DECIZIE nr. 918 din 24 decembrie 2003pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 219/2003
EMITENT
  • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 16 ianuarie 2004    În temeiul:- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 516/2003 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.417/2002 pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate;- Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;- Referatului de aprobare nr. IV/D/509 din 23 decembrie 2003 al medicului-şef din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următoarea decizie:  +  Articolul IDecizia preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 219/2003 pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele (denumiri comerciale) de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu cu şi fără contribuţie personală, corespunzătoare denumirilor comune internaţionale (DCI), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 516/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 13 mai 2003, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Anexa nr. 1 conţinând lista medicamentelor (denumiri comerciale) corespunzătoare denumirilor comune internaţionale (DCI), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 516/2003, de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, pe bază de prescripţie medicală, fără contribuţie personală, se înlocuieşte cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta decizie.2. Anexa nr. 2 conţinând lista medicamentelor (denumiri comerciale) corespunzătoare denumirilor comune internaţionale (DCI), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 516/2003, de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, pe bază de prescripţie medicală, cu contribuţie personală (cu preţ de referinţă), se înlocuieşte cu anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul IIPreşedinţii - directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, precum şi furnizorii de servicii medicale şi farmaceutice care sunt în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate au obligaţia de a pune în aplicare şi de a respecta prevederile prezentei decizii.  +  Articolul IIIPrezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Casei Naţionalede Asigurări de Sănătate,Cristian CeleaBucureşti, 24 decembrie 2003.Nr. 918.  +  Anexa 1                            LISTA MEDICAMENTELOR             (DENUMIRI COMERCIALE) DE CARE BENEFICIAZĂ ASIGURAŢII              IN TRATAMENTUL AMBULATORIU FĂRĂ CONTRIBUŢIE PERSONALA    SECŢIUNEA A - Medicamente de baza, opţiunea terapeutica 1    ACTUALIZATA CU PRODUSELE COMERCIALE AUTORIZATE DE A.N.M. PANA LA 30 SEPTEMBRIE 2003                        1. INSUFICIENTA CARDIACA CRONICA┌────┬──────┬───────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────┬───────────────┬────────────────────┬─────────┬──────────────┐│Nr. │ Pre- │COD_ATC│ DCI │ DEN_COM │ FORMA_FARM │ CONC │ FIRMA_DET │TARA_DET │ AMBALAJ ││crt.│script│ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────┴───────┴────────────────────┴────────────────────┴────────────┴───────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────┘   1 P-6L C01AA05 DIGOXINUM DIGOXIN COMPR. 0.25 mg SICOMED S.A. ROMÂNIA Cutie x 1 flac                                                                                                                           x 40 compr.;                                                                                                                           (2) ani)   2 S/P-RF C01AA05 DIGOXINUM DIGOXIN SOL. INJ. 0.25 mg/ml-2 ml SICOMED S.A. ROMÂNIA Cutie x 5                                                                                                                           fiole x 2ml;                                                                                                                           (2 ani)   3 P-6L C01AA05 DIGOXINUM LANOXIN SOL. ORALA 0.05 mg/ml THE WELLCOME U.K. Cutie x 1                                                                                            FOUNDATION Ltd. flacon x 60ml;                                                                                                                           (3 ani)   4 P-6L C03AA03 HYDROCHLOROTHIAZIDUM NEFRIX COMPR. 25 mg SICOMED S.A. ROMÂNIA Cutie x 1 flac                                                                                                                           x 40 compr.;                                                                                                                           (2 ani)   5 P-6L C03CA01 FUROSEMIDUM FURIX RETARD 30 mg CAPS. RET. 30 mg NYCOMED DANEMARCA Cutie x 1 flac                                                                                                                           x 30 caps. ret   6 S C03CA01 FUROSEMIDUM FURIX RETARD 30 mg CAPS. RET. 30 mg NYCOMED DANEMARCA Cutie x 100                                                                                                                           caps. ret.   7 P-6L C03CA01 FUROSEMIDUM FURIX RETARD 60 mg CAPS. RET. 60 mg NYCOMED DANEMARCA Cutie x 1 flac                                                                                                                           x 30 caps. ret   8 S C03CA01 FUROSEMIDUM FURIX RETARD 60 mg CAPS. RET. 60 mg NYCOMED DANEMARCA Cutie x 100                                                                                                                           caps. ret.   9 P-6L C03CA01 FUROSEMIDUM FUROSEMID 20mg/2ml SOL.INJ. 20mg/2ml SICOMED S.A ROMÂNIA Cutie x                                                                                                                           5 fiole x 2ml                                                                                                                           (4 ani)  10 P-6L C03CA01 FUROSEMIDUM FUROSEMID COMPR. 40 mg OZONE LABORATORIES ANGLIA Cutie x 2                                                                                            Ltd. blist x 10 cmp                                                                                                                           (3 ani)  11 P-6L C03CA01 FUROSEMIDUM FUROSEMID COMPR. 40 mg SICOMED SA. ROMÂNIA Cutie x 1 flac                                                                                                                           x 20 compr.;                                                                                                                           (3 ani)  12 P-6L C03CA01 FUROSEMIDUM FUROSEMID COMPR. 40 mg AESCULAP SRL ROMÂNIA Cutie x 1                                                                                                                           flac x 20                                                                                                                           compr.;                                                                                                                           (2 ani)  13 P-6L C03CA01 FUROSEMIDUM FUROSEMID COMPR. 40 mg LABORMED PHARMA SA ROMÂNIA Cutie x 2                                                                                                                           blist. x 10                                                                                                                           compr.; (2                                                                                                                           ani)  14 P-6L C03CA01 FUROSEMIDUM FUROSEMID COMPR. 40 mg MAGISTRA C C ROMÂNIA Cutie x 2                                                                                                                           blist. x 10                                                                                                                           compr.; (2                                                                                                                           ani)  15 P-6L C03CA01 FUROSEMIDUM FUROSEMID COMPR. 40 mg BALKAN PHARMA BULGARIA Cutie x 1blist                                                                                            DUPNITZA AD x 50 compr.                                                                                                                           (5 ani)  16 P-6L C03CA01 FUROSEMIDUM FUROSEMID COMPR. 40 mg FARCOMED SA. ROMÂNIA Cutie x 1 flac                                                                                                                           x 20 compr;                                                                                                                           (2 ani)  17 P-6L C03CA01 FUROSEMIDUM FUROSEMID EEL COMPR. 40 mg BIO EEL SRL. ROMÂNIA Cutie x 2blist                                                                                                                           x 10 compr;                                                                                                                           (1 an )  18 P-6L C03CA01 FUROSEMIDUM FUROSEMID 40 mg COMPR. 40 mg LAROPHARM SRL. ROMÂNIA Cutie x 2                                                                                                                           blist. x 10                                                                                                                           compr.; (1                                                                                                                           an)  19 P-6L C03CA01 FUROSEMIDUM FUROSIL COMPR. 40 mg SLAVIA PHARM SRL ROMÂNIA Cutie x 1                                                                                                                           flac. x 20                                                                                                                           compr.;  20 P-6L C03CA01 FUROSEMIDUM FUSID COMPR. 40 mg TEVA ISRAEL Cutie x 5                                                                                                                           blist x 10                                                                                                                           compr.(1 an)  21 S/P-RF C03CA01 FUROSEMIDUM LASIX SOL.INJ. 10 mg/ml-2ml AVENTIS PHARMA GERMANIA Cutie x 5                                                                                            DEUSCHLAND fiole. x 2ml                                                                                                                           (5 ani)  22 P-6L C03CA01 FUROSEMIDUM MED-FUROSEMID COMPR. 40 mg MEDIAPHARMA SERV SRL ROMÂNIA Cutie x 1                                                                                                                           flac. x 20                                                                                                                           compr;(2 ani)  23 S/P-RF C03CA01 FUROSEMIDUM FUROSEMID 20mg/2ml SOL.INJ 10 mg/2ml SICOMED SA ROMÂNIA Cutie x 100      M fiole x 2ml                                                                                                                           (4 ani)  24 P-6L C03DA01 SPIRONOLACTONUM SPIRONOLACTONA 25 mg COMPR. 25 mg BIO EEL S.R.L. ROMÂNIA Cutie x 2                                                                                                                           blist. x 10                                                                                                                           compr.; (2                                                                                                                           ani)  25 P-6L C03DA01 SPIRONOLACTONUM SPIRONOLACTONA 25 mg COMPR. FILM. 25 mg TERAPIA S.A. ROMÂNIA Cutie x 5                                                                                                                           blist. x 10                                                                                                                           compr. film.;                                                                                                                           (1 an)  26 P-6L C03DA01 SPIRONOLACTONUM VEROSPIRON CAPS. 50 mg GEDEON RICHTER Ltd. UNGARIA Cutie x 3                                                                                                                           blist. x 10                                                                                                                           caps.; (3                                                                                                                           ani)  27 P-6L C03DA01 SPIRONOLACTONUM VEROSPIRON CAPS. 100 mg GEDEON RICHTER Ltd. UNGARIA Cutie x 3                                                                                                                           blist. x 10                                                                                                                           caps.; (3                                                                                                                           ani)  28 P-6L C09AA01 CAPTOPRILUM CAPTOPRIL COMPR. 25 mg LABORMED PHARMA SA ROMÂNIA Cutie x 3                                                                                                                           blist. x 10                                                                                                                           compr.;(3 ani)  29 P-6L C09AA01 CAPTOPRILUM CAPTOPRIL COMPR. 50 mg LABORMED PHARMA SA ROMÂNIA Cutie x 2                                                                                                                           blist. x 10                                                                                                                           compr.;(3 ani)  30 P-6L C09AA01 CAPTOPRILUM CAPTOPRIL COMPR. 25 mg TERAPIA SA ROMÂNIA Cutie x 3                                                                                                                           blist. x 10                                                                                                                           compr.; (2                                                                                                                           ani)  31 P-6L C09AA01 CAPTOPRILUM CAPTOPRIL COMPR. 50 mg TERAPIA SA ROMÂNIA Cutie x 3                                                                                                                           blist. x 10                                                                                                                           compr.; (2                                                                                                                           ani)  32 P-6L C09AA01 CAPTOPRILUM CAPTOPRIL COMPR. 25 mg MAGISTRA C C ROMÂNIA Cutie x 2                                                                                                                           blist. x 10                                                                                                                           compr.; (2                                                                                                                           ani)  33 P-6L C09AA01 CAPTOPRILUM CAPTOPRIL 12.5mg COMPR. 12.5 mg EGIS PHARMACEUTICALS UNGARIA Cutie x 1                                                                                            Ltd flac. x 30                                                                                                                           compr.;  34 P-6L C09AA01 CAPTOPRILUM CAPTOPRIL 25 EEl COMPR. 25 mg BIO EEL SRL ROMÂNIA Cutie x 2                                                                                                                           blist. x 10                                                                                                                           compr.; (2                                                                                                                           ani)  35 P-6L C09AA01 CAPTOPRILUM CAPTOPRIL 25 mg COMPR. 25 mg EGIS PHARMACEUTICALS UNGARIA Cutie x 1                                                                                            Ltd. flac. x 30                                                                                                                           compr.  36 P-6L C09AA01 CAPTOPRILUM CAPTOPRIL 25 mg COMPR. 25 mg LAROPHARM SRL. ROMÂNIA Cutie x 2                                                                                                                           blist. x 10                                                                                                                           compr. (2 ani)  37 P-6L C09AA01 CAPTOPRILUM CAPTOPRIL 25 mg COMPR. 25 mg ARENA GROUP SA ROMÂNIA Cutie x 1 flac                                                                                                                           x 20 compr.                                                                                                                           (2 ani)  38 P-6L C09AA01 CAPTOPRILUM CAPTOPRIL 50 EEL COMPR. 50 mg BIO EEL SRL ROMÂNIA Cutie x 2                                                                                                                           blist. x 10                                                                                                                           compr.; (2                                                                                                                           ani)  39 P-6L C09AA01 CAPTOPRILUM CAPTOPRIL 50 mg COMPR. 50 mg EGIS PHARMACEUTICALS UNGARIA Cutie x 1 flac                                                                                            Ltd. x 20 compr.;  40 P-6L C09AA01 CAPTOPRILUM EUROPRIL CAPS. 25 mg EUROPHARM SA ROMÂNIA Cutie x 3                                                                                                                           blist. x 10                                                                                                                           compr. (2                                                                                                                           ani)  41 P-6L C09AA01 CAPTOPRILUM CAPTOPRIL 50 mg COMPR. 50 mg EGIS PHARMACEUTICALS UNGARIA Cutie x 1flac.                                                                                            Ltd. x 20 compr. 41 P-6L C09AA01 CAPTOPRILUM FARCOPRIL COMPR. 50mg PHARCO PHARM. EGYPT Cut. x 2 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (3 ani) 42 P-6L C09AA01 CAPTOPRILUM FARCOPRIL COMPR. 25mg PHARCO PHARM. EGYPT Cut. x 2 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (3 ani) 43 P-6L C09AA01 CAPTOPRILUM HYPOTENSOR COMPR. 25mg FARAN LABORATORIES                                                                                            S.A. GRECIA Cut. x 1 flac.                                                                                                                           x 20 compr. 44 P-6L C09AA01 CAPTOPRILUM HYPOTENSOR COMPR. 50mg FARAN LABORATORIES                                                                                            S.A. GRECIA Cut. x 1 flac.                                                                                                                           x 20 compr. 45 P-6L C09AA01 CAPTOPRILUM MED - CAPTOPRIL COMPR. 25mg MEDIPHARMA SERV srl ROMÂNIA Cut. x 1 flac.                                                                                                                           x 20 compr;                                                                                                                           (2 ani) 46 P-6L C09AA01 CAPTOPRILUM RILCAPTON - 25 COMPR. 25mg MEDOCHEMIE Ltd CIPRU Cut. x 2 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (5 ani) 47 P-6L C09AA01 CAPTOPRILUM CAPOCAR Dr 25 COMPR. 25mg DAR AL DAWADEVELO- IORDANIA Cut. x 2 blist.                                                                                            PMENT ANVESTMENT x 10 compr                                                                                            CO LTD 48 P-6L C09AA01 CAPTOPRILUM CAPOCAR Dr 50 COMPR. 50mg DAR AL DAWADEVELO- IORDANIA Cut. x 2 blist.                                                                                            PMENT ANVESTMENT x 10 compr.                                                                                            CO LTD 49 P-6L C09AA02 ENALAPRILUM EDNYT COMPR. 2.5mg GEDEON RICHTER Ltd. UNGARIA Cut.x 28 compr.;                                                                                                                           (3 ani) 50 P-6L C09AA02 ENALAPRILUM EDNYT COMPR. 5mg GEDEON RICHTER Ltd. UNGARIA Cut.x 28 compr.;                                                                                                                           (3 ani) 51 P-6L C09AA02 ENALAPRILUM EDNYT COMPR. 10mg GEDEON RICHTER Ltd. UNGARIA Cut.x 28 compr.;                                                                                                                           (3 ani) 52 P-6L C09AA02 ENALAPRILUM EDNYT COMPR. 20mg GEDEON RICHTER Ltd. UNGARIA Cut.x 28 compr.;                                                                                                                           (3 ani) 53 P-6L C09AA02 ENALAPRILUM ENALAP COMPR. 10mg E.I.P.I.CO. EGYPT Cut.x 2 blist x                                                                                                                           10 compr. 54 P-6L C09AA02 ENALAPRILUM ENALAPRIL 10 COMPR. 10mg LABORMED PHARMA S.A. ROMÂNIA Cut.x 2 blist. x                                                                                                                           10 compr.;                                                                                                                           (2 ani) 55 P-6L C09AA02 ENALAPRILUM ENALAPRIL 10 mg COMPR. 10mg SINTOFARM SA+POLFA ROMÂNIA Cut.x 1 flac x                                                                                                                           20 compr.;                                                                                                                           (3 ani) 56 P-6L C09AA02 ENALAPRILUM ENALAPRIL 10 mg COMPR. 10mg OZONE LABORATORIES U.K Cut.x 2 folii                                                                                            Ltd. x 10 compr.;                                                                                                                           (2 ani) 57 P-6L C09AA02 ENALAPRILUM ENALAPRIL 10 mg COMPR. 10mg LAROPHARM S.R.L. ROMÂNIA Cut. x 2 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (1 an) 58 P-6L C09AA02 ENALAPRILUM ENALAPRIL 10 mg COMPR. 10mg MAGISTRA C C ROMÂNIA Cut. x 2 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (2 ani) 59 P-6L C09AA02 ENALAPRILUM ENALAPRIL 20 COMPR. 20mg LABORMED PHARMA S.A. ROMÂNIA Cut. x 2 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (2 ani) 60 P-6L C09AA02 ENALAPRILUM ENALAPRIL 20 mg COMPR. 20mg MAGISTRA C C ROMÂNIA Cut. x 2 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (2 ani) 61 P-6L C09AA02 ENALAPRILUM ENALAPRIL 5 mg COMPR. 5mg OZONE LABORATORIES U.K. Cut. x 2 folii                                                                                            Ltd. x 10 compr.;                                                                                                                           (2 ani) 62 P-6L C09AA02 ENALAPRILUM ENAP COMPR. 10mg KRKA d.d. SLOVENIA Cut. x 2 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (3 ani) 63 P-6L C09AA02 ENALAPRILUM ENALAPRIL 5 mg COMPR. 5mg LAROPHARM S.R.L. ROMÂNIA Cut. x 2 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (1 an) 64 P-6L C09AA02 ENALAPRILUM ENALAPRIL 5 mg COMPR. 5mg MAGISTRA C C ROMÂNIA Cut. x 2 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (2 ani) 65 S/P.RP C09AA02 ENALAPRILUM ENAP SOL. INJ. 1.25mg/ml-1ml KRKA d.d. SLOVENIA Cut. x 5 fiole                                                                                                                           x 1 ml;                                                                                                                           (3 ani) 66 P-6L C09AA02 ENALAPRILUM ENAP COMPR. 20mg KRKA d.d. SLOVENIA Cut. x 2 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (3 ani) 67 P-6L C09AA02 ENALAPRILUM ENAP 5 COMPR. 5 mg KRKA d.d. SLOVENIA Cut. x 2 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (3 ani) 68 P-6L C09AA02 ENALAPRILUM ENARENAL COMPR. 10mg POLFA + SINTOFARM POLONIA Cut. x 2 blist.                                                                                                                           x 10 compr. 69 P-6L C09AA02 ENALAPRILUM EPHICORD CAPS. 10mg EUROPHARM S.A. ROMÂNIA Cut. x 2 blist.                                                                                                                           x 10 caps.                                                                                                                           (2 ani) 70 P-6L C09AA02 ENALAPRILUM MEGAPRESS COMPR. 20mg GENEPHARM S.A. GRECIA Cut. x 10 compr.;                                                                                                                           (3 ani) 71 P-6L C09AA02 ENALAPRILUM RENITEC COMPR. 20mg MERCK SHARP Cut. x 4 blist. x                                                                                            DOHMEIDEEAAG ELVEŢIA 7 compr.;(30 luni) 72 P-6L C09AA02 ENALAPRILUM RENITEC COMPR. 5mg MERCK SHARP Cut. x 4 blist. x                                                                                            DOHMEIDEEAAG ELVEŢIA 7 compr.;(30 luni) 73 P-6L C09AA02 ENALAPRILUM RENITEC COMPR. 10mg MERCK SHARP Cut. x 4 blist. x                                                                                            DOHMEIOEEAAG ELVEŢIA 7 compr.;(30 luni) 74 P-6L C09AA02 ENALAPRILUM VIMAPRIL COMPR. 10mg VIM SPECTRUM srl ROMÂNIA Cut. x 1 flac. x                                                                                                                           30 compr.;                                                                                                                           (2 ani) 75 P-6L C09AA02 ENALAPRILUM ENALAPRIL COMPR. 20mg OZONE LABORATORIES U.K. Cut. x 2 folii x                                                                                            LTD. 10 compr. 76 P-6L C09AA02 ENALAPRILUM ENALAPRIL 10 mg COMPR. 10mg ARENA GROUP S.A. ROMÂNIA Cut. x 1 flacon                                                                                                                           x 20 compr. 77 P-6L C09AA02 ENALAPRILUM ENALAPRIL 5 mg COMPR. 5mg LABORMED PHARMA SA. ROMÂNIA Cut. x 2 blist.                                                                                                                           x 10 compr. 78 P-6L C09AA02 ENALAPRILUM ENALAPRILr 10 mg COMPR. 10mg LEK PHARMATECH SRL. ROMÂNIA Cut. x 2 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (2 ani) 79 P-6L C09AA02 ENALAPRILUM ENALAPRILr 20 mg COMPR. 20mg LEK PHARMATECH SRL. ROMÂNIA Cut. x 2 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (2 ani) 80 P-6L C09AA02 ENALAPRILUM ENALAPRILr 5 mg COMPR. 5mg LEK PHARMATECH SRL. ROMÂNIA Cut. x 2 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (2 ani)                                           2. BOLNAVI CU PROTEZE VALVULARE ŞI VASCULARE  1 P-RF B01AA07 ACENOCOUMAROLUM SINTROM COMPR. 4mg NOVARTIS ELVEŢIA Cut. x 2 blist.                                                                                            PHARMASCHWEIZAG x 10 compr.;                                                                                                                           (3 ani)  2 P-RF B01AA07 ACENOCOUMAROLUM TROMBOSTOP COMPR. 2mg TERAPIA S.A. ROMÂNIA Cut. x 3 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (3 ani)  3 OTC B01AC06 ACIDUM ACID ACETILSALICILIC COMPR. 100mg FLORILEX PHARMAMIT ROMÂNIA Cut. x 2 folii                     ACETYLSALICYLICUM 100mg srl x 10 compr.;                                                                                                                           (1 an)  4 OTC B01AC06 ACIDUM ASPENTER 75mg COMPR.FIM. TERAPIA S.A. ROMÂNIA Cut. x 5 blist.             ACETYLSALICYLICUM GASTROREZ 75mg x 10 compr.                                                                                                                           film. gastrorez.                                                                                                                           (2 ani)  5 OTC B01AC06 ACIDUM COMPR. 100mg BAYER AG PHARMA GERMANIA Cut. x 2 blist.                     ACETYLSALICYLICUM ASPIRIN 100mg x 10 compr.  6 OTC B01AC06 ACIDUM CARTIA COMPR. FILM. 100mg SMITHKLINE BEECHAM AUSTRALIA Cut. x 1 blist.                     ACETYLSALICYLICUM x 28 compr.                                                                                                                           film.; (2 ani)  7 OTC B01AC06 ACIDUM CARTIA COMPR. FILM. 100mg SMITHKLINE BEECHAM AUSTRALIA Cut. x 5 blist.                     ACETYLSALICYLICUM x 28 compr.                                                                                                                           film.;(2 ani)  8 OTC B01AC06 ACIDUM                     ACETYLSALICYLICUM PHARMAPIRIN COMPR. 80mg PHARMEX ROM IND. ROMÂNIA Cut. x 1 flac.                                                                                                                           x 30 compr.;                                                                                                                           (2 ani)  9 OTC B01AC06 ACIDUM                     ACETYLSALICYLICUM THROMBO ASS COMPR. FILM. 50mg LANNACHER AUSTRIA Cut. x 3 blist.                                                                                                                           x 10 compr.                                                                                                                           film.;(3 ani) 10 OTC B01AC06 ACIDUM                     ACETYLSALICYLICUM THROMBO ASS COMPR. FILM. 50mg LANNACHER AUSTRIA Cut. x 5 blist.                                                                                                                           x 20 compr.                                                                                                                           film.;(3 ani) 11 OTC B01AC06 ACIDUM                     ACETYLSALICYLICUM THROMBO ASS COMPR. FILM. 100mg LANNACHER AUSTRIA Cut. x 3 blist.                                                                                                                           x 10 compr.                                                                                                                           film.;                                                                                                                           (3 ani) 12 OTC B01AC06 ACIDUM                     ACETYLSALICYLICUM THROMBO ASS COMPR. FILM. 100mg LANNACHER AUSTRIA Cut. x 5 blist                                                                                                                           x 20 compr.                                                                                                                           film.;(3 ani)                  3. ACCIDENT VASCULAR CEREBRAL POSTACUT                    (inclusiv atacul vascular cerebral tranzitoriu)  1 P-RF B01AA07 ACENOCOUMAROLUM SINTROM COMPR. 4mg NOVARTIS                                                                                            PHARMA SCHWEIZ AG ELVEŢIA Cut. x 2 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (3 ani)  2 P-RF B01AA07 ACENOCOUMAROLUM TROMBOSTOP COMPR. 2mg TERAPIA S.A. ROMÂNIA Cut. x 3 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (3 ani)  3 OTC B01AC06 ACIDUM Cut. x 5 blist.                     ACETYLSALICYLICUM ASPENTER 75mg COMPR.FIM x 10 compr.                                                               GASTROREZ 75mg TERAPIA SA ROMÂNIA film.                                                                                                                           gastrorez.                                                                                                                           (2 ani)  4 OTC B01AC06 ACIDUM ACID ACETIL- FLORILEX Cut. x 2 folii                     ACETYLSALICYLICUM SALICILIC 100mg COMPR. 100mg PHARMAMIT srl ROMÂNIA x 10 compr.;                                                                                                                           (1 an)  5 OTC B01AC06 ACIDUM Cut. x 2 blist.                     ACETYLSALICYLICUM ASPIRIN 100mg COMPR. 100mg BAYER AG PHARMA GERMANIA x 10 compr.  6 OTC B01AC06 ACIDUM Cut. x 1 blist.                     ACETYLSALICYLICUM CARTIA COMPR. FILM. 100mg SMITHKLINE BEECHAM AUSTRALIA x 28 compr.                                                                                                                           film.;(2 ani)  7 OTC B01AC06 ACIDUM                     ACETYLSALICYLICUM CARTIA COMPR. FILM. 100mg SMITHKLINE BEECHAM AUSTRALIA                                                                                                                           Cut. x 5 blist.                                                                                                                           x 28 compr.                                                                                                                           film.;(2 ani)  8 OTC B01AC06 ACIDUM                     ACETYLSALICYLICUM PHARMAPIRIN COMPR. 80mg PHARMEX ROM IND. ROMÂNIA Cut. x 1 flac.                                                                                                                           x 30 compr.;                                                                                                                           (2 ani)  9 OTC B01AC06 ACIDUM                     ACETYLSALICYLICUM THROMBO ASS COMPR. FILM. 50mg LANNACHER AUSTRIA Cut. x 3 blist.                                                                                                                           x 10 compr.                                                                                                                           film.;(3 ani) 10 OTC B01AC06 ACIDUM                     ACETYLSALICYLICUM THROMBO ASS COMPR. FILM. 50mg LANNACHER AUSTRIA Cut. x 5 blist.                                                                                                                           x 20 compr.                                                                                                                           film.;(3 ani) 11 OTC B01AC06 ACIDUM                     ACETYLSALICYLICUM THROMBO ASS COMPR. FILM. 100mg LANNACHER AUSTRIA Cut. x 3 blist.                                                                                                                           x 10 compr.                                                                                                                           film.;(3 ani) 12 OTC B01AC06 ACIDUM                     ACETYLSALICYLICUM THROMBO ASS COMPR. FILM. 100mg LANNACHER AUSTRIA Cut. x 5 blist.                                                                                                                           x 20 compr.                                                                                                                           film.;(3 ani)              4. HEPATITA VIRALA ACUTA (cu HAV, HBV, HCV sau HGV), hepatitele cronice de                                etiologie virala (cu markeri de replicare virala pozitivi)                    5. CIROZA HEPATICA  1 P-6L A05AA02 ACIDUM                     URSODEOXYCHOLICUM URSOFALK CAPS 250mg DR. FALK GmbH GERMANIA Cut. x 2 blist.                                                                                                                           x 25 caps.;                                                                                                                           (5 ani)  2 P-6L A05AA02 ACIDUM                     URSODEOXYCHOLICUM URSOFALK CAPS 250mg DR. FALK GmbH GERMANIA Cut. x 4 blist.                                                                                                                            x 25 caps.;                                                                                                                           (5 ani)  3 P-6L A06AD11 LACTULOSUM DUPHALAC SIROP 67% SOLVAY OLANDA Cut. x 1                                                                                            PHARMACEUTICALS B.V. flacon x                                                                                                                           200ml sirop  4 P-6L A06AD11 LACTULOSUM LACTULOSE SIROP 65% E.I.P.I.CO. EGYPT Cut. x 1                                                                                                                           flacon x100 ml                                                                                                                           (2 ani)  5 P-6L A06AD11 LACTULOSUM LACTULOSE SIROP 65% E.I.P.I.CO. EGYPT Cut.x 1 flacon                                                                                                                           x 300 ml(2 ani)  6 P-6L A06AD11 LACTULOSUM LACTULOSE AL SIROP SIROP 66.7% ALIUD PHARMA GmbH GERMANIA Cut.x 1 flacon                                                                                            CO.KG x 200ml;(4 ani)  7 P-6L C03CA01 FUROSEMIDUM FURIX RETARD 30mg CAPS. RET. 30mg NYCOMED DANEMARCA Cut. x 1 flac.                                                                                                                           x 30 caps.ret.  8 S C03CA01 FUROSEMIDUM FURIX RETARD 30mg CAPS. RET. 30mg NYCOMED DANEMARCA Cut x 100 caps.                                                                                                                           ret.  9 P-6L C03CA01 FUROSEMIDUM FURIX RETARD 60mg CAPS. RET. 60mg NYCOMED DANEMARCA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 30 caps. ret. 10 S C03CA01 FUROSEMIDUM FURIX RETARD 60mg CAPS. RET. 60mg NYCOMED DANEMARCA Cut.x 100 caps.                                                                                                                           ret. 11 S C03CA01 FUROSEMIDUM FUROSEMID 20mg/2ml SOL. INJ. 20mg/2 ml SICOMED S.A. ROMÂNIA Cut.x 5 fiole                                                                                                                           x 2ml; (4 ani) 12 P-6L C03CA01 FUROSEMIDUM FUROSEMID COMPR. 40mg OZONE LABORATORIES ANGLIA Cut. x 2 blist.                                                                                            Ltd. x 10 compr.;                                                                                                                           (3 ani) 13 P-6L C03CA01 FUROSEMIDUM FUROSEMID COMPR. 40mg SICOMED S.A. ROMÂNIA Cut. x 1 flac.                                                                                                                           x 20 compr.;                                                                                                                           (3 ani) 14 P-6L C03CA01 FUROSEMIDUM FUROSEMID COMPR. 40mg AESCULAP S.R.L. ROMÂNIA Cut. x 1 flac.                                                                                                                           x 20 compr.;                                                                                                                           (2 ani) 15 P-6L C03CA01 FUROSEMIDUM FUROSEMID COMPR. 40mg LABORMED PHARMA S.A. ROMÂNIA Cut. x 2 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (2 ani) 16 P-6L C03CA01 FUROSEMIDUM FUROSEMID COMPR. 40mg MAGISTRA C C ROMÂNIA Cut. x 2 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (2 ani) 17 P-6L C03CA01 FUROSEMIDUM FUROSEMID COMPR. 40mg BALKAN PHARMA BULGARIA Cut. x 1 blist.                                                                                            DUPNITZAAD x 50 compr.;                                                                                                                           (5 ani) 18 P-6L C03CA01 FUROSEMIDUM FUROSEMID COMPR. 40mg FARMACOM S.A. ROMÂNIA Cut. x 1 flac.                                                                                                                           x 20 compr.                                                                                                                           (2 ani) 19 P-6L C03CA01 FUROSEMIDUM FUROSEMID EEL COMPR. 40mg BIO EEL S.R.L. ROMÂNIA Cut. x 2 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (1 an) 20 P-6L C03CA01 FUROSEMIDUM FUROSEMIDA 40 mg COMPR. 40mg LAROPHARM S.R.L. ROMÂNIA Cut. x 2 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (2 ani) 21 P-6L C03CA01 FUROSEMIDUM FUROSIL COMPR. 40mg SLAVIA PHARM S.R.L. ROMÂNIA Cut. x 1 flac.                                                                                                                           x 20 compr. 22 P-6L C03CA01 FUROSEMIDUM FUSID COMPR. 40mg TEVA ISRAEL Cut. x 5 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (1 an) 23 S/P-RF C03CA01 FUROSEMIDUM LASIX SOL INJ. 10mg/ml - 2ml AVENTIS PHARMA                                                                                            DEUTSCHLAND GERMANIA Cut. x 5 fiole                                                                                                                           x 2ml;(5 ani) 24 P-6L C03CA01 FUROSEMIDUM MED - FUROSEMID COMPR. 40mg MEDIPHARMA SERV srl ROMÂNIA Cut. x 1 flac.                                                                                                                           x 20 compr.;                                                                                                                           (2 ani) 25 SP/RF; C03CA01 FUROSEMIDUM FUROSEMID 20mg/2ml SOL. INJ. 10mg/ml - 2ml SICOMED S.A. ROMÂNIA Cut. x 100 fiole      M x 2ml;(4 ani) 26 P-6L C03DA01 SPIRONOLACTONUM SPIRONOLACTONA 25 mg COMPR. 25mg BIO EEL S.R.L. ROMÂNIA Cut. x 2 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (2 ani) 27 P-6L C03DA01 SPIRONOLACTONUM SPIRONOLACTONA 25 mg COMPR. FILM. 25mg TERAPIA S.A. ROMÂNIA Cut. x 5 blist.                                                                                                                           x 10 compr.                                                                                                                           film.; (1 an) 28 P-6L C03DA01 SPIRONOLACTONUM VEROSPIRON CAPS. 50mg GEDEON RICHTER Ltd. UNGARIA Cut. x 3 blist.                                                                                                                           x 10 caps.;                                                                                                                           (3 ani) 29 P-6L C03DA01 SPIRONOLACTONUM VEROSPIRON CAPS. 100mg GEDEON RICHTER Ltd. UNGARIA Cut. x 3 blist.                                                                                                                           x 10 caps.;                                                                                                                           (3 ani) 30 P-6L C07AA05 PROPRANOLOLUM N-PROPRANOLOL 10 mg COMPR. 10mg NORDFARM PRODUCT ROMÂNIA Cut. x 1 flac.                                                                                                                           x 50 compr.                                                                                                                           (2 ani) 31 S C07AA05 PROPRANOLOLUM PROPRANOLOL COMPR. 10mg AESCULAP S.R.L. ROMÂNIA Cut. x 1 flac.                                                                                                                           x 50 compr.;                                                                                                                           (2 ani) 32 P-6L C07AA05 PROPRANOLOLUM PROPRANOLOL COMPR. 