NORME METODOLOGICE din 10 septembrie 1996privind comunicarea, cercetarea, inregistrarea, raportarea, evidenta accidentelor de muncă şi declararea, confirmarea, inregistrarea, raportarea, evidenta bolilor profesionale, precum şi a celorlalţi indicatori care definesc morbiditatea profesionala
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 15 octombrie 1996    În temeiul art. 47 alin. (1) lit. f) din Legea protectiei muncii nr. 90/1996, se emit prezentele norme metodologice.Dispozitii generalePrezentele norme metodologice constituie cadrul de reglementare a unor proceduri, metode şi mijloace de aplicare unitara a prevederilor Legii protectiei muncii nr. 90/1996 pentru activitatea celor ce au în preocuparile lor rezolvarea problemelor privind accidentele de muncă şi bolile profesionale.  +  Articolul 1Obiectivele principale sunt: a) stabilirea unui sistem unitar de proceduri privind comunicarea, cercetarea, inregistrarea, evidenta şi declararea accidentelor de muncă, a incidentelor periculoase, precum şi a bolilor profesionale; b) stabilirea unui sistem coerent şi eficient de colectare şi prelucrare a informaţiilor privind accidentele de muncă, incidentele periculoase şi bolile profesionale, care să permită evidenta efectelor produse şi cauzele acestora, în vederea:- orientarii activităţii de prevenire;- evaluării stării de sănătate a participantilor la procesul de muncă;- stabilirii unor măsuri eficiente de profilaxie;- realizării unei bănci de date - istoric cu principalele caracteristici ale evenimentului; c) validarea unor metode de comparare, în vederea efectuării de analize statistice, pe diferite criterii, pentru activitatea specifică protectiei muncii, care să permită fundamentarea unor măsuri eficiente de prevenire şi profilaxie; d) asigurarea evidentei prin care se înregistrează şi se conserva drepturile ce decurg dintr-un accident de muncă sau dintr-o boala profesionala pentru victime, ca prestatori de muncă.  +  Articolul 2Prezentele norme metodologice constituie cerinţe fundamentale referitoare la comunicarea, cercetarea, inregistrarea, declararea şi evidenta accidentelor de muncă, a imbolnavirilor profesionale şi a incidentelor periculoase.  +  Articolul 3Dispozitiile prezentelor norme metodologice sunt obligatorii şi se aplică (cu excepţia celor prevăzute în Legea protectiei muncii nr. 90/1996): a) tuturor domeniilor de activitate economica; b) tuturor persoanelor juridice şi fizice, inclusiv celor cu capital strain, care desfăşoară activităţi pe teritoriul României, precum şi persoanelor juridice şi fizice române care desfăşoară activităţi în afara granitelor tarii; c) tuturor participantilor la procesul muncii, indiferent de situaţia lor profesionala.  +  Capitolul 1 Accidente de muncă şi incidente periculoase  +  Secţiunea 1 Definitia şi clasificarea accidentului de muncă  +  Articolul 4Prin accident de muncă, potrivit legislaţiei în vigoare, se înţelege vatamarea violenta a organismului uman, precum şi intoxicatia acuta profesionala, care au loc în timpul procesului de muncă sau în indeplinirea indatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridica a raportului de muncă în baza caruia se desfăşoară activitatea, şi care provoaca incapacitate temporara de muncă (ITM) de cel puţin 3 zile, invaliditate (INV) ori deces (D).  +  Articolul 5În sensul celor prevăzute la art. 4, este, de asemenea, accident de muncă: a) accidentul suferit de elevi, studenti şi ucenici în timpul efectuării practicii profesionale; b) accidentul suferit de persoanele care indeplinesc sarcini de stat sau de interes public, în tara sau în afara granitelor tarii, în timpul şi din cauza indeplinirii acestor sarcini; c) accidentul survenit în cadrul activităţilor cultural-sportive organizate de institutii autorizate, în timpul şi din cauza indeplinirii acestor activităţi; d) accidentul suferit de orice persoană, ca urmare a unei acţiuni intreprinse din proprie iniţiativă pentru salvarea de vieti omenesti; e) accidentul suferit de orice persoană, ca urmare a unei acţiuni intreprinse din proprie iniţiativă pentru prevenirea ori înlăturarea unui pericol care ameninta avutul public; f) accidentul de traseu, dacă deplasarea s-a facut în timpul şi pe traseul normal; g) accidentul cauzat de activităţi care nu au legătură cu procesul muncii, dacă se produce la sediul persoanei juridice sau la adresa persoanei fizice ori în orice alt loc de muncă organizat de acestea, în timpul programului de muncă; h) accidentul suferit în timpul deplasarii de la sediul persoanei juridice sau fizice la locul de muncă sau de la un loc de muncă la altul, pentru indeplinirea indatoririlor de serviciu; i) accidentul suferit în timpul deplasarii de la sediul persoanei juridice sau de la adresa persoanei fizice la care este încadrată victima, sau de la orice alt loc de muncă organizat de acestea, la o altă persoană juridica sau fizica, pentru indeplinirea indatoririlor de serviciu, pe durata normala de deplasare.