HOTĂRÎRE Nr. 364 din 27 iunie 1994privind instituirea "Zilei justiţiei"
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 172 din 7 iulie 1994    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se instituie "Ziua justiţiei".  +  Articolul 2"Ziua justiţiei" se va organiza, anual, în prima duminica a lunii iulie.  +  Articolul 3Ministerul Justiţiei şi autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene vor acorda sprijin în organizarea şi desfăşurarea manifestărilor prilejuite de acest eveniment. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Gavril Iosif ChiuzbaianSecretar de stat,şeful Departamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Octav Cozmanca-------------------------