10mg BIO EEL S.R.L. ROMÂNIA Cut. x 2 blist.                                                                                                                           x 25 compr.;                                                                                                                           (2 ani) 33 P-6L C07AA05 PROPRANOLOLUM PROPRANOLOL COMPR. 10mg SICOMED S.A. ROMÂNIA Cut. x 1 flac.                                                                                                                           x 50 compr. 34 P-6L C07AA05 PROPRANOLOLUM PROPRANOLOL COMPR. 10mg SICOMED S.A. ROMÂNIA Cut. x 2 blist.                                                                                                                           x 25 compr. 35 P-6L C07AA05 PROPRANOLOLUM PROPRANOLOL COMPR. 40 m g SICOMED S.A. ROMÂNIA Cut. x 1 flac.                                                                                                                           x 50 compr. 36 P-6L C07AA05 PROPRANOLOLUM PROPRANOLOL COMPR. 40mg NICOFARM PROD srl ROMÂNIA Cut. x 5 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (2 ani) 37 P-6L C07AA05 PROPRANOLOLUM PROPRANOLOL COMPR. 40mg ARENA GROUP SA ROMÂNIA Cut. x 1 flac.                                                                                                                           x 50 compr.;                                                                                                                           (1 an) 38 S/P-RF C07AA05 PROPRANOLOLUM PROPRANOLOL SOL. INJ. 1mg/ml-5ml SICOMED SA ROMÂNIA Cut. x 5 fiole                                                                                                                           x 5ml;(3 ani) 39 P-6L C07AA05 PROPRANOLOLUM PROPRANOLOL COMPR. 10mg NICOFARM PROD srl ROMÂNIA Cut. x 5 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (2 ani) 40 P-6L C07AA05 PROPRANOLOLUM PROPRANOLOL COMPR. 40mg BIO EEL S.R.L. ROMÂNIA Cut. x 1 flac.                                                                                                                           x 50 compr. 41 P-6L C07AA05 PROPRANOLOLUM PROPRANOLOL 10 mg COMPR. 10mg SINTOFARM S.A. ROMÂNIA Cut. x 1 flac.                                                                                                                           x 50 compr;                                                                                                                           (3 ani) 42 P-6L C07AA05 PROPRANOLOLUM PROPRANOLOL 40 mg COMPR. 40mg SINTOFARM S.A. ROMÂNIA Cut. x 1 flac.                                                                                                                           x 50 compr.;                                                                                                                           (3 ani) 43 P-6L C07AA05 PROPRANOLOLUM PROPRANOLOL 10 mg COMPR. 10mg REMEDIA S.R.L. ROMÂNIA Cut. x 1 flac.                                                                                                                           x 100 compr. 44 P-6L C07AA05 PROPRANOLOLUM PROPRANOLOL 40 mg COMPR. 40mg REMEDIA S.R.L. ROMÂNIA Cut. x 1 flac.                                                                                                                           x 100 compr. 45 P-RF H02AB07 PREDNISONUM N-PREDNISON COMPR. 5mg NORDFARM PRODUCT ROMÂNIA Cut. x 1 flac.                                                                                                                           x 30 compr.;                                                                                                                           (2 ani) 46 P-RF H02AB07 PREDNISONUM PREDNISON COMPR. 5mg REMEDIA S.R.L. ROMÂNIA Cut. x 1 flac.                                                                                                                           x 30 compr.;                                                                                                                           (2 ani) 47 P-RF H02AB07 PREDNISONUM PREDNISON COMPR. 5mg MAGISTRA C C ROMÂNIA Cut. x 2 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (2 ani) 48 P-RF H02AB07 PREDNISONUM PREDNISON COMPR. 5mg MAGISTRA C C ROMÂNIA Cut. x 1 flac.                                                                                                                           x 30 compr.;                                                                                                                           (2 ani) 49 P-RF H02AB07 PREDNISONUM PREDNISON COMPR. 5mg ARENA GROUP SA ROMÂNIA Cut. x 1 flac.                                                                                                                           x 30 compr.;                                                                                                                           (2 ani) 50 P-RF H02AB07 PREDNISONUM PREDNISON 5 mg COMPR. 5mg ANTIBIOTICE S.A. ROMÂNIA Cut. x 2 blis.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (2 ani) 51 P-RF H02AB07 PREDNISONUM PREDNISON ARMEDICA COMPR. 5mg ARMEDICA S.A. ROMÂNIA Cut. x 1 flac.                                                                                                                           x 30 compr.;                                                                                                                           (3 ani) 52 P-RF J01CA01 AMPICILLINUM AMPICILINA CAPS. 250mg ANTIBIOTICE S.A, ROMÂNIA Cut. x 2 blist.                                                                                                                           x 10 caps. 53 P-RF J01CA01 AMPICILLINUM AMPICILINA CAPS. 250mg ANTIBIOTICE S.A. ROMÂNIA Cut. x 1 blist.                                                                                                                           x 10 caps. 54 P-RF J01CA01 AMPICILLINUM AMPICILINA PULB.PT.SOL.                                                               INJ. 250mg ANTIBIOTICE SA ROMÂNIA Flacon pulb. x                                                                                                                           250 mg; 55 P-RF J01CA01 AMPICILLINUM AMPICILINA PULB.PT.SOL.                                                               INJ. 500mg ANTIBIOTICE SA ROMÂNIA Flacon pulb.                                                                                                                           x 500 mg; 56 P-RF J01CA01 AMPICILLINUM AMPICILINA CAPS. 250mg FARMACOM SA ROMÂNIA Cut. x 2 blist.                                                                                                                           x 10 caps.;                                                                                                                           (2 ani) 57 P-RF J01CA01 AMPICILLINUM AMPICILINA CAPS. 250mg FARMACOM SA ROMÂNIA Cut.x 20 caps.;                                                                                                                           (2 ani) 58 P-RF J01CA01 AMPICILLINUM AMPICILINA CAPS. 500mg SICOMED SA ROMÂNIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 16 caps. 59 S/P-RF J01CA01 AMPICILLINUM AMPICILINA PULB.PT.SOL.                                                               INJ. 500mg EUROPHARM S.A. ROMÂNIA Flac. x 500mg 60 S/p-RF J01CA01 AMPICILLINUM AMPICILINA PULB.PT.SOL.                                                               INJ. 250mg EUROPHARM S.A. ROMÂNIA Flac. x 250 mg 61 P-RF J01CA01 AMPICILLINUM AMPICILINA PULB.SUSP. 125mg/5ml LEK PHARMATECH S.R.L.ROMÂNIA Cut. x 1 flac.                                                                                                                           cu pulb. pt.                                                                                                                           60ml susp.;                                                                                                                           (2 ani) 62 P-RF J01CA01 AMPICILLINUM AMPICILINA PULB.PT.SOL. Flacon pulb.                                                               INJ. 1g ANTIBIOTICE SA ROMÂNIA x 1 g; 63 P-RF J01CA01 AMPICILLINUM AMPICILINA CAPS. 500mg ARENA GROUP SA ROMÂNIA Cut. x 1 flac.                                                                                                                           x 10 caps.;                                                                                                                           (2 ani) 64 P-RF J01CA01 AMPICILLINUM AMPICILINA PULB.PT.SOL.                                                               INJ. 500mg LEK PHARMATECH S.R.L.ROMÂNIA Flac. x 500mg 65 P-RF J01CA01 AMPICILLINUM AMPICILINA CAPS. 500mg ANTIBIOTICE SA ROMÂNIA Cut. x 1 blist.                                                                                                                           x 10 caps.;                                                                                                                           (3 ani) 66 P-RF J01CA01 AMPICILLINUM AMPICILINA CAPS. 250mg ARENA GROUP SA ROMÂNIA Cut. x 1 flac.                                                                                                                           x 20 caps.;                                                                                                                           (2 ani) 67 P-RF J01CA01 AMPICILLINUM AMPICILINA CAPS. 250mg SICOMED S.A. ROMÂNIA Cut. x 2 blist.                                                                                                                           x 10 caps. 68 P-RF J01CA01 AMPICILLINUM AMPICILINA CAPS. 250mg OZONE LABORATORIES                                                                                            LTD. ANGLIA Cut. x 2 blist                                                                                                                           x 10 caps. 69 S/p-RF J01CA01 AMPICILLINUM AMPICILINA PULB.PT. SOL.                                                               INJ. 1g LEK PHARMATECH S.R.L.ROMÂNIA Flac. pulb.                                                                                                                           x 1 g (4 ani) 70 S/P-RF J01CA01 AMPICILLINUM AMPICILINA 1g PULB.PT. SOL Cut.x 12 flac.                                                               INJ. 1g FARMACOM S.A. MOLDOVA pulb.; (3 ani) 71 P-RF J01CA01 AMPICILLINUM AMPICILINA250 PULB.PT SUSP Cut.x 1 flac.                                                               ORALA 250mg/5ml LEK PHARMATECH S.R.L. ROMÂNIA x 25 g pulb.                                                                                                                           pt.60 ml                                                                                                                           susp.;(2 ani) 72 P-RF J01CA01 AMPICILLINUM AMPICILINA 250 mg CAPS. 250mg LEK PHARMATECH S.R.L ROMÂNIA Cut. x 2 blist.                                                                                                                           x 10 caps.;                                                                                                                           (3 ani) 73 P-RF J01CA01 AMPICILLINUM AMPICILINA 250mg CAPS. 250mg EUROPHARM S.A. ROMÂNIA Cut. x 2 blist                                                                                                                           x 10 caps.;                                                                                                                           (2 ani) 74 S J01CA01 AMPICILLINUM AMPICILINA 250mg PULB.PT.SOL.                                                               INJ. 250mg ROPHARMAS.R.L. ROMÂNIA Cut.x 100 flac.                                                                                                                           pulb.;(3 ani) 75 P-RF J01CA01 AMPICILLINUM AMPICILINA 250mg PULB.PT.SOL.                                                               INJ. 250mg ROPHARMA S.R.L. ROMÂNIA Cut. x 12 flac.                                                                                                                           pulb.;(3 ani) 76 S J01CA01 AMPICILLINUM AMPICILINA 500mg PULB.PT.SOL                                                               INJ. 500mg ROPHARMA S.R.L. ROMÂNIA Cut.x 100 flac.                                                                                                                           pulb.;(3 ani) 77 P-RF J01CA01 AMPICILLINUM AMPICILINA 500mg PULB.PT.SOL.                                                               INJ. 500mg ROPHARMA S.R.L ROMÂNIA Cut.x 12 flac.                                                                                                                           pulb.;(3 ani) 78 P-RF J01CA01 AMPICILLINUM AMPICILINA FORTE CAPS. 500mg LEK PHARMATECH S.R.L.ROMÂNIA Cut.x 1 blist.                                                                                                                           x 10 caps.;                                                                                                                           (1 an) 79 P-RF J01CA01 AMPICILLINUM AMPICILINA FORTE CAPS. 500mg FARMEX COMPANY ROMÂNIA Cut.x 2 blist.                                                                                                                           x 10 caps.;                                                                                                                           (2 ani) 80 P-RF J01CA01 AMPICILLINUM AMPICILINA FORTE CAPS. 500mg FARMEX COMPANY ROMÂNIA Cut.x 1 blist.                                                                                                                           x 10 caps.;                                                                                                                           (2 ani) 81 P-RF J01CA01 AMPICILLINUM AMPIDAR CAPS. 250mg DAR.AL.DAWA DEVELO- IORDANIA Cut.x 2 blist.                                                                                            PMENT INVESTMENT x 10 caps.;                                                                                            CO Ltd (3 ani) 82 P-RF J01CA01 AMPICILLINUM EPHICILIN 500 mg CAPS. 500mg EUROPHARM S.A. ROMÂNIA Cut.x 2 blist.                                                                                                                           x 6 caps.;                                                                                                                           (3 ani) 83 P-RF J01CA01 AMPICILLINUM EPICOCILLIN CAPS. 250mg E.I.P.I.CO. EGYPT Cut.x 2 blist.                                                                                                                           x 6 caps.;                                                                                                                           (3 ani) 84 P-RF J01CA01 AMPICILLINUM EPICOCILLIN PULB.PT.SOL.                                                               INJ. 500mg E.I.P.I.CO. EGYPT Cut.x 1 flac.                                                                                                                           pulb,;(3 ani) 85 P-RF J01CA01 AMPICILLINUM PAMECIL PULB.PT.SOL.                                                               INJ. 500mg MEDOCHEMIE Ltd CIPRU Cut.x 10 flac.                                                                                                                           pulb.;(4 ani) 86 S/P-RF J01CA01 AMPICILLINUM PAMECIL PULB.PT.SOL.                                                               INJ. 500mg MEDOCHEMIE Ltd CIPRU Cut.x 100 flac.                                                                                                                           pulb.;(4 ani) 87 S/P-RF J01CA01 AMPICILLINUM PAMECIL PULB.PT.SOL.                                                               INJ. 1g MEDOCHEMIE Ltd CIPRU Cut. x 100 flac.                                                                                                                           pulb.;(4 ani) 88 P-RF J01CA01 AMPICILLINUM STANDACILLIN GRAN.PT.SUSP.                                                               ORALA 125mg/5ml BIOCHEMIE AUSTRIA Cut. x 1 flac.                                                                                                                           gran. pt. 60ml                                                                                                                           susp.+linguriţa                                                                                                                           dozatoare x 5ml;                                                                                                                           (3 ani) 89 P-RF J01CA01 AMPICILLINUM STANDACILLIN CAPS. 250mg BIOCHEMIE AUSTRIA Cut. x 12 caps.;                                                                                                                           (4 ani) 90 P-RF J01CA01 AMPICILLINUM STANDACILLIN PULB.PT.SOL.                                                               INJ. 1g BIOCHEMIE AUSTRIA Cut.x 100 flac.                                                                                                                           pulb.;(3 ani) 91 P-RF J01CA01 AMPICILLINUM STANDACILLIN PULB.PT.SOL.                                                               INJ. 500mg BIOCHEMIE AUSTRIA Cut.x 100 flac.                                                                                                                           pulb.;(3 ani) 92 P-RF J01CA01 AMPICILLINUM STANDACILLIN CAPS. 500mg BIOCHEMIE AUSTRIA Cut.x 12 caps.;                                                                                                                           (4 ani) 93 P-RF J01CA01 AMPICILLINUM STANDACILLIN GRAN.PT.SUSP.                                                               ORALA 250mg/5ml BIOCHEMIE AUSTRIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 30g gran.                                                                                                                           pt. 60 ml susp.;                                                                                                                           (3 ani) 94 P-RF J01MA06 NORFLOXACINUM EPINOR COMPR. FILM. 400mg E.I.P.I.CO. EGYPT Cut.x 2 blist.                                                                                                                           x 7 compr.film.;                                                                                                                           (4 ani) 95 P-RF J01MA06 NORFLOXACINUM FLUSEMINAL COMPR. FILM. 400mg ANFARM HELLAS GRECIA Cut.x 1 folie                                                                                                                           x 14 compr.                                                                                                                           film.;(3 ani) 96 P-RF J01MA06 NORFLOXACINUM GRENIS COMPR. FILM. 400mg GENEPHARM S.A. GRECIA Cut.x 1 blist.                                                                                                                           x 14compr.                                                                                                                           film.;(3 ani) 97 P-RF J01MA06 NORFLOXACINUM H - NORFLOXACIN COMPR. FILM. 400mg AC HELCOR srl ROMÂNIA Cut.x 2 blist.                                                                                                                           x 10 compr.                                                                                                                           film.;(3 ani) 98 P-RF J01MA06 NORFLOXACINUM NOLICIN COMPR. FILM. 400mg KRKAd.d. SLOVENIA Cut.x 2 blist.                                                                                                                           x 10 compr.                                                                                                                           film.;(5ani) 99 P-RF J01MA06 NORFLOXACINUM NORFLOX - 400 COMPR. FILM. 400mg CIPLA INDIA Cut.x 1 blist.                                                                                                                           x 10 compr.                                                                                                                           film.;(3 ani)100 P-RF J01MA06 NORFLOXACINUM NORFLOX - 400 COMPR. FILM. 400mg LEK PHARMATECH S.R.L.ROMÂNIA Cut.x 1 blist.                                                                                                                           x 10 compr.                                                                                                                           film.;(3 ani)101 P-RF J01MA06 NORFLOXACINUM NORFLOXACIN COMPR. FILM. 400 mg ANTIBIOTICE S.A. ROMÂNIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 14 compr.                                                                                                                           film.;(2 ani)102 P-RF J01MA06 NORFLOXACINUM NORFLOXACIN 400 mg COMPR. FILM. 400mg ANTIBIOTICE ROMÂNIA Cut.x 1 blist.                                                                                                                           x 14 compr.                                                                                                                           film.;(3 ani)103 P-RF J01MA06 NORFLOXACINUM NORFLOXACINA - 400 CAPS. 400mg ARENAGROUPSA ROMÂNIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 10 caps.;                                                                                                                           (2 ani)104 P-RF J01MA06 NORFLOXACINUM UTIBID COMPR.FILM. 400mg LAB. LUPIN INDIA Cut.x 6 blist.                                                                                                                           x 10 compr.                                                                                                                            film.;105 S/P-RF J05AF05 LAMIVUDINUM EPIVIR SOL. ORALA 10mg/ml GLAXO GROUP Ltd. ANGLIA Cut.x 1 flacon                                                                                                                           x 240ml +1                                                                                                                           seringa                                                                                                                           dozatoare +1                                                                                                                           adaptor;(2 ani)106 S/P-RF J05AF05 LAMIVUDINUM EPIVIR COMPR.FILM. 150mg GLAXO GROUP Ltd. ANGLIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 60 compr.                                                                                                                           film.;(3 ani)107 S/P-RF J05AF05 LAMIVUDINUM ZEFFIX SOL.ORALA 5mg/ml GLAXO WELLCOME ANGLIA Cut.x 1 flacon                                                                                                                           x 240ml;(2 ani)108 S/P-RF J05AF05 LAMIVUDINUM ZEFFIX COMPR. FILM. 100mg GLAXO WELLCOME ANGLIA Cut.x 2 blist.                                                                                                                           x 14 compr.                                                                                                                           film.; (3 ani)109 S/P-RF L04AX01 AZATHIOPRINUM IMURAN COMPR. FILM. 50mg GLAXO WELLCOME ANGLIA Cut.x 4 blist.                                                                                                                           x 25 compr.                                                                                                                           film.;(5 ani)110 S/P-RF V03AC01 DEFEROXAMINUM DESFERAL PULB.PT.SOL.                                                               INJ. 500mg NOVARTIS ELVEŢIA Cut.x 10 flac.                                                                                                                           pulb.;(4 ani)                                               6. HIV/SIDA  Medicamentele vor fi asigurate prin farmaciile aparţinând unităţilor sanitare,  prin care se derulează Programul Naţional HIV/SIDA                                               7. TALASEMIE  1 S/P-RF V03AC01 DEFEROXAMINUM DESFERAL PULB.PT.SOL Cut.x 10 flac.                                                               INJ. 500mg NOVARTIS ELVEŢIA pulb.; (4 ani)                      8. LEUCEMII, LIMFOAME ŞI APLAZIE MEDULARA TUMORI MALIGNE                                                                                                                                         ┐   1 P-RF A03FA01 METOCLOPRAMIDUM CERUCAL SOL. INJ. 5 mg/ml - 2 ml AWD Pharma GmbH GERMANIA Cutie x 2                                                                                            Co.KG blist. x 5                                                                                                                           fiole x 2 ml;                                                                                                                           (5 ani)   2 P-6L A03FA01 METOCLOPRAMIDUM CERUCAL COMPR. 10 mg AWD Pharma GmbH GERMANIA Cut. x 1 flac                                                                                            Co.KG x 50 compr.;                                                                                                                           (5 ani)   3 P-6L A03FA01 METOCLOPRAMIDUM METOCLOPRAMID SOL. ORALA 0.665% BIOFARM S.A. ROMÂNIA Cut. x 1                                                                                                                           flacon x 20                                                                                                                           ml; (2 ani)   4 P-6L A03FA01 METOCLOPRAMIDUM METOCLOPRAMID COMPR. 10 mg TERAPIA S.A. ROMÂNIA Cut. x 4                                                                                                                           blist. x 10                                                                                                                           compr.; (3                                                                                                                           ani)   5 P-6L A03FA01 METOCLOPRAMIDUM METOCLOPRAMID COMPR. 10 mg PROMEDIC S.R.L. ROMÂNIA Cut. x 4                                                                                                                           blist. x 10                                                                                                                           compr.; (3                                                                                                                           ani)   6 P-RF A03FA01 METOCLOPRAMIDUM METOCLOPRAMID SOL. INJ. 5 mg/ml - 2 ml TERAPIA S.A. ROMÂNIA Cut. x 5                                                                                                                           fiole x 2 ml;                                                                                                                           (3 ani)   7 S A03FA01 METOCLOPRAMIDUM METOCLOPRAMID SOL. INJ. 5 mg/ml - 2 ml TERAPIA S.A. ROMÂNIA Cut. x 100                                                                                                                           fiole x 2 ml;                                                                                                                           (3 ani)   8 P-6L A03FA01 METOCLOPRAMIDUM METOCLOPRAMID SOL. ORALA 0.7% PHARMAPLANT ROMÂNIA Cut. x 1                                                                                            BIOGALENICA srl flacon x 20 ml                                                                                                                           (2 ani)   9 P-6L A03FA01 METOCLOPRAMIDUM METOCLOPRAMID COMPR. 10 mg SLAVIA PHARM S.R.L. ROMÂNIA Cut. x 1 flac                                                                                                                           x 40 compr.;                                                                                                                           (2 ani)  10 P-6L A03FA01 METOCLOPRAMIDUM METOCLOPRAMID 10 mg COMPR. 10 mg LAROPHARM S.R.L. ROMÂNIA Cut. x 1 flac                                                                                                                           x 40 compr.;                                                                                                                           (2 ani)  11 P-6L A03FA01 METOCLOPRAMIDUM METOCLOPRAMID 10 mg COMPR. 10 mg FARMEX COMPANY ROMÂNIA Cut. x 4                                                                                                                           blist. x 10                                                                                                                           compr.; (2                                                                                                                           ani)  12 P-6L A03FA01 METOCLOPRAMIDUM N-METOCLOPRAMID COMPR. 10 mg NORDFARM PRODUCT ROMÂNIA Cut. x 1                                                                                                                           flac. x 40                                                                                                                           compr.;                                                                                                                           (1 an)  13 P-6L A03FA01 METOCLOPRAMIDUM METOCLOPRAMID 10mg COMPR. 10 mg ARENA GRUP SA ROMÂNIA Cut. x 1 flac                                                                                                                           x 40 compr.;                                                                                                                           (1 ani)  14 S/P-RF A04AA01 ONDANSETRONUM EMESET SOL. INJ. 2 mg/ml - 2 ml CIPLA INDIA Cut. x 5                                                                                                                           fiole x 2 ml  15 S/P-RF A04AA01 ONDANSETRONUM EMESET SOL. INJ. 2 mg/ml - 4 ml CIPLA INDIA Cut. x 5                                                                                                                           fiole x 4 ml  16 P-RF A04AA01 ONDANSETRONUM OSETRON COMPR. FILM. 4 mg DR. REDDY'S LAB. LTD INDIA Cut. x 10                                                                                                                           compr. film.;                                                                                                                           (3 ani)  17 P-RF A04AA01 ONDANSETRONUM OSETRON COMPR. FILM. 8 mg DR. REDDY'S LAB. LTD INDIA Cut. x 10                                                                                                                           compr. film;                                                                                                                           (3 ani)  18 P-RF A04AA01 ONDANSETRONUM OSETRON SOL. INJ. 2 mg/ml - 2 ml DR. REDDY'S LAB. LTD INDIA Cut. x 5                                                                                                                           fiole x 2 ml;                                                                                                                           (3 ani)  19 P-RF A04AA01 ONDANSETRONUM OSETRON SOL. INJ. 2 mg/ml - 4 ml DR. REDDY'S LAB. LTD INDIA Cut. x 5                                                                                                                           fiole x 4 ml;                                                                                                                           (3 ani)  20 P-RF A04AA01 ONDANSETRONUM ZOFRAN COMPR. 4 mg GLAXO WELLCOME ANGLIA Cut. x 1                                                                                                                           blist. x 6                                                                                                                           compr.; (3                                                                                                                           ani)  21 P-RF A04AA01 ONDANSETRONUM ZOFRAN COMPR. 8 mg GLAXO WELLCOME ANGLIA Cut. x 1                                                                                                                           blist. x 6                                                                                                                           compr.; (3                                                                                                                           ani)  22 S/P-RF A04AA01 ONDANSETRONUM ZOFRAN SOL. PARENT. 2 mg/ml - 2 ml GLAXO WELLCOME ITALIA Cut. x 5                                                                                            S.p.A. fiole x 2 ml;                                                                                                                           (3 ani)  23 S/P-RF A04AA01 ONDANSETRONUM ZOFRAN SOL. PARENT. 2 mg/ml - 4 ml GLAXO WELLCOME ANGLIA Cut. x 5                                                                                                                           fiole x 4 ml;                                                                                                                           (3 ani)  24 P-RF H02AB02 DEXAMETHASONUM DEXAMED SOL. INJ. 4 mg/ml - 2 ml MEDOCHEMIE Ltd CIPRU Cut. x 100                                                                                                                           fiole (3 ani)  25 P-RF H02AB02 DEXAMETHASONUM DEXAMETHASONE SODIUM SOL. INJ. 4 mg/ml - 2 ml E.I.P.I.CO. EGYPT Cut. x 5                                          PH fiole x 2 ml;                                                                                                                           (3 ani)  26 P-RF H02AB02 DEXAMETHASONUM DEXAMETHASONE SODIUM SOL. INJ. 4 mg/ml - 2 ml E.I.P.I.C.O EGYPT Cut. x 100                                          PH fiole x 2 ml                                                                                                                           (3 ani)  27 P-RF H02AB02 DEXAMETHASONUM DEXONA SOL.INJ. 4mg/ml-2ml LAB.CADILA INDIA Cut. x 1 blist                                                                                                                            x 6flac;x2ml                                                                                                                           (3 ani)  28 P-TS H02AB02 DEXAMETHASONUM SUPERPREDNOL COMPR. 0.5 mg SICOMED SA ROMÂNIA Cut. x 1 flac                                                                                                                           x 40 compr.                                                                                                                           (3 ani)  29 P-TS N02AA01 MORPHYNUM DOLTARD - 100 mg COMPR. RET. 100 mg NYCOMED DANEMARCA Cut. x 2 blist                                                                                                                           x 10 compr;                                                                                                                           ret;  30 P-TS N02AA01 MORPHYNUM DOLTARD - 10 mg COMPR. RET. 100mg NYCOMED DANEMARCA Cut. x 1                                                                                                                           flac. x 100                                                                                                                           compr. ret.;  31 P-TS N02AA01 MORPHYNUM DOLTARD - 10 mg COMPR. RET. 10 mg NYCOMED DANEMARCA Cut. x 1 flac                                                                                                                           x 100 compr.                                                                                                                           ret.;  32 P-TS N02AA01 MORPHYNUM DOLTARD - 10 mg COMPR. RET. 10 mg NYCOMED DANEMARCA Cut. x 2 blist                                                                                                                           x 10 compr.                                                                                                                           ret.;  33 P-TS N02AA01 MORPHYNUM DOLTARD - 30 mg COMPR. RET. 30 mg NYCOMED DANEMARCA Cut. x 2blist                                                                                                                           x 10 compr;                                                                                                                           ret.;  34 P-TS N02AA01 MORPHYNUM DOLTARD - 30 mg COMPR. RET. 30 mg NYCOMED DANEMARCA Cut. x 1flacon                                                                                                                           x 100 compr.                                                                                                                           ret.;  35 P-TS N02AA01 MORPHYNUM DOLTARD - 60 mg COMPR. RET. 60 mg NYCOMED DANEMARCA Cut. x 2blist                                                                                                                           x 10 compr;                                                                                                                           ret.;  36 P-TS N02AA01 MORPHYNUM DOLTARD-60mg COMP.RET. 60mg NYCOMED DANEMARCA Cut. x 1flac                                                                                                                           x 100 compr;                                                                                                                           ret;  37 P-TS N02AA01 MORPHYNUM MORFINA SOL.INJ. 20mg/ml-1ml SICOMED SA ROMÂNIA Cut. x 3                                                                                                                           fiole x 1ml                                                                                                                           (3 ani)  38 P-TS N02AA01 MORPHYNUM MST CONTINUS 100mg COMPR. FILM. 100mg MUNDIPHARMA MEDICAL ELVETIA Cut. x 2                                                               ELIB. MOD. COMPANY blist. x 30                                                                                                                           compr. film.                                                                                                                           cu elib. mod.;                                                                                                                           (5 ani)  39 P-TS N02AA01 MORPHYNUM MST CONTINUS 10 mg COMPR. FILM. 10mg MUNDIPHARMA MEDICAL ELVETIA Cut. x 2                                                               ELIB. MOD. COMPANY blist. x 30                                                                                                                           compr. film.                                                                                                                           cu elib. mod.;                                                                                                                           (5 ani)  40 P-TS N02AA01 MORPHYNUM MST CONTINUS 200mg COMPR. FILM. 200mg MUNDIPHARMA MEDICAL ELVETIA Cut. x 4                                                               ELIB. MOD. COMPANY blist. x 15                                                                                                                           compr. film.                                                                                                                           cu elib. mod.;                                                                                                                           (5 ani)  41 P-TS N02AA01 MORPHYNUM MST CONTINUS 30 mg COMPR. FILM. 30mg MUNDIPHARMA MEDICAL ELVETIA Cut. x 2                                                               ELIB. MOD. COMPANY blist. x 30                                                                                                                           compr. film.                                                                                                                           cu elib. mod.;                                                                                                                           (5 ani)  42 P-TS N02AA01 MORPHYNUM MST CONTINUS 60 mg COMPR. FILM. 60m g MUNDIPHARMA MEDICAL ELVETIA Cut. x 2                                                               ELIB.MOD. COMPANY blist x 30                                                                                                                           compr. film.;                                                                                                                           cu elib. mod.;                                                                                                                           (5 ani)  43 P-TS N02AA01 MORPHYNUM SEVREDOL COMPR. FILM. 10mg LAB. NAPP ANGLIA Cut. x 4                                                                                                                           blist x 14                                                                                                                           compr. film.;                                                                                                                           (3 ani)  44 P-TS N02AA01 MORPHYNUM SEVREDOL COMPR. FILM. 20 mg LAB.NAPP ANGLIA Cut. x 4blist                                                                                                                           x 14 compr;                                                                                                                           film; (3 ani)  45 P-TS N02AA01 MORPHYNUM VENDAL RETARD COMPR. FILM. 10 mg LANNACHER AUSTRIA Cut. x 30                                                               RET. compr. film.                                                                                                                           ret.; (5 ani)  46 P-TS N02AA01 MORPHYNUM VENDAL RETARD COMPR. FILM. 10 mg LANNACHER AUSTRIA Cut. x 10                                                               RET. compr. film.                                                                                                                           ret.; (5 ani)  47 P-TS N02AA01 MORPHYNUM VENDAL RETARD COMPR. FILM. 30 mg LANNACHER AUSTRIA Cut. x 30                                                               RET. compr. film.                                                                                                                           ret.; (5 ani)  48 P-TS N02AA01 MORPHYNUM VENDAL RETARD COMPR. FILM. 30 mg LANNACHER AUSTRIA Cut. x 10                                                               RET. compr. film.                                                                                                                           ret.; (5 ani)  49 P-TS N02AA01 MORPHYNUM VENDAL RETARD COMPR. FILM. 60 mg LANNACHER AUSTRIA Cut. x 10                                                               RET. compr. film.                                                                                                                           ret.; (5 ani)  50 P-TS N02AA01 MORPHYNUM VENDAL RETARD COMPR. FILM. 60 mg LANNACHER AUSTRIA Cut. x 30                                                               RET. compr. film.                                                                                                                           ret.; (5 ani)  51 P-TS N02AA01 MORPHYNUM VENDAL RETARD COMPR. FILM. 100mg LANNACHER AUSTRIA Cut. x 30                                                               RET. compr. film.                                                                                                                           ret.; (5 ani)  52 P-TS N02AA01 MORPHYNUM VENDAL RETARD COMPR. FILM. 100mg LANNACHER AUSTRIA Cut. x 10                                                               RET. compr. film.                                                                                                                           ret.; (5 ani)  53 N02AA08 DIHYDROCODEINUM Nu are denumiri comerciale autorizate de Agentia Naţionala a Medicamentului  54 P-RF N02AA08 DIHYDROCODEINUM DHC CONTINUS COMPR. RET. 60 mg LAB. NAPP ANGLIA Cut. x 56                                                                                                                           compr. ret.;                                                                                                                           (3 ani)  55 P-RF N02AA08 DIHYDROCODEINUM DHC CONTINUS COMPR. RET. 90 mg LAB. NAPP ANGLIA Cut. x 56                                                                                                                           compr. ret.;                                                                                                                           (3 ani)  56 P-TS N02AA08 DIHYDROCODEINUM DHC CONTINUS COMPR. RET. 120 mg LAB. NAPP ROMÂNIA Cut. x 56                                                                                                                           compr. ret;                                                                                                                           (3 ani)  57 P-RF N02AB02 PETHIDINUM MIALGIN SOL.INJ 5mg/ml-2ml SICOMED SA ROMÂNIA Cut. x 10                                                                                                                           fiole. x 2ml                                                                                                                           (3 ani)  58 P-RF N02AX02 TRAMADOLUM MABRON CAPS. 50 mg MEDOCHEMIE Ltd CIPRU Cut. x 1blist                                                                                                                           x 10 caps;                                                                                                                           (5 ani)  59 P-RF N02AX02 TRAMADOLUM MABRON SOL. INJ. 50 mg/ml - 2 ml LANNACHER AUSTRIA Cut. x 5                                                                                                                           fiole x 1 ml;                                                                                                                           (3 ani)  60 P-RF N02AX02 TRAMADOLUM TRADOLAN SOL. INJ. 50 mg/ml - 2 ml LANNACHER AUSTRIA Cut. x 5                                                                                                                           fiole x 2 ml;                                                                                                                           (3 ani)  61 P-RF N02AX02 TRAMADOLUM TRADOLAN SOL. INJ. 50mg/ml-2ml LANNACHER AUSTRALIA Cut. x 1                                                                                                                           flacon x10 ml;                                                                                                                           (3 ani)  62 P-RF N02AX02 TRAMADOLUM TRADOLAN SOL.ORALA 100 mg LANNACHER AUSTRIA Cut. x 1                                                                                                                           flacon x 10                                                                                                                           ml (3 ani)  63 P-RF N02AX02 TRAMADOLUM TRADOLAN SUPOZ. 