HOTĂRÎRE Nr. 362 din 27 iunie 1994privind constituirea Comisiei interdepartamentale pentru avizarea modalităților de încasare a creanțelor României din activitatea de comerț exterior și alte activități externe, derulate în baza acordurilor guvernamentale și comerciale înainte de 31 decembrie 1989
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 167 din 1 iulie 1994  Guvernul României hotărăște:  +  Articolul 1În baza Legii nr. 29/1994 privind autorizarea Guvernului de a aproba negocierea în vederea recuperării creanțelor provenite din activitatea de comerț exterior și cooperare economică internationala, derulata înainte de 31 decembrie 1989, se constituie Comisia interdepartamentala pentru avizarea modalităților de încasare a creanțelor României din activitatea de comerț exterior și alte activități externe, derulate în baza acordurilor guvernamentale și comerciale înainte de 31 decembrie 1989.  +  Articolul 2Comisia interdepartamentala este condusă de un secretar de stat din Ministerul Finanțelor și are în componenta opt membri, dintre care: trei reprezintă Ministerul Finanțelor, doi - Ministerul Comerțului și cîte unul - Ministerul Afacerilor Externe, Banca Naționala a României și Ministerul de Interne, Reprezentantul Ministerului de Interne are calitatea de consultant la elaborarea avizelor Comisiei interdepartamentale constituite conform art. 1 din prezenta hotărâre. Reprezentanții instituțiilor publice, membri ai comisiei, sunt nominalizați prin ordin al conducătorilor instituțiilor respective.  +  Articolul 3Comisia interdepartamentala funcționează conform normelor metodologice prevăzute la art. 5 din Legea nr. 29/1994.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministru de stat,
  ministrul finanțelor,
  Florin Georgescu
  București, 27 iunie 1994.Nr. 362.-----