NORME METODOLOGICE din 10 septembrie 1996privind finantarea cheltuielilor pentru realizarea masurilor de protecţie a muncii
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 15 octombrie 1996    În aplicarea prevederilor art. 47 alin. (1) lit. g) din Legea protectiei muncii nr. 90/1996 se emit prezentele norme metodologice.  +  Capitolul 1 Dispozitii generale şi definitii  +  Articolul 1 (1) Prin măsuri de protecţie a muncii se înţelege ansamblul lucrărilor şi acţiunilor tehnice şi organizatorice de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale. (2) Masurile de protecţie a muncii sunt: a) de interes naţional; b) de interes local.  +  Articolul 2 (1) Masurile de protecţie a muncii de interes naţional se stabilesc de către Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale, prin programe anuale, care se supun spre aprobare Guvernului. (2) Masurile de protecţie a muncii de interes local se stabilesc de către conducerea persoanei juridice şi de persoana fizica.  +  Capitolul 2 Finantarea cheltuielilor pentru realizarea masurilor de protecţie a muncii de interes naţional  +  Articolul 3 (1) Masurile de protecţie a muncii de interes naţional, prezentate în anexa nr. 1, se propun de către Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale prin programe naţionale şi se aproba de către Guvern. (2) Finantarea cheltuielilor pentru lucrarile şi actiunile de protecţie a muncii de interes naţional se face de la bugetul de stat, prin fondurile prevăzute, conform legii, inclusiv din fondurile de asigurări sociale.  +  Capitolul 3 Finantarea cheltuielilor pentru realizarea masurilor de protecţie a muncii de interes local  +  Articolul 4 (1) Persoanele juridice vor elabora anual, cu consultarea sindicatelor şi/sau a reprezentantilor salariatilor, programe proprii de măsuri de protecţie a muncii pe baza evaluării riscurilor la locurile de muncă. (2) Programul de măsuri se aproba de către consiliul de administratie, care poate să dispună şi completarea acestuia ori de cite ori situaţia o impune. (3) Persoanele fizice vor elabora, de asemenea, programe de măsuri de protecţie a muncii. (4) Categoriile de măsuri de protecţie a muncii de interes local sunt prezentate în anexa nr. 2.  +  Articolul 5 (1) Persoanele juridice şi fizice vor constitui fondurile necesare finantarii cheltuielilor pentru realizarea programelor proprii de măsuri de protecţie a muncii. (2) Cheltuielile aferente realizării masurilor de protecţie a muncii se suporta integral din costurile de productie ale persoanelor juridice sau fizice sau de la bugetul de stat, respectiv din bugetele locale, pentru persoanele juridice finantate de la buget.  +  Articolul 6Inspectorii de protecţie a muncii vor controla modul în care persoanele juridice şi fizice utilizeaza sumele alocate pentru protectia muncii, precum şi eficienta obtinuta.  +  Capitolul 4 Dispozitii finale  +  Articolul 7Contractele colective de muncă pot cuprinde pe linga masurile de protecţie a muncii prevăzute de Legea protectiei muncii, şi alte clauze a caror aplicare să asigure condiţii normale de muncă, prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale.  +  Articolul 8La analizele periodice privind activitatea de protecţie a muncii ce se efectueaza în cadrul unităţii se vor evidentia şi cheltuielile aferente acestei activităţi, precum şi eficienta obtinuta.---------