100mg LANNACHER AUSTRIA Cut. x 1                                                                                                                           blist. x 5                                                                                                                           supoz.                                                                                                                           (5 ani)  64 P-RF N02AX02 TRAMADOLUM TRAMADOL COMPR.FILM 50 mg LANNACHER AUSTRIA Cut. x 3                                                                                                                           blist. x 10                                                                                                                           compr.film                                                                                                                           (5 ani)  65 P-RF N02AX02 TRAMADOLUM TRAMADOL SUPOZ. 100 mg KRKA d.d. SLOVENIA Cut. x 1                                                                                                                           blist x 5supoz                                                                                                                           (5 ani)  66 P-RF N02AX02 TRAMADOLUM TRAMADOL SOL. INJ. 50 mg/ml - 1 ml KRKA d.d. SLOVENIA Cut. x 5                                                                                                                           fiole x 2 ml                                                                                                                           (5 ani)  67 P-RF N02AX02 TRAMADOLUM TRAMADOL SOL.INJ. 50 mg/ml-1ml KRKA d.d. SLOVENIA Cut. x 5                                                                                                                           fiole. x 1ml                                                                                                                           (5 ani)  68 P-RF N02AX02 TRAMADOLUM TRAMADOL CAPS. 50 mg KRKA d.d SLOVENIA Cut. x 2                                                                                                                           blist. x 10                                                                                                                           caps.; (5 ani)  69 P-RF N02AX02 TRAMADOLUM TRAMADOL 50 CAPS. 50 mg SLOVAKOFARMA SLOVACIA Cut. x 1                                          SLOVAKOFARMA blist. x 10                                                                                                                           caps.; (3 ani)  70 P-RF N02AX02 TRAMADOLUM TRAMADOL 50 CAPS. 50 mg SLOVAKOFARMA SLOVACIA Cut. x 2blist                                          SLOVAKOFARMA x 10 caps;                                                                                                                           (3 ani)  71 P-RF N02AX02 TRAMADOLUM TRAMADOL AL SOL. ORALA 100 mg/ml ALIUD PHARMA GmbH GERMANIA Cut. x 1                                                                                             Co.KG flacon x 10 ml                                                                                                                           (5 ani)  72 P-RF N02AX02 TRAMADOLUM TRAMADOL AL SOL. ORALA 100mg/ml ALIUD PHARMA GmbH GERMANIA Cut.x 1 flacon                                                                                             Co.KG x 20ml (5 ani)  73 P-RF N02AX02 TRAMADOLUM TRAMADOL AL 100 SOL. INJ. 50 mg/ml - 2 ml ALIUD PHARMA GmbH GERMANIA Cut. x 5                                                                                             Co.KG fiole x 2 ml;  74 P-RF N02AX02 TRAMADOLUM TRAMADOL AL 100 SOL.INJ 50 mg/ml-2ml ALIUD PHARMA GmbH GERMANIA Cut. x 10                                                                                             Co.KG fiole. x 2ml  75 P-RF N02AX02 TRAMADOLUM TRAMADOL AL 50 CAPS. 50 mg ALIUD PHARMA GmbH GERMANIA Cut. x 3                                                                                             Co.KG blist. x 10                                                                                                                           caps.; (5 ani)  76 P-RF N02AX02 TRAMADOLUM TRAMADOL AL 50 CAPS. 50 mg ALIUD PHARMA GmbH GERMANIA Cut. x 5                                                                                             Co.KG blist. x 10                                                                                                                           caps.; (5 ani)  77 P-RF N02AX02 TRAMADOLUM TRAMADOL AL 50 CAPS. 50 mg ALIUD PHARMA GmbH GERMANIA Cut. x 1 blist                                                                                             Co.KG x 10 compr.;                                                                                                                           (5 ani)  78 P-RF N02AX02 TRAMADOLUM TRAMADOL EEL COMPR. 50 mg. BIO EEL SRL ROMÂNIA Cut. x 1flac                                                                                                                           x 10 compe                                                                                                                           (5 ani)  79 P-RF N02AX02 TRAMADOLUM TRAMAL SUPOZ. 100 mg GRUNENTHAL GmbH GERMANIA Cut. x 5                                                                                                                           supoz.                                                                                                                           (5 ani)  80 P-RF N02AX02 TRAMADOLUM TRAMAL SOL. ORALA 100mg/ml GRUNENTHAL GmbH GERMANIA Cut. x 1                                                                                                                           flacon x 10ml                                                                                                                           (4 ani)  81 P-RF N02AX02 TRAMADOLUM TRAMAL SOL. INJ. 50 mg/ml - 2 ml GRUNENTHAL GmbH GERMANIA Cut. x 5                                                                                                                           fiole x 1 ml;                                                                                                                           (5 ani)  82 P-RF N02AX02 TRAMADOLUM TRAMAL SOL.INJ. 50 mg/ml-2ml GRUNENTHAL GmbH GERMANIA Cut. x 5                                                                                                                           fiole. x 2ml                                                                                                                           (5 ani)  83 P-RF N02AX02 TRAMADOLUM TRAMAL CAPS. 50 mg GRUNENTHAL GmbH GERMANIA Cut. x 2                                                                                                                           blist. x 10                                                                                                                           caps (5ani)  84 P-RF N02AX02 TRAMADOLUM TRAMAL RETARD 100 mg COMPR.FILM. 100 mg GRUNENTHAL GmbH GERMANIA Cut. x 1                                                               RET. blist. x 10                                                                                                                           compr. film.ret                                                                                                                           (5 ani)  85 P-RF N02AX02 TRAMADOLUM TRAMAL RETARD 150 mg COMPR. RET. 150 mg GRUNENTHAL GmbH GERMANIA Cut. x 1                                                                                                                           blist. x 10                                                                                                                           compr. ret.;  86 P-RF N02AX02 TRAMADOLUM TRAMAL RETARD 200 mg COMPR. RET. 200 mg GRUNENTHAL GmbH GERMANIA Cut. x 1                                                                                                                           blist. x 10                                                                                                                           compr; ret;  87 P-RF N02AX02 TRAMADOLUM URGENDOL CAPS. 50 mg WIN - MEDICARE Ltd. INDIA Cut.x 1 blist                                                                                                                           x 10 caps                                                                                                                           (2 ani)  88 P-RF N02AX02 TRAMADOLUM URGENDOL SOL. INJ. 50 mg/ml - 1 ml WIN - MEDICARE Ltd. INDIA Cut.x 5 fiole                                                                                                                           x 1 ml; (2 ani  89 P-RF N05AN01 TRAMADOLUM URGENDOL SOL. INJ. 50 mg/ml - 2 ml WIN - MEDICARE Ltd. INDIA Cut. x 5fiole                                                                                            POZNAN SA x 2 ml (2 ani  90 P-TS N05AN01 LITHII CARBONAS LITHIUM CARBONICUM COMPR. 250 mg GLAXO WELLCOME POLONIA Cut. x 60 comp                                                                                            POZNAN SA (3 ani)  91 P-RF N07BC02 METHADONUM SINTALGON COMPR. 2.5mg SICOMED SA ROMÂNIA Cut. x 1 flac                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (3 ani)  92 P-RF R05DA04 CODEINUM CODEINA FOSFAT COMPR. 15 mg LEK PHARMATECH SRL ROMÂNIA Cut. x 1 flac                                                                                                                           x 20 compr;                                                                                                                            (2 ani)  93 P-RF R05DA04 CODEINUM CODEINA FOSFAT 15mg CAPS. 15 mg LABORMED PHARMA SA ROMÂNIA Cut. x 1                                                                                                                           blist. x 10                                                                                                                           compr;(2 ani)  94 P-RF R05DA04 CODEINUM CODEINA FOSFORICA COMPR. 15 mg SINTOFARM S.A. ROMÂNIA Cut. x 1 flac                                                                                                                           x 30 compr.;                                                                                                                           (2 ani)  95 P-RF R05DA04 CODEINUM CODEINA FOSFORICA COMPR. 15 mg REMEDIA S.R.L. ROMÂNIA Cut. x 1 flac                                                                                                                           x 30 compr.;                                                                                                                           (3 ani)  96 P-RF R05DA04 CODEINUM CODEINA FOSFORICA COMPR. 15 mg FLORILEX PHARMAMIT ROMÂNIA Cut. x 2                                                                                            srl folii x 10                                                                                                                           compr.; (1 an)  97 P-RF R05DA04 CODEINUM CODEINA FOSFORICA COMPR. 15 mg OZONE LABORATORIES ANGLIA Cut. x 2 blis                                          15 mg Ltd. x 10 compr.                                                                                                                           (2 ani)  98 P-RF R05DA04 CODEINUM CODEINA FOSFORICA COMPR. 15 mg NICOFARM PROD SRL ROMÂNIA Cut. x 3                                                                                                                           blist. x 10                                                                                                                           compr.; (2 ani  99 P-RF R05DA04 CODEINUM CODEINA FOSFORICA COMPR. 15 mg BIO EEL SRL ROMÂNIA Cut. x 1                                          EEL blist. x 25                                                                                                                           compr.; (2 ani 100 P-RF R05DA04 CODEINUM CODEINA FOSFORICA 15 COMPR. 15 mg MAGISTRA C C ROMÂNIA Cut. x 2                                          mg blist. x 10                                                                                                                           compr. (2 ani) 101 P-RF R05DA04 CODEINUM CODEINA FOSFORICA 15 COMPR. 15 mg FABIOL S.A. ROMÂNIA Cut. x 1                                          mg flac. x 20                                                                                                                           compr. (1 an) 102 P-RF R05DA04 CODEINUM CODEINE FOSFORICA 15 COMPR. 15 mg AESCULAP SRL ROMÂNIA Cut. x 1                                          mg blist. x 30                                                                                                                           compr. (2 ani) 103 P-RF R05DA04 CODEINUM CODEINE PHOSPHATE COMPR. 15 mg ICN HUNGARY Co Ltd UNGARIA Cut. x 2 blist                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (5 ani) 104 P-RF R05DA04 CODEINUM FARMACOD COMPR. 15 mg FARMACOM SA. ROMÂNIA Cut. x 1                                                                                                                           flacon x 20                                                                                                                           compr.; (2                                                                                                                           ani) 105 P-RF R05DA04 CODEINUM FOSFAT DE CODEINA COMPR. 15 mg TERAPIA SA ROMÂNIA Cut. x 2                                                                                                                           blist. x 10                                                                                                                           compr.; (2 ani 106 P-RF R05DA04 CODEINUM FOSFAT DE CODEINA 15 COMPR. 15 mg LAROPHARM S.R.L. ROMÂNIA Cut. x 2                                          mg blist. x 10                                                                                                                           compr.; (2 ani└ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┘   Notă:     Medicamentele (D.C.I.) aferente grupei "Leucemii, limfoame şi aplazie medulara"     sunt listate cu cele corespunzătoare grupei "Tumori maligne" datorita faptului     ca un număr mare de produse sunt comune celor două grupe.     Medicamentele vor fi asigurate prin farmaciile aparţinând unităţilor sanitare,     prin care se derulează Programul Naţional de Cancer                                                 9. EPILEPSIE  1 P-RF N03AA02 PHENOBARBITALUM FENOBARBITAL COMPR. 15mg SICOMED S.A. ROMÂNIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 30 compr.  2 P-RF N03AA02 PHENOBARBITALUM FENOBARBITAL COMPR. 100mg SICOMED S.A. ROMÂNIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 10 compr.  3 P-RF N03AA02 PHENOBARBITALUM FENOBARBITAL SOL. INJ. 4% - 1ml SICOMED S.A. ROMÂNIA Cut.x 5 fiole                                                                                                                           x 1ml;                                                                                                                           (3 ani)  4 P-RF N03AA02 PHENOBARBITALUM FENOBARBITAL SOL. INJ. 10% - 2ml SICOMED S.A. ROMÂNIA Cut.x 5 fiole                                                                                                                           x 2ml;                                                                                                                           (3 ani)  5 P-6L N03AB02 PHENYTOINUM FENITOIN100 mg COMPR. 100mg ARMEDICAS.A. ROMÂNIA Cut.x 2 blist.                                                                                                                           x 10 compr.                                                                                                                           (3 ani)  6 P-6L N03AB02 PHENYTOINUM FENITOIN 100 mg COMPR. 100mg TERAPIA S.A. ROMÂNIA Cut.x 2 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (3 ani)  7 P-RF N03AB02 PHENYTOINUM PHENHYDANrSOLUTIE                                          INJECTABILA SOL. INJ. 50mg/ml - 5ml DESITIN GERMANIA Cut.x 5 fiole                                                                                                                           x 5ml  8 P-6L N03AD01 ETHOSUXIMIDUM PETINIMID CAPS. 250mg GEROT AUSTRIA Cut.x 10 blist.                                                                                                                           x 10 caps.;                                                                                                                           (5 ani)  9 P-6L N03AD01 ETHOSUXIMIDUM PETINIMID SIROP 50 mg/ml GEROT AUSTRIA Cut.x 1 flacon                                                                                                                           x 250ml;                                                                                                                           (5 ani) 10 P-6L N03AE01 CLONAZEPAMUM RIVOTRIL COMPR. 0.5mg HOFFMANN LA ROCHE ELVEŢIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 50 compr.;                                                                                                                           (5 ani) 11 P-6L N03AE01 CLONAZEPAMUM RIVOTRIL COMPR. 2mg HOFFMANN LA ROCHE ELVEŢIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 30 compr.;                                                                                                                           (5 ani) 12 P-6L N03AF01 CARBAMAZEPINUM CARBAMAZEPIN COMPR. 200mg SLAVIA PHARM S.R.L. ROMÂNIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 20 compr.;                                                                                                                           (2 ani) 13 P-6L N03AF01 CARBAMAZEPINUM CARBAMAZEPIN 200 COMPR. 200mg LABORMED PHARMA S.A. ROMÂNIA Cut.x 2 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (2 ani) 14 P-6L N03AF01 CARBAMAZEPINUM CARBAMAZEPIN 200 COMPR. 200mg LABORMED PHARMA S.A. ROMÂNIA Cut.x 5 blist.                                                                                                                           x 10 compr.; 15 P-6L N03AF01 CARBAMAZEPINUM CARBAMAZEPIN EEL COMPR. 200mg BIO EEL S.R.L ROMÂNIA Cut.x 1 blist.                                                                                                                           x 16 compr.;                                                                                                                           (2 ani) 16 P-6L N03AF01 CARBAMAZEPINUM CARBAMAZEPINA COMPR. 200mg OZONE LABORATORIES                                                                                             Ltd. ANGLIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 20 compr.;                                                                                                                           (2 ani) 17 P-6L N03AF01 CARBAMAZEPINUM CARBAMAZEPINA COMPR. 200mg ARENA GROUP SA ROMÂNIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 20 compr.;                                                                                                                           (2 ani) 18 P-6L N03AF01 CARBAMAZEPINUM CARBAMAZEPINA 200 mg COMPR. 200mg LAROPHARM S.R.L. ROMÂNIA Cut.x 2 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (2 ani) 19 P-6L N03AF01 CARBAMAZEPINUM CARBAMAZEPINE COMPR. 200mg TEVA ISRAEL Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 100 compr.;                                                                                                                           (3 ani) 20 P-6L N03AF01 CARBAMAZEPINUM CARBAVIM COMPR. 200mg VIM SPECTRUM srl ROMÂNIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 50 compr.;                                                                                                                           (2 ani) 21 P-6L N03AF01 CARBAMAZEPINUM NEUROTOP COMPR. 200mg GEROT AUSTRIA Cut.x 5 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (4 ani) 22 P-6L N03AF01 CARBAMAZEPINUM CARBEPSIL 200 COMPR. 200mg AC HELCOR srl ROMÂNIA Cut.x 5 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (3 ani) 23 P-6L N03AF01 CARBAMAZEPINUM CARBEPSIL 400 COMPR. 400mg AC HELCOR srl ROMÂNIA Cut.x 5 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (3 ani) 24 P-6L N03AF01 CARBAMAZEPINUM FINLEPSIN COMPR. 200mg AWD Pharma GmbH                                                                                             Co.KG GERMANIA Cut.x 5 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (3 ani) 25 P-6L N03AF01 CARBAMAZEPINUM FINLEPSIN 200 RETARD COMPR. RET. 200mg AWD Pharma GmbH                                                                                             Co.KG GERMANIA Cut.x 5 blist.                                                                                                                           x 10 compr.                                                                                                                           ret;(3 ani) 26 P-6L N03AF01 CARBAMAZEPINUM FINLEPSIN 400 RETARD COMPR. RET. 400mg AWD Pharma GmbH                                                                                             Co.KG GERMANIA Cut.x 5 blist.                                                                                                                           x 10 compr.                                                                                                                           ret.;(3 ani) 27 P-6L N03AF01 CARBAMAZEPINUM KARBAPIN COMPR. 200mg HEMOFARM VRASC IUGOSLAVIA Cut.x 5 blist.                                                                                                                           x 10 compr. 28 P-6L N03AF01 CARBAMAZEPINUM NEUROTOP RETARD 300 COMPR. RET. 300mg GEROT AUSTRIA Cut.x 50 compr.                                                                                                                           ret; (5 ani) 29 P-6L N03AF01 CARBAMAZEPINUM NEUROTOP RETARD 600 COMPR. RET. 600mg GEROT AUSTRIA Cut.x 50 compr.                                                                                                                           ret.; (5 ani) 30 P-6L N03AF01 CARBAMAZEPINUM STAZEPINE COMPR. 200mg POLPHARMA SA POLONIA Cut.x 5 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (3 ani) 31 P-6L N03AF01 CARBAMAZEPINUM TAVER COMPR. 200mg MEDOCHEMIE Ltd CIPRU Cut.x 5 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (5 ani) 32 P-6L N03AF01 CARBAMAZEPINUM TEGRETOL COMPR. 200mg NOVARTIS FARMA S.p.A.ITALIA Cut.x 50 compr;                                                                                                                           (5 ani) 33 P-6L N03AF01 CARBAMAZEPINUM TEGRETOL COMPR. 400mg NOVARTIS FARMA S.p.A.ITALIA Cut.x 3 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (5 ani) 34 P-6L N03AF01 CARBAMAZEPINUM TEGRETOL CR 200 COMPR. FILM. 200mg NOVARTIS ELVEŢIA Cut.x 5 blist.                                                                                                                           x 10 compr.                                                                                                                           film. 35 P-6L N03AF01 CARBAMAZEPINUM TEGRETOL CR 400 COMPR. FILM. 400mg NOVARTIS ELVEŢIA Cut.x 3 blist.                                                                                                                           x 10 compr.                                                                                                                           film. 36 P-6L N03AF01 CARBAMAZEPINUM TIMONIL 150 RETARD COMPR. RET. 150mg DESITIN GERMANIA Cut.x 5 blist.                                                                                                                           x 10 compr.                                                                                                                           ret. 37 P-6L N03AF01 CARBAMAZEPINUM TIMONIL 300 RETARD COMPR. RET. 300mg DESITIN GERMANIA Cut.x 5 blist.                                                                                                                           x 10 compr.                                                                                                                           ret. 38 P-6L N03AF01 CARBAMAZEPINUM TIMONIL 600 RETARD COMPR. RET. 600mg DESITIN GERMANIA Cut.x 5 blist.                                                                                                                           x 10 compr.                                                                                                                           ret. 39 P-6L N03AF01 CARBAMAZEPINUM TIMONIL SIROP 100 mg/5 ml DESITIN GERMANIA Cut.x 1 flacon                                                                                                                           x 250ml 40 P-6L N03AG01 ACIDUM VALPROICUM                     + SĂRURI CONVULEX SIROP 50mg/ml GEROT AUSTRIA Cut.x 1 flacon                                                                                                                           x 100 ml;                                                                                                                           (5 ani) 41 P-6L N03AG01 ACIDUM VALPROICUM                     + SĂRURI CONVULEX CAPS. 150mg GEROT AUSTRIA Cut.x 100 caps.;                                                                                                                           (5 ani) 42 P-6L N03AG01 ACIDUM VALPROICUM                     + SĂRURI CONVULEX CAPS. 300mg GEROT AUSTRIA Cut.x 100 caps.;                                                                                                                           (5 ani) 43 P-6L N03AG01 ACIDUM VALPROICUM                     + SĂRURI CONVULEX CAPS. 500mg GEROT AUSTRIA Cut.x 100 caps.;                                                                                                                           (5 ani) 44 P-6L N03AG01 ACIDUM VALPROICUM                     + SĂRURI DEPAKINE SIROP 57mg/ml SANOFIWINTHROP FRANŢA Cut.x 1 flacon                                                                                                                           x 150ml;                                                                                                                           (3 ani) 45 P-6L N03AG01 ACIDUM VALPROICUM Cut.x 1 flac.                     + SĂRURI DEPAKINE 200mg COMPR.FILM. SANOFI SYNTHELABO x40 compr.film                                                               GASTROREZ 200mg FRANCE FRANŢA gastrorez.;                                                                                                                            (3 ani) 46 P-6L N03AG01 ACIDUM VALPROICUM DEPAKINE CHRONO COMPR.FILM. SANOFI SYNTHELABO Cut. x 2 flac.                     + SĂRURI 300mg ELIB.PREL 300mg FRANCE FRANŢA x 50 compr.                                                                                                                           film.elib.                                                                                                                           prel..;                                                                                                                           (3 ani) 47 P-6L N03AG01 ACIDUM VALPROICUM Cut. x 1 flacon                     + SĂRURI ORFIRIL SIROP 300mg/5ml DESITIN GERMANIA x 250ml 48 P-6L N03AG01 ACIDUM VALPROICUM DEPAKINE CHRONO COMPR.FILM. SANOFI SYNTHELABO Cut.x 1 flac.x                     + SĂRURI 500mg ELIB.PREL 500mg FRANCE FRANŢA 30 compr. film.                                                                                                                           cu elib.                                                                                                                           prel.;(3 ani) 49 P-6L N03AG01 ACIDUM VALPROICUM COMPR.                     + SĂRURI ORFIRIL-150 GASTROREZ. 150mg DESITIN GERMANIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 100 compr.;                                                                                                                           (5 ani) 50 P-6L N03AG01 ACIDUM VALPROICUM COMPR.FILM.                     + SĂRURI ORFIRIL - 300 GASTROREZ 300mg DESETIN GERMANIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 100 compr.                                                                                                                           film.;(5 ani) 51 P-6L N03AG01 ACIDUM VALPROICUM COMPR. FILM.                     + SĂRURI ORFIRIL - 300RETARD RET. 300mg DESITIN GERMANIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 50 compr.                                                                                                                           film. ret.;                                                                                                                           (5 ani) 52 P-6L N03AG01 ACIDUM VALPROICUM COMPR.                     + SĂRURI ORFIRIL - 600 RETARD FILM. RET. 600mg DESITIN GERMANIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 50 compr.                                                                                                                           film. ret.;                                                                                                                           (5 ani) 53 P-6L N03AG01 ACIDUM VALPROICUM MINICOMPR.                     + SĂRURI ORFIRIL LONG 1000 mg ELIB.PREL 1000mg DESITIN GERMANIA Cut.x 50                                                                                                                           miniplicuri.                                                                                                                           cu minicompr.                                                                                                                           cu elib.                                                                                                                           prelung.(3 ani) 54 P-6L N03AG01 ACIDUM VALPROICUM CAPS. ELIB.                     + SĂRURI ORFIRIL LONG 150 mg PREL 150mg DESITIN GERMANIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 50 caps. cu                                                                                                                           minicompr. cu                                                                                                                           elib. prelung.                                                                                                                           (3 ani) 55 P-6L N03AG01 ACIDUM VALPROICUM CAPS. ELIB.                     + SĂRURI ORFIRIL LONG 300 mg PREL. 300mg DESITIN GERMANIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 50 caps. cu                                                                                                                           minicompr. cu                                                                                                                           elib. prelung.                                                                                                                           (3 ani) 56 P-6L N03AG01 ACIDUM VALPROICUM MINICOMPR.                     + SĂRURI ORFIRIL LONG 500 mg ELIB.PREL. 500mg DESITIN GERMANIA Cut. x 50                                                                                                                           miniplicuri.                                                                                                                           cu minicompr.                                                                                                                           cu elib.prelung.                                                                                                                           (3 ani) 57 P-6L N03AG01 ACIDUM VALPROICUM                     + SĂRURI PETILIN COMPR.FILM. 200mg REMEDICA CIPRU Cut.x 40 compr.                                                                                                                           film.;(3 ani) 58 P-6L N03AG01 ACIDUM VALPROICUM PHARMAPLANT                     + SĂRURI VALEPIL SOL. ORALA 200mg/5ml BIOGALENICA sri ROMÂNIA Cut.x 1 flacon                                                                                                                           x 100ml;(1 an) 59 P-6L N03AX09 LAMOTRIGINUM LAMICTAL COMPR. 50mg GLAXO WELLCOME ANGLIA Cut.x 3 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (3 ani) 60 P-6L N03AX09 LAMOTRIGINUM LAMICTAL COMPR. MAST. 25mg GLAXO WELLCOME ANGLIA Cut.x 3 blist.                                                                                                                           x 10 compr.                                                                                                                           mast.;(2 ani) 61 P-6L N03AX09 LAMOTRIGINUM LAMICTAL 100 mg COMPR. 100mg GLAXO WELLCOME ANGLIA Cut.x 3 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (3 ani) 62 P-6L N03AX11 TOPIRAMATUM TOPAMAX COMPR. 400mg CILAG AG ELVEŢIA Cut.x 28 compr.; 63 P-6L N03AX11 TOPIRAMATUM TOPAMAX 100 COMPR. FILM. 100mg CILAG AG ELVEŢIA Cut.x 4 blist.                                                                                                                           x 7 compr.                                                                                                                           film.;(3 ani) 64 P-6L N03AX11 TOPIRAMATUM TOPAMAX 200 COMPR. FILM. 200mg CILAG AG ELVEŢIA Cut.x 4 blist.                                                                                                                           x 7 compr.                                                                                                                           film.;(3 ani) 65 P-6L N03AX11 TOPIRAMATUM TOPAMAX 25 COMPR. FILM. 25mg CILAG AG ELVEŢIA Cut.x 4 blist.                                                                                                                           x 7 compr.                                                                                                                           film.;(3 ani) 66 P-6L N03AX11 TOPIRAMATUM TOPAMAX 50 COMPR. FILM. 50mg CILAG AG ELVEŢIA Cut.x 4 blist.                                                                                                                           x 7 compr.                                                                                                                           film.;(3 ani) 67 P-6L N03AX11 TOPIRAMATUM TOPAMAX COMPR. 300mg CILAG AG ELVEŢIA Cut.x 28 compr.;                             10. BOALA PARKINSON  1 P-6L N04AA01 TRIHEXYPHENIDYLUM ROMPARKIN COMPR. 2mg ARMEDICAS.A. ROMÂNIA Cut.x 5 blist.                                                                                                                           x 10 compr.                                                                                                                           (4 ani)  2 P-6L N04AA01 TRIHEXYPHENIDYLUM ROMPARKIN 2 mg COMPR. 2mg TERAPIA S.A. ROMÂNIA Cut.x 5 blist.                                                                                                                           x 10 compr.                                                                                                                           (4 ani)  3 P-6L N04AA02 BIPERIDENUM AKINETON COMPR. 2mg ABBOTT GmbH Co.KG GERMANIA Cut.x 5 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (5 ani)  4 P-6L N04BA02 LEVODOPUM+CARBIDOPUM CARBIDOPA LEVODOPA COMPR. 250mg+25mg TEVA ISRAEL Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 100 compr.;                                                                                                                           (4 ani)  5 P-6L N04BA02 LEVODOPUM+CARBIDOPUM CARBIDOPA LEVODOPA COMPR. 100mg+25mg TEVA ISRAEL Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 100 compr.;                                                                                                                           (4 ani)  6 P-6L N04BA02 LEVODOPUM+CARBIDOPUM CREDANIL COMPR. 250mg+25mg REMEDICA CIPRU Cut.x 20 compr.;                                                                                                                           (5 ani)  7 P-6L N04BA02 LEVODOPUM+CARBIDOPUM NAKOM COMPR. 250mg+25mg LEK SLOVENIA Cut.x 10 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (3 ani)  8 P-6L N04BA02 LEVODOPUM+CARBIDOPUM NAKOM MITE COMPR. 100mg+25mg LEK SLOVENIA Cut.x 10 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (3 ani)  9 P-6L N04BA02 LEVODOPUM+CARBIDOPUM ZIMOX COMPR. 250mg+25mg FARAN LABORATORIES                                                                                            S.A. GRECIA Cut. x 3 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (5 ani) 10 P-6L N04BA02 LEVODOPUM+CARBIDOPUM ISICOM COMPR. 250mg+25mg DESITIN GERMANIA Cut. x 100 compr.;                                                                                                                           (3 ani) 11 P-6L N04BA02 LEVODOPUM+                     BENSERAZIDUM MADOPAR COMPR. 200mg+50mg HOFFMANN LA ROCHE ELVEŢIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 100 compr.;                                                                                                                           (4 ani) 12 P-6L N04BA02 LEVODOPUM+                     BENSERAZIDUM MADOPAR COMPR. 200mg+50mg HOFFMANN LA ROCHE ELVEŢIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 30 compr.;                                                                                                                           (4 ani) 13 P-6L N04BA02 LEVODOPUM+                     BENSERAZIDUM MADOPAR 250 COMPR. 200mg+50mg TERAPIA S.A. ROMÂNIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 30 compr.;                                                                                                                           (4 ani) 14 P-6L N04BA02 LEVODOPUM+                     BENSERAZIDUM MADOPAR HBS CAPS.ELIB.MODIF. HOFFMANN LA ROCHE ELVEŢIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 30 caps. cu                                                                                                                           elib. modif.;                                                                                                                           (3 ani) 15 P-6L N04BA02 LEVODOPUM+                     BENSERAZIDUM MADOPAR HBS CAPS.ELIB.MODIF. HOFFMANN LA ROCHE ELVEŢIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 100 caps.                                                                                                                           cu elib. modif.;                                                                                                                           (3 ani) 16 P-RF N04BC04 ROPINIROLUM*) REQUIP COMPR.FILM. 0.25mg SMITHKLINE BEECHAM ANGLIA Cut.x 4 folii                                                                                                                           + 1 x 21 compr.                                                                                                                           film + 1 x 42compr.                                                                                                                           film + 1 x                                                                                                                           63 compr.film                                                                                                                           + 1 x 84 compr.                                                                                                                           fim;(2 ani) 17 P-RF N04BC04 ROPINIROLUM*) REQUIP COMPR.FILM. 1mg SMITHKLINE BEECHAM ANGLIA Cut.x 1 blist.                                                                                                                           