În situaţiile menţionate la lit. h) şi i), deplasarea trebuie să se faca fără abateri nejustificate de la traseul normal şi, de asemenea, transportul să se faca în condiţiile prevăzute de normele de protecţie a muncii sau de circulatie, în vigoare; j) accidentul suferit înainte sau după încetarea lucrului, dacă victima prelua sau preda uneltele de lucru, locul de muncă, utilajul sau materialele, dacă schimba imbracamintea personala, de protecţie sau de lucru, dacă se afla în baie sau în spalator, sau dacă se deplasa de la locul de muncă la ieşirea din incinta persoanei juridice sau fizice şi invers; k) accidentul suferit în timpul pauzelor regulamentare; l) accidentul suferit de angajaţi ai persoanelor juridice române sau de persoane fizice române, delegaţi pentru indeplinirea indatoririlor de serviciu în afara granitelor tarii, pe durata prevăzută în documentul de deplasare.Deplasarea trebuie să se faca fără abateri nejustificate de la traseul programat; m) accidentul suferit de personalul român care efectueaza lucrari şi servicii pe teritoriul altor tari, în baza unor contracte, conventii sau în alte condiţii prevăzute de lege, incheiate de persoane juridice române cu parteneri straini, în timpul şi din cauza indeplinirii indatoririlor de serviciu; n) accidentul suferit de cei care urmeaza cursuri de calificare, recalificare sau perfectionare a pregatirii profesionale, în timpul şi din cauza efectuării activităţilor de instruire practica (de exemplu: somerii); o) accidentul determinat de fenomene sau calamitati naturale cum ar fi: furtuna, viscol, cutremur, inundatie, alunecari de teren, trasnet (electrocutare) etc., dacă victima se afla în timpul procesului de muncă sau în indeplinirea indatoririlor de serviciu; p) accidentul survenit în timpul vizitelor organizate la o persoană juridica sau fizica în scop profesional; r) dispariţia unei persoane, în condiţiile unui accident de muncă şi în împrejurări care indreptatesc presupunerea decesului acestuia; s) accidentul suferit de o persoană, aflata în indeplinirea atribuţiilor de serviciu, ca urmare a unei agresiuni; t) accidentul suferit de o persoană care se afla în perioada de proba, în vederea angajarii.  +  Articolul 6Accidentele de muncă, în raport cu urmarile produse, se clasifica astfel: a) accidente care produc incapacitate temporara de muncă (ITM)Accidentul care produce ITM determina intreruperea activităţii lucratorului pe o anumita perioada, cu o durată de cel puţin 3 zile calendaristice consecutive, confirmata prin certificat medical ca fiind urmare a accidentului produs.Perioada de ITM se calculeaza prin insumarea numarului de zile calendaristice consecutive, acordat imediat după producerea accidentului, prin certificatul/certificatele medicale, incepind cu prima zi şi terminind cu ultima zi înscrisă în acestea.În cazul în care accidentatul şi-a reluat activitatea după o perioadă de ITM şi, ulterior, apar consecinte asupra sănătăţii victimei, confirmate prin act medical ca fiind urmare a accidentului suferit, accidentatul va beneficia în continuare de drepturile ce decurg dintr-un accident de muncă; b) accident care produce invaliditateAccidentul de muncă care produce INV determina pierderea totala sau parţială a capacităţii de muncă, confirmata prin decizie de încadrare într-un grad de INV, emisa de organele medicale în drept.În situaţia în care, la momentul producerii accidentului, consecinţa acestuia este o infirmitate evidenta (de exemplu: un brat smuls din umar), evenimentul va fi declarat ca accident de urmări de INV, numai după emiterea deciziei de INV de către organele medicale; c) accident mortalAccidentul de muncă mortal presupune decesul accidentatului imediat sau după un interval de timp, dacă acesta este confirmat, în baza unui act medico-legal, ca fiind urmare a accidentului suferit; d) accident colectiv - dacă au fost accidentate cel puţin 3 persoane, în acelasi timp şi din aceleasi cauze, în cadrul aceluiasi eveniment.  +  Secţiunea a 2-a Comunicarea evenimentelor  +  Articolul 7 (1) Orice eveniment produs în incinta persoanei juridice sau fizice, sau în orice alt loc de muncă organizat de acestea, va fi comunicat, de îndată, conducerii respective, de către conducatorul locului de muncă sau de orice altă persoană, care are cunoştinţa despre producerea acestuia. (2) Se va proceda în conformitate cu prevederile de la alin. (1) şi în cazul persoanelor date disparute, al accidentelor de traseu, precum şi al accidentelor de circulatie în care, printre victime, sunt şi persoane aflate în indeplinirea unor sarcini de serviciu. (3) În cazul accidentelor de circulatie soldate cu decesul victimelor, precum şi în cazul vatamarilor grave şi a incidentelor periculoase, produse pe drumurile publice, serviciile politiei rutiere/brigada de politie rutiera a Capitalei vor anunta operativ, prin telefon, inspectoratul de stat teritorial pentru protectia muncii (ISTPM) din judeţul respectiv. (4) Dacă printre victimele accidentului se afla şi angajaţi ai altor persoane juridice, accidentul va fi comunicat şi acestora, de către conducatorul persoanei juridice sau de către persoana fizica la care s-a produs evenimentul. (5) Accidentul produs în condiţiile prevăzute la art. 5 lit. d) şi e), dacă a avut loc în afara incintei persoanei juridice sau fizice şi nu a avut nici o legătură cu aceasta, va fi comunicat primariei pe raza careia s-a produs, de către orice persoană care are cunoştinţa despre producerea evenimentului. (6) Victimele sau familia victimelor unui accident care are legătură cu serviciul au dreptul sa sesizeze şi să se informeze la ISTPM din judeţul respectiv asupra accidentului suferit.  +  Articolul 8 (1) Accidentul produs în condiţiile prevăzute la art. 4 şi 5, urmat de ITM, va fi comunicat, în maximum 48 de ore de la data producerii, prin orice mijloace, de către conducatorul persoanei juridice sau de către persoana fizica la care s-a produs accidentul, la ISTPM din judeţul pe teritoriul caruia a avut loc accidentul, precum şi la cel din judeţul pe teritoriul caruia îşi are sediul persoana juridica unde era angajata victima. (2) Accidentul mortal, cel care produce vatamarea grava, cel colectiv, precum şi incidentul periculos vor fi comunicate, imediat, de către conducatorul persoanei juridice sau de către persoana fizica la care s-a produs evenimentul, organelor prevăzute la alin. (1), precum şi organelor de urmărire penala, competente teritorial. (3) În cazul persoanei date disparuta, al accidentului de traseu şi al accidentului de circulatie, conducatorul persoanei juridice sau persoana fizica la care este/a fost angajata victima va proceda conform prevederilor alin. (1) şi (2). (4) Comunicarea evenimentelor menţionate la alin. (2) şi (3) este obligatorie, indiferent dacă acestea intrunesc sau nu condiţiile unui accident de muncă.  +  Articolul 9 (1) Comunicarea operativa a accidentului va cuprinde urmatoarele informaţii: a) denumirea/numele persoanei juridice sau al persoanei fizice la care s-a produs accidentul şi, dacă este cazul, denumirea persoanei juridice la care este/a fost angajat accidentatul; b) sediul/adresa şi numărul de telefon ale persoanei juridice sau fizice; c) locul unde s-a produs accidentul (secţie, atelier, DN - în cazul accidentului de circulatie etc.); d) data şi ora la care s-a produs accidentul/data şi ora la care a decedat accidentatul; e) datele personale ale victimei (numele şi prenumele, ocupatia, vârsta, starea civila, vechimea în ocupatie şi la locul de muncă); f) imprejurarile care se cunosc şi cauzele prezumtive; g) consecintele accidentului; h) numele şi functia persoanei care comunică accidentul; i) data comunicarii. (2) Comunicarea operativa a incidentelor periculoase va cuprinde informaţiile solicitate, prevăzute la alin. (1), mai puţin datele personale ale victimei.  +  Articolul 10 (1) În cazul persoanei spitalizate ca urmare a unui accident, conducatorul persoanei juridice sau persoana fizica la care s-a produs accidentul se va informa asupra stării de sănătate a victimei şi va comunică săptămânal, ISTPM, informaţiile primite, până la rezolvarea definitivă a cazului. (2) În cazul accidentului urmat de ITM şi care, ulterior, are drept consecinţa decesul sau invaliditatea victimei, confirmata prin acte medicale, conducatorul persoanei juridice sau persoana fizica la care s-a produs accidentul va instiinta, imediat, ISTPM din judeţul pe teritoriul caruia s-a produs accidentul, precum şi pe cel din judeţul pe teritoriul caruia îşi are sediul.  +  Articolul 11 (1) Conducatorul persoanei juridice sau persoana fizica va lua masurile necesare pentru a nu se modifica starea de fapt rezultata din producerea evenimentului, până la primirea acordului din partea organelor care efectueaza cercetarea, cu excepţia cazurilor în care menţinerea acestei stari ar genera producerea altor evenimente, ar agrava starea accidentatilor sau ar pune în pericol viaţa celorlalţi participanti la procesul muncii. (2) În situaţia în care este necesar să se modifice starea de fapt rezultata din producerea evenimentului, se vor face, după posibilitati, schite sau fotografii ale locului unde s-a produs, se vor identifica şi se vor ridica orice obiecte care conţin sau poarta o urma a evenimentului. Aceste obiecte vor fi predate organelor care efectueaza cercetarea, acestea constituind probe în cercetarea evenimentului. (3) Pentru orice modificare a stării de fapt initiale, rezultata din producerea evenimentului, conducatorul persoanei juridice sau persoana fizica va asigura consemnarea într-un proces-verbal a tuturor modificarilor efectuate, pe propria raspundere.  +  Articolul 12(10 Accidentul mortal, inclusiv persoanele date disparute, accidentul colectiv, precum şi incidentul periculos vor fi comunicate, de îndată, la Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale - Protectia muncii (MMPS - Pr. M), de către ISTPM din judeţul pe teritoriul caruia a avut loc evenimentul, indiferent ca intrunesc sau nu condiţiile unui accident de muncă. (2) Accidentul urmat de INV va fi comunicat la MMPS - Pr. M, de către ISTPM care îl are în evidenta, imediat după primirea, la inspectorat, a deciziei de încadrare într-un grad de INV. (3) Comunicarea operativa a accidentului, către MMPS - Pr. M, va cuprinde informaţiile specificate în anexa nr. 1. (4) Comunicarea operativa a incidentului periculos, către MMPS - Pr. M, va cuprinde informaţiile specificate în anexa nr. 1, mai puţin cele referitoare la datele personale ale victimei.  +  Articolul 13 (1) Unitatea sanitara care acorda asistenţa medicală de urgenta se va pronunţă, în scris, cu privire la diagnosticul provizoriu, în cazurile de vatamare grava, în termen de maximum 3 zile de la solicitarea organelor care efectueaza cercetarea accidentului.În aceste cazuri, unitatea sanitara va lua măsuri pentru recoltarea probelor de laborator, în vederea determinarii consumului de alcool sau de droguri, precum şi pentru recoltarea altor probe specifice solicitate de ISTPM, urmind sa comunice rezultatul determinarilor specifice, în termen de 5 zile de la obtinerea acestora. (2) În caz de deces al persoanei accidentate în munca, ISTPM va solicita, în scris, unităţii medico-legale competente, aprecierea faptului ca decesul a fost sau nu urmarea unei vatamari violente. Unitatea medico-legala va raspunde, în scris, imediat, acestei solicitări, urmind ca raportul de constatare medico-legala să fie trimis în termenul prevăzut de lege. Raportul de constatare medico-legala va contine şi rezultatele determinarilor specifice. (3) În cazul accidentului urmat de INV, unitatea de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă, care a emis decizia de încadrare într-un grad de INV, va trimite o copie de pe decizie, în termen de 3 zile de la data eliberarii acesteia, la ISTPM din judeţul respectiv.  +  Secţiunea a 3-a Cercetarea evenimentelor  +  Articolul 14 (1) Cercetarea evenimentelor are ca scop stabilirea imprejurarilor şi a cauzelor care au condus la producerea acestora, a reglementarilor legale incalcate, a raspunderilor şi a masurilor ce se impun a fi luate pentru prevenirea producerii altor cazuri similare şi, respectiv, pentru determinarea caracterului accidentului. (2) Cercetarea oricărui eveniment este obligatorie, inclusiv în cazul persoanelor date disparute, indiferent dacă intruneste sau nu condiţiile unui accident de muncă. (3) Cercetarea se face, imediat după comunicare, astfel: a) de către persoana juridica la care s-a produs evenimentul, în cazul accidentelor care au antrenat ITM.În cazul accidentelor urmate de vatamare grava, cercetarea se face de către persoana juridica, sub supravegherea ISTPM.Persoana juridica sau persoana fizica va cerceta, de asemenea, accidentul usor; b) de către ISTPM din judeţul pe teritoriul caruia s-a produs evenimentul, în cazul accidentelor mortale, al situaţiilor cu persoane date disparute, al accidentelor care produc INV, al celor colective, precum şi în cazul incidentelor periculoase.ISTPM va cerceta, de asemenea, accidentele care produc ITM, suferite de angajatii persoanelor fizice; c) de către MMPS - Pr. M, în cazul accidentelor colective şi al incidentelor periculoase, care prezinta un grad ridicat de complexitate.  +  Articolul 15Evenimentele care se produc în unităţi ale Ministerului Apararii Naţionale, Ministerului de Interne, Ministerului Justiţiei - Directia generală a penitenciarelor - şi ale Ministerului Finanţelor - Garda financiară -, precum şi ale Serviciului Roman de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Telecomunicatii Speciale şi Serviciului de Protecţie şi Paza se cerceteaza de către organele acestor ministere şi servicii, în conformitate cu normele metodologice proprii privind comunicarea, cercetarea şi raportarea accidentelor de muncă, emise în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 16 (1) Pentru cercetarea accidentelor care produc ITM raspunde conducatorul persoanei juridice care organizeaza activitatea în care s-a produs evenimentul, acesta având obligaţia sa numeasca, de îndată, prin decizie scrisa, comisia de cercetare din care va face parte şi o persoană din compartimentul de protecţie a muncii cu atribuţii speciale de protecţie a muncii. (2) Comisia de cercetare a accidentului se recomanda a avea în componenta cel puţin trei persoane. (3) Dacă în accident sunt implicate una sau mai multe victime angajate la persoane juridice diferite, la cercetare pot participa şi delegaţi ai acestora. (4) Pentru cercetarea accidentului de traseu, urmat de ITM, raspunde conducatorul persoanei juridice la care este angajata victima; (5) Pentru cercetarea accidentului de circulatie pe drumurile publice, urmat de ITM, raspunde conducatorul persoanei juridice sau persoana fizica care a organizat transportul. (6) Pentru cercetarea evenimentului prevăzut la art. 5 lit. d) şi e), dacă acesta a avut loc în afara teritoriului unei persoane juridice şi nu a avut nici o legătură cu aceasta, raspunderea revine primariei pe raza careia s-a produs. (7) Persoanele imputernicite, potrivit legii, cu efectuarea cercetării accidentului trebuie să aibă pregatire tehnica corespunzătoare şi sa nu fie implicate cu raspunderi în producerea evenimentului. (8) Persoana fizica, precum şi persoana juridica care nu dispune de personal competent, nu indeplineste condiţiile de la alin. (7) sau nu are personal suficient, trebuie să asigure cercetarea apelind la persoane abilitate să efectueze cercetari ale accidentelor, respectiv la ISTPM, în condiţiile prevederilor art. 20 lit. n) din Legea protectiei muncii, sau la un agent economic din sectorul privat, autorizat de către MMPS - Pr. M sa desfasoare activitate de consulting în domeniul protectiei muncii.În aceasta situaţie, cheltuielile ocazionate de cercetarea accidentului vor fi suportate de persoana juridica sau fizica pentru care se solicita cercetarea.  +  Articolul 17 (1) În cazul accidentelor de circulatie pe drumurile publice, serviciile politiei rutiere/brigada de politie rutiera a Capitalei vor transmite organelor imputernicite să efectueze cercetarea, la cererea acestora, în termen de 5 zile de la solicitare, un exemplar din procesul-verbal de cercetare la faţa locului şi orice alte documente existente, necesare cercetării, copii de pe declaratii, foaia de parcurs, delegatie, schite, persoanele răspunzătoare de incalcarea prevederilor din reglementarile legale privind circulatia rutiera şi precizări privind eventuala incepere a cercetării penale. (2) În baza acestor acte şi a altor documente din care să rezulte ca victima se afla sau nu în indeplinirea unor indatoriri de serviciu, organele imputernicite potrivit legii vor efectua cercetarea de specialitate, determinând caracterul accidentului şi, după caz, sanctiunile.  +  Articolul 18 (1) Evenimentele produse în activităţile nucleare, datorita unor cauze specifice acestor activităţi, se vor cerceta de către organele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, potrivit atribuţiilor ce le revin. (2) În cazul evenimentelor produse în activităţile nucleare, soldate cu victime, un exemplar din procesul-verbal de cercetare va fi inaintat, în cel mult 5 zile de la data la care accidentul a fost comunicat Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, la ISTPM din judeţul respectiv, care va finaliza cercetarea de specialitate şi va stabili caracterul accidentului.  +  Articolul 19Persoanele imputernicite, potrivit legii, să efectueze cercetarea evenimentelor au dreptul sa ia declaratii scrise, să solicite sau sa consulte orice acte sau documente ale persoanei juridice sau persoanei fizice, sa preleveze/să solicite prelevarea de probe necesare cercetării, iar cei ce le deţin sunt obligati să le puna la dispoziţie.  +  Articolul 20 (1) Pentru cercetarea evenimentelor, MMPS - Pr. M şi ISTPM pot solicita, după caz, experti sau specialisti din cadrul unor agenti economici sau de la inspectoratele de politie sanitara şi medicina preventiva, Inspecţia de Stat pentru Cazane, Recipienti sub Presiune şi Instalaţii de Ridicat (ISCIR), Comandamentul pompierilor, Institutul Naţional de Securitate Miniera şi Protecţie Antiexploziva (INSEMEX) etc., iar acestea sunt obligate sa răspundă solicitarii. (2) În aceste situaţii, specialistii solicitati intocmesc un act de expertiza tehnica ce va face parte din dosarul de cercetare. (3) Cheltuielile aferente efectuării expertizelor se suporta de persoana juridica sau persoana fizica la care a avut loc evenimentul.  +  Articolul 21 (1) Cercetarea accidentului urmat de ITM se va incheia în cel mult 5 zile de la data producerii, cu excepţia cazurilor când sunt necesare expertize, situaţii în care termenul se poate prelungi cu cel mult 5 zile. (2) Cercetarea accidentului urmat de vatamare grava se va incheia în cel mult 7 zile de la data producerii acestuia. (3) Cercetarea accidentului mortal, inclusiv a situaţiilor cu persoane date disparute, a celui colectiv, precum şi a incidentului periculos se va incheia în cel mult 10 zile de la data comunicarii acestora. (4) În cazuri excepţionale, ISTPM, care cerceteaza evenimentele aratate la alin. (3), poate solicita, argumentat, la MMPS - Pr. M, prelungirea termenului de cercetare.  +  Articolul 22 (1) În cazul accidentului, care initial a antrenat ITM şi care, ulterior, a devenit accident mortal sau urmat de INV, confirmat prin decizie, ISTPM va completa, după caz, dosarul de cercetare, întocmit la data producerii evenimentului şi, în baza actelor aflate în dosarul respectiv, va incheia procesul-verbal de cercetare care va fi atasat la dosar. (2) Revizuirea dosarului de cercetare a accidentului prevăzut la alin. (1) se face în cel mult 3 zile de la primirea deciziei la ISTPM.  +  Articolul 23Pentru unele situaţii neprevazute în prezentele norme metodologice, privind cercetarea accidentelor care produc ITM, ISTPM vor stabili modul în care se va efectua cercetarea.  +  Articolul 24 (1) Cu prilejul cercetării evenimentelor, se întocmeşte un dosar, care va cuprinde: a) opisul actelor aflate în dosar; b) procesul-verbal de cercetare; c) schite, fotografii referitoare la eveniment; d) declaratia accidentatului/accidentatilor, în cazul accidentului urmat de itm sau de INV; e) declaratiile martorilor şi ale oricăror persoane care pot contribui la elucidarea imprejurarilor şi a cauzelor reale ale producerii evenimentului; f) declaratiile persoanelor răspunzătoare de nerespectarea reglementarilor legale; g) copii de pe actele şi documentele necesare pentru elucidarea imprejurarilor şi a cauzelor reale ale evenimentului; h) orice alte documente, declaratii, necesare pentru a determina caracterul accidentului; i) formularul pentru inregistrarea accidentului de muncă - FIAM. (2) În functie de eveniment, dosarul de cercetare va mai cuprinde, după caz: a) copie de pe autorizatie, în cazul în care victima, în momentul accidentului, desfăşura o activitate care necesita autorizare; b) acte de expertiza tehnica, intocmite cu ocazia cercetării evenimentului; c) concluziile raportului de constatare medico-legala, în cazul accidentului mortal; d) copie de pe hotărârea judecătorească prin care se declara decesul, în cazul persoanelor date disparute; e) actul medical, emis de unitatea sanitara care a acordat asistenţa medicală de urgenta, din care să rezulte diagnosticul provizoriu, în cazul accidentelor urmate de vatamare grava; f) copie de pe certificatul/certificatele de concediu medical, în cazul accidentului urmat de ITM, şi copie de pe decizia de încadrare într-un grad de INV, în cazul accidentului urmat de INV, care se vor atasa la dosar după eliberarea de către unitatea sanitara; g) actul emis de unitatea sanitara care a acordat asistenţa medicală de urgenta, din care să rezulte data şi ora când accidentatul s-a prezentat pentru consultatie, precum şi diagnosticul, în cazul accidentelor de traseu; h) orice acte doveditoare, emise de organe autorizate şi prezentate de accidentat, din care să se poată stabili locul, data şi ora producerii accidentului sau să se poată justifica prezenta victimei la locul, ora şi data accidentarii; i) copie de pe procesul-verbal de cercetare la faţa locului, incheiat de serviciile politiei rutiere/brigada politiei rutiere a Capitalei, în cazul accidentelor de circulatie pe drumurile publice; j) documente din care să rezulte ca accidentatul indeplinea indatoriri de serviciu (foaie de parcurs, ordin de serviciu etc., în cazul accidentelor de circulatie pe drumurile publice şi al accidentelor în care sunt implicate persoane aflate în delegatie).  +  Articolul 25 (1) Dosarul de cercetare a evenimentelor se va întocmi astfel: a) într-un exemplar (originalul), pentru accidentele care produc ITM, care se păstrează în arhiva persoanei juridice sau fizice care înregistrează accidentul; b) într-un exemplar (originalul), pentru accidentele urmate de vatamari grave, care se păstrează la ISTPM până la solutionarea cazului; c) în doua exemplare, pentru accidentele mortale, inclusiv pentru persoanele date disparute, pentru accidentele colective şi pentru cele care au produs INV, confirmate prin decizie, din care, un exemplar (originalul) se inainteaza organului de urmărire penala şi un exemplar se păstrează la ISTPM care a efectuat cercetarea; d) într-un exemplar, pentru incidentele periculoase, care se păstrează la ISTPM care a efectuat cercetarea; e) în trei exemplare, pentru evenimentele deosebite cercetate de MMPS - Pr. M, dintre care originalul se inainteaza la organele de urmărire penala, un exemplar ramine la MMPS - Pr. M şi un exemplar la ISTPM din judeţul pe teritoriul caruia s-a produs evenimentul. (2) În cazul în care faptele care au generat accidentele urmate de ITM, inclusiv vatamare grava, sau incidentele periculoase au fost comise în astfel de condiţii incit, potrivit legii, să fie considerate infractiuni, dosarul de cercetare se incheie în doua exemplare, originalul fiind inaintat organului de urmărire penala.  +  Articolul 26 (1) Dosarul de cercetare a accidentului, întocmit de comisia persoanei juridice sau de persoana fizica la care s-a produs evenimentul, va fi inaintat, pentru verificare şi avizare, la ISTPM din judeţul respectiv, în termen de 5 zile de la finalizarea cercetării. (2) ISTPM va aviza şi va restitui dosarul în cel mult 7 zile de la data primirii. (3) În cazul în care cercetarea nu a fost efectuata corespunzător, ISTPM poate dispune completarea sau, după caz, refacerea dosarului, iar persoana juridica sau fizica va raspunde solicitarilor stabilite de inspectorat. (4) Dacă accidentul urmat de ITM s-a produs în condiţiile prevăzute la art. 25 alin. (2), ISTPM va inainta originalul dosarului de cercetare la organul de urmărire penala, imediat după avizare.  +  Articolul 27 (1) Dosarul de cercetare a accidentului mortal, a celui colectiv, precum şi a incidentului periculos, întocmit de ISTPM, va fi inaintat, în vederea avizarii, la MMPS - Pr. M, în cel mult 5 zile de la finalizarea cercetării. (2) MMPS - Pr. M va aviza şi va restitui dosarele prevăzute la alin. (1) în cel mult 10 zile de la data primirii. (3) Dosarele de cercetare prevăzute la alin. (1) vor fi trimise, de către ISTPM, organelor de urmărire penala, numai după ce au fost avizate de MMPS Pr. M. (4) Dosarul de cercetare pentru cazul disparitiei unei persoane, în condiţiile unui accident de muncă şi în împrejurări care indreptatesc presupunerea decesului acesteia, va fi pastrat la ISTPM care a efectuat cercetarea, până la emiterea hotărârii judecătorești prin care se declara decesul persoanei disparute, conform prevederilor legale în vigoare, după care va fi inaintat în vederea avizarii la MMPS - Pr. M.  +  Articolul 28Parchetele de pe linga tribunale şi judecatorii vor comunică ISTPM rezultatul anchetei penale, în termen de 15 zile de la definitivarea acesteia.  +  Articolul 29Procesul-verbal de cercetare a evenimentelor va contine urmatoarele informaţii: a) data incheierii procesului-verbal; b) numele persoanelor care efectueaza cercetarea accidentului şi calitatea acestora, cu indicarea documentului potrivit caruia sunt indreptatite să efectueze cercetarea, precum şi institutia unde lucreaza; c) perioada de timp şi locul în care s-a efectuat cercetarea; d) obiectul cercetării; e) data (ziua, luna, anul) şi ora producerii evenimentului. În cazul în care s-a produs un accident şi ulterior a survenit decesul victimei/victimelor implicate în acest accident, se va preciza şi data decesului; f) locul producerii evenimentului [subunitate, secţie, atelier etc., drum naţional (DN), în cazul accidentelor de circulatie]; g) datele de identificare a persoanei juridice sau fizice la care s-a produs evenimentul, activitatea principala desfăşurată de aceasta şi, dacă este cazul, datele de identificare a persoanei juridice la care este/a fost incadrat accidentatul; h) datele de identificare a accidentatului/accidentatilor (numele, prenumele, cetatenia, vârsta, starea civila, numărul de copii minori, domiciliul, locul de muncă la care este incadrat, profesia de baza, ocupatia în momentul accidentarii, vechimea în munca, în functie sau în meserie şi la locul de muncă, iar pentru persoanele care, în momentul accidentarii, desfasurau o activitate pentru care este necesară autorizare, se va face referire şi la aceasta); i) descrierea detaliata a locului, echipamentului tehnic, a imprejurarilor şi modului în care s-a produs evenimentul, reconstituite, în special, în baza:- constatarilor facute la locul accidentului;- declaraţiei conducătorului locului de muncă;- declaraţiei accidentatului/accidentatilor, în cazul în care este posibil;- declaratiilor martorilor;- verificării altor acte şi documente necesare stabilirii imprejurarilor; k) urmarile evenimentului şi/sau urmarile suferite de accidentat/accidentati; l) cauzele reale ale evenimentului, cu trimitere la reglementarile legale în vigoare, incalcate, precizind actele normative nerespectate, cu redarea integrală a textului acestora.De asemenea, cauzele accidentului se vor clasifica şi se vor codifica în functie de elementele sistemului de muncă (executant, sarcina de muncă, mijloc de productie, mediu de muncă), conform instructiunilor în vigoare privind completarea FIAM.Se considera utila sinteza metodologica prezentată în anexa nr. 12; m) alte constatari facute cu ocazia cercetării evenimentului; n) persoanele răspunzătoare de incalcarea reglementarilor legale cu trimitere la actele normative şi la articolele incalcate, în condiţiile precizate la lit. l); o) sanctiunile contraventionale aplicate, cu precizarea prevederilor legale incalcate şi, după caz, propuneri pentru cercetare penala şi/sau propuneri pentru sancţiuni administrative şi/sau disciplinare; p) persoana juridica sau fizica care va inregistra şi va declara accidentul de muncă; r) masurile stabilite pentru prevenirea altor evenimente similare, precum şi termenul de raportare la ISTPM privind solutionarea deficientelor; s) numărul de exemplare în care s-a incheiat procesul-verbal de cercetare şi repartizarea acestora;s,) semnatura persoanei/persoanelor care au efectuat cercetarea; t) viza inspectorului-sef, în cazul evenimentelor cercetate de ISTPM, iar în cazul accidentelor cercetate de comisia persoanei juridice sau de persoana fizica, viza conducătorului acesteia sau a unei persoane cu delegatie de competenţa.  +  Articolul 30În situaţiile în care, din cercetare, rezultă ca accidentul nu intruneste condiţiile pentru a fi incadrat ca accident de muncă, se va face aceasta menţiune în procesul-verbal de cercetare şi, după caz, se vor dispune masurile care trebuie luate de conducatorul persoanei juridice sau de persoana fizica, pentru prevenirea unor cazuri asemanatoare.  +  Articolul 31 (1) În situaţia în care, cu ocazia cercetării unui eveniment, persoana/persoanele imputernicita/imputernicite în acest scop constata contraventii şi, în acelasi timp, face/fac şi propuneri de ancheta penala, în procesul-verbal de cercetare se va menţiona ca sanctiunile dispuse contravenientilor devin aplicabile imediat după finalizarea cercetării, fără a se astepta instrumentarea cazului de către organele de urmărire penala competente. (2) În cazul în care, cu ocazia cercetării unui eveniment, persoana/persoanele imputernicita/imputernicite în acest sens considera ca este necesar, poate/pot face şi propuneri de sancţiuni disciplinare şi/sau administrative, pe care le va/le vor menţiona în procesul-verbal de cercetare.  +  Articolul 32Procesul-verbal de cercetare a unui eveniment se întocmeşte: a) în doua exemplare, în cazul accidentului urmat de ITM, din care:- un exemplar la dosarul de cercetare a persoanei juridice sau fizice la care s-a produs accidentul;- un exemplar la ISTPM care a avizat dosarul; b) în trei exemplare, în cazul accidentului urmat de INV, din care:- un exemplar la persoana juridica sau fizica la care s-a produs accidentul;- un exemplar la dosarul inaintat organului de urmărire penala;- un exemplar la dosarul ISTPM care a efectuat cercetarea; c) în patru exemplare, în cazul accidentului mortal sau al celui colectiv, din care:- un exemplar la persoana juridica sau fizica la care s-a produs accidentul;- un exemplar la dosarul inaintat organului de urmărire penala;- un exemplar la dosarul ISTPM care a efectuat cercetarea;- un exemplar la MMPS - Pr. M; d) în cazul în care accidentul va fi înregistrat de altă persoană juridica sau fizica decit cea la care acesta s-a produs, un exemplar din procesul-verbal de cercetare va fi trimis şi acesteia; e) în cazul în care persoana juridica sau fizica la care se înregistrează accidentul de muncă îşi are sediul pe teritoriul altui judet decit cel în care s-a produs accidentul, se va trimite un exemplar din procesul-verbal de cercetare şi ISTPM din judeţul respectiv; f) în patru exemplare, în cazul incidentului periculos, din care:- un exemplar la persoana juridica sau fizica la care a avut loc incidentul;- un exemplar la dosarul inaintat organelor de urmărire penala, dacă este cazul;- un exemplar la dosarul ISTPM care a efectuat cercetarea;- un exemplar la MMPS - Pr. M; g) după caz, la solicitare, procesul-verbal de cercetare poate fi întocmit într-un numar mai mare de exemplare (exemplu: pentru instituţiile de asigurări).  +  Articolul 33În cazul unui accident, cu ITM sau INV, certificatul medical, cu cod sau diagnostic de accident, va fi insotit obligatoriu de declaratia scrisa a celui pentru care s-a eliberat certificatul, din care să rezulte imprejurarile în care a avut loc accidentul suferit, indiferent dacă accidentul intruneste sau nu condiţiile unui accident de muncă.  +  Secţiunea a 4-a Inregistrarea, evidenta, declararea accidentelor de muncă şi a incidentelor periculoase  +  Articolul 34 (1) Inregistrarea, la nivel naţional, a accidentelor de muncă şi a incidentelor periculoase se face în baza procesului-verbal de cercetare, de către persoana juridica, precum şi de persoana fizica la care s-a produs evenimentul.La nivelul persoanei juridice sau fizice, inregistrarea se extinde şi asupra accidentului usor şi se face în baza procesului-verbal de cercetare întocmit de comisia acesteia. (2) Accidentul de muncă produs pe teritoriul unei persoane juridice sau fizice, alta decit cea la care este încadrată victima, în timpul prestarii unor servicii pe bază de contract, comanda sau alte forme legale incheiate, se înregistrează potrivit clauzelor prevăzute, în acest sens, în documentele incheiate. (3) În situaţia în care documentul incheiat nu prevede clauze în acest sens sau clauzele nu sunt suficient de acoperitoare pentru toate situaţiile, accidentul se înregistrează de către persoana juridica sau fizica răspunzătoare de conducerea şi/sau de organizarea activităţii în care s-a produs evenimentul. (4) Accidentul de muncă produs în timpul prestarii unor servicii, pe bază de comandă, la domiciliul clientului, se înregistrează de către persoana juridica sau fizica la care este/a fost angajata victima. (5) Accidentul suferit de o persoană, aflata în indeplinirea indatoririlor de serviciu pe bază de delegatie, pe teritoriul unei persoane juridice sau fizice, se înregistrează de către