ORDIN nr. 177 din 16 decembrie 2003privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru telefonul copilului, standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, precum şi a standardelor minime obligatorii privind centrul de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării copilului
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI - AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA COPILULUI ŞI ADOPŢIE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 22 ianuarie 2004    În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2001 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, aprobată şi modificată prin Legea nr. 252/2001, şi ale art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 770/2003 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie,secretarul de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă standardele minime obligatorii pentru telefonul copilului, standardele minime obligatorii privind centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, precum şi standardele minime obligatorii privind centrul de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării copilului, prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Secretarul de stat al Autorităţii Naţionalepentru Protecţia Copilului şi Adopţie,Gabriela ComanBucureşti, 16 decembrie 2003.Nr. 177.  +  Anexa 1STANDARD 16/12/2003  +  Anexa 2STANDARD 16/12/2003  +  Anexa 3STANDARD 16/12/2003