x 21 compr.                                                                                                                           pr.film.;                                                                                                                           (2 ani) 18 P-RF N04BC04 ROPINIROLUM*) REQUIP COMPR.FILM . 2mg SMITHKLINE BEECHAM ANGLIA Cut.x 1 blist.                                                                                                                           x 21 compr.film.;                                                                                                                           (2 ani) 19 P-RF N04BC04 ROPINIROLUM*) REQUIP COMPR.FILM. 5mg SMITHKLINE BEECHAM ANGLIA Cut.x 1 blist.                                                                                                                           x 21 compr.film.;                                                                                                                           (2 ani) 20 P-RF N04BC05 PRAMIPEXOLUM*) MIRAPEXIN COMPR. 1mg PHARMACIA UPJOHN AB SUEDIA Cut.x 3 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (2 ani) 21 P-RF N04BC05 PRAMIPEXOLUM*) MIRAPEXIN COMPR. 0.25mg PHARMACIA UPJOHN AB SUEDIA Cut.x 3 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (2 ani) 22 P-RF N04BD01 SELEGILINUM JUMEX 5 mg COMPR. 5mg CHINO N PHARMACEU- UNGARIA Cut.x 1 flac.                                                                                            TICAL AND CHIMICAL x 50 compr.;                                                                                            WORKS Co. Ltd (3 ani) 23 P-RF N04BD01 SELEGILINUM SELEGOS COMPR. 5mg MEDOCHEMIE Ltd CIPRU Cut.x 5 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (3 ani) 24 P-RF N04BD01 SELEGILINUM SELEGOS COMPR. 5mg MEDOCHEMIE Ltd CIPRU Cut.x 10 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (3 ani)__________  *) Numai cu avizul comisiilor din institutele de specialitate     sau din centrele universitare                              11. MIOPATII (MIOPATIILE INFLAMATORII)  1 P-RF H02AB07 PREDNISONUM N - PREDNISON COMPR. 5mg NORDFARM PRODUCT ROMÂNIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 30 compr.;                                                                                                                           (2 ani)  2 P-RF H02AB07 PREDNISONUM PREDNISON COMPR. 5mg REMEDIA S.R.L. ROMÂNIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 30 compr.;                                                                                                                           (2 ani)  3 P-RF H02AB07 PREDNISONUM PREDNISON COMPR. 5mg MAGISTRA C C ROMÂNIA Cut.x 2 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (2 ani)  4 P-RF H02AB07 PREDNISONUM PREDNISON COMPR. 5mg MAGISTRA C C ROMÂNIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 30 compr.;                                                                                                                           (2 ani)  5 P-RF H02AB07 PREDNISONUM PREDNISON COMPR. 5mg ARENA GROUP SA ROMÂNIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 30 compr.;                                                                                                                           (2 ani)  6 P-RF H02AB07 PREDNISONUM PREDNISON 5 mg COMPR. 5mg ANTIBIOTICE S.A. ROMÂNIA Cut.x 2 blis.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (2 ani)  7 P-RF H02AB07 PREDNISONUM PREDNISON ARMEDICA COMPR. 5mg ARMEDICA S.A. ROMÂNIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 30 compr.;                                                                                                                           (3 ani)  8 S/P-RF L01AA01 CYCLOPHOSPHAMIDUM ENDOXAN DRAJ. 50 m g BAXTER ONCOLOGY GMBH GERMANIA Cut.x 5 blist.                                                                                                                           x 10 draj.  9 S L01AA01 CYCLOPHOSPHAMIDUM SINFOSFAMIDA LIOF.PT.SOL.                                                               PARENT. 200mg SINDAN S.R.L. ROMÂNIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           Hof.;(2 ani)                               12.MIASTENIA GRAVIS   1 P-RF H02AB07 PREDNISONUM N - PREDNISON COMPR. 5mg NORDFARM PRODUCT ROMÂNIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 30 compr.;                                                                                                                           (2 ani)   2 P-RF H02AB07 PREDNISONUM PREDNISON COMPR. 5mg REMEDIA S.R.L. ROMÂNIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 30 compr.;                                                                                                                           (2 ani)   3 P-RF H02AB07 PREDNISONUM PREDNISON COMPR. 5mg MAGISTRA C C ROMÂNIA Cut.x 2 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (2 ani)   4 P-RF H02AB07 PREDNISONUM PREDNISON COMPR. 5mg MAGISTRAC C ROMÂNIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 30 compr.;                                                                                                                           (2 ani)   5 P-RF H02AB07 PREDNISONUM PREDNISON COMPR. 5mg ARENA GROUP SA ROMÂNIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 30 compr.;                                                                                                                           (2 ani)   6 P-RF H02AB07 PREDNISONUM PREDNISON 5 mg COMPR. 5mg ANTIBIOTICE S.A. ROMÂNIA Cut.x 2 blis.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (2 ani)   7 P-RF H02AB07 PREDNISONUM PREDNISON ARMEDICA COMPR. 5mg ARMEDICA S.A. ROMÂNIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 30 compr.;                                                                                                                           (3 ani)   8 P-RF N07AA01 NEOSTIGMINI BROMIDUM MIOSTIN SOL.INJ. 0.5mg/ml - 1ml SICOMED S.A. ROMÂNIA Cut.x 10 fiole                                                                                                                           x 1ml;                                                                                                                           (3 ani)   9 S N07AA01 NEOSTIGMINI BROMIDUM MIOSTIN SOL.INJ. 0.5mg/ml - 1ml SICOMED S.A. ROMÂNIA Cut.x 100 fiole                                                                                                                           x 1 ml;                                                                                                                           (3 ani)  10 S N07AA01 NEOSTIGMINI BROMIDUM MIOSTIN SOL.INJ. 0.5mg/ml - 5ml SICOMED S.A. ROMÂNIA Cut.x 100 fiole                                                                                                                           x 5 ml;                                                                                                                           (3 ani)  11 P-RF N07AA01 NEOSTIGMINI BROMIDUM MIOSTIN SOL.INJ. 0.5mg/ml - 5ml SICOMED S.A. ROMÂNIA Cut.x 5 fiole                                                                                                                           x 5ml;                                                                                                                           (3 ani)  12 P-6L N07AA01 NEOSTIGMINI BROMIDUM MIOSTIN COMPR. 15mg LABORMED PHARMA S.A. ROMÂNIA Cut.x 1 blist.                                                                                                                           x 20 compr.;                                                                                                                           (2 ani)  13 P-6L N07AA02 PYRIDOSTIGMINI                     BROMIDUM MESTINON DRAJ. 60mg ICN HUNGARY Co Ltd. UNGARIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 20 draj.;                                                                                                                           (1 an)  14 P-6L N07AA02 PYRIDOSTIGMINI                     BROMIDUM DOSTIRAV 60mg DRAJ. 60mg PROMEDICSRL ROMÂNIA Cut.x 1 flacon                                                                                                                           x 20 drajeuri                                                                                                                           (2 ani)                                    13. SCLEROZA MULTIPLA   1 S/P-RF H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM DEPO-MEDROL SUSP.INJ. 40mg/ml-1ml PHARMACIA UPJOHN AB BELGIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           susp. inj.                                                                                                                           x 1 ml;   2 S/P-RF H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM LEMOD SOLU 125mg LIOF.PT.SOL.                                                               INJ. 125mg HEMOFARM VRASC IUGOSLAVIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           liof. + 1 fiola                                                                                                                           solv. x 2 ml;                                                                                                                           (5 ani)   3 S/P-RF H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM LEMOD SOLU 20mg LIOF.PT.SOL.                                                               INJ. 20mg HEMOFARM VRASC IUGOSLAVIA Cut.x 15 flac.                                                                                                                           liof. + 15 fiole                                                                                                                           solv. x 1 ml;                                                                                                                           (5 ani)   4 S/p-RF H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM MEDROL 16 COMPR. 16mg PHARMACIA UPJOHN AB BELGIA Cut.x 5 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (5 ani)   5 S/P-RF H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM LEMOD SOLU 40mg LIOF.PT.SOL.                                                               INJ. 40mg HEMOFARM VRASC IUGOSLAVIA Cut.x 15 flac.                                                                                                                           liof. + 15 fiole                                                                                                                           solv. x 1 mi;                                                                                                                           (5 ani)   6 S/P-RF H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM LEMOD SOLU 500mg LIOF.PT.SOL.                                                               INJ. 500mg HEMOFARM VRASC IUGOSLAVIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           liof. + 1 fiola                                                                                                                           solv. x 7,8 ml;                                                                                                                           (5 ani)   7 S/P-RF H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM MEDROL 32 COMPR. 32mg PHARMACIA UPJOHN AB BELGIA Cut.x 2 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (3 ani)   8 S/P-RF H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM MEDROL4 COMPR. 4mg PHARMACIA UPJOHN AB BELGIA Cut.x 3 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (5 ani)   9 S/p-RF H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM SOLU-MEDROL PULB.PT.SOL.                                                               INJ. 500mg PHARMACIA UPJOHN AB BELGIA Cut.x 1 flac.pulb.                                                                                                                           + 1 fiola solv.                                                                                                                           x 7.8ml;(5 ani)  10 S/P-RF H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM SOLU - MEDROL PULB.LIOF 40mg/1ml PHARMACIA UPJOHN AB BELGIA Cut.x1 flac.bicom.                                          ACT-O-VIAL PT.SOL.INJ ACT-O-VIAL(comp.                                                                                                                           interior)pulb.                                                                                                                           40mg+(comp.                                                                                                                           superior)1ml                                                                                                                           sol.pt.recon                                                                                                                           (5ani)  11 S/P-RF H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM SOLU - MEDROL PULB.LIOF.                                          ACT-O-VIAL PT.SOL.INJ 125mg/2ml PHARMACIA UPJOHN AB BELGIA Cut.x 1 flac.bicom                                                                                                                           ACT-O-VIAL(comp.                                                                                                                           interior)pulb.                                                                                                                           125mg+(comp.                                                                                                                           superior)2ml                                                                                                                           sol.pt.recon                                                                                                                           (5ani)  12 S/p-RF H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM SOLU - MEDROL PULB.LIOF.                                          ACT-O-VIAL PT.SOL.INJ 250mg/4ml PHARMACIA UPJOHN AB BELGIA Cut.x 1 flac.bicom                                                                                                                           ACT-O-VIAL(comp.                                                                                                                           interior)pulb.                                                                                                                           250mg+(comp.                                                                                                                           superior)4ml                                                                                                                           sol.pt.recon                                                                                                                           (5ani)  13 P-RF H02AB07 PREDNISONUM N - PREDNISON COMPR. 5mg NORDFARM PRODUCT ROMÂNIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 30 compr.;                                                                                                                           (2 ani)  14 P-RF H02AB07 PREDNISONUM PREDNISON COMPR. 5mg REMEDIA S.R.L. ROMÂNIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 30 compr.;                                                                                                                           (2 ani)  15 P-RF H02AB07 PREDNISONUM PREDNISON COMPR. 5mg MAGISTRA C C ROMÂNIA Cut.x 2 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (2 ani)  16 P-RF H02AB07 PREDNISONUM PREDNISON COMPR. 5mg MAGISTRA C C ROMÂNIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 30 compr.;                                                                                                                           (2 ani)  17 P-RF H02AB07 PREDNISONUM PREDNISON COMPR. 5mg ARENA GROUP SA ROMÂNIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 30 compr.;                                                                                                                           (2 ani)  18 P-RF H02AB07 PREDNISONUM PREDNISON 5 mg COMPR. 5mg ANTIBIOTICE S.A. ROMÂNIA Cut.x 2 blis.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (2 ani)  19 P-RF H02AB07 PREDNISONUM PREDNISON ARMEDICA COMPR. 5mg ARMEDICA S.A. ROMÂNIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 30 compr.;                                                                                                                           (3 ani)  20 P-RF L03AB07 INTERFERONUM             BETA 1a*) AVONEX PULB.LIOF.                                                               PT.SOL.INJ 30æg GENESIS PHARMAS.A. GRECIA Cut.x 4 doze                                                                                                                           (1 flac. pulb.                                                                                                                           + 1 seringa                                                                                                                           pre-umpluta cu                                                                                                                           solv. + 2 ace)  21 P-RF L03AB07 INTERFERONUM             BETA 1a*) REBIF 22 micrograme SOL. INJ. 22æg/0.5ml ARES SERONO (Europe) ANGLIA Cut.x 1 seringa                                                                                                                           preumpluta x                                                                                                                           0.5ml(2 ani)  22 S/P-RF L03AB07 INTERFERONUM             BETA 1a*) REBIF 3000000 PULB LIOF.                                                               PT.SOL.INJ 3M ui SERONO ITALIA Cut.x 10 flac.                                                                                                                           pulb.;  23 P-RF L03AB07 INTERFERONUM             BETA 1a*) REBIF 44 micrograme SOL. INJ. 44æg/0.5ml ARES SERONO (Europe) ANGLIA Cut.x 1 seringa                                                                                                                           preumpluta x 0.5 ml                                                                                                                           (2 ani la 2-8 C)  24 P-RF L03AB07 INTERFERONUM             BETA 1a*) REBIF 22 micrograme SOL. INJ. 22æg/0.5ml ARES SERONO (Europe) ANGLIA Cut.x 3 seringi                                                                                                                           preumplute x 0.5 ml                                                                                                                           (2 ani la 2-8 C)  25 P-RF L03AB07 INTERFERONUM             BETA 1a*) REBIF 22 micrograme SOL. INJ. 22æg/0.5ml ARES SERONO (Europe) ANGLIA Cut.x 12 seringi                                                                                                                           preumplute x 0.5ml                                                                                                                           (2 ani la 2-8 C)  26 P-RF L03AB07 INTERFERONUM             BETA 1a*) REBIF 44 micrograme SOL. INJ. 44æg/0.5ml ARES SERONO (Europe) ANGLIA Cut.x 3 seringi                                                                                                                           preumplute x 0.5ml                                                                                                                           (2 ani la 2-8 C)  27 P-RF L03AB07 INTERFERONUM             BETA 1a*) REBIF 44 micrograme SOL INJ. 44æg/0.5ml ARES SERONO (Europe) ANGLIA Cut.x 12 seringi                                                                                                                           preumplute x 0.5ml                                                                                                                           (2 ani la 2-8 C)  28 S/P-RF L03AB08 INTERFERONUM             BETA 1b*) BETAFERON PULB.LIOF.                                                               PT.SOL.INJ 250æg                                                                            (8 mil.ul)/ml SCHERING AG GERMANIA Cut.x 15 flac.                                                                                                                           pulb. liof. +                                                                                                                           15 flac. solv.;                                                                                                                           (2 ani)  29 S L03AX14 GLATIRAMER ACETAT*) COPAXONE PULB.LIOF.                                                               PT.SOL.INJ TEVA ISRAEL Cut.x(28 flac.                                                                                                                           liof.pt.sol.                                                                                                                           inject.(4 cut.                                                                                                                           x 7 flac.)+                                                                                                                           28 fiole solv.                                                                                                                           (4 cutii x________________    *) Se prescriu numai pentru pacienţii incluşi în subprogramul       <>                14. BOLI PSIHICE (Schizofrenie, tulburări schizotipale                                  şi delirante, tulburări afective, psihoze                                  toxice şi infectioase, tulburări psihotice                                  acute, dementele degenerative de tip                                  Alzheimer, vasculare şi mixte)   1 P-6L N03AG01 ACIDUM VALPROICUM +                     SĂRURI CONVULEX SIROP 50mg/ml GEROT AUSTRIA Cut.x 1 flacon                                                                                                                           x 100 ml;                                                                                                                           (5 ani)   2 P-6L N03AG01 ACIDUM VALPROICUM +                     SĂRURI CONVULEX CAPS. 150mg GEROT AUSTRIA Cut.x 100 caps.;                                                                                                                           (5 ani)   3 P-6L N03AG01 ACIDUM VALPROICUM +                     SĂRURI CONVULEX CAPS. 300mg GEROT AUSTRIA Cut.x 100 caps.;                                                                                                                           (5 ani)   4 P-6L N03AG01 ACIDUM VALPROICUM +                     SĂRURI CONVULEX CAPS. 500mg GEROT AUSTRIA Cut.x 100 caps.;                                                                                                                           (5 ani)   5 P-6L N03AG01 ACIDUM VALPROICUM +                     SĂRURI DEPAKINE SIROP 57mg/ml SANOFIWINTHROP FRANŢA Cut.x 1 flacon                                                                                                                           x 150ml;                                                                                                                           (3 ani)   6 P-6L N03AG01 ACIDUM VALPROICUM +                     SĂRURI ORFIRIL SIROP 300mg/5ml DESITIN GERMANIA Cut.x 1 flacon                                                                                                                           x 250ml   7 P-6L N03AG01 ACIDUM VALPROICUM +                     SĂRURI DEPAKINE 200mg COMPR.FILM.                                                               GASTROREZ. 200mg SANOFI SYNTHELABO                                                                                            FRANCE FRANŢA Cut.x 1 flac. x                                                                                                                           40 comprfilm.                                                                                                                           gastrorez.;                                                                                                                           (3 ani)   8 P-6L N03AG01 ACIDUM VALPROICUM +                     SĂRURI DEPAKINE CHRONO 500mg COMPR.FILM.                                                                ELIB.PREL. 300mg SANOFI SYNTHELABO                                                                                            FRANCE FRANŢA Cut.x 2 flac.                                                                                                                           x 50 compr.film.                                                                                                                           elib.prel.;                                                                                                                           (3 ani)   9 P-6L N03AG01 ACIDUM VALPROICUM +                     SĂRURI DEPAKINE CHRONO 500mg COMPR.FILM.                                                                ELIB.PREL 500mg SANOFI SYNTHELABO                                                                                            FRANCE FRANŢA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 30 compr. film.                                                                                                                           cu elib. prel.;                                                                                                                           (3 ani)  10 P-6L N03AG01 ACIDUM VALPROICUM +                     SĂRURI ORFIRIL -150 COMPR.                                                                GASTROREZ. 150mg DESITIN GERMANIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 100 compr.;                                                                                                                           (5 ani)  11 P-6L N03AG01 ACIDUM VALPROICUM +                     SĂRURI ORFIRIL - 300 COMPR.FILM.                                                                GASTROREZ 300mg DESITIN GERMANIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 100 compr.film.;                                                                                                                           (5 ani)  12 P-6L N03AG01 ACIDUM VALPROICUM +                     SĂRURI ORFIRIL - 300 RETARD COMPR.FILM.                                                                RET. 300mg DESITIN GERMANIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 50 compr.                                                                                                                           film. ret;                                                                                                                           (5 ani)  13 P-6L N03AG01 ACIDUM VALPROICUM +                     SĂRURI ORFIRIL - 600 RETARD COMPR.FILM.                                                                RET. 600mg DESITIN GERMANIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 50 compr. film.                                                                                                                           ret; (5 ani)  14 P-6L N03AG01 ACIDUM VALPROICUM +                     SĂRURI ORFIRIL LONG 1000 mg MINICOMPR.                                                                ELIB.PREL 1000mg DESITIN GERMANIA Cut.x 50                                                                                                                           miniplicuri.                                                                                                                           cu minicompr.                                                                                                                           cu elib. prelung.                                                                                                                           (3 ani)  15 P-6L N03AG01 ACIDUM VALPROICUM +                     SĂRURI ORFIRIL LONG 150 mg CAPS.ELIB.                                                                PREL 150mg DESITIN GERMANIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 50 caps.                                                                                                                           cu minicompr.                                                                                                                           cu elib. prelung.                                                                                                                           (3 ani)  16 P-6L N03AG01 ACIDUM VALPROICUM +                     SĂRURI ORFIRIL LONG 300 mg CAPS.ELIB.                                                                PREL. 300mg DESITIN GERMANIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 50 caps. cu                                                                                                                           minicompr. cu                                                                                                                           elib. prelung.  17 P-6L N03AG01 ACIDUM VALPROICUM +                     SĂRURI ORFIRIL LONG 500 mg MINICOMPR.                                                               ELIB.PREL. 500mg DESITIN GERMANIA Cut.x 50                                                                                                                           miniplicuri.                                                                                                                           cu minicompr.                                                                                                                           cu elib. prelung.                                                                                                                           (3 ani)  18 P-6L N03AG01 ACIDUM VALPROICUM +                     SĂRURI PETILIN COMPR. FILM. 200mg REMEDICA CIPRU Cut.x 40 compr.                                                                                                                           film.;(3 ani)  19 P-6L N03AG01 ACIDUM VALPROICUM +                     SĂRURI VALEPIL SOL. ORALA 200mg/5ml PHARMAPLANT                                                                                            BIOGALENICA SRL ROMÂNIA Cut.x 1 flacon                                                                                                                           x 100ml;                                                                                                                           (1 an)  20 P-6L N04AA01 TRIHEXYPHENIDYLUM ROMPARKIN COMPR. 2mg ARMEDICAS.A. ROMÂNIA Cut.x 5 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (4 ani)  21 P-6L N04AA01 TRIHEXYPHENIDYLUM ROMPARKIN 2 mg COMPR. 2mg TERAPIA S.A. ROMÂNIA Cut.x 5 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (4 ani)  22 P-RF N05AD01 HALOPERIDOLUM DOZIC HALOPERIDOL SOL. ORALA 2mg/ml ROSEMONT                                                                                            PHARMACEUTICALS ANGLIA Cut.x 1 flacon                                                                                                                           x 100ml;                                                                                                                           (3 ani)  23 P-RF N05AD01 HALOPERIDOLUM HALDOL COMPR. 5mg JANSSEN                                                                                            PHARMACEUTICA BELGIA Cut.x 1 blist.                                                                                                                           x 25 compr.;                                                                                                                           (5 ani)  24 P-RF N05AD01 HALOPERIDOLUM HALOPER COMPR. 0.5mg CTS CHEMICAL IND. ISRAEL Cut.x 3 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (3 ani)  25 P-RF N05AD01 HALOPERIDOLUM HALOPER COMPR. 1.5mg CTS CHEMICAL IND. ISRAEL Cut.x 3 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (3 ani)  26 P-RF N05AD01 HALOPERIDOLUM HALOPERIDOL SOL. ORALA 2mg/ml ARMEDICA SA ROMÂNIA Cut.x 1 flacon                                                                                                                           x 10ml;                                                                                                                           (2 ani)  27 P-RF N05AD01 HALOPERIDOLUM HALOPERIDOL SOL. ORALA 2mg/ml PHARMAPLANT                                                                                            BIOGALENICA SRL ROMÂNIA Cut.x 1 flacon                                                                                                                           x 10ml;                                                                                                                           (2 ani)  28 P-RF N05AD01 HALOPERIDOLUM HALOPERIDOL 5 mg/ml SOL. INJ. 5mg/ml - 1ml GEDEON RICHTER Ltd. UNGARIA Cut.x 5 fiole                                                                                                                           x 1 ml;                                                                                                                           (5 ani)  29 P-RF N05AD01 HALOPERIDOLUM HALOPERIDOL DECANOAT SOL. INJ. 50mg/ml - 1ml GEDEON RICHTER Ltd. UNGARIA Cut.x 5 fiole                                                                                                                           x 1ml;                                                                                                                           (5 ani)  30 P-RF N05AD01 HALOPERIDOLUM HALOPERIDOL EEL COMPR. 1mg BIO EEL S.R.L. ROMÂNIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 30 compr.;                                                                                                                           (2 ani)  31 P-RF N05AD01 HALOPERIDOLUM HALOPERIDOL EEL COMPR. 2mg BIO EEL S.R.L. ROMÂNIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 30 compr.;                                                                                                                           (2 ani)  32 P-RF N05AF01 FLUPENTIXOLUM FLUANXOL depot SOL. INJ. 20mg/ml - 1ml H. LUNDBECK A/S DANEMARCA Cut.x 10 fiole                                                                                                                           x 1ml;                                                                                                                           (5 ani)  33 P-RF N05AH02 CLOZAPINUM LEPONEX COMPR. 25mg NOVARTIS                                                                                            PHARMACEUTICALS                                                                                            UKttd. ANGLIA Cut.x 5 blist.                                                                                                                           x 10 compr;                                                                                                                           (4 ani)  34 P-RF N05AH02 CLOZAPINUM LEPONEX COMPR. 100mg NOVARTIS                                                                                            PHARMACEUTICALS                                                                                            UK Ltd. ANGLIA Cut.x 5 blist.                                                                                                                           x 10 compr;                                                                                                                           (4 ani)  35 P-RF N05AL05 AMISULPRIDUM SOLIAN COMPR. 50mg SANOFI SYNTHELABO                                                                                            FRANCE FRANŢA Cut.x 3 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (3 ani)  36 P-RF N05AL05 AMISULPRIDUM SOLIAN COMPR. 200mg SANOR SYNTHELABO                                                                                            FRANCE FRANŢA Cut.x 3 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (3 ani)  37 P-RF N05AL05 AMISULPRIDUM SOLIAN 400 mg COMPR.FILM. 400mg SANOFI SYNTHELABO                                                                                            FRANCE FRANŢA Cut.x 3 blist.                                                                                                                           x 10 compr.                                                                                                                           film.;(3 ani)  38 P-RF N05AN01 LITHII CARBONAS LITHIUM CARBONICUM COMPR. 250mg GLAXO WELLCOME                                                                                            POZNAN SA POLONIA Cut.x 60 compr.;                                                                                                                           (3 ani)  39 P-RF N06AA04 CLOMIPRAMINUM ANAFRANIL DRAJ. 10mg NOVARTIS ELVEŢIA Cut.x 3 blist.                                                                                                                           x 10 draj.;                                                                                                                           (5 ani)  40 P-RF N06AA04 CLOMIPRAMINUM ANAFRANIL DRAJ. 25mg NOVARTIS ELVEŢIA Cut.x 3 blist.                                                                                                                           x 10 draj.;                                                                                                                           (5 ani)  41 P-RF N06AA04 CLOMIPRAMINUM CLOMIPRAMIN DRAJ. 25mg PROMEDIC S.R.L. ROMÂNIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 30 draj.;                                                                                                                           (2 ani)  42 P-RF N06AA09 AMITRIPTYLINUM AMITRIPTILIN 25 R.                                          DESITIN CAPS. RET. 25mg DESITIN GERMANIA Cut.x 5 blist.                                                                                                                           x 10 caps.                                                                                                                           ret.;(3 ani)  43 P-RF N06AA09 AMITRIPTYLINUM AMITRIPTILIN 50 R.                                          DESITIN CAPS. RET. 50mg DESITIN GERMANIA Cut.x 5 blist.                                                                                                                           x 10 caps.                                                                                                                           ret;(3 ani)  44 P-RF N06AA09 AMITRIPTYLINUM AMITRIPTILINA DRAJ. 25mg TERAPIA S.A. ROMÂNIA Cut.x 1 blist.                                                                                                                           x 10 draj.;                                                                                                                           (2 ani)  45 P-RF N06AA09 AMITRIPTYLINUM AMITRIPTILINA COMPR. FILM. 25mg TERAPIA S.A. ROMÂNIA Cut.x 5 blist.                                                                                                                           x 10 compr.                                                                                                                           film.;(3 ani)  46 P-RF N06AA12 DOXEPINUM DOXEPIN DRAJ. 28.2mg TERAPIA S.A. ROMÂNIA Cut.x 3 blist.                                                                                                                           x 10 draj.;                                                                                                                           (3 ani)  47 P-RF N06AA21 MAPROTILINUM LUDIOMIL COMPR. FILM. 10mg NOVARTIS ELVEŢIA Cut.x 5 blist                                                                                                                           x 10 compr.                                                                                                                           film.;(1 an)  48 P-RF N06AA21 MAPROTILINUM LUDIOMIL COMPR. FILM. 25mg NOVARTIS ELVEŢIA Cut.x 3 blist.                                                                                                                           x 10 compr.                                                                                                                           film.;(1 an)  49 P-RF N06AA21 MAPROTILINUM MAPROLU - 50 COMPR. FILM. 50mg HEXAL AG GERMANIA Cut.x 20 compr.                                                                                                                           film.;(3 ani)  50 P-RF N06AA21 MAPROTILINUM MAPROTILIN DRAJ. 25mg PROMEDIC S.R.L. ROMÂNIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 20 draj.;                                                                                                                           (3 ani)  51 P-RF N06AA21 MAPROTILINUM SIPROTILIN 25 mg COMPR. FILM. 25mg SICOMED S.A. ROMÂNIA Cut.x 2 blist.                                                                                                                           x 10 compr.                                                                                                                           film.;  52 P-RF N06AX03 MIANSERINUM LERIVON 10 mg COMPR. FILM. 10mg N. V. ORGANON OLANDA Cut.x 1 blist.                                                                                                                           x 30 compr.                                                                                                                           film.;(5 ani)  53 P-RF N06AX03 MIANSERINUM LERIVON 30 mg COMPR. FILM. 30mg N. V. ORGANON OLANDA Cut.x 1 blist.                                                                                                                           x 20 compr.                                                                                                                           film.;(5 ani)  54 P-RF N06AX03 MIANSERINUM MIANSERIN DRAJ. 10mg PROMEDIC S.R.L. ROMÂNIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 30 draj.;                                                                                                                           (3 ani)  55 P-RF N06AX03 MIANSERINUM MIANSERIN 10 DESITIN COMPR. FILM. 10mg DESITIN GERMANIA Cut.x 5 blist.                                                                                                                           x 10 compr.                                                                                                                           film.;(3 ani)  56 P-RF N06AX03 MIANSERINUM MIANSERIN 30 DESITIN COMPR. FILM. 30mg DESITIN GERMANIA Cut.x 5 blist.                                                                                                                           x 10 compr.                                                                                                                           film.;(3 ani)  57 P-RF N06DA02 DONEPEZILUM*) ARICEPT COMPR. FILM. 5mg PFIZER H.C.P.                                                                                            CORPORATION FRANŢA Cut.x 2 blist                                                                                                                           x 14 compr.                                                                                                                           film.; 3 ani)  58 P-RF N06DA02 DONEPEZILUM*) ARICEPT COMPR. FILM. 10mg PFIZER H.C.P.                                                                                            CORPORATION FRANŢA Cut.x 2 blist                                                                                                                           x 14 compr.                                                                                                                           film.;(3 ani)  59 P-RF N06DA03 RIVASTIGMINUM*) EXELON CAPS. 3mg NOVARTIS ELVEŢIA Cut.x 2 blist                                                                                                                           x 14 caps.;                                                                                                                           (3 ani)  60 P-RF N06DA03 RIVASTIGMINUM*) EXELON CAPS. 3mg NOVARTIS ELVEŢIA Cut.x 4 blist.                                                                                                                           x 14 caps.;                                                                                                                           (3 ani)  61 P-RF N06DA03 RIVASTIGMINUM*) EXELON CAPS. 6mg NOVARTIS ELVEŢIA Cut.x 2 blist.                                                                                                                           x 14 caps.;                                                                                                                           (3 ani)  62 P-RF N06DA03 RIVASTIGMINUM*) EXELON CAPS. 6mg NOVARTIS ELVEŢIA Cut.x 4 blist.                                                                                                                           x 14 caps.;                                                                                                                           (3 ani)  63 P-RF N06DA03 RIVASTIGMINUM*) EXELON CAPS. 4.5mg NOVARTIS ELVEŢIA Cut.x 2 blist.                                                                                                                           x 14 caps.;                                                                                                                           (3 ani)  64 P-RF N06DA03 RIVASTIGMINUM*) EXELON CAPS. 4.5mg NOVARTIS ELVEŢIA Cut.x 4 blist.                                                                                                                           x 14 caps.;                                                                                                                           (3 ani)  65 P-RF N06DA03 RIVASTIGMINUM*) EXELON CAPS. 1.5mg NOVARTIS ELVEŢIA Cut.x 4 blist.                                                                                                                           x 14 caps.;                                                                                                                           (3 ani)  66 P-RF N06DA03 RIVASTIGMINUM*) EXELON CAPS. 1.5mg NOVARTIS ELVEŢIA Cut.x 2 blist.                                                                                                                           x 14 caps.;                                                                                                                           (3 ani)______________      *) Vor fi prescrise numai cu avizul comisiei terapeutice de la nivelul         spitalului sau al comisiilor de specialitate din centrele universitare                            15. LUPUS ERITEMATOS SISTEMIC   1 P-RF H02AB07 PREDNISONUM N - PREDNISON COMPR. 5mg NORDFARM PRODUCT ROMÂNIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 30 compr.;                                                                                                                           (2 ani)   2 P-RF H02AB07 PREDNISONUM PREDNISON COMPR. 5mg REMEDIA S.R.L. ROMÂNIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 30 compr.;                                                                                                                           (2 ani)   3 P-RF H02AB07 PREDNISONUM PREDNISON COMPR. 5mg MAGISTRA C C ROMÂNIA Cut.x 2 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (2 ani)   4 P-RF H02AB07 PREDNISONUM PREDNISON COMPR. 5mg MAGISTRA C C ROMÂNIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 30 compr.;                                                                                                                           (2 ani)   5 P-RF H02AB07 PREDNISONUM PREDNISON COMPR. 5mg ARENA GROUP SA ROMÂNIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 30 compr.;                                                                                                                           (2 ani)   6 P-RF H02AB07 PREDNISONUM PREDNISON 5 mg COMPR. 5mg ANTIBIOTICE S.A. ROMÂNIA Cut.x 2 blis.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (2 ani)   7 P-RF H02AB07 PREDNISONUM PREDNISON ARMEDICA COMPR. 5mg ARMEDICA S.A. ROMÂNIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 30 compr.;                                                                                                                           (3 ani)   8 S/P-RF L04AX01 AZATHIOPRINUM IMURAN COMPR. FILM. 50mg GLAXO WELLCOME ANGLIA Cut.x 4 blist.                                                                                                                           x 25 compr.                                                                                                                           film.;(5 ani)   9 P-RF P01BA02 HYDROXYCHLOROQUINUM PLAQUENIL COMPR. FILM. 200mg SANOFIWINTHROP FRANŢA Cut.x 6 blist.                                                                                                                           x 10 compr.                                                                                                                           film.;(3 ani)  10 P-RF P01BA02 HYDROXYCHLOROQUINUM PLAQUENIL DRAJ. 200mg SANOFI WINTHROP FRANŢA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 100 draj.;                                                                                                                           (5 ani)                             16. POLIARTRITA REUMATOIDA   1 P-6L A07EC01 SULFASALAZINUM SALAZIDIN COMPR. FILM. 500mg AC HELCOR SRL ROMÂNIA Cut.x 5 blist.                                                                                                                           x 10 compr.                                                                                                                           film.;(3 ani)   2 P-6L A07EC01 SULFASALAZINUM SALAZOPYRIN - EN COMPR. ENT. 500mg PHARMACIA UPJOHN AB SUEDIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 100 compr.;                                                                                                                           (5 ani)   3 P-6L A07EC01 SULFASALAZINUM SULFASALAZIN - EN COMPR. ENT. 500mg KRKA d.d. SLOVENIA Cut.x 5 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (5 ani)   4 P-RF H02AB01 BETAMETHASONUM CELESTONE SOL. INJ. 4mg/ml - 1ml SCHERING PLOUGH ELVEŢIA Cut.x 1 fiola                                                                                                                           x 1 ml                                                                                                                           (4 ani)   5 P-RF H02AB01 BETAMETHASONUM DIPROPHOS SUSP. INJ. 7mg/ml - 1ml SCHERING PLOUGH ELVEŢIA Cut.x 5 fiole                                                                                                                           x 1 ml                                                                                                                           (3 ani)   6 P-RF H02AB01 BETAMETHASONUM FLOSTERON SUSP. INJ. 7mg/1ml - 1ml KRKA D.D. SLOVENIA Cut.x 5 fiole                                                                                                                           x 1 ml                                                                                                                           (3 ani)   7 P-RF H02AB07 PREDNISONUM N - PREDNISON COMPR. 5mg NORDFARM PRODUCT ROMÂNIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 30 compr.;                                                                                                                           (2 ani)   8 P-RF H02AB07 PREDNISONUM PREDNISON COMPR. 5mg REMEDIA S.R.L. ROMÂNIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 30 compr.;                                                                                                                           (2 ani)   9 P-RF H02AB07 PREDNISONUM PREDNISON COMPR. 5mg MAGISTRA C C ROMÂNIA Cut.x 2 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (2 ani)  10 P-RF H02AB07 PREDNISONUM PREDNISON COMPR. 5mg MAGISTRA C C ROMÂNIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 30 compr.;                                                                                                                           (2 ani)  11 P-RF H02AB07 PREDNISONUM PREDNISON COMPR. 5mg ARENA GROUP SA ROMÂNIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 30 compr.;                                                                                                                           (2 ani)  12 P-RF H02AB07 PREDNISONUM PREDNISON 5 mg COMPR. 5mg ANTIBIOTICE S.A. ROMÂNIA Cut.x 2 blis.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (2 ani)  13 P-RF H02AB07 PREDNISONUM PREDNISON ARMEDICA COMPR. 5mg ARMEDICA S.A. ROMÂNIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 30 compr.;                                                                                                                           (3 ani)  14 S/P-RF L01BA01 METHOTREXATUM ANTIFOLAN 2,5mg COMPR. 2.5mg SINDAN S.R.L. ROMÂNIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 50 compr.;                                                                                                                           (2 ani)  15 S L01BA01 METHOTREXATUM ANTIFOLAN 50 mg LIOF.PT.SOL.                                                               INJ. 50mg SINDAN S.R.L. ROMÂNIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           liof. pt. sol.                                                                                                                           inj.;(18 luni)  16 S L01BA01 METHOTREXATUM METHOTREXAT                                          "LEDERLE" 50 SOL. INJ. 25mg/ml - 2ml WYETH LEDERLE PHARMA AUSTRIA Cut.x 1 flacon                                                                                                                           x 2 ml;  17 S L01BA01 METHOTREXATUM METHOTREXAT                                          "LEDERLE" 500 SOL. INJ. 25mg/ml -20ml WYETH LEDERLE PHARMA AUSTRIA Cut.x 1 flacon                                                                                                                           x 20 ml;  18 S L01BA01 METHOTREXATUM METHOTREXAT                                          "LEDERLE" 1000 SOL. INJ. 25mg/ml-40ml WYETH LEDERLE PHARMA AUSTRIA Cut.x 1 flacon                                                                                                                           x 40 ml;  19 S L01BA01 METHOTREXATUM METHOTREXAT                                          "LEDERLE" 5000 SOL. INJ. 25mg/ml - 200ml WYETH LEDERLE PHARMA AUSTRIA Cut.x 1 flacon                                                                                                                            x 20 ml;  20 S/P-RF L01BA01 METHOTREXATUM METHOTREXAT                                          "LEDERLE" COMPR. 2.5mg WYETH LEDERLE PHARMA AUSTRIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 30 compr.;                                                                                                                           (5 ani)  21 S/P-RF L01BA01 METHOTREXATUM METHOTREXAT"LEDERLE" COMPR. 10mg WYETH LEDERLE PHARMA AUSTRIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 30 compr.;                                                                                                                           (5 ani)  22 P-RF M01AB01 INDOMETACINUM INDOMETACIN SUPOZ. 50mg AC HELCOR srl ROMÂNIA Cut.x 6 supoz.;                                                                                                                           (2 ani)  23 P-RF M01AB01 INDOMETACINUM INDOMETACIN CAPS. 25mg TERAPIA S.A. ROMÂNIA Cut.x 2 blist.                                                                                                                           x 10 caps.;                                                                                                                           (3 ani)  24 P-RF M01AB01 INDOMETACINUM INDOMETACIN SUPOZ. 50mg ANTIBIOTICE S.A. ROMÂNIA Cut.x 2 blist.                                                                                                                           x 3 supoz.;                                                                                                                           (3 ani)  25 P-RF M01AB01 INDOMETACINUM INDOMETACIN SUPOZ. 50mg EUROPHARM S.A. ROMÂNIA Cut.x 2 blist.                                                                                                                           x 5 supoz.;                                                                                                                           (1 an)  26 P-RF M01AB01 INDOMETACINUM N INDOMETACIN SUPOZ. 50mg NORDFARM PRODUCT ROMÂNIA Cut.x 10 supoz.;                                                                                                                           (1 an)  27 P-RF M01AB01 INDOMETACINUM INDOMETACIN SUPOZ. 50mg SANTA SA BRAŞOV ROMÂNIA Cut.x 6 supoz.;                                                                                                                           (2 ani)  28 P-RF M01AB01 INDOMETACINUM INDOMETACIN SUPOZ. 50mg SINTOFARM S.A. ROMÂNIA Cut.x 2 folii                                                                                                                           x 5 supoz.;                                                                                                                           (2 ani)  29 P-RF M01AB01 INDOMETACINUM INDOMETACIN SUPOZ. 50mg IASSYFARM SRL ROMÂNIA Cut.x 10 supoz.;                                                                                                                           (1 an)  30 P-RF M01AB01 INDOMETACINUM INDOMETACIN SUPOZ. 50mg ARGESFARM ROMÂNIA Cut.x 6 supoz.;                                                                                                                           (1 an)  31 P-RF M01AB01 INDOMETACINUM INDOMETACIN SUPOZ. 50mg REMEDIA S.R.L. ROMÂNIA Cut.x 2 pac.                                                                                                                           x 5 supoz.;                                                                                                                           (2 ani)  32 P-RF M01AB01 INDOMETACINUM INDOMETACIN SUPOZ. 50mg MAGISTRA C C ROMÂNIA Cut.x 1 blist.                                                                                                                           x 6 supoz.;                                                                                                                           (2 ani)  33 P-RF M01AB01 INDOMETACINUM INDOMETACIN 25 mg CAPS. 25mg ARENA GROUP SA ROMÂNIA Cut.x 1flac.                                                                                                                           x 30 caps.;                                                                                                                           (1 an)  34 P-RF M01AB01 INDOMETACINUM INDOMETACIN 50 mg CAPS. 50mg ARENA GROUP SA ROMÂNIA Cut.x 1flac.                                                                                                                           x 20 caps.;                                                                                                                           (1 an)  35 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM ALMIRAL 25 COMPR. FILM. 25mg MEDOCHEMIE Ltd CIPRU Cut.x 3 blist.                                                                                                                           x 10 compr.                                                                                                                           film.;(5 ani)  36 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM ALMIRAL 50 COMPR. FILM. 50mg MEDOCHEMIE Ltd CIPRU Cut.x 3 blist.                                                                                                                           x 10 compr.                                                                                                                           film.;(5 ani)  37 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM DECLOPHEN SUPOZ. 100mg PHARCO PHARM. EGYPT Cut.x 1 blist.                                                                                                                           x 5 supoz.  38 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM DICLO-75 VON CT SOL. INJ. 37,5mg/ml-2mlCT ARZNEIMITTEL GmbH GERMANIA Cut.x 5 fiole;  39 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM DICLOFENAC DRAJ.                                                                GASTROREZ. 50mg AC HELCOR srl ROMÂNIA Cut.x 2 blist.                                                                                                                           x 10 draj.                                                                                                                           gastrorez.;                                                                                                                           (3 ani)  40 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM DICLOFENAC DRAJ. 50mg PROMEDIC S.R.L. ROMÂNIA Cut.x 2 blist.                                                                                                                           x 10 draj.;                                                                                                                           (3 ani)  41 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM DICLOFENAC COMPR. FILM. 50mg TERAPIA S.A. ROMÂNIA Cut.x 2 blist.                                                                                                                          x 10 compr.                                                                                                                          film.;(2 ani)  42 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM DICLOFENAC DRAJ. 50mg ARENA GROUP S.A. ROMÂNIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                          x 20 draj.;                                                                                                                          (3 ani)  43 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM DICLOFENAC SUPOZ. 100mg SINTOFARM S.A. ROMÂNIA Cut.x 2 folii                                                                                                                          x 5 supoz.;                                                                                                                          (1 an)  44 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM DICLOFENAC 100 mg SUPOZ. 100mg ANTIBIOTICE S.A. ROMÂNIA Cut.x 2 folii                                                                                                                          termosudante                                                                                                                          x 3 supoz.;                                                                                                                          (2 ani)  45 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM DICLOFENAC SODIC SUPOZ. 100mg ARGESFARM ROMÂNIA Cut.x 6 supoz.;                                                                                                                          (1 an)  46 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM DICLOFENAC 100 mg SUPOZ. 100mg EUROPHARM S.A. ROMÂNIA Cut.x 2 folii                                                                                                                          x 5 supoz.;                                                                                                                          (2 ani)  47 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM DICLOFENAC AL I.M. SOL. INJ. 25mg/ml - 3ml ALIUD PHARMAGmbH                                                                                             CO.KG GERMANIA Cut.x 30 fiole                                                                                                                          x 3ml;                                                                                                                          (5 ani)  48 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM DICLOFENAC AL I.M. SOL. INJ. 25mg/ml-3ml ALIUD PHARMAGmbH                                                                                             CO.KG GERMANIA Cut.x 10 fiole                                                                                                                           x 3ml; (5 ani)  49 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM DICLOFENAC AL I.M. SOL. INJ. 25mg/ml - 3ml ALIUD PHARMAGmbH                                                                                             Co.KG GERMANIA Cut.x 5 fiole                                                                                                                           x 3ml;                                                                                                                           (5 ani)  50 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM DICLOFENAC DUO 75 mg CAPS.ELIB.                                                               PREL. 75mg BRISTOL MYERS                                                                                            SQUIBB S.U.A. Cut. 3 blist                                                                                                                           x 10 caps.elib.                                                                                                                           prel.;(3 ani)  51 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM DICLOFENAC SODIC SUPOZ. 100 m g AC HELCOR srl ROMÂNIA Cut.x 2 folii                                                                                                                           x 3 supoz.;                                                                                                                           (2 ani)  52 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM DICLOFENAC SODIC SUPOZ. 100mg SANTA SA BRAŞOV ROMÂNIA Cut.x 6 supoz.;                                                                                                                           (2 ani)  53 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM DICLOFENAC SODIC SUPOZ. 100mg MAGISTRA C C ROMÂNIA Cut.x 1 blist.                                                                                                                           x 6 supoz.;                                                                                                                           (2 ani)  54 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM DICLOFENAC SODIC SUPOZ. 100mg REMEDIA S.R.L. ROMÂNIA Cut.x 2 pac.                                                                                                                           x 5 supoz.;                                                                                                                           (2 ani)  55 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM DICLOFENAC SODIC SUPOZ. 100mg IASSYFARM SRL ROMÂNIA Cut.x 10 supoz.;                                                                                                                           (1 an)  56 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM DICLOFENAC                                          SODIC 50mg DRAJ.                                                               GASTROREZ. 50mg REMEDIA S.R.L. ROMÂNIA Cut.x 1 flac.x                                                                                                                           20 draj.;                                                                                                                           (5 ani)  57 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM DICLOGESIC COMPR. FILM. 50mg DARALDAWADEVELOPMENT                                                                                             INVESTMENT CO.Ltd. IORDANIA Cut.x 2 blist.x                                                                                                                           10 compr.                                                                                                                           film.;(2 ani)  58 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM DICLOGESIC 100 SUPOZ. 100mg DARALPAWADEVELOPMEMT                                                                                             ESTMENT CO Ltd. IORDANIA Cut.x 1 folie                                                                                                                           x 5 supoz.;                                                                                                                           (3 ani)  59 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM DICLOTARD 100 mg COMPR.FILM.                                                               ELIN.PREL 100mg TERAPIA S.A. ROMÂNIA Cut.x 2 blîst.x                                                                                                                           10 compr.film.                                                                                                                           elib.prel.;                                                                                                                           (2 ani)  60 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM EPIFENAC SUPOZ. 100mg E.I.P.I.CO. EGYPT Cut.x 1 blist.                                                                                                                           x 5 supoz.;                                                                                                                           (3 ani)  61 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM EPIFENAC COMPR.                                                               GASTROREZ. 25mg E.I.P.I.CO. EGYPT Cut.x 3 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (3 ani)  62 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM N - DICLOFENAC DRAJ. 50mg NORDFARM PRODUCT ROMÂNIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 20 draj.  63 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM REFEN RETARD COMPR.RET. 100mg HEMOFARM VRASC IUGOSLAVIA Cut.x 20 compr.                                                                                                                           ret.;(4 ani)  64 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM REFEN SOL. INJ. 25mg/ml-3ml HEMOFARM VRASC IUGOSLAVIA Cut.x 5 fiole                                                                                                                           x 3 ml(3 ani)  65 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM RHEUMAVEK SOL. INJ. 25mg/ml-3ml FARAN LABORATORIES                                                                                            S.A. GRECIA Cut.x 5 fiole                                                                                                                           x 3ml(75mg)  66 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM RHEUMAVEK COMPR. FILM. 25mg FARAN LABORATORIES                                                                                            S.A. GRECIA Cut.x 3 blist.                                                                                                                           x 10 compr.                                                                                                                           film.;(3 ani)  67 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM TRATUL SOL. INJ. 30mg/ml-3ml GEROT AUSTRIA Cut.x 5 fiole                                                                                                                           x 3ml;(5 ani)  68 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM TRATUL 50 CAPS.                                                               GASTROREZ. 50mg GEROT AUSTRIA Cut.x 3 blist.                                                                                                                           x 10 cpas.                                                                                                                           gastrorez.;                                                                                                                           (5 ani)  69 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM TRATUL 60 SUPOZ. 60mg GEROT AUSTRIA Cut.x 6 supoz.;                                                                                                                           (5 ani)  70 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM TRATUL 120 SUPOZ. 120mg GEROT AUSTRIA Cut.x 6 supoz.;                                                                                                                           (5 ani)  71 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM VOLTAREN SUPOZ. 100mg NOVARTIS ELVEŢIA Cut.x 1blist.                                                                                                                           x 5 supoz.;                                                                                                                           (3 ani)  72 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM VOLTAREN SUPOZ. 50mg NOVARTIS ELVEŢIA Cut.x 2 blist.                                                                                                                           x 5 supoz.;                                                                                                                           (3 ani)  73 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM VOLTAREN COMPR.FILM.                                                               GASTROREZ 25mg NOVARTIS ELVEŢIA Cut.x 3 blist.                                                                                                                           x 10 compr.                                                                                                                           film.gastrorez.;                                                                                                                           (5 ani)  74 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM VOLTAREN COMPR.FILM.                                                               GASTROREZ 50mg NOVARTIS ELVEŢIA Cut.x 20 compr.                                                                                                                           film.gastrorez.;                                                                                                                           (5 ani)  75 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM N - DICLOFENAC SODIC SUPOZ. 100mg NORDFARM PRODUCT ROMÂNIA Cut.x 6 supoz.;                                                                                                                           (2 ani)  76 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM VOLTAREN SOL. INJ. 25mg/ml - 3ml NOVARTIS FRANŢA Cut.x 5 fiole                                                                                                                           x 3ml;                                                                                                                           (5 ani)  77 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM VOLTAREN RAPID DRAJ. 50mg NOVARTIS ELVEŢIA Cut.x 1 blist.                                                                                                                           x 10 draj.;                                                                                                                           (5 ani)  78 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM VOLTAREN RETARD COMPR. RET. 100mg NOVARTIS ELVEŢIA Cut.x 1 blist.                                                                                                                           x 10 compr.                                                                                                                           ret.;(5 ani)  79 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM VURDON SOL. INJ. 25mg/ml - 3ml HELP PHARMACEUTICALS                                                                                            LTD GRECIA Cut.x 5 fiole                                                                                                                           x 3ml;                                                                                                                           (5 ani)  80 P-6L M01AC01 PIROXICAMUM FELDENE CAPS. 10mg PFIZER H.C.P.                                                                                            CORPORATION S.U.A. Cut.x 3 blist.                                                                                                                           x 10 caps.;                                                                                                                           (3 ani)  81 P-RF M01AC01 PIROXICAMUM FELDENE SOL. INJ. 20mg/ml - 1ml PFIZER H.C.P.                                                                                            CORPORATION S.U.A. Cut.x 6 fiole                                                                                                                           x 1ml;                                                                                                                           (5 ani)  82 P-6L M01AC01 PIROXICAMUM FLAMEXIN COMPR. 20mg CHIESI FARMACEUTICI                                                                                            SpA ITALIA Cut.x 1 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (3 ani)  83 P-6L M01AC01 PIROXICAMUM FLAMEXIN COMPR. 20mg CHIESI FARMACEUTICI                                                                                            SpA ITALIA Cut.x 2 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (3 ani)  84 P-6L M01AC01 PIROXICAMUM FLAMEXIN COMPR. 20mg CHIESI FARMACEUTICI                                                                                            SpA ITALIA Cut.x 3 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (3 ani)  85 P-6L M01AC01 PIROXICAMUM HOTEMIN CAPS. 10mg EGIS PHARMACEUTICALS                                                                                            Ltd. UNGARIA Cut.x 1 blist                                                                                                                           x 20 caps.;                                                                                                                           (4 ani)  86 P-6L M01AC01 PIROXICAMUM HOTEMIN SUPOZ. 10mg EGIS PHARMACEUTICALS                                                                                            Ltd. UNGARIA Cut.x 2 blist.                                                                                                                           x 5 supoz.;                                                                                                                           (2 ani)  87 P-6L M01AC01 PIROXICAMUM HOTEMIN SUPOZ. 20mg EGIS PHARMACEUTICALS                                                                                            Ltd. UNGARIA Cut.x 2 blist.                                                                                                                           x 5 supoz.;                                                                                                                           (2 ani)  88 P-RF M01AC01 PIROXICAMUM HOTEMIN SOL. INJ. 20mg/ml - 1ml EGIS PHARMACEUTICALS                                                                                            Ltd. UNGARIA Cut.x 5 fiole                                                                                                                           x 1ml;                                                                                                                           (2 ani)  89 P-6L M01AC01 PIROXICAMUM HOTEMIN CAPS. 20mg EGIS PHARMACEUTICALS                                                                                            Ltd. UNGARIA Cut.x 1 blist                                                                                                                           x 20 caps.;                                                                                                                           (4 ani)  90 P-6L M01AC01 PIROXICAMUM MED - PIROXICAM COMPR. 20mg MEDIPHARMA SERV srl ROMÂNIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 20 compr.;                                                                                                                           (2 ani)  91 P-6L M01AC01 PIROXICAMUM N-PIROXICAM 20 mg COMPR. 20mg NORDFARM PRODUCT ROMÂNIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 20 compr.;                                                                                                                           (2 ani)  92 P-6L M01AC01 PIROXICAMUM PIROXICAM COMPR. 20mg PROMEDIC S.R.L. ROMÂNIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 20 compr.                                                                                                                           (3 ani)  93 P-6L M01AC01 PIROXICAMUM PIROXICAM SUPOZ. 20mg ANTIBIOTICE S.A. ROMÂNIA Cut.x 2 blist.                                                                                                                           x 3 supoz.;                                                                                                                           (2 ani)  94 P-6L M01AC01 PIROXICAMUM PIROXICAM SUPOZ. 40mg ANTIBIOTICE S.A. ROMÂNIA Cut.x 2 blist.                                                                                                                           x 3 supoz.;                                                                                                                           (2 ani)  95 P-6L M01AC01 PIROXICAMUM PIROXICAM COMPR. 20mg ARENA GROUP SA ROMÂNIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 20 compr.  96 P-6L M01AC01 PIROXICAMUM PIROXICAM COMPR. 20mg OZONE LABORATORIES                                                                                            Ltd. ANGLIA Cut.x 2 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (2 ani)  97 P-6L M01AC01 PIROXICAMUM PIROXICAM COMPR. 20mg FABIOL S.A. ROMÂNIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 20 compr;                                                                                                                           (2 ani)  98 P-6L M01AC01 PIROXICAMUM PIROXICAM COMPR. 20mg LABORMED PHARMA S.A. ROMÂNIA Cut.x 2 blist.                                                                                                                           x 10 compr;                                                                                                                           (2 ani)  99 P-6L M01AC01 PIROXICAMUM PIROXICAM COMPR. 20mg LAROPHARM S.R.L. ROMÂNIA Cut.x 2 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (2ani) 100 P-6L M01AC01 PIROXICAMUM PIROXICAM COMPR. 20mg TERAPIA S.A. ROMÂNIA Cut.x 2 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (2 ani) 101 P-6L M01AC01 PIROXICAMUM PIROXICAM SUPOZ. 40mg AC HELCOR SRL ROMÂNIA Cut.x 6 supoz.;                                                                                                                           (2 ani) 102 P-6L M01AC01 PIROXICAMUM PIROXICAM 20 mg COMPR. 20mg AC HELCOR srl ROMÂNIA Cut.x 2 blist.                                                                                                                           x 10 compr.                                                                                                                           (2 ani) 103 P-6L M01AC01 PIROXICAMUM PIROXICAM 20 mg COMPR. 20mg SINTOFARM S.A. ROMÂNIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 20 compr.                                                                                                                           (2 ani) 104 P-6L M01AC01 PIROXICAMUM PIROXICAM 20 mg SUPOZ. 20mg SINTOFARM S.A. ROMÂNIA Cut.x 2 folii                                                                                                                           termosudate                                                                                                                           x 5 supoz.;                                                                                                                           (2 ani) 105 P-6L M01AC01 PIROXICAMUM PIROXSAL COMPR. 20mg SLAVIA PHARM S.R.L. ROMÂNIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 20 compr.; 106 P-RF M01AE03 KETOPROFENUM FLEXEN PULB.PT.SOL.                                                               INJ. 10Omg LIFE PHARMA ITALIA Cut.x 6 fiole                                                                                                                           pulb.x 10Omg +                                                                                                                           6 fiole solv.                                                                                                                           x 2.5ml 107 P-RF M01AE03 KETOPROFENUM FLEXEN CAPS. 50mg LIFE PHARMA ITALIA Cut.x 3 blist.                                                                                                                           x 10 caps.;                                                                                                                           (5 ani) 108 P-RF M01AE03 KETOPROFENUM FLEXEN SUPOZ. 100mg LIFE PHARMA ITALIA Cut.x 12 supoz. 109 P-RF M01AE03 KETOPROFENUM KETONAL SUPOZ. 100mg LEK SLOVENIA Cut.x 2 blist.                                                                                                                           x 6 supoz.;                                                                                                                           (5 ani) 110 P-RF M01AE03 KETOPROFENUM KETONAL SOL. INJ. 50mg/ml - 2ml LEK SLOVENIA Cut.x 2 blist.                                                                                                                           x 5 fiole x                                                                                                                           2ml;(3 ani) 111 P-RF M01AE03 KETOPROFENUM KETONAL COMPR. RET. 150mg LEK SLOVENIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 20 compr.                                                                                                                           ret.;(5 ani) 112 P-RF M01AE03 KETOPROFENUM KETONAL FORTE COMPR. FILM. 100mg LEK SLOVENIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 20 compr.                                                                                                                           film.;(5 ani) 113 P-RF M01AE03 KETOPROFENUM KETOPROFEN SR 100 mg CAPS.ELIB.                                                               PREL. 100mg TERAPIA S.A. ROMÂNIA Cut.x 1 blist.                                                                                                                           x 10 caps.                                                                                                                           cu elib.                                                                                                                           prel.;(3 ani) 114 P-RF M01AE03 KETOPROFENUM KETOPROFEN SR 200 mg CAPS.ELIB.                                                               PREL. 200mg TERAPIA S.A. ROMÂNIA Cut.x 1 blist.                                                                                                                           x 10 caps.                                                                                                                           cu elib.                                                                                                                           prel.; (3 ani) 115 P-RF M01AE03 KETOPROFENUM PROFENID 100 mg COMPR. FILM. 100mg LAB. AVENTIS FRANŢA Cut.x 2 blist                                                                                                                           x 15 compr.                                                                                                                           film.;(5 ani) 116 P-RF M01AE03 KETOPROFENUM PROFENID 100 mg LIOF/SOLV.PT.                                                               SOL.INJ 100mg LAB. AVENTIS FRANŢA Cut.x 6 flac.                                                                                                                           liof.+ 6 fiole                                                                                                                           x 5 ml solv.;                                                                                                                           (3 ani) 117 P-RF M01AE03 KETOPROFENUM PROFENID LP 200 mg COMPR.FILM.                                                               ELIB.PREL. 200mg LAB. AVENTIS FRANŢA Cut.x 1 blist                                                                                                                           x 14 compr.                                                                                                                           film. elib.                                                                                                                           prel.;(3 ani)                                  17. SPONDILITA ANKILOPOETICA   1 P-6L A07EC01 SULFASALAZINUM SALAZIDIN COMPR. FILM. 500mg AC HELCOR srl ROMÂNIA Cut.x 5 blist.                                                                                                                           x 10 compr.                                                                                                                           film.;                                                                                                                           (3 ani)   2 P-6L A07EC01 SULFASALAZINUM SALAZOPYRIN - EN COMPR. ENT. 500mg PHARMACIA UPJOHN AB SUEDIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 100 compr.;                                                                                                                           (5 ani)   3 P-6L A07EC01 SULFASALAZINUM SULFASALAZIN - EN COMPR. ENT. 500mg KRKAd.d. SLOVENIA Cut.x 5 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (5 ani)   4 P-RF H02AB01 BETAMETHASONUM CELESTONE SOL. INJ. 4mg/ml - 1ml SCHERING PLOUGH ELVEŢIA Cut.x 1 fiola                                                                                                                           x 1 ml                                                                                                                           (4 ani)   5 P-RF H02AB01 BETAMETHASONUM DIPROPHOS SUSP. INJ. 7mg/ml - 1ml SCHERING PLOUGH ELVEŢIA Cut.x 5 fiole                                                                                                                           x 1 ml                                                                                                                           (3 ani)   6 P-RF H02AB01 BETAMETHASONUM FLOSTERON SUSP. INJ. 7mg/1ml - 1ml KRKA D.D. SLOVENIA Cut.x 5 fiole                                                                                                                           x 1 ml                                                                                                                           (3 ani)   7 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM ALMIRAL 25 COMPR. FILM. 25mg MEDOCHEMIE Ltd CIPRU Cut.x 3 blist.                                                                                                                           x 10 compr.                                                                                                                           film.;(5 ani)   8 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM ALMIRAL 50 COMPR. FILM. 50mg MEDOCHEMIE Ltd CIPRU Cut.x 3 blist.                                                                                                                           x 10 compr.                                                                                                                           film.;(5 ani)   9 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM DECLOPHEN SUPOZ. 100mg PHARCO PHARM. EGYPT Cut.x 1 blist.                                                                                                                           x 5 supoz.  10 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM DICLO-75 VON CT SOL. INJ. 37,5mg/ml-2mlCT ARZNEIMITTEL GmbH GERMANIA Cut.x 5 fiole;  11 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM DICLOFENAC DRAJ.                                                               GASTROREZ. 50mg AC HELCOR srl ROMÂNIA Cut.x 2 blist.                                                                                                                           x 10 draj.                                                                                                                           gastrorez.;                                                                                                                           (3 ani)  12 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM DICLOFENAC DRAJ. 50mg PROMEDIC S.R.L. ROMÂNIA Cut.x 2 blist.                                                                                                                           x 10 draj.;                                                                                                                           (3 ani)  13 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM DICLOFENAC DRAJ. 50mg ARENA GROUP S.A. ROMÂNIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 20 draj.;                                                                                                                           (3 ani)  14 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM DICLOFENAC COMPR. FILM. 50mg TERAPIA S.A. ROMÂNIA Cut.x 2 blist.                                                                                                                           x 10 compr.                                                                                                                           film.;(2 ani)  15 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM DICLOFENAC SUPOZ. 100mg SINTOFARM S.A. ROMÂNIA Cut.x 2 folii                                                                                                                           x 5 supoz.;                                                                                                                           (1 an)  16 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM DICLOFENAC 100 mg SUPOZ. 100mg ANTIBIOTICE S.A. ROMÂNIA Cut.x 2 folii                                                                                                                           termosudante                                                                                                                           x 3 supoz.;                                                                                                                           (2 ani)  17 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM DICLOFENAC 100 mg SUPOZ. 100mg EUROPHARM S.A. ROMÂNIA Cut.x 2 folii                                                                                                                           x 5 supoz.;                                                                                                                           (2 ani)  18 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM DICLOFENAC AL I.M. SOL. INJ. 25mg/ml -3ml ALIUD PHARMA GmbH                                                                                             CO.KG GERMANIA Cut.x 30 fiole                                                                                                                           x 3ml;                                                                                                                           (5 ani)  19 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM DICLOFENAC AL I.M. SOL. INJ. 25mg/ml-3ml ALIUD PHARMA GmbH                                                                                             CO.KG GERMANIA Cut.x 10 fiole                                                                                                                           x 3ml;                                                                                                                           (5 ani)  20 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM DICLOFENAC AL I.M. SOL. INJ. 25mg/ml - 3ml ALIUD PH ARMA GmbH                                                                                             CO.KG GERMANIA Cut.x 5 fiole                                                                                                                           x 3ml;(5 ani)  21 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM DICLOFENAC SODIC SUPOZ. 100mg AC HELCOR srl ROMÂNIA Cut.x 2 folii                                                                                                                           x 3 supoz.;                                                                                                                           (2 ani)  22 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM DICLOFENAC SODIC SUPOZ. 100mg SANTA SA BRAŞOV ROMÂNIA Cut.x 6 supoz.;                                                                                                                           (2 ani)  23 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM DICLOFENAC SODIC SUPOZ. 100mg ARGESFARM ROMÂNIA Cut.x 6 supoz.;                                                                                                                           (1 an)  24 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM DICLOFENAC SODIC SUPOZ. 100mg MAGISTRA C C ROMÂNIA Cut.x 1 blist.                                                                                                                           x 6 supoz.;                                                                                                                           (2 ani)  25 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM DICLOFENAC SODIC SUPOZ. 100mg REMEDIA S.R.L. ROMÂNIA Cut.x 2 plachete                                                                                                                           x 5 supoz.;                                                                                                                           (2 ani)  26 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM DICLOFENAC SODIC SUPOZ. 100mg IASSYFARM SRL ROMÂNIA Cut.x 10 supoz.;                                                                                                                           (1 an)  27 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM DICLOFENAC SODIC                                          50 mg DRAJ.                                                               GASTROREZ. 50mg REMEDIA S.R.L. ROMÂNIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 20 draj.;                                                                                                                           (5 ani)  28 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM DICLOGESIC COMPR. FILM. 50mg DARALDAWADEVELOPMENT                                                                                             INVESTMENT CO.Ltd. IORDANIA Cut.x 2 blist.                                                                                                                           x 10 compr.                                                                                                                           film.;(2 ani)  29 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM DICLOGESIC 100 SUPOZ. 100mg DARALDAWADEVELOPMENT                                                                                             INVESTMENT CO.Ltd. IORDANIA Cut.x 1 folie                                                                                                                           x 5 supoz.;                                                                                                                           (3 ani)  30 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM DICLOTARD 100 mg COMPR.RLM.                                                               EUB.PREL 100mg TERAPIA S.A. ROMÂNIA Cut.x 2 blist.                                                                                                                           x 10 compr.                                                                                                                           film.elib.                                                                                                                           prel.;(2 ani)  31 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM EPIFENAC SUPOZ. 100mg E.I.P.I.CO. EGYPT Cut.x 1 blist.                                                                                                                           x 5 supoz.;                                                                                                                           (3 ani)  32 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM EPIFENAC COMPR                                                               GASTROREZ. 25mg E.I.P.I.CO. EGYPT Cut.x 3 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (3 ani)  33 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM N - DICLOFENAC DRAJ. 50mg NORDFARM PRODUCT ROMÂNIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 20 draj.  34 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM N - DICLOFENAC COMPR. RET. 100mg HEMOFARM VRASC IUGOSLAVIA Cut.x 20 compr.                                                                                                                           ret.;(4 ani)  35 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM REFEN SOL. INJ. 25mg/ml - 3ml HEMOFARM VRASC IUGOSLAVIA Cut.x 5 fiole                                                                                                                           x 3 ml                                                                                                                           (3 ani)  36 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM RHEUMAVEK COMPR. FILM. 25mg FARAN LABORATORIES                                                                                            S.A. GRECIA Cut.x 3 blist.                                                                                                                           x 10 compr.                                                                                                                           film.;(3 ani)  37 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM RHEUMAVEK SOL. INJ. 25mg/ml - 3ml FARAN LABORATORIES                                                                                            S.A. GRECIA Cut.x 5 fiole                                                                                                                           x 3ml(75mg)  38 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM TRATUL 60 SUPOZ. 60mg GEROT AUSTRIA Cut.x 6 supoz.;                                                                                                                           (5 ani)  39 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM TRATUL SOL. INJ. 30mg/ml - 3ml GEROT AUSTRIA Cut.x 5 fiole                                                                                                                           x 3ml;                                                                                                                           (5 ani)  40 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM TRATUL 50 CAPS.                                                               GASTROREZ. 50mg GEROT AUSTRIA Cut.x 3 blist.                                                                                                                           x 10 cpas.                                                                                                                           gastrorez.;                                                                                                                           (5 ani)  41 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM TRATUL 120 SUPOZ. 120mg GEROT AUSTRIA Cut.x 6 supoz.;                                                                                                                           (5 ani)  42 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM VOLTAREN SUPOZ. 100mg NOVARTIS ELVEŢIA Cut.x 1 blist.                                                                                                                           x 5 supoz.;                                                                                                                           (3 ani)  43 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM VOLTAREN SUPOZ. 50mg NOVARTIS ELVEŢIA Cut.x 2 blist.                                                                                                                           x 5 supoz.;                                                                                                                           (3 ani)  44 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM VOLTAREN SOL. INJ. 25mg/ml - 3ml NOVARTIS FRANŢA Cut.x 5 fiole                                                                                                                           x 3ml;(5 ani)  45 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM VOLTAREN COMPR.FILM.                                                               GASTROREZ 25mg NOVARTIS ELVEŢIA Cut.x 3 blist.                                                                                                                           x 10 compr.                                                                                                                           film.gastrorez.;                                                                                                                           (5 ani)  46 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM VOLTAREN COMPR.FILM.                                                               GASTROREZ 50mg NOVARTIS ELVEŢIA Cut.x 20 compr.                                                                                                                           film.gastrorez.;                                                                                                                           (5 ani)  47 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM N - DICLOFENAC SODIC SUPOZ. 100mg NORDFARM PRODUCT ROMÂNIA Cut.x 6 supoz.;                                                                                                                           (2 ani)  48 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM VOLTAREN RAPID DRAJ. 50mg NOVARTIS ELVEŢIA Cut.x 1 blist.                                                                                                                           x 10 draj.;                                                                                                                           (5 ani)  49 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM VOLTAREN RETARD COMPR. RET. 100mg NOVARTIS ELVEŢIA Cut.x 1 blist.                                                                                                                           x 10 compr.                                                                                                                           ret;(5 ani)  50 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM VURDON SOL. INJ. 25mg/ml-3ml HELP PHARMACEUTICALS                                                                                            LTD GRECIA Cut.x 5 fiole                                                                                                                           x 3ml;                                                                                                                           (5 ani)  51 P-RF M01AB05 DICLOFENACUM DICLOFENAC DUO 75 mg CAPS. ELIB.                                                               PREL. 75mg BRISTOL-MYERS                                                                                            SQUIBB KFT. S.U.A. Cut.x 3 blist.                                                                                                                           x 10 caps.                                                                                                                           elib. prel.  52 P-6L M01AC01 PIROXICAMUM FELDENE CAPS. 10mg PFIZER H.C.P.                                                                                            CORPORATION S.U.A. Cut.x 3 blist.                                                                                                                           x 10 caps.;                                                                                                                           (3 ani)  53 P-RF M01AC01 PIROXICAMUM FELDENE SOL. INJ. 20mg/ml - 1ml PFIZER H.C.P.                                                                                            CORPORATION S.U.A. Cut.x 6 fiole                                                                                                                           x 1ml;                                                                                                                           (5 ani)  54 P-6L M01AC01 PIROXICAMUM FLAMEXIN COMPR. 20mg CHIESI FARMACEUTICI                                                                                            SpA ITALIA Cut.x 1 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (3 ani)  55 P-6L M01AC01 PIROXICAMUM FLAMEXIN COMPR. 20mg CHIESI FARMACEUTICI                                                                                            SpA ITALIA Cut.x 2 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (3 ani)  56 P-6L M01AC01 PIROXICAMUM FLAMEXIN COMPR. 20mg CHIESI FARMACEUTICI                                                                                            SpA ITALIA Cut.x 3 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (3 ani)  57 P-6L M01AC01 PIROXICAMUM HOTEMIN CAPS. 10mg EGIS PHARMACEUTICALS                                                                                            Ltd. UNGARIA Cut.x 1 blist                                                                                                                           x 20 caps.;                                                                                                                           (4 ani)  58 P-6L M01AC01 PIROXICAMUM HOTEMIN SUPOZ. 10mg EGIS PHARMACEUTICALS                                                                                            Ltd. UNGARIA Cut.x 2 blist.                                                                                                                           x 5 supoz.;                                                                                                                           (2 ani)  59 P-6L M01AC01 PIROXICAMUM HOTEMIN SUPOZ. 20mg EGIS PHARMACEUTICALS                                                                                            Ltd. UNGARIA Cut.x 2 blist.                                                                                                                           x 5 supoz.;                                                                                                                           (2 ani)  60 P-RF M01AC01 PIROXICAMUM HOTEMIN SOL. INJ. 20mg/ml-1ml EGIS PHARMACEUTICALS                                                                                            Ltd. UNGARIA Cut.x 5 fiole                                                                                                                           x 1 ml;                                                                                                                           (2 ani)  61 P-6L M01AC01 PIROXICAMUM HOTEMIN CAPS. 20mg EGIS PHARMACEUTICALS                                                                                            Ltd. UNGARIA Cut.x 1 blist                                                                                                                           x 20 caps.;                                                                                                                           (4 ani)  62 P-6L M01AC01 PIROXICAMUM PIROXICAM COMPR. 20mg PROMEDIC S.R.L. ROMÂNIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 20 compr.                                                                                                                           (3 ani)  63 P-6L M01AC01 PIROXICAMUM MED - PIROXICAM COMPR. 20mg MEDIPHARMA SERV srl ROMÂNIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 20 compr.;                                                                                                                           (2 ani)  64 P-6L M01AC01 PIROXICAMUM N-PIROXICAM 20 mg COMPR. 20mg NORDFARM PRODUCT ROMÂNIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 20 compr.;                                                                                                                           (2 ani)  65 P-6L M01AC01 PIROXICAMUM PIROXICAM SUPOZ. 20mg ANTIBIOTICE S.A. ROMÂNIA Cut.x 2 blist.                                                                                                                           x 3 supoz.;                                                                                                                           (2 ani)  66 P-6L M01AC01 PIROXICAMUM PIROXICAM SUPOZ. 40mg ANTIBIOTICE S.A. ROMÂNIA Cut.x 2 blist.                                                                                                                           x 3 supoz.;                                                                                                                           (2 ani)  67 P-6L M01AC01 PIROXICAMUM PIROXICAM COMPR. 20mg ARENA GROUP SA ROMÂNIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 20 compr.  68 P-6L M01AC01 PIROXICAMUM PIROXICAM COMPR. 20mg OZONE LABORATORIES                                                                                            Ltd. ANGLIA Cut.x 2 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (2 ani)  69 P-6L M01AC01 PIROXICAMUM PIROXICAM COMPR. 20mg FABIOL S.A. ROMÂNIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 20 compr;                                                                                                                           (2 ani)  70 P-6L M01AC01 PIROXICAMUM PIROXICAM COMPR. 20mg LABORMED PHARMA S.A. ROMÂNIA Cut.x 2 blist.                                                                                                                           x 10 compr;                                                                                                                           (2 ani)  71 P-6L M01AC01 PIROXICAMUM PIROXICAM COMPR. 20mg LAROPHARM S.R.L. ROMÂNIA Cut.x 2 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (2 an)  72 P-6L M01AC01 PIROXICAMUM PIROXICAM COMPR. 20mg TERAPIA S.A. ROMÂNIA Cut.x 2 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (2 ani)  73 P-6L M01AC01 PIROXICAMUM PIROXICAM SUPOZ. 40mg AC HELCOR SRL ROMÂNIA Cut.x 6 supoz.;                                                                                                                           (2 ani)  74 P-6L M01AC01 PIROXICAMUM PIROXICAM 20 mg COMPR. 20mg AC HELCOR srl ROMÂNIA Cut.x 2 blist.                                                                                                                           x 10 compr.                                                                                                                           (2 ani)  75 P-6L M01AC01 PIROXICAMUM PIROXICAM 20 mg COMPR. 20mg SINTOFARM S.A. ROMÂNIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 20 compr.                                                                                                                           (2 ani)  76 P-6L M01AC01 PIROXICAMUM PIROXICAM 20 mg SUPOZ. 20mg SINTOFARM S.A. ROMÂNIA Cut.x 2 folii                                                                                                                           termosudate                                                                                                                           x 5 supoz.;                                                                                                                           (2 ani)  77 P-6L M01AC01 PIROXICAMUM PIROXSAL COMPR. 20mg SLAVIA PHARM S.R.L. ROMÂNIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 20 compr.;  78 P-RF M01AX17 NIMESULIDUM AULIN 100 COMPR. 100mg HELSINN BIREX IRLANDA Cut.x 1 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (5 ani)  79 P-RF M01AX17 NIMESULIDUM AULIN 100 mg GRAN.PT.SUSP.                                                               ORALA 100mg/plic HELSINN BIREX IRLANDA Cut.x 15 plicuri                                                                                                                           gran. susp.;                                                                                                                           (3 ani)  80 P-RF M01AX17 NIMESULIDUM LEMESIL COMPR. 100mg ANFARM HELLAS GRECIA Cut.x 2 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (2 ani)  81 P-RF M01AX17 NIMESULIDUM MESID GRAN. SUSP. 100mg/plic BIOPROGRESS SPA ITALIA Cut.x 30 plicuri                                                                                                                           gran. susp.  82 P-RF M01AX17 NIMESULIDUM NIMESIL GRAN.PT.SUSP.                                                               ORALA 100mg/plic LABORATORI                                                                                            GUIDOTTI SpA ITALIA Cut.x 9 plicuri                                                                                                                           cu gran. pt.                                                                                                                           susp. orala.;                                                                                                                           (2 ani)  83 P-RF M01AX17 NIMESULIDUM NIMESULID 100 mg COMPR. 100mg MAGISTRAC C ROMÂNIA Cut.x 1 blist.                                                                                                                           x 10 compr.;                                                                                                                           (2 ani)                               18. CHISTUL HIDATIC   1 P-RF P02BA01 PRAZIQUANTELUM CESOL COMPR. FILM. 150mg MERCK KGaA GERMANIA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 6 compr.                                                                                                                           film.;(2 ani)   2 P-RF P02CA03 ALBENDAZOLUM DUADOR 200 mg COMPR. FILM. 200mg ARMEDICA S.A. ROMÂNIA Cut.x 1 blist.                                                                                                                           x 2 compr.                                                                                                                           film.;(2 ani)   3 P-RF P02CA03 ALBENDAZOLUM ZENTEL SUSP. ORALA 200mg/5ml SMITHKLINE BEECHAM FRANŢA Cut.x 1 flacon                                                                                                                           unidoza x 10ml;                                                                                                                           (4 ani)   4 P-RF P02CA03 ALBENDAZOLUM ZENTEL SUSP. ORALA 2% SMITHKLINE BEECHAM U.K. Cut.x 1 flacon                                                                                                                           x 20 ml (4 ani)   5 P-RF P02CA03 ALBENDAZOLUM ZENTEL COMPR. FILM. 200mg SMITHKLINE BEECHAM U.K. Cut.x 1 blist.                                                                                                                           x 2 compr.                                                                                                                           film.;(4 ani)                                19. MALARIE   1 P-RF P01BA02 HYDROXYCHLOROQUINUM PLAQUENIL COMPR. FILM. 200mg SANOFI WINTHROP FRANŢA Cut.x 6 blist.                                                                                                                           x 10 compr.                                                                                                                           film.;                                                                                                                           (3 ani)   2 P-RF P01BA02 HYDROXYCHLOROQUINUM PLAQUENIL DRAJ. 200mg SANOFI WINTHROP FRANŢA Cut.x 1 flac.                                                                                                                           x 100 draj.;                                                                                                                           (5 ani)               20. TUBERCULOZA, MICOBACTERIOZELE ATIPICE ŞI MUCOVISCIDOZA*)____________    *) Pentru mucoviscidoza se indica antibioterapie în funcţie de susceptibilitatea bacteriana, medicatie mucolitica, bronhodilatatoare şi corticoizi    Medicamentele vor fi asigurate prin farmaciile aparţinând unităţilor sanitare, prin care se derulează Programul Naţional de TBC                21. TUMORI MALIGNE    Medicamentele aferente grupei "Tumori maligne" sunt incluse în grupa "Leucemii, limfoame şi aplazie medulara"    Medicamentele vor fi asigurate prin farmaciile aparţinând unităţilor sanitare,                   22. DIABET ZAHARAT ŞI BOLI DE NUTRITIE    Medicamentele vor fi asigurate prin farmaciile aparţinând unităţilor sanitare, prin care se deruleaza Programul Naţional de Diabet şi Boli de Nutriţie.                           23. BOLI ENDOCRINE   (Gusa endemica, boala Addison, diabetul insipid, mixedemul adultului)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   1 P-RF H01BA02 DESMOPRESSINUM ADIURETIN SOL. NAZALA 0.1 mg/ml FERING LECIVA CEHIA Cutie x                                                                                                                            1 flacon x                                                                                                                            5 ml + apli-                                                                                                                            cator nazal;                                                                                                                            (2 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   2 P-RF H01BA02 DESMOPRESSINUM ADIURETIN SD SOL. INJ. 4 æg/ml - 1 ml FERING LECIVA CEHIA Cutie x                                                                                                                            5 fiole x                                                                                                                            1 ml; (2 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   3 P-RF H02AA02 FLUDROCORTISONUM ASTONIN - H COMPR. 0.1 mg MERCK KGaA GERMANIA Cutie x                                                                                                                            1 flac. x                                                                                                                            50 compr.;                                                                                                                            (2 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   4 P-RF H02AB07 PREDNISONUM N - PREDNISON COMPR. 5 mg NORDFARM PRODUCT ROMÂNIA Cutie x                                                                                                                            1 flac. x                                                                                                                            30 compr.;                                                                                                                            (2 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   5 P-RF H02AB07 PREDNISONUM PREDNISON COMPR. 5 mg REMEDIA S.R.L. ROMÂNIA Cutie x                                                                                                                            1 flac. x                                                                                                                             30 compr.;                                                                                                                             (2 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   6 P-RF H02AB07 PREDNISONUM PREDNISON COMPR. 5 mg MAGISTRA C C ROMÂNIA Cutie x                                                                                                                            2 blist. x                                                                                                                            10 compr.;                                                                                                                             (2 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   7 P-RF H02AB07 PREDNISONUM PREDNISON COMPR. 5 mg MAGISTRA C C ROMÂNIA Cutie x                                                                                                                            1 flac. x                                                                                                                            30 compr.;                                                                                                                             (2 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   8 P-RF H02AB07 PREDNISONUM PREDNISON COMPR. 5 mg ARENA GROUP SA ROMÂNIA Cutie x                                                                                                                            1 flac. x                                                                                                                            30 compr.;                                                                                                                            (2 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   9 P-RF H02AB07 PREDNISONUM PREDNISON 5 mg COMPR. 5 mg ANTIBIOTICE S.A. ROMÂNIA Cutie x                                                                                                                            2 blis. x                                                                                                                            10 compr.;                                                                                                                             (2 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  10 P-RF H02AB07 PREDNISONUM PREDNISON ARMEDICA COMPR. 5 mg ARMEDICA S.A. ROMÂNIA Cutie x                                                                                                                            1 flac. x                                                                                                                            30 compr.;                                                                                                                            (3 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  11 P-RF H02AB09 HYDROCORTISONUM FLEBOCORTID PULB. PT. 100 mg NILE CO. EGYPT Cutie x                                                               SOL. INJ. 1 fiola pulb.                                                                                                                             + 1 fiola                                                                                                                            solv. x 2 ml;                                                                                                                             (3 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  12 S/P-RF H02AB09 HYDROCORTISONUM HIDROCORTIZON ACETAT SUSP. INJ. 25 mg/ml - 1 ml BIOFARM S.A. ROMÂNIA Cutie x                                                                                                                            5 fiole x                                                                                                                            1 ml (3 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  13 S/P-RF H02AB09 HYDROCORTISONUM HIDROCORTIZON SOL. INJ. 5 mg/ml - 5 ml SICOMED S.A. ROMÂNIA Cutie x                                          HEMISUCCINAT 1 fiola x                                                                                                                            1 ml sol. A +                                                                                                                             1 fiola x                                                                                                                            4 ml sol. B;                                                                                                                            (3 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  14 S/P-RF H02AB09 HYDROCORTISONUM HIDROCORTIZON SOL. INJ. 5 mg/ml - 5 ml SICOMED S.A. ROMÂNIA Cutie x                                          HEMISUCCINAT 5 fiole x                                                                                                                            1 ml sol. A +                                                                                                                            5 fiole x                                                                                                                            4 ml sol. B;                                                                                                                            (3 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  15 S/P-RF H02AB09 HYDROCORTISONUM HIDROCORTIZON SOL. INJ. 5 mg/ml - 5 ml SICOMED S.A. ROMÂNIA Cutie x                                          HEMISUCCINAT 50 fiole x                                                                                                                            1 ml sol. A +                                                                                                                            50 fiole x                                                                                                                            4 ml sol. B;                                                                                                                            (3 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  16 S H02AB09 HYDROCORTISONUM HYDROCORTISONE 100 LIOF. PT. 100 mg HEMOFARM IUGOSLAVIA Cutie x                                          mg SOL. INJ + 1 flac. liof.                                                               SOLV. + 1 fiola x                                                                                                                             2 ml solv.                                                                                                                             (5 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  17 S H02AB09 HYDROCORTISONUM HYDROCORTISONE 500 LIOF. PT. 500 mg HEMOFARM IUGOSLAVIA Cutie x                                          mg SOL. 1 flac. liof.                                                               INJ+SOLV. + 1 fiola x                                                                                                                             4 ml solv.                                                                                                                             (5 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  18 S/P-RF H02AB09 HYDROCORTISONUM HYDROCORTISONE NA PULB. PT. 100 mg E.I.P.I.CO. EGYPT Cutie x                                          SUCCIN. SOL. INJ. 1 flac. pulb.                                                                                                                             + 1 fiola                                                                                                                            solv. x 2 ml──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  19 S/P-RF H02AB09 HYDROCORTISONUM HYDROCORTISONE NA PULB. PT. 100 mg ROTEXMEDICA GERMANIA Cutie x                                          SUCCIN. SOL. INJ. 100 flac.                                                                                                                            pulb.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  20 P-6L H03AA01 LEVOTHYROXINUM EUTHYROX 100 COMPR. 100 æg MERCK KGaA GERMANIA Cutie x 4                                                                                                                            blist.x 25                                                                                                                            compr.;                                                                                                                            (3 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  21 P-6L H03AA01 LEVOTHYROXINUM EUTHYROX 200 COMPR. 200 æg MERCK KGaA GERMANIA Cutie x 4                                                                                                                            blist. x                                                                                                                            25 compr.                                                                                                                            (3 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  22 P-6L H03AA01 LEVOTHYROXINUM EUTHYROX 25 COMPR. 25 æg MERCK KGaA GERMANIA Cutie x 4                                                                                                                            blist. x                                                                                                                            25 compr.                                                                                                                            (3 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  23 P-6L H03AA01 LEVOTHYROXINUM L-THYROXIN-100 COMPR. 100 æg BERLIN CHIMIE AG GERMANIA Cutie x 4                                                                                            MENARINI GROUP blist. x                                                                                                                            25 compr.;                                                                                                                            (3 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  24 P-6L H03AA01 LEVOTHYROXINUM L-THYROXIN-150 COMPR. 150 æg BERLIN CHIMIE AG GERMANIA Cutie x 4                                          Berlin Chemie MENARINI GROUP blist. x                                                                                                                            25 compr.;                                                                                                                            (3 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  25 P-6L H03AA01 LEVOTHYROXINUM L-THYROXIN-25 COMPR. 25 æg BERLIN CHIMIE AG GERMANIA Cutie x                                                                                            MENARINI GROUP 4 blist. x                                                                                                                            25 compr.;                                                                                                                            (3 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  26 P-6L H03AA01 LEVOTHYROXINUM L-THYROXIN-50 Berlin COMPR. 50 æg BERLIN CHIMIE AG GERMANIA Cutie x                                          Chemie MENARINI GROUP 4 blist. x                                                                                                                            25 compr.;                                                                                                                            (3 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  27 P-6L H03AA01 LEVOTHYROXINUM THYRO-4 COMPR. 100 æg FARAN LABORATORIES GRECIA Cutie x 1                                                                                            SA flac.x 100                                                                                                                            compr.;                                                                                                                            (3 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  28 P-6L H03AA01 LEVOTHYROXINUM THYRO-4 COMPR. 200 æg FARAN LABORATORIES GRECIA Cutie x                                                                                            SA 1 flac.x                                                                                                                            100 compr.                                                                                                                            (3 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  29 H03CA IODIDUM LIPIODOL- NU ARE                                          ORDIN DE PRET IN                                          CANAMED──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  30 P-RF H03CA01 KALII IODIDUM JODID 100 COMPR. 100 æg MERCK KGaA GERMANIA Cutie x                                                                                                                            4 blist. x                                                                                                                            25 compr.;                                                                                                                            (3 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  31 P-RF H03CA01 KALII IODIDUM JODID 200 COMPR. 200 æg MERCK KGaA GERMANIA Cutie x                                                                                                                            4 blist. x                                                                                                                            25 compr.;                                                                                                                            (3 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  32 P-6L H03CA01 KALII IODIDUM IODURA DE POTASIU COMPR. 1mg SICOMED SA ROMÂNIA Cutie x 5                                                                                                                            pungi x 200                                                                                                                            compr.; .                                                                                                                            (2 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                              24. BOALA WILLSON──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   1 P-RF M01CC01 PENICILAMINUM CUPRENIL COMPR. FILM. 250 mg POLFA POLONIA CUTIE x                                                                                                                            1 FLAC. x                                                                                                                            100 COMPR.                                                                                                                            FILM.;                                                                                                                            (3 ANI)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                          25. STARI POST TRANSPLANT──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   1 P-6L A05AA02 ACIDUM                     URSODEOXYCHOLICUM URSOFALK CAPS. 250mg DR. FALK GmbH GERMANIA Cutie x 2                                                                                                                            blist. x 25                                                                                                                            caps.;(5 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   2 P-6L A05AA02 ACIDUM                     URSODEOXYCHOLICUM URSOFALK CAPS. 250mg DR. FALK GmbH GERMANIA Cutie x 4 blist.                                                                                                                            x 25 caps.;                                                                                                                            (5 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   3 S/P-RF H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM DEPO-MEDROL SUSP. INJ. 40mg/ml-1ml PHARMACIA UPJOHN AB BELGIA Cutie x 1 flac.                                                                                                                            susp. inj.                                                                                                                            x 1 ml;──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   4 S/P-RF H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM LEMOD SOLU 125mg LIOF.PT.SOL.                                                               INJ. 125mg HEMOFARM VRASC IUGOSLAVIA Cutie x 1 flac.                                                                                                                            liof.+ 1 fiola                                                                                                                            solv. x 2 ml;                                                                                                                            (5 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   5 S/P-RF H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM LEMOD SOLU 20mg LIOF.PT.SOL.                                                               INJ 20mg HEMOFARM VRASC IUGOSLAVIA Cutie x 15 flac                                                                                                                            liof.+ 15 fiole                                                                                                                            solv. x 1 ml;                                                                                                                            (5 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   6 S/P-RF H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM LEMOD SOLU 40mg LIOF.PT.SOL.                                                               INJ. 40mg HEMOFARM VRASC IUGOSLAVIA Cutie x 15 flac.                                                                                                                            liof. + 15                                                                                                                            fiole solv.                                                                                                                            x 1 ml;(5 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   7 S/P-RF H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM LEMOD SOLU 500mg LIOF.PT.SOL.                                                               INJ 500mg HEMOFARM VRASC IUGOSLAVIA Cutie x 1 flac.                                                                                                                            liof. + 1 fiola                                                                                                                            solv. x 7,8 ml;                                                                                                                            (5 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   8 S/P-RF H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM MEDROL16 COMPR. 16mg PHARMACIA UPJOHN AB BELGIA Cutie x 5 blist.                                                                                                                            x 10 compr.;                                                                                                                            (5 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   9 S/P-RF H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM MEDROL 32 COMPR. 32mg PHARMACIA UPJOHN AB BELGIA Cutie x 2 blist.                                                                                                                            x 10 compr.;                                                                                                                            (3 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  10 S/P-RF H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM MEDROL 4 COMPR. 4mg PHARMACIA UPJOHN AB BELGIA Cutie x 3 blist.                                                                                                                            x 10 compr.;                                                                                                                            (5 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  11 S/P-RF H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM SOLU - MEDROL PULB.PT.SOL.                                                               INJ. 500mg PHARMACIA UPJOHN AB BELGIA Cutie x 1 flac.                                                                                                                            pulb. + 1 fiola                                                                                                                            solv. x 7.8ml;                                                                                                                            (5 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                                                                            Cutie x 1 flac.                                                                                                                            bicompartimentat                                                                                                                            ACT-0-VIAL                                                                                                                            (compartiment                                                                                                                            inferior) pulb.                                                                                                                            40mg +                                                                                                                            (compartiment  12 S/P-RF H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM SOLU - MEDROL superior) 1ml                                          ACT-0-VIAL PULB.LIOF.PT. solv. pt.                                                               SOL.INJ 40mg/1ml PHARMACIA UPJOHN AB BELGIA reconstituire.;                                                                                                                            (5 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                                                                            Cutie x 1 flac.                                                                                                                            bicompartimentat                                                                                                                            ACT-0-VIAL                                                                                                                            (compartiment                                                                                                                            inferior)                                                                                                                            pulb. 125mg +                                                                                                                            (compartiment  13 S/P-RF H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM SOLU - MEDROL superior) 2ml                                          ACT-0-VIAL PULB.LIOF.PT. solv. pt.                                                               SOL.INJ 125mg/2ml PHARMACIA UPJOHN AB BELGIA reconstituire.;                                                                                                                            (5 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                                                                            Cutie x 1 flac.                                                                                                                            bicompartimentat                                                                                                                            ACT-0-VIAL                                                                                                                            (compartiment                                                                                                                            inferior)                                                                                                                            pulb. 250mg                                                                                                                            + (compartiment  14 S/P-RF H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM SOLU - MEDROL superior) 4ml                                          ACT-0-VIAL PULB.LIOF.PT. solv. pt.                                                               SOL.INJ 250mg/4ml PHARMACIA UPJOHN AB BELGIA reconstituire.;                                                                                                                            (5 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  15 P-RF H02AB07 PREDNISONUM N - PREDNISON COMPR. 5mg NORDFARM PRODUCT ROMÂNIA Cutie x 1 flac.                                                                                                                            x 30 compr;                                                                                                                            (2 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  16 P-RF H02AB07 PREDNISONUM PREDNISON COMPR. 5mg REMEDIA S.R.L. ROMÂNIA Cutie x 1 flac.                                                                                                                            x 30 compr;                                                                                                                            (2 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  17 P-RF H02AB07 PREDNISONUM PREDNISON COMPR. 5mg MAGISTRA C C ROMÂNIA Cutie x 2 blist.                                                                                                                            x 10 compr.;                                                                                                                            (2 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  18 P-RF H02AB07 PREDNISONUM PREDNISON COMPR. 5mg MAGISTRA C C ROMÂNIA Cutie x 1 flac.                                                                                                                            x 30 compr.;                                                                                                                            (2 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  19 P-RF H02AB07 PREDNISONUM PREDNISON COMPR. 5mg ARENA GROUP SA ROMÂNIA Cutie x 1 flac.                                                                                                                            x 30 compr.;                                                                                                                            (2 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  20 P-RF H02AB07 PREDNISONUM PREDNISON 5mg COMPR. 5mg ANTIBIOTICE SA ROMÂNIA Cutie x 2 blist                                                                                                                            x 10 compr;                                                                                                                            (2 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  21 P-RF H02AB07 PREDNISONUM PREDNISON ARMEDICA COMPR. 5mg ARMEDICA SA ROMÂNIA Cut x 1 flac.                                                                                                                            x 30 compr;                                                                                                                            (3 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  22 P-RF J01EE01 SULFAMETHOXAZOLUM                     + TRIMETHOPRIMUM BACTRIM SIROP 200mg/40mg/5ml HOFFMANN LA ROCHE ELVEŢIA Cut x 1 flac.                                                                                                                            x 100ml;                                                                                                                            (5 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  23 P-RF J01EE01 SULFAMETHOXAZOLUM                     + TRIMETHOPRIMUM BACTRIM COMPR. 400mg/80mg HOFFMANN LA ROCHE ELVEŢIA Cut x 2 blist.                                                                                                                            x 10 compr;                                                                                                                            (5 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  24 P-RF J01EE01 SULFAMETHOXAZOLUM                     + TRIMETHOPRIMUM BERLOCID240 SUSP.ORALA 200mg/40mg/5ml BERLIN CHEMIE AG                                                                                            MENARINI GROUP GERMANIA Cut x 1 flac.                                                                                                                            x 100 ml;                                                                                                                            (3 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  25 P-RF J01EE01 SULFAMETHOXAZOLUM                     + TRIMETHOPRIMUM BERLOCID960 COMPR. 800mg/160mg BERLIN CHEMIE AG                                                                                            MENARINI GROUP GERMANIA Cut x 2 blist.                                                                                                                            x 10 compr.;                                                                                                                            (5 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  26 S/P-RF J01EE01 SULFAMETHOXAZOLUM                     + TRIMETHOPRIMUM BISEPTOL SOL.INJ. 400mg/80mg-5ml POLFA POLONIA Cut x 10 fiole;                                                                                                                            (5 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  27 P-RF J01EE01 SULFAMETHOXAZOLUM                     + TRIMETHOPRIMUM BISEPTOL 480 COMPR. 400mg/80mg POLFA POLONIA Cut x 1 blist.                                                                                                                            x 20 compr;                                                                                                                            (3 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  28 P-RF J01EE01 SULFAMETHOXAZOLUM                     + TRIMETHOPRIMUM BISEPTRIN COMPR. 400mg/80mg EUROPHARM S.A. ROMÂNIA Cut x 2 blist.                                                                                                                            x 10 compr.;                                                                                                                            (2 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  29 P-RF J01EE01 SULFAMETHOXAZOLUM                     + TRIMETHOPRIMUM BLEXON COMPR. 400mg/80mg FARAN LAB.S.A. GRECIA Cut x 20 compr.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  30 P-RF J01EE01 SULFAMETHOXAZOLUM                     + TRIMETHOPRIMUM CO-TRIM ELL COMPR. 400mg/80mg BIO EEL S.R.L. ROMÂNIA Cut x 2 blist.                                                                                                                            x 10 compr;                                                                                                                            (1 an)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  31 P-RF J01EE01 SULFAMETHOXAZOLUM                     + TRIMETHOPRIMUM CO - TRIM MITTE EEL COMPR. 200mg/40mg BIO EEL S.R.L. ROMÂNIA Cut x 1 flac,                                                                                                                            x 20 compr.;                                                                                                                            (1 an)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  32 P-RF J01EE01 SULFAMETHOXAZOLUM                     + TRIMETHOPRIMUM EPITRIM SUSP.ORALA 200mg/40mg/5ml E.I.P.I.CO. EGYPT Cut x 1 flac.                                                                                                                            x 100ml;                                                                                                                            (3 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  33 S/P-RF J01EE01 SULFAMETHOXAZOLUM                     + TRIMETHOPRIMUM SEPTRIN SOL.INJ. 400mg/80mg-5ml GLAXO WELLCOME ANGLIA Cut x 10 fiole                                                                                                                            x 5ml;                                                                                                                            (3 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  34 P-RF J01EE01 SULFAMETHOXAZOLUM                     + TRIMETHOPRIMUM SUMETROLIM SIROP 125mg/25mg/5ml EGIS PHARMACEUTICALS                                                                                            Ltd. UNGARIA Cut x 1 flac.                                                                                                                            x 100 ml;──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  35 P-RF J01EE01 SULFAMETHOXAZOLUM                     + TRIMETHOPRIMUM SUMETROLIM COMPR. 400mg/80mg EGIS PHARMACEUTICALS                                                                                            Ltd. UNGARIA Cut x 2 blist.                                                                                                                            x 10 compr.;                                                                                                                            (5 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  36 P-RF J01EE01 SULFAMETHOXAZOLUM                     + TRIMETHOPRIMUM TAGREMIN COMPR. 400mg/80mg SICOMED S.A. ROMÂNIA Cut x 2 blist.                                                                                                                            x 10 compr.;                                                                                                                            (3 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  37 P-RF J01EE01 SULFAMETHOXAZOLUM                     + TRIMETHOPRIMUM TRIMIDAR - M COMPR. 400mg/80mg DAR AL DAWA                                                                                            DEVELOPMENT                                                                                             INVESTMENT CO. Ltd. IORDANIA Cut x 2 blist.                                                                                                                            x 10 compr.;                                                                                                                            (5 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  38 P-RF J01EE01 SULFAMETHOXAZOLUM                     + TRIMETHOPRIMUM TRIMIDAR M SUSP. ORALA 200mg/40mg DAR AL DAWA                                                                                            DEVELOPMENT                                                                                             INVESTMENT CO. Ltd. IORDANIA Cut x 1 flac.                                                                                                                            x 100 ml;                                                                                                                            (3 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  39 P-RF J02AC01 FLUCONAZOLUM MYCOMAX 50 CAPS. 50mg LECIVA CEHIA Cut x 1 blist.                                                                                                                            x 7 caps.;                                                                                                                            (2 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  40 P-RF J02AC01 FLUCONAZOLUM DIFLAZON 100 mg CAPS. 100mg KRKA d.d. SLOVENIA Cut x 4 blist.                                                                                                                            x 7 caps.;                                                                                                                            (3 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  41 P-RF J02AC01 FLUCONAZOLUM DIFLAZON 150 mg CAPS. 150mg KRKA d.d. SLOVENIA Cut x 1 blist.                                                                                                                            x 1 caps.;                                                                                                                            (3 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  42 P-RF J02AC01 FLUCONAZOLUM MYCOMAX 150 CAPS. 150mg LECIVA CEHIA Cut x 1 blist.                                                                                                                            x 1 caps.;                                                                                                                            (2 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  43 P-RF J02AC01 FLUCONAZOLUM DIFLAZON 200 mg CAPS. 200mg KRKA d.d. SLOVENIA Cut x 1 blist.                                                                                                                            x7 caps.;                                                                                                                            (3 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  44 P-RF J02AC01 FLUCONAZOLUM DIFLAZON 50 mg CAPS. 50mg KRKA d.d. SLOVENIA Cut x 1 blist.                                                                                                                            x 7 caps.;                                                                                                                            (3 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  45 P-RF J02AC01 FLUCONAZOLUM DIFLUCAN CAPS. 50mg PFIZER H.C.P.                                                                                            CORPORATION S.U.A. Cut x 1 blist                                                                                                                            x 7 caps.;                                                                                                                            (5 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  46 P-RF J02AC01 FLUCONAZOLUM DIFLUCAN CAPS. 150mg PFIZER H.C.P.                                                                                            CORPORATION S.U.A. Cut x 1 blist.                                                                                                                            x 1 caps.;                                                                                                                            (5 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  47 P-RF J02AC01 FLUCONAZOLUM DIFLUCAN PULB.PT.                                                               SUSP.ORALA 50mg/5ml PFIZER H.C.P.                                                                                            CORPORATION S.U.A. Cut x 1 flac.                                                                                                                            pulb. pt.                                                                                                                            35 ml                                                                                                                            susp.;                                                                                                                            (3 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  48 P-RF J02AC01 FLUCONAZOLUM FLUCOVIM 100 CAPS. 100mg VIM SPECTRUM srl ROMÂNIA Cut x 1 flac.                                                                                                                            x 4 caps.                                                                                                                            (2 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  49 P-RF J02AC01 FLUCONAZOLUM FLUCOVIM 150 CAPS. 150mg VIM SPECTRUM srl ROMÂNIA Cut x 1 flac.                                                                                                                            x 1 caps.                                                                                                                            (2 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  50 P-RF J02AC01 FLUCONAZOLUM FLUCOVIM 50 CAPS. 50mg VIM SPECTRUM srl ROMÂNIA Cut x 1 flac.                                                                                                                            x 7 caps.                                                                                                                            (2 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  51 P-RF J02AC01 FLUCONAZOLUM MYCOSYST 100 mg CAPS. 100mg GEDEON RICHTER Ltd. UNGARIA Cut x 4 blist.                                                                                                                            x 7 caps.;                                                                                                                            (2 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  52 P-RF J02AC01 FLUCONAZOLUM MYCOSYST 150 mg CAPS. 150mg GEDEON RICHTER Ltd. UNGARIA Cut x 2 blist.                                                                                                                            x 1 caps.;                                                                                                                            (2 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  53 P-RF J02AC01 FLUCONAZOLUM MYCOSYST 150 mg CAPS. 150mg GEDEON RICHTER Ltd. UNGARIA Cut x 1 blist.                                                                                                                            x 1 caps.;                                                                                                                            (2 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  54 P-RF J02AC01 FLUCONAZOLUM MYCOSYST 150 mg CAPS. 150mg GEDEON RICHTER Ltd. UNGARIA Cut x 4 blist.                                                                                                                            x 1 caps.;                                                                                                                            (2 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  55 P-RF J02AC01 FLUCONAZOLUM SYSCAN 100 CAPS. 100mg LAB. TORRENT Ltd. INDIA Cut x 2 caps.;                                                                                                                            (3 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  56 P-RF J02AC01 FLUCONAZOLUM MYCOSYST 50 mg CAPS. 50mg GEDEON RICHTER Ltd. UNGARIA Cut x 1 blist.                                                                                                                            x 7 caps.;                                                                                                                            (2 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  57 S/P-RF J05AF05 LAMIVUDINUM EPIVIR SOL. ORALA 10mg/ml GLAXO GROUP Ltd. ANGLIA Cut x 1 flac.                                                                                                                            x 240ml + 1                                                                                                                            seringa                                                                                                                            dozatoare +                                                                                                                            1 adaptor──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  58 S/P-RF J05AF05 LAMIVUDINUM EPIVIR COMPR. FILM. 150mg GLAXO GROUP Ltd. ANGLIA Cut x 1 flac.                                                                                                                            x 60 compr.                                                                                                                            film.;(3 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  59 S/P-RF J05AF05 LAMIVUDINUM ZEFFIX SOL. ORALA 5mg/ml GLAXO WELLCOME ANGLIA Cut x 1 flac.                                                                                                                            x 240ml;                                                                                                                            (2 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  60 S/P-RF J05AF05 LAMIVUDINUM ZEFFIX COMPR. FILM. 100mg GLAXO WELLCOME ANGLIA Cut x 2 blist.                                                                                                                            x 14 compr.                                                                                                                            film.;                                                                                                                            (3 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  61 S/P-RF L04AA01 CICLOSPORINUM SANDIMMUN NEORAL SOL. ORALA 100mg/ml NOVARTIS ELVEŢIA Cut x 1 flac.                                                                                                                            x 50ml +                                                                                                                            set de                                                                                                                            admin.;                                                                                                                            (3 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  62 S/P-RF L04AA01 CICLOSPORINUM SANDIMMUN NEORAL CAPS. MOI 25mg NOVARTIS ELVEŢIA Cut x 10 blist.                                                                                                                            x 5 caps.moi;                                                                                                                            (3 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  63 S/P-RF L04AA01 CICLOSPORINUM SANDIMMUN NEORAL CAPS. MOI 50mg NOVARTIS ELVEŢIA Cut x 10 blist.                                                                                                                            x 5 caps.moi;                                                                                                                            (3 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  64 S/P-RF L04AX01 AZATHIOPRINUM IMURAN COMPR. FILM. 50mg GLAXO WELLCOME ANGLIA Cut x 4 blist                                                                                                                            x 25 compr.                                                                                                                            film.;                                                                                                                            (5 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Se vor prescrie la recomandarea Centrului care a efectuat transplantul  pentru pacienţii incluşi în subprogramul <>                        26. INSUFICIENTA RENALA CRONICA                                27. GLAUCOM──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   1 P-6L S01EB01 PILOCARPINUM APICARPIN SOL OFT. 2% AMMAN PHARM. IND. IORDANIA Cut x 1 flac.                                                                                                                            x 10 ml;                                                                                                                            (3 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   2 P-6L S01EB01 PILOCARPINUM APICARPIN SOL OFT. 4% AMMAN PHARM. IND. IORDANIA Cut x 1 flac.                                                                                                                            x 10 ml;                                                                                                                            (3 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   3 P-6L S01EB01 PILOCARPINUM DROPIL SOL OFT. 2% BRUSCHETTINI ITALIA Cut x 1 flac.                                                                                                                            x 10 ml;                                                                                                                            (5 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   4 P-6L S01EB01 PILOCARPINUM ISOPTO CARPINE SOL OFT. 2% ALCON BELGIA Cut x 1 flac.                                                                                                                            x 15 ml                                                                                                                            (4 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   5 P-6L S01EB01 PILOCARPINUM PILOCARIN SOL OFT. 2% PHARMAPLANT                                                                                            BIOGALENICA SRL ROMÂNIA Cut x 1 flac.                                                                                                                            x 10 ml──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   6 P-RF S01EC01 ACETAZOLAMIDUM EDEREN 250 mg COMPR. 250mg TERAPIA S.A. ROMÂNIA Cut x 2 blist.                                                                                                                            x 10 compr;                                                                                                                            (3 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   7 P-RF S01ED01 TIMOLOLUM NYOLOL GEL GEL OFT. 0.1% NOVARTIS                                                                                            OPHTALMICS A.G. ELVEŢIA Cut x 1 flac.                                                                                                                            x 5 g +                                                                                                                            dop picurator;                                                                                                                            (3 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   8 P-RF S01ED01 TIMOLOLUM OPHTAMOLOL 0,5% SOL OFT. 0.5% DAR AL DAWA                                                                                            DEVELOPMENT                                                                                             INVESTMENT CO. Ltd. IORDANIA Cut x 1 flac.                                                                                                                            x 5 ml;                                                                                                                            (3 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   9 P-6L S01ED01 TIMOLOLUM TIMO-GAL SOL. OFT. 0.5% PHARMAPLANT                                                                                            BIOGALENICA srl ROMÂNIA Cut x 1 flac.                                                                                                                            x 10 ml;                                                                                                                            (2 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  10 P-RF S01ED01 TIMOLOLUM TIMOLOL SOL OFT. 0.25% E.I.P.I.CO. EGYPT Cut x 1 flac.                                                                                                                            x 5ml──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  11 P-RF S01ED01 TIMOLOLUM TIMOLOL                                          CHAUVIN 0.25% SOL. OFT. 0.25% LAB. CHAUVIN FRANŢA Cut x 1 flac.                                                                                                                            x 5ml──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  12 P-RF S01ED01 TIMOLOLUM TIMOLOL                                          CHAUVIN 0.50% SOL OFT. 0.5% LAB. CHAUVIN FRANŢA Cut x 1 flac.                                                                                                                            x 5ml──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  13 P-RF S01ED01 TIMOLOLUM TIMOLOL MALEATE SOL. OFT. 0.5% E.I.P.I.CO. EGYPT Cut x 1 flac.                                                                                                                            x 5ml;                                                                                                                            (2 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  14 P-RF S01ED01 TIMOLOLUM TIMOPTIC SOL. OFT. 0.5% MERCK SHARP DOHME OLANDA Cut x 1 flac.                                                                                                                            x 5ml;                                                                                                                            (3 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  15 P-RF S01ED01 TIMOLOLUM TIMOPTIC SOL OFT. 0.25% MERCK SHARP DOHME OLANDA Cut x 1 flac.                                                                                                                            x 5ml;                                                                                                                            (3 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  16 P-6L S01ED05 CARTEOLOLUM CARTEOL SOL. OFT. 1% SIFI ITALIA Cut x 1 flac.                                                                                                                            x 5ml;                                                                                                                            3 ani;                                                                                                                            28 zile                                                                                                                            după prima                                                                                                                            deschidere)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  17 P-6L S01ED05 CARTEOLOLUM CARTEOL SOL. OFT. 2% SIFI ITALIA Cut x 1 flac.                                                                                                                            x 5ml;                                                                                                                            (3 ani;                                                                                                                            28 zile                                                                                                                            după prima                                                                                                                            deschidere)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  18 P-RF S01EX03 LATANOPROSTUM XALATAN SOL. OFT. 50ug/ml PHARMACIA                                                                                             UPJOHN AB BELGIA Cut x 1                                                                                                                            flacoane x                                                                                                                            2.5ml;                                                                                                                            (2 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                          28. BOLI VENERICE             [Sifilis, gonoree, infecţia cu Clamidia*)]──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   1 P-RF J01AA02 DOXYCYCLINUM DOXICICLINA CAPS. 100mg LEK PHARMATECH S.R.L ROMÂNIA Cut x 1 blist.                                                                                                                            x 10 caps.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   2 P-RF J01AA02 DOXYCYCLINUM DOXICICLINA CAPS. 100mg ARENA GROUP SA ROMÂNIA Cut x 1 flac.                                                                                                                            x 20 caps.;                                                                                                                            (2 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   3 P-RF J01AA02 DOXYCYCLINUM DOXICICLINA CAPS. 100mg EUROPHARM SA ROMÂNIA Cut x 1 blist.                                                                                                                            x 10 caps.;                                                                                                                            (3 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   4 P-RF J01AA02 DOXYCYCLINUM REMICYN COMPR.FILM. 100mg REMEDICA CIPRU Cut x 1 blist.                                                                                                                            x 10 compr.                                                                                                                            film.;                                                                                                                            (5 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   5 P-RF J01AA02 DOXYCYCLINUM DOXYDAR CAPS. 100mg DAR AL DAWA                                                                                            DEVELOPMENT                                                                                             INVESTMENT CO.                                                                                            Ltd. IORDANIA Cut x 1 blist.                                                                                                                            x 8 caps.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   6 P-RF J01AA02 DOXYCYCLINUM VIBRAMYCIN CAPS. 100mg PFIZER H.C.P.                                                                                            CORPORATION S.U.A Cut x 1 blist.                                                                                                                            x 10 caps.;                                                                                                                            (5 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   7 P-RF J01AA02 DOXYCYCLINUM DOXICICLINA CAPS. 100mg ANTIBIOTICE S.A. ROMÂNIA Cut x 1 blist.                                                                                                                            x 10 caps.;                                                                                                                            (3 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   8 P-RF J01AA02 DOXYCYCLINUM UNIDOX SOLUTAB COMPR.DISP. 100mg YAMANOUCHI                                                                                            EUROPE B.V. OLANDA Cut x 1 blist.                                                                                                                            x 10 compr.                                                                                                                            disp.;                                                                                                                            (5 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   9 P-RF J01AA07 TETRACYCLINUM TETRACICLINĂ CAPS. 250mg FARMACOM S.A. ROMÂNIA Cut x 2 blist.                                                                                                                            x 10 caps.;                                                                                                                            (2 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  10 P-RF J01AA07 TETRACYCLINUM TETRACICLINĂ CAPS. 250mg LEK PHARMATECH S.R.L ROMÂNIA Cut x 2 blist.                                                                                                                            x 10 caps.;                                                                                                                            (2 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  11 P-RF J01AA07 TETRACYCLINUM TETRACICLINĂ CAPS. 250mg SICOMED S.A. ROMÂNIA Cut x 2 blist.                                                                                                                            x 10 caps.;                                                                                                                            (2 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  12 P-RF J01AA07 TETRACYCLINUM TETRACICLINĂ CAPS. 250mg ARENA GROUP S.A. ROMÂNIA Cut x 1 flac.                                                                                                                            x 20 caps.;                                                                                                                            (1 an)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  13 P-RF J01AA07 TETRACYCLINUM TETRACICLINĂ 250 mg CAPS. 250mg ANTIBIOTICE SA ROMÂNIA Cut x2 blist.                                                                                                                            x 10 caps.;                                                                                                                            (3 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  14 P-RF J01AA07 TETRACYCLINUM TETRACICLINĂ CAPS. 250mg EUROPHARM S.A. ROMÂNIA Cut x 2 blist.                                                                                                                            x 10 caps.;                                                                                                                            (3 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  15 P-RF J01CE01 BENZYLPENICILLINUM PENICILINA G                                          POTASICA PULB.PT.SOL                                                               INJ. 400000ui ANTIBIOTICE S.A. ROMÂNIA Flac. pulb.                                                                                                                            pt. sol. inj.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  16 P-RF J01CE01 BENZYLPENICILLINUM PENICILINA G                                          POTASICA PULB. PT.                                                               SOL INJ. 1000000ui ANTIBIOTICE SA ROMÂNIA Flac. pulb.                                                                                                                            pt. sol. inj.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  17 P-RF J01CE01 BENZYLPENICILLINUM PENICILINA G                                          POTASICA PULB. PT.                                                               SOL INJ. 5000000ui ANTIBIOTICE SA ROMÂNIA Flac. pulb.                                                                                                                            pt. sol. inj.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  18 P-RF J01CE01 BENZYLPENICILLINUM PENICILINA G SODICA PULB PT                                                               SOL INJ 400000ui ANTIBIOTICE S.A. ROMÂNIA Flac. pulb.                                                                                                                            pt. sol. inj.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  19 P-RF J01CE01 BENZYLPENICILLINUM PENICILINA G SODICA PULB PT                                                               SOL INJ. 1000000ui ANTIBIOTICE SA ROMÂNIA Flac. pulb.                                                                                                                            pt. sol. inj.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  20 P-RF J01CE01 BENZYLPENICILLINUM PENICILINA G SODICA PULB. PT.                                                               SOL. INJ. 5000000ui ANTIBIOTICE S.A. ROMÂNIA Flac. pulb.                                                                                                                            pt. sol. inj.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  21 S/P-RF J01CE08 BENZATHINI                     BENZYLPENICILLINUM MOLDAMIN PULB.PT.                                                               SUSP.INJ. 600000ui ANTIBIOTICE S.A. ROMÂNIA Flac. pulb.;                                                                                                                            (2 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  22 S/P-RF J01CE08 BENZATHINI                     BENZYLPENICILLINUM MOLDAMIN PULB.PT.                                                               SUSP.INJ. 1200000ui ANTIBIOTICE S.A. ROMÂNIA Flac. pulb.;                                                                                                                            (2 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  23 S/P-RF J01CE08 BENZATHINI                     BENZYLPENICILLINUM RETARPEN 0.6 PULB PT                                                               SUSP INJ 600000ui BIOCHEMIE AUSTRIA Cut x 100 flac.                                                                                                                            pulb.;                                                                                                                            (4 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  24 S J01CE08 BENZATHINI                     BENZYLPENICILLINUM RETARPEN 1.2 PULB.PT.                                                               SUSP. INJ. 1200000ui BIOCHEMIE AUSTRIA Cut x 100 flac.                                                                                                                            pulb.;                                                                                                                            (4 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  25 S/P-RF J01CE08 BENZATHINI                     BENZYLPENICILLINUM RETARPEN 2.4 PULB.PT.                                                               SUSP. INJ. 2400000ui BIOCHEMIE AUSTRIA Cut x 50 flac.                                                                                                                            pulb.;                                                                                                                            (4 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  26 S/P-RF J01CE09 BENZYLPENICILLINUM                     PROCAINICUM EFITARD PULB.PT.                                                               SUSP. INJ. 800000ui ANTIBIOTICE S.A. ROMÂNIA Cut x 100 flac.                                                                                                                            pulb. pt.                                                                                                                            susp. inj.;                                                                                                                            (3 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  27 S/P-RF J01CE09 BENZYLPENICILLINUM                     PROCAINICUM EFITARD PULB PT                                                               SUSP INJ 400000ui ANTIBIOTICE S.A. ROMÂNIA Flac. pulb. pt.                                                                                                                            susp. inj.;                                                                                                                            (3 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  28 S/P-RF J01CE09 BENZYLPENICILLINUM                     PROCAINICUM FORTIFIED PROCAINE                                          PENICILLIN PULB. PT.                                                               SUSP INJ 3000000ui ANTIBIOTICE S.A. ROMÂNIA Cut X 50 flac.                                                                                                                            pulb. pt.                                                                                                                            susp. inj.;                                                                                                                            (4 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  29 S/P-RF J01CE09 BENZYLPENICILLINUM                     PROCAINICUM FORTIFIED PROCAINE                                          PENICILLIN PULB PT                                                               SUSP INJ 4000000ui ANTIBIOTICE S.A. ROMÂNIA Cut X 50 flac.                                                                                                                            pulb. pt.                                                                                                                            susp. inj.;                                                                                                                            (4 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  30 P-RF J01FA01 ERYTHROMYCINUM ERITRO 200 COMPR. 200mg LEK PHARMATECH                                                                                            S.R.L. ROMÂNIA Cut x2 blist.                                                                                                                            x 10 compr.;                                                                                                                            (2 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  31 P-RF J01FA01 ERYTHROMYCINUM ERITROMAGIS 200 mg COMPR. 200mg ARENA GROUP S.A. ROMÂNIA Cut x 1 flac.                                                                                                                            x 20 compr.;                                                                                                                            (2 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  32 P-RF J01FA01 ERYTHROMYCINUM ERITROMICINA 200mg COMPR. 200mg ANTIBIOTICE S.A. ROMÂNIA Cut x 2 blist.                                                                                                                            x 10 compr.                                                                                                                            (2 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  33 P-RF J01FA01 ERYTHROMYCINUM ERITROMICINA 200mg COMPR. 200mg EUROPHARM S.A. ROMÂNIA Cut x 2 blist.                                                                                                                            x 10 compr.;                                                                                                                            (2 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  34 P-RF J01FA01 ERYTHROMYCINUM ERYTHRODAR COMPR.FILM. 250mg DAR AL DAWA                                                                                            DEVELOPMENT                                                                                             INVESTMENT                                                                                            Co.Ltd. IORDANIA Cut x 2 blist.                                                                                                                            x 10 compr.                                                                                                                            film.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  35 P-RF J01FA01 ERYTHROMYCINUM ERYTRO-TEVA PULB.PT.SUSP                                                               ORALA 400mg/5ml TEVA ISRAEL Cut x 1 flac.                                                                                                                            pulb. pt.                                                                                                                            60 ml susp.;                                                                                                                            (2 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  36 P-RF J01FA01 ERYTHROMYCINUM ERYTRO-TEVA PULB PT.SUSP                                                               ORALA 200mg/5ml TEVA ISRAEL Cut x 1 flac.                                                                                                                            pulb. pt.                                                                                                                            60 ml susp.;                                                                                                                            (2 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  37 P-RF J01FA01 ERYTHROMYCINUM PORPHYROCIN COMPR.                                                                           250mg MEDOCHEMIE Ltd CIPRU Cut x 2 blist.                                                                                                                            x 10 compr.;                                                                                                                            (5 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  38 P-RF J01FA01 ERYTHROMYCINUM PROPIONAT DE                                          ERITROMICINA COMPR. 200mg SICOMED SA ROMÂNIA Cut x 1 flac.                                                                                                                            x 24 compr.;                                                                                                                            (2 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  39 P-RF J01FA07 JOSAMYCINUM WILPRAFEN SUSP.ORALA 150mg/5ml HEINRICH MACK NACHF                                                                                            GmbH Co. GERMANIA Cut x 1 flac.                                                                                                                            x 100 ml;                                                                                                                            (3 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  40 P-RF J01FA07 JOSAMYCINUM WILPRAFEN COMPR.FILM. 500mg HEINRICH MACK NACHF                                                                                            GmbH Co. GERMANIA Cut x 1 blist.                                                                                                                            x 10 compr.                                                                                                                            film.;                                                                                                                            (4 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  41 P-RF J01MA01 OFLOXACINUM OFLOXIN COMPR.FILM. 200mg LECIVA CEHIA Cut x 1 blist.                                                                                                                            x 10 compr.                                                                                                                            film.;                                                                                                                            (3 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  42 P-RF J01MA01 OFLOXACINUM ZANOCIN COMPR.FILM. 200mg RANBAXY                                                                                            LABORATORIES Ltd. INDIA Cut x 1 blist.                                                                                                                            x 10 compr.                                                                                                                            film.;                                                                                                                            (2 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  43 P-RF J01MA01 OFLOXACINUM OFLOXACIN 200 mg COMPR.FILM. 200mg ANTIBIOTICE S.A. ROMÂNIA Cut x 1 blist.                                                                                                                            x 10 compr.                                                                                                                            film.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────------------    *) Confirmata de laborator                            29. PEMFIGUS──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   1 P-RF H01AA02 TETRACOSACTIDUM SYNACHTEN DEPOT SUSP. INJ. 1 mg/ml -1 ml                                                                                            NOVARTIS ELVEŢIA Cut x 1                                                                                                                            fiola x 1 ml;                                                                                                                            (3 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   2 P-RF H01AA02 TETRACOSACTIDUM SYNACHTEN DEPOT SUSP. INJ. 1 mg/ml - 1ml NOVARTIS ELVEŢIA Cut x 10                                                                                                                            fiola X 1 ml;                                                                                                                            (3 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   3 S H02AB02 DEXAMETHASONUM DEXAMED SOL. INJ. 4mg/ml - 2ml MEDOCHEMIE Ltd CIPRU Cut x 100                                                                                                                            fiole                                                                                                                            (3 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   4 P-RF H02AB02 DEXAMETHASONUM DEXAMETHASONE                                          SODIUM PH SOL. INJ. 4mg/ml - 2ml E.I.P.I.CO. EGYPT Cut x 5 fiole                                                                                                                            x 2 ml;                                                                                                                            (3 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   5 P-RF H02AB02 DEXAMETHASONUM DEXAMETHASONE                                          SODIUM PH SOL. INJ. 4mg/ml - 2ml E.I.P.I.CO. EGYPT Cut x 100                                                                                                                            fiole x 2 ml;                                                                                                                            (3 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   6 P-RF H02AB02 DEXAMETHASONUM DEXONA SOL. INJ. 4mg/ml - 2ml LAB. CADILA INDIA Cut x 1 blist.                                                                                                                            x 6 flacoane                                                                                                                            x 2 ml;                                                                                                                            (3 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   7 P-RF H02AB02 DEXAMETHASONUM SUPERPREDNOL COMPR. 0.5mg SICOMED S.A. ROMÂNIA Cut x 1 flac.                                                                                                                            x 40 compr.;                                                                                                                            (3 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   8 S/P-RF H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM DEPO-MEDROL SUSP. INJ. 40mg/ml - 1ml PHARMACIA                                                                                             UPJOHN AB BELGIA Cut x 1 flac.                                                                                                                            susp. inj,                                                                                                                            x 1 ml;──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   9 S/P-RF H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM LEMOD SOLU 125mg LIOF. PT.                                                               SOL INJ. 125mg HEMOFARM VRASC IUGOSLAVIA Cut x 1 flac.                                                                                                                            liof. + 1                                                                                                                            fiola solv.                                                                                                                            x 2 ml;                                                                                                                            (5 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  10 S/P-RF H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM LEMOD SOLU 20mg LIOF PT SOL                                                               INJ 20mg HEMOFARM VRASC IUGOSLAVIA Cut x 15 flac.                                                                                                                            liof. + 15                                                                                                                            fiole solv.                                                                                                                            x 1 ml;                                                                                                                            (5 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  11 S/P-RF H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM LEMOD SOLU 40mg LIOF PT SOL                                                               INJ 40mg HEMOFARM VRASC IUGOSLAVIA Cut x 15 flac.                                                                                                                            liof. + 15                                                                                                                            fiole solv.                                                                                                                            x 1 ml;                                                                                                                            (5 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  12 S/P-RF H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM LEMOD SOLU 500mg LIOF PT SOL                                                               INJ. 500mg HEMOFARM VRASC IUGOSLAVIA Cut x 1 flac.                                                                                                                            liof. + 1                                                                                                                            fiola solv.                                                                                                                            x 7,8 ml;                                                                                                                            (5 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  13 S/P-RF H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM MEDROL 16 COMPR. 16mg PHARMACIA                                                                                             UPJOHN AB BELGIA Cut x 5 blist.                                                                                                                            x 10 compr.;                                                                                                                            (5 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  14 S/P-RF H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM MEDROL 32 COMPR. 32mg PHARMACIA                                                                                             UPJOHN AB BELGIA Cut x 2 blist.                                                                                                                            x 10 compr.;                                                                                                                            (3 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  15 S/P-RF H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM MEDROL 4 COMPR. 4mg PHARMACIA                                                                                             UPJOHN AB BELGIA Cut x 3 blist.                                                                                                                            x 10 compr.;                                                                                                                            (5 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  16 S/P-RF H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM SOLU - MEDROL PULB. PT.                                                               SOL. INJ. 500mg PHARMACIA BELGIA Cut x 1 flac.                                                                                            UPJOHN AB pulb. + 1                                                                                                                            fiola                                                                                                                            solv.x 7.8ml;                                                                                                                            (5 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                                                                            Cut x 1                                                                                                                            flac.                                                                                                                            bicomparti-                                                                                                                            mentat                                                                                                                            ACT-0-VIAL                                                                                                                            (compartiment                                                                                                                            inferior)                                                                                                                            pulb. 40mg +                                                                                                                            (compartiment  17 S/P-RF H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM SOLU - MEDROL superior) 1ml                                          ACT-0-VIAL PULB.LIOF.PT. solv. pt.                                                               SOL.INJ 40mg/1ml PHARMACIA UPJOHN AB BELGIA reconstituire.;                                                                                                                            (5 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                                                                            Cut x                                                                                                                            1 flac.                                                                                                                            bicomparti-                                                                                                                            mentat                                                                                                                            ACT-0-VIAL                                                                                                                            (compartiment                                                                                                                            inferior)                                                                                                                            pulb. 125mg +                                                                                                                            (compartiment  18 S/P-RF H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM SOLU - MEDROL PULB. LIOF. superior) 2ml                                          ACT-0-VIAL PT. SOL. solv. pt.                                                               INJ 125mg/2ml PHARMACIA UPJOHN AB BELGIA reconstituire.;                                                                                                                            (5 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                                                                            Cut x 1 flac.                                                                                                                            bicomparti-                                                                                                                            mentat                                                                                                                            ACT-0-VIAL                                                                                                                            (compartiment                                                                                                                            inferior)                                                                                                                            pulb. 250mg +                                                                                                                            (compartiment  19 S/P-RF H02AB04 METHYLPREDNISOLONUM SOLU - MEDROL superior)                                          ACT-0-VIAL PULB.LIOF.FT. 4 ml solv. pt.                                                               SOL.INJ 250mg/4ml PHARMACIA UPJOHN AB BELGIA reconstituire.;                                                                                                                            (5 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  20 P-RF H02AB06 PREDNISOLONUM SOLU - DECORTIN PULB PT SOL                                                               INJ 50mg MERCK KGaA GERMANIA Cut x 3 flac.                                                                                                                            pulb. + 3 fiole                                                                                                                            solv. x 2ml──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  21 P-RF H02AB06 PREDNISOLONUM SOLU - DECORTIN PULB PT SOL                                                               INJ 250mg MERCK KGaA GERMANIA Cut x 3 flac.                                                                                                                            pulb. + 3 fiole                                                                                                                            solv. x 5ml──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  22 P-RF H02AB06 PREDNISOLONUM SUPERCORTIZOL SUSP. INJ. 25mg/ml -1 ml BIOFARM SA ROMÂNIA Cut x 5 fiole                                                                                                                            x 1 ml;                                                                                                                            (2 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  23 P-RF H02AB07 PREDNISONUM N - PREDNISON COMPR. 5mg NORDFARM PRODUCT ROMÂNIA Cut x 1 flac.                                                                                                                            x 30 compr.;                                                                                                                            (2 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  24 P-RF H02AB07 PREDNISONUM PREDNISON COMPR. 5mg ARENA GROUP SA ROMÂNIA Cut x 1 flac.                                                                                                                            x 30 compr.;                                                                                                                            (2 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  25 P-RF H02AB07 PREDNISONUM PREDNISON COMPR. 5mg REMEDIA S.R.L. ROMÂNIA Cut x 1 flac.                                                                                                                            x 30 compr.;                                                                                                                            (2 ani)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  26 P-RF H02AB07 PREDNISONUM PREDNISON COMPR. 5mg MAGISTRA C C ROMÂNIA Cut x 2 blist.                                                                                                                            x 10 compr;