DECIZIE nr. 72 din 17 martie 1950pentru organizarea şi funcţionarea "Loteriei Populare"
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 28 din 23 martie 1950    Conform art. 2 din Decizia Ministerului Finanţelor nr. 42 din 4 martie 1950, publicată în Buletinul Oficial al R.P.R. nr. 22 din 9 martie 1950, se republică textul integral al Deciziei Ministerului Finanţelor nr. 6.323 din 16 noembrie 1949, publicată în Buletinul Oficial nr. 72 din 18 noembrie 1949, cu modificările aduse prin Decizia Ministerului Finanţelor nr. 1.903 din 31 decembrie 1949, publicată în Buletinul Oficial al R.P.R. nr. 1 din 5 ianuarie 1950 şi prin Decizia Ministerului Finanţelor nr. 42 din 4 Martie 1950, publicată în Buletinul Oficial nr. 22 din 9 martie 1950.  +  Capitolul I Dispozitiuni generale  +  Articolul 1"Loteria Populara" este o loterie pe transe regionale.Loteria de Stat va emite periodic şi anume, odata sau de doua ori pe luna o serie de 800.000 de lozuri indivizibile, repartizate pe 10 transe regionale, a 80.000 de numere.Transele regionale vor fi deosebite între ele prin litere, de la A la J inclusiv.Seriile periodice, lunare sau bilunare, se vor deosebi între ele prin coloritul lozurilor.Pentru evidenta emisiunilor, seriile unui an calendaristic vor constitui grupe ce se vor numerota.  +  Articolul 2Participarea la "Loteria Populara" este asigurata oricui, prin cumpararea unui loz, care va avea imprimate urmatoarele:Cuvintele: "Republica Populara Română" - Loteria de Stat. Stema Republicii Populare Române.Titlul: "Loteria Populara", pe transe regionale.Semnatura reprodusa, a directorului Loteriei de Stat.Data tragerii.Preţul lozului.Grupa anuală, seria periodica lunara sau bilunara şi transa regionala.Pe verso acestui loz, într-un loc anume indicat, vînzătorul va scrie sau va imprima, citet, adresa exacta a sediului de unde a vandut acest loz.Lozul nu este valid decat dacă poarta pe verso, stampila "achitat", cu semnatura vînzătorului dedesubt.  +  Articolul 3Vanzarea lozurilor se va face pe regiuni prin sucursalele Loteriei de Stat, prin colectori, agenti, debite C.A.M., institutii şi întreprinderi de Stat, sau orice alti vînzători autorizati de Loteria de Stat.Directorul Loteriei de Stat, va fixa remuneratia procentuala a vînzătorilor, după volumul vanzarii, neputand depăşi 14 % bruto.Preţul lozului va fi fixat de directorul Loteriei de Stat, în raport cu planul seriei lunare sau bilunare a Loteriei Populare.  +  Articolul 4Loteria de Stat are dreptul sa pretindă celor care vor solicita autorizatia de vanzare, în numerar, gaj sau ipoteca, apreciind, de la caz la caz, forma şi quantumul acestei garantii, după volumul vanzarii şi după starea materiala şi morala a vînzătorului.În nici un caz aceasta garantie nu va putea fi inferioara sumei, reprezentand 50% din costul lozurilor predate vînzătorului, pentru o serie periodica, lunara sau bilunara.Ulterior, garantia va putea fi majorata sau micsorata, în raport cu volumul vanzarii.  +  Capitolul II Organizare şi functionare  +  Articolul 5Directorii sucursalelor vor vinde lozurile Loteriei Populare în carnete de cate 50 de lozuri, tuturor vînzătorilor autorizati în prealabil de Loteria de Stat, consemnand fiecare vanzare într-un proces verbal de predare - primire cantitativa, întocmit în trei exemplare identice.Vanzarile se vor consemna numai pe procesele verbale de predare-primire, numerotate şi brosate în carnete, trimise la Loteria de Stat, sucursalelor sale.Primul exemplar se va expedia, de directorii sucursalelor, în cursul aceleasi jumatati de zi în care s-a facut vanzarea, la Serviciul contabilitatii Loteriei de StatAl doilea exemplar se va inmana cumparatorului revanzator, ca act de însoţire a lozurilor, iar al treilea exemplar se va pastra de directorul sucursalei, ca act de evidenţa contabilă.Toţi vînzătorii de lozuri sînt obligati, la primirea stocului de lozuri, să semneze de primire pe cele trei exemplare ale procesului verbal de predare-primire.  +  Articolul 6Vînzătorii sînt obligati sa puna la dispoziţia jucatorilor, spre alegere, toate lozurile pe care le - au ridicat de la sucursale, sa dea jucatorilor cumpărători de lozuri toate lamuririle necesare şi sa scrie, sau sa imprime în momentul vanzarii, pe verso lozului cuvantul "Achitat", semnand dedesubt.  +  Articolul 7Vînzătorilor, care vanzand toate lozurile ridicate de la sucursala, vor voi sa mai ridice un stoc de lozuri, pentru vanzare, nu li se va incredinta de sucursala un nou stoc de lozuri decat contra dovezii ca au depus la Banca Republicii Populare Române, în contul sucursalei, costul noului stoc de lozuri ce vor sa ridice.  +  Articolul 8Vanzarea se va inchide cu cinci ore inaintea tragerii.  +  Articolul 9Cu patru ore înainte de tragere, toţi vînzătorii vor depune la sediul sucursalei de la care au ridicat lozurile, dovezile obtinute de la Banca Republicii Populare Române, constatatoare ca au depus, în contul sucursalei, suma reprezentand costul integral al tuturor lozurilor, cumparate dela sucursala.Sub niciun motiv, vînzătorii nu vor putea restitui sucursalei nici un loz.Loteria de Stat poate renunta la vanzarea ferma, atunci cînd trateaza difuzarea biletelor de participare, cu o institutie sau intreprindere de Stat.  +  Articolul 10Directorii sucursalelor, care au difuzat lozurile vor convoca la sediul sucursalei, în timpul util necesar, pentru ca toate operaţiunile să se poată efectua mai înainte de tragere, o comisiune compusa din:Un procuror, din Parchetul Tribunalului local, ca presedinte;Un reprezentant al Secţiunii Financiare din Sfatul Popular local, şiDirectorul sucursalei care a difuzat lozurile, ca membri, şiUn functionar al aceleiasi sucursale, ca secretar.În localităţile neresedinte, unde nu este tribunal, locul procurorului va fi detinut de judecatorul competent în regiunea respectiva.  +  Articolul 11Atributiunile acestei comisiuni sînt:Verificarea cantitativa a lozurilor rămase nevandute gestionarului sucursalei, prin comparatie cu procesele-verbale de predare-primire, prevăzute la art. 5.Anularea tuturor lozurilor, rămase nevandute la sucursala, prin taierea unui colt, ai fiecarui loz.Insiruirea tuturor lozurilor anulate pe sfori sau sarme dintr-o singura bucata, ale caror capete vor fi sigilate cu sigiliul Parchetului Tribunalului local, pe niste cartonase 6 X 10 cm, pe care vor semna propriu toţi membrii comisiunii.Intocmirea unui proces - verbal cuprinzand amanuntit toate operaţiunile efectuate de comisiune şi toate constatarile comisiunii.  +  Articolul 12Tragerile Loteriei Populare vor avea loc la Bucureşti sau în alta localitate, care se va anunta la timp de Loteria de Stat şi vor fi publice.Supravegherea şi controlul tragerilor se vor face de o comisiune, compusa din:Un functionar din Ministerul Finanţelor, ca presedinte;Un procuror, şiUn functionar al Loteriei de Stat, ca membri şi un functionar al Loteriei de Stat, delegat în ajunul tragerii, ca secretar.Comisiunea îşi va alatura doi cetăţeni din public, care se vor legitima şi vor observa ca tragerea sa decurgă normal.  +  Articolul 13Atributiunile comisiunii sînt:Verificarea urnelor şi bilelor numerotate;Introducerea bilelor în urne;Efectuarea tragerii;Citirea şi afisarea numerelor iesite;Intocmirea unui proces-verbal cuprinzand toate operaţiunile efectuate şi toate constatarile comisiunii.  +  Articolul 14Pentru efectuarea tragerilor se vor folosi doua urne şi 48 de bile.Bilele vor fi formate din două hemisfere, insurubate şi vor fi numerotate în interior.Prima urna va cuprinde opt bile numerotate de la zero la sapte inclusiv; iar a doua urna va cuprinde patru serii de cate zece bile, numerotate de la zero la noua.  +  Articolul 15Pentru tragerea fiecarui castig mare, ce se atribuie unui singur numar de loz, se va extrage din prima urna o bila a carei cifra va reprezenta zecile de mii, iar în a doua urna se vor extrage consecutiv, patru bile, ale caror cifre vor reprezenta, în ordinea extragerii, miile, sutele, zecile şi unitatile.După formarea în acest fel, a unui numar, bilele extrase se vor insuruba din nou şi se vor introduce la loc, în urnele respective, pentru formarea unui al doilea numar şi asa mai departe pînă cînd se epuizează toate cîştigurile mari.În cazul în care, la aceasta tragere s - ar forma exact acelasi numar care a mai fost format odata, a doua tragere a acestui numar se va anula şi se va forma un alt numar, conform dispozitiunilor de mai sus.Numărul 80.000 va fi reprezentat de cinci zerouri, neexistand cifra 8 în prima urna.  +  Articolul 16Pentru tragerea castigurilor, care se atribuie procentual mai multor numere de lozuri, pe baza terminatiilor numerice, tragerea se va efectua numai cu ajutorul bilelor din urna a doua, extragandu-se bilele necesare pentru formarea cantităţii de terminatiuni castigatoare, ingaduite de planul seriei lunare respective, a Loteriei.Spre exemplu, conform planului Loteriei Populare, pe luna decembrie 1949, se vor extrage:Pentru 40 castiguri a 10.000 lei, cinci serii de cate 4 bile, reprezentand cinci terminatii;Pentru 80 castiguri a 5.000, trei bile, reprezentand o terminatie;Pentru 240 castiguri a 2.000 lei, trei serii, de cate trei bile, reprezentand trei terminatii.Pentru 8.000 castiguri a 200 lei o singura bila reprezentand o terminatie.  +  Articolul 17Dacă la viitoarele serii periodice lunare sau bilunare, Loteria de Stat, cu aprobarea Ministerului Finanţelor va modifica planul castigurilor, tragerile se vor efectua, principal, conform art. 14, 15 şi 16 din prezenta deciziune, modificandu-se, prin decizia directorului Loteriei de Stat, amanuntele cu privire al mijloacele necesare efectuării tragerilor, pentru a se adapta aceste dispozitiuni noului plan.  +  Articolul 18După formarea şi afisarea fiecarei terminatiuni castigatoare, bilele scoase din urna vor fi din nou insurubate şi introduse în urna, după care se va proceda la formarea altor terminatii.Dacă la aceeasi categorie de castiguri procentuale se repeta exact aceleasi cifre, a doua tragere de terminatii se va anula, procedandu-se la formarea altei terminatii.  +  Articolul 19Cumulul castigurilor este permis numai pentru toate cîştigurile procentuale şi pentru acestea, cu unul din cîştigurile mari, acordate unui singur numar de loz.  +  Articolul 20Procesul-verbal dresat de Comisiunea de tragere se va pastra la Loteria de Stat pînă la închiderea exercitiului financiar anual, în care se inglobeaza tragerea respectiva.  +  Articolul 21Loteria de Stat va edita lista oficiala a castigurilor, aceasta fiind singura comunicare care obliga Loteria de Stat la plata castigurilor.  +  Articolul 22Vînzătorii sînt obligati să obţină de la sucursala de unde au ridicat lozurile, fondurile necesare platii castigurilor, în termen de cel mult 24 ore de la aparitia listei oficiale de castiguri.În acest scop vînzătorii vor solicita în scris fondurile necesare în termenul aratat mai sus, indicand numerele de lozuri vandute de ei care au iesit castigatoare şi urmeaza a fi platite de ei.  +  Articolul 23Lozul este la purtator în sensul că simpla detinere a unui loz castigator indreptateste pe detinator la incasarea castigului, Loteria de Stat prin organele sale de desfacere şi plata neavand nici o obligatiune de a cerceta provenienţă lozului castigator în mainile prezentatorului.Cazurile de detinere frauduloasa a lozurilor vor fi stabilite de cei interesati, prin acţiuni în justiţie, Loteria de Stat neputand fi citata în aceste procese.  +  Articolul 24Jucatorii castigatori se vor prezenta pentru plata la sediul de vanzare indicat pe verso lozului.  +  Articolul 25Cîştigurile se anulează prin prescrierea lozurilor castigatoare în a cincisprezecea zi de la tragere, la ora inchiderii sediilor de vanzare ziua tragerii nesocotindu - se în acest calcul.În cazuri de forta majoră bine dovedite, Comisia prevăzută la art. 12, convocata de directorul sucursalei Bucureşti, va putea decide plata unor asemenea castiguri jucatorilor care vor prezenta lozurile castigatoare la plata în termen de 24 ore de la încetarea cauzelor de forta majoră invocate.Se înţelege prin cazuri de forta majoră numai impiedicarile absolute şi total imprevizibile, care au determinat pe jucator sa nu se prezinte la plata în termenul prescris de primul alineat al acestui articol.  +  Articolul 26Plata castigurilor se va face numai contra lozului castigator.Casierul platitor al castigului este obligat sa legitimeze persoana careia îi fac plata şi sa noteze numele, pronumele, domiciliul şi actul de legitimatie al acestei persoane.Lozurile castigatoare platite se vor anula chiar în momentul platii, prin scrierea sau imprimarea, cu litere mari, pe faţa lozului, a cuvintelor: "Castig platit".  +  Articolul 27Toate lozurile castigatoare platite şi anulate în condiţiunile art. 26, vor fi depuse de cei ce au platit cîştigurile, la sucursala de care depinde sediul de vanzare, în a saisprezecea zi de la tragere, calculată conform art. 25, cel mai tarziu la ora 8 dimineata.Directorii de sucursale nu vor primi la decontare, lozurile neprezentate în termenul de mai sus. Pentru suma, reprezentand castiguri platite, pe baza unor asemenea lozuri, va fi urmarit vînzătorul respectiv, conform procedurii fiscale.Vînzătorii din alte localităţi decat aceea unde se afla sediul sucursalei, vor expedia lozurile prin posta în termenul prevăzut de primul alineat.Directorii de sucursale vor inainta la Serviciul Contabilitatii Loteriei de Stat toate lozurile castigatoare platite anulate şi depuse în termen de vînzători, în chiar ziua cînd le-au primit de la acestia mai înainte de amiaza.  +  Capitolul III Dispozitiuni speciale  +  Articolul 28Secretul jocului este asigurat în sensul că numai cu consimtamantul jucatorului castigator se va putea da publicităţii numele, pronumele, sau alte date asupra sa şi eventual fotografia sa.  +  Articolul 29Jucatorii care vor plati anticipat lozuri, sau care vor lasă lozurile platite în depozitul vînzătorului, sau care vor depune lozul castigator fără a primi în schimb cîştigul cuvenit, nu pot avea nici un fel de pretentiune împotriva Loteriei de Stat.  +  Articolul 30Vînzătorii nu au dreptul sa vanda lozurile decat contra pretului tiparit pe loz, neputand nici diminua, nici majoră acest pret, sub nici un motiv.De asemenea, niciun fel de retinere, de niciun fel nu se va putea face de nimeni, la plata castigurilor.  +  Articolul 31Membrii comisiunilor instituite prin prezenta deciziune vor fi retribuiti conform dispozitiunilor legale în vigoare.  +  Capitolul IV Sancţiuni  +  Articolul 32Orice abateri de la prezenta deciziune, din partea functionarilor Loteriei de Stat, a vînzătorilor sau a membrilor comisiunilor constituite, vor fi urmarite şi sanctionate conform art. 3, litera g, din decretul nr. 183 din 1949 pentru sanctionarea infracţiunilor economice.  +  Articolul 33Toţi cei ce vor incredinta spre vanzare lozurile Loteriei Populare unor persoane neautorizate de Loteria de Stat, precum şi cei ce vor vinde aceste lozuri fără a poseda o autorizatie prealabila şi speciala din partea Loteriei de Stat, vor fi urmariti şi sanctionati, conform art. 3, litera g, din Decretul nr. 183 din 1949 pentru sanctionarea infracţiunilor economice.  +  Articolul 34Funcţionarii şi vînzătorii care îşi vor insusi bani sau material din operaţiunile Loteriei Populare, vor fi urmariti şi sanctionati conform art. 4, lit. c, din Decretul nr. 183 din 1949 pentru sanctionarea infracţiunilor economice.  +  Articolul 35Toţi acei care cu vadita rea credinta se vor deda la manopere frauduloase, de orice natura, inducand în eroare organele Loteriei de Stat în scopul de a le determina sa achite castiguri ce nu sînt datorate, conform prezentelor norme, se vor urmări şi sanctiona, conform art. 3, lit. d, din Decretul nr. 183 din 1949.  +  Capitolul V Dispozitiuni finale  +  Articolul 36Orice dispozitiuni contrarii prezentei deciziuni se abroga.  +  Articolul 37Prezentele norme se vor publică în Buletinul Oficial al Republicii Populare Române şi vor intra în vigoare cu incepere de la 18 noiembrie 1949.Bucureşti, 17 martie 1950Nr. 72.-------