persoana juridica sau fizica răspunzătoare de conducerea şi/sau de organizarea activităţii în cadrul careia s-a produs accidentul. (6) Accidentele suferite de elevi, studenti şi ucenici în timpul desfăşurării practicii profesionale se înregistrează de către persoana juridica sau fizica la care se efectueaza practica. (7) Accidentul de muncă suferit de persoanele care indeplinesc sarcini de stat sau de interes public, pe teritoriul altor tari, se înregistrează de către persoana juridica română la care este/a fost angajat accidentatul. (8) Accidentul de muncă suferit de o persoană, în cadrul activităţilor cultural-sportive, în timpul şi din cauza indeplinirii acestor activităţi, se înregistrează de către institutia organizatoare a actiunii respective. (9) Accidentul de muncă produs ca urmare a unei acţiuni intreprinse de o persoană, din proprie iniţiativă, pentru salvarea de vieti omenesti sau pentru prevenirea ori înlăturarea unui pericol ce ameninta avutul public, se înregistrează de către persoana juridica sau fizica la care s-a produs evenimentul.În cazul accidentului de aceasta natura, produs în afara teritoriului unei persoane juridice sau fizice şi care nu are nici o legătură cu aceasta, inregistrarea se face de către primaria pe raza careia s-a produs. (10) Accidentul de muncă de traseu şi accidentul de muncă de circulatie se înregistrează de către persoana juridica sau fizica la care este/a fost angajata victima. (11) Accidentul produs în afara teritoriului persoanei juridice sau fizice la care este angajata victima, ca urmare a neluarii unor măsuri de securitate (locuri periculoase nesemnalizate - exemplu: gropi, canale, -, drumuri neintretinute, conductori electrici neizolati etc.), se înregistrează de către persoana juridica sau fizica care a creat sau este răspunzătoare de existenta pericolului. (12) Accidentul de muncă suferit de insotitorii de incarcaturi (animale, substante periculoase), personalul de posta de la vagoanele C.F.R. etc., angajaţi ai unor persoane juridice care, potrivit legii, sunt obligate sa delege insotitori pentru astfel de incarcaturi, pe mijloace de transport ce nu le apartin, se va inregistra de către persoana juridica sau fizica răspunzătoare de organizarea activităţii în care s-a produs accidentul. (13) Accidentul de muncă suferit de persoanele aflate la cursurile de reconversie, în timpul şi din cauza activităţilor de instruire practica, se înregistrează de către persoana juridica unde se efectueaza practica. (14) Pentru unele situaţii neprevazute în prezentele reglementari, cu privire la inregistrarea accidentelor de muncă, ISTPM vor stabili modul de înregistrare a accidentului în cauza.  +  Articolul 35 (1) Dispariţia unei persoane, în condiţiile unui accident de muncă şi în împrejurări care indreptatesc presupunerea decesului acesteia, se înregistrează ca accident mortal, după o perioadă de un an, respectiv, după emiterea hotărârii judecătorești, conform prevederilor legale, prin care este declarat decesul. (2) Data înregistrării şi deci a luării în evidenta a accidentului de muncă mortal coincide cu data înscrisă în hotărârea judecătorească. (3) Persoana juridica sau fizica la care a fost angajat disparutul va comunică, imediat, numărul şi data hotărârii judecătorești la ISTPM, pentru a fi înregistrată şi de acesta.  +  Articolul 36Accidentul de muncă urmat de INV se va inregistra pe baza procesului-verbal de cercetare întocmit de ISTPM, după emiterea deciziei de încadrare a victimei într-un grad de INV de către comisia de expertiza medicală.  +  Articolul 37 (1) În baza procesului-verbal de cercetare întocmit de organele abilitate prin lege, persoana juridica sau fizica la care se înregistrează accidentul va completa FIAM, care va fi tipizat, conform modelului din anexa nr. 2. (2) FIAM se completeaza pentru fiecare persoana accidentata în parte şi constituie documentul de declarare oficiala a accidentului de muncă.FIAM va purta semnatura şi stampila conducătorului persoanei juridice sau persoanei fizice, sau a unei persoane cu delegare de competenţa şi, de asemenea, semnatura şi stampila conducătorului ISTPM şi semnatura inspectorului de specialitate care a verificat formularul. (3) FIAM se completeaza, imediat după incheierea cercetării accidentului, conform instructiunilor de completare a FIAM, aflate în vigoare, în trei exemplare, care vor fi distribuite astfel: a) un exemplar la persoana juridica sau fizica la care se înregistrează accidentul; b) un exemplar la ISTPM din judeţul respectiv, în termen de 5 zile de la finalizarea cercetării (o dată cu dosarul pentru avizare); c) un exemplar la persoana accidentata; d) în cazul în care victima unui accident de muncă a fost propusa pentru pensionare, se va completa un exemplar de FIAM care se va anexa la dosarul de pensionare ce va fi inaintat unităţii de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă. (4) În cazul accidentelor mortale, FIAM va fi inaintat la ISTPM, în termen de 5 zile de la data primirii procesului-verbal de cercetare întocmit de inspectorat şi avizat de MMPS - Pr. M.  +  Articolul 38 (1) Persoana juridica sau fizica va tine evidenta evenimentelor, pe care le înregistrează în: a) Registrul de evidenta a accidentatilor în munca, conform anexei nr. 3; b) Registrul de evidenta a incidentelor periculoase, conform anexei nr. 4; c) Registrul de evidenta a accidentelor usoare, conform anexei nr. 5. (2) În situaţia în care evenimentele se produc la subunitati, inclusiv la cele dispersate pe teritoriul altor judete, evidenta primara a acestora se tine la fiecare subunitate şi, