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale prin: - Dezvoltarea unor reţele coordonate de ingrijiri medicale, sociale şi comunitare la nivel local, prin sistemul comunitar (social), moaşe, infirmiere - Crearea de centre medico-sociale în intampinarea persoanelor aflate în situaţie de risc: pensionari, persoane cu handicap, persoane fără adapost, victime ale violenţei în familie, persoane cu afecţiuni psihice etc. CASPIS Casa Naţionala de Asigurari de Sănătate; Ministerul Sanataţii; Ministerul Muncii, Solidaritaţii Sociale şi Familiei 2003-2004 Raportare trimestriala Numar de beneficiari Numar de locuri de muncă Suma cheltuita
  5.6. Creşterea accesului la asistenţa medicală pentru segmentele de populaţie defavorizate: populaţia din mediul rural, din segmentul sarac, persoanele neasigurate etc. CASPIS Ministerul Sanataţii; Casa Naţionala de Asigurari de Sănătate Permanent Raportare lunara Numar de beneficiari Suma cheltuita
  5.7. Creşterea accesului populaţiei la medicamente prin includerea celor mai ieftine medicamente pe lista celor compensate şi gratuite. Casa Naţionala de Asigurari de Sănătate; Ministerul Sanataţii; Raportare trimestriala Sume economisite Numar de beneficiari
  5.8. Supravegherea medicală activa a mamei, copilului, familiilor cu risc social şi a persoanelor fără locuinţa. CASPIS Casa Naţionala de Asigurari de Sănătate; Ministerul Sanataţii; Raportare lunara Numar de beneficiari Suma cheltuita
  5.9. Dezvoltarea ingrijirilor destinate persoanelor vulnerabile la domiciliu, în staţionare/camine de zi, prin reţele sociale şi în instituţii cu paturi devenite disponibile prin reorganizarea teritoriala a unitaţilor subordonate MSF Casa Naţionala de Asigurari de Sănătate; Ministerul Sanataţii; Raportare lunara Numar de beneficiari Numar de locuri de muncă Suma cheltuita
  5.10. Extinderea activitaţii asistentului medical comunitar cuprinzand 3 poli: ocrotire copii, batrani şi femei gravide. Casa Naţionala de Asigurari de Sănătate; Ministerul Sanataţii; Raportare semestriala Numar de locuri de muncă Suma cheltuita Numar beneficiari
  5.11. Informarea populaţiei prin acţiuni intersectoriale (invaţamant, agricultura, asistenţa sociala) şi elaborarea unei strategii naţionale în domeniul prevenirii bolilor, al promovarii sanataţii şi a educaţiei sanitare. Casa Naţionala de Asigurari de Sănătate; Ministerul Sanataţii; Permanent Suma cheltuita
  5.12. Creşterea ponderii intervenţiilor preventive, asistenţei medicale primare, asistenţei ambulatorii de specialitate şi ingrijitorilor la domiciliu prin utilizarea de stimulente financiare şi instrumente de reglementare. Casa Naţionala de Asigurari de Sănătate; Ministerul Sanataţii; Permanent Numar de beneficiari Suma cheltuita
  5.13. Transformarea unor spitale şi/sau secţii exterioare, neperformante, în unitaţi de asistenţa medico-sociala, în subordinea consiliilor judeţene, consiliilor locale şi în coordonarea MMSSF, ANPH, sau MAI. Ministerul Sanataţii; Ministerul Administraţiei şi Internelor Ministerul Muncii, Solidaritaţii Sociale şi Familiei; Casa Naţionala de Asigurari de Sănătate Permanent Numar de unitaţi Suma cheltuita
  5.14. Transformarea unor imobile din domeniul public al statului şi administrarea MS în locuinţe sociale. CASPIS Ministerul Sanataţii; Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului; Ministerul Administraţiei şi Internelor; Ministerul Muncii, Solidaritaţii Sociale şi Familiei Ministerul Finanţelor Publice Sem. II 2004 Numar de apartamente Suma cheltuita
  5.15. Îmbunătăţirea serviciilor de sănătate publică prin creşterea eficienţei programelor naţionale de sănătate. Ministerul Sanataţii; Casa Naţionala de Asigurari de Sănătate 2004 (cu continuare în 2005) Numar beneficiari Suma cheltuita
  5.16. Stimularea dezvoltării sectorului medical privat. Ministerul Sanataţii; Ministerul Administraţiei şi Internelor 2004 Numar contracte
   +  Anexa 3                      LISTA PROIECTELOR DE ACTE NORMATIVE                      PENTRU REALIZAREA PROGRAMULUI SOCIAL                            ÎN PERIOADA 2003 - 2004    OBIECTIVUL 1: PROTECŢIA SOCIALĂ A FAMILIEI
  Nr. crt. Tema actului normativ Tip act normativ Autoritatea responsabila Autoritatea avizatoare Termen Stadiul realizării
  1.1 Alocaţia complementara acordată diferenţiat pe tranşe de venit şi în funcţie de numărul copiilor. Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului Ministerul Muncii, Solidaritaţii Sociale şi Familiei Ministerul Finanţelor Publice Trim. IV 2003 Realizat în avans
  1.2 Indexarea trimestriala a pensiilor, în funcţie de rata inflaţiei. Hotărâre de Guvern Ministerul Muncii, Solidaritaţii Sociale şi Familiei CNPAS Ministerul Finanţelor Publice Trim. I 2004 Trim. II 2004 Trim. III 2004 Trim. IV 2004
  1.3 Indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat pentru anul 2004. Hotărâre de Guvern Ministerul Muncii, Solidaritaţii Sociale şi Familiei Ministerul Finanţelor Publice; Ministerul Justiţiei Trim. IV 2004 Realizat în avans
  1.4 Continuarea procesului de recorelare a pensiilor Hotărâre de Guvern Ministerul Muncii, Solidaritaţii Sociale şi Familiei CNPAS Ministerul Finanţelor Publice 2004
  1.5 Stabilirea ajutorului anual pentru acoperirea unei parţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de razboi, vaduvelor de razboi, revoluţionarilor, precum şi accidentaţilor de razboi în afara serviciului ordonat Hotărâre de Guvern Ministerul Muncii, Solidaritaţii Sociale şi Familiei; Ministerul Apararii Naţionale Ministerul Finanţelor Publice 2004
  1.6 Asigurarea sustenabilitaţii sistemului de pensii; promovarea şi aprobarea unui sistem alternativ de pensii: - asigurarea cadrului legislativ şi instituţional în vederea organizarii şi funcţionarii sistemului de pensii ocupaţionale. Proiect de lege Ministerul Muncii, Solidaritaţii Sociale şi Familiei CNPAS Ministerul Finanţelor Publice; Comisia de Supraveghere a Asigurarilor 2004
  1.7 Asigurarea sustenabilitaţii sistemului de pensii; promovarea şi aprobarea unui sistem alternativ de pensii: - asigurarea cadrului legislativ şi instituţional în vederea organizarii şi funcţionarii componentei de pensii bazata pe capitalizare cu contribuţie obligatorie, administrata privat. Proiect de lege Ministerul Muncii, Solidaritaţii Sociale şi Familiei CNPAS Ministerul Finanţelor Publice 2004
  1.8 Asigurarea sustenabilitaţii sistemului de pensii prin utilizarea unor venituri provenite din privatizare pentru susţinerea sistemului public de pensii. Se au în vedere prevederile Legii 19/2000. Proiect de lege Ministerul Muncii, Solidaritaţii Sociale şi Familiei CNPAS Ministerul Finanţelor Publice; APAPS 2003
  1.9 Asigurarea cadrului instituţional pentru supravegherea şi acordarea beneficiilor pentru accidente de munca şi boli profesionale prin includerea în structura CNPAS. Modificarea de urgenţa a Legii 346/2002 Ordonanţa de Urgenţa Ministerul Muncii, Solidaritaţii Sociale şi Familiei CNPAS Ministerul Finanţelor Publice; Ministerul Sanataţii; 2003 Realizat în avans
  1.10 Stabilirea standardelor minime de calitate pentru anumite tipuri de servicii sociale Ordin Ministerul Muncii, Solidaritaţii Sociale şi Familiei Trim. IV 2004
  1.11 Organizarea şi funcţionarea Comisiei de Mediere Sociala Hotărâre de Guvern Ministerul Muncii, Solidaritaţii Sociale şi Familiei Ministerul Finanţelor Publice; Ministerul Justiţiei Trim. I 2004
  1.12 Elaborarea metodologiei de acreditare şi a criteriilor de evaluare pentru instituţiile de asistenţa sociala publice sau private Hotărâre de Guvern Ministerul Muncii, Solidaritaţii Sociale şi Familiei Ministerul Finanţelor Publice; Ministerul Sanataţii; Trim. IV 2004
      OBIECTIVUL 2: REALIZAREA DE LOCUINŢE CU CARACTER SOCIAL
  Nr. crt. Tema actului normativ Tip act normativ Autoritatea responsabila Autoritatea avizatoare Termen Stadiul realizării
  2.1 Dezvoltarea construcţiei de locuinţe, cu precadere a programelor destinate unor persoane şi familii defavorizate. Ordonanţa de modificare a Legii 114/1996 Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului Ministerul Finanţelor Publice Trim. IV 2004
      OBIECTIVUL 3: ÎMBUNĂTĂŢIREA ŞI EXTINDEREA ACCESULUI POPULAŢIEI LA UTILITĂŢILE SOCIALE
  Nr. crt. Tema actului normativ Tip act normativ Autoritatea responsabila Autoritatea avizatoare Termen Stadiul realizării
  3.1 Program privind asigurarea populaţiei şi economiei naţionale cu energie electrica, termica şi gaze naturale pentru iarna 2003-2004. Hotărâre de Guvern Ministerul Administraţiei şi Internelor; Ministerul Economiei şi Comerţului Ministerul Finanţelor Publice 10.2003 Realizat în avans
      OBIECTIVUL 4: REDUCEREA IMPACTULUI SOCIAL AL RESTRUCTURĂRII ECONOMICE
  Nr. crt. Tema actului normativ Tip act normativ Autoritatea responsabila Autoritatea avizatoare Termen Stadiul realizării
  4.1 Creşterea salariului de baza minim brut pe ţara. Hotărâre de Guvern Ministerul Muncii, Solidaritaţii Sociale şi Familiei Ministerul Finanţelor Publice Trim. I 2004
  4.2 Modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru şomaj şi stimularea ocuparii forţei de munca - în scopul diversificarii masurilor active prin: - stimularea încadrării absolvenţilor ca urmare a stabilirii de subvenţii diferenţiate în funcţie de nivelul studiilor absolvite - stimularea ocuparii persoanelor care se afla în apropierea varstei de pensionare - accesul studenţilor la credite acordate în condiţii avantajoase în vederea iniţierii unor afaceri - stimularea formarii profesionale a persoanelor din mediul rural cu venituri sub nivelul indemnizaţiei de şomaj - organizarea de cursuri de formare profesionala pentru persoanele care şi-au intrerupt activitatea pentru: creşterea copiilor, satisfacerea stagiului militar, pensionarea din motive medicale Lege Ministerul Muncii, Solidaritaţii Sociale şi Familiei Sem. I 2004
      OBIECTIVUL 5: AMELIORAREA STĂRII DE SĂNĂTATE A POPULAŢIEI
  Nr. crt. Tema actului normativ Tip act normativ Autoritatea responsabila Autoritatea avizatoare Termen Stadiul realizării
  5.1 Actualizarea de către Guvern a listelor cuprinzand medicamentele din Nomenclatorul de medicamente de care beneficiaza asiguraţii pe baza de prescripţie medicală, cu şi fără contribuţie personala - în vederea suplimentarii listei medicamentelor gratuite acordate pensionarilor cu venituri de până la 1.400.000 lei/luna cu cele necesare afecţiunilor cu incidenţa majoră asupra morbiditaţii la persoanele varstnice - în vederea inscrierii prioritare a medicamentelor romaneşti pe lista medicamentelor compensate şi gratuite Hotărâre de Guvern Ministerul Sanataţii; Casa Naţionala de Asigurari de Sănătate Ministerul Finanţelor Publice 2004
  5.2 Îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale prin crearea de centre medico-sociale în intampinarea persoanelor aflate în situaţie de risc: pensionari, persoane cu handicap, persoane fără adapost, victime ale violenţei în familie etc. CASPIS Hotărâre de Guvern Ministerul Sanataţii; Casa Naţionala de Asigurari de Sănătate Ministerul Finanţelor Publice 31.12.2004
  5.3 Transformarea unor spitale şi/sau secţii exterioare, neperformante, în unitaţi de asistenţa medico-sociala, în subordinea consiliilor judeţene, consiliilor locale şi în coordonarea MMSSF, ANPH, sau MAI. Hotărâri ale Consiliilor Judeţene şi/sau locale Consilii Judeţene şi/sau locale Ministerul Sanataţii; Ministerul Administraţiei şi Internelor permanent
  5.4 Transformarea unor imobile din domeniul public al statului şi administrarea MS în locuinţe sociale. Hotărâri de Guvern Ministerul Sanataţii; Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului; Ministerul Administraţiei şi Internelor Ministerul Finanţelor Publice; Ministerul Muncii, Solidaritaţii Sociale şi Familiei Sem II 2004
  5.5 Creşterea ponderii intervenţiilor preventive, educative, asistenţei medicale primare, asistenţei ambulatorii de specialitate şi ingrijitorilor la domiciliu prin utilizarea de stimulente financiare şi instrumente de reglementare. Ordine ale Ministrului Sanataţii Ministerul Sanataţii; Casa Naţionala de Asigurari de Sănătate Ministerul Educaţiei, Cercetarii şi Tineretului 2003-2004
  5.6 Restructurarea sistemului public de ingrijiri de sănătate, cu accent pe medicina primara şi ambulatorie de specialitate. Ordine ale Ministrului Sanataţii Ministerul Sanataţii; Casa Naţionala de Asigurari de Sănătate 2003-2004
  5.7 Asigurarea transparenţei în alocarea şi gestiunea fondurilor publice destinate ingrijirilor de sănătate, în scopul prevenirii şi sancţionarii actelor de corupţie. Ordine ale Ministrului Sanataţii Ministerul Sanataţii; Casa Naţionala de Asigurari de Sănătate Ministerul Comunicaţiei şi Tehnologiei Informaţiei; Autorităţile Administraţiei Publice Locale 2003-2004
  5.8 Creşterea calităţii serviciilor medicale oferite populaţiei în sistem public şi privat Hotărâri de Guvern Ordine ale Ministrului Sanataţii Ministerul Sanataţii; Casa Naţionala de Asigurari de Sănătate; Ministerul Administraţiei şi Internelor Ministerul Finanţelor Publice; Ministerul Muncii, Solidaritaţii Sociale şi Familiei 2004
  5.9 Îmbunătăţirea serviciilor de sănătate publică prin creşterea eficienţei programelor naţionale de sănătate. Ordin al Ministrului Sanataţii Ministerul Sanataţii; Casa Naţionala de Asigurari de Sănătate Ministerul Finanţelor Publice 2004
  5.10 Derularea de programe naţionale şi dezvoltarea reţelei serviciilor de sănătate, pentru ameliorarea indicatorilor mortalitaţii infantile, mortalitaţii materne, natalitaţii, incidenţei anemiei la copii, bolilor cu transmisie sexuala sau prin alte forme de transmisie (sifilis, hepatita, SIDA, tuberculoza), bolilor cardiovasculare. Hotărâre a Guvernului Ordine comune Ministerul Sanataţii şi Casa Naţionala de Asigurari de Sănătate Ministerul Sanataţii; Casa Naţionala de Asigurari de Sănătate Ministerul Finanţelor Publice permanent
  5.11 Stimularea dezvoltării sectorului medical privat. Hotărâri de Guvern Ministerul Sanataţii; Ministerul Administraţiei şi Internelor Ministerul Finanţelor Publice 2004
  5.12 Creşterea accesibilitaţii sistemului de asigurări de sănătate pentru populaţiei. Hotărâri de Guvern Ordine ale Ministrului Sanataţii şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurari de Sănătate Ministerul Sanataţii; Casa Naţionala de Asigurari de Sănătate Ministerul Finanţelor Publice permanent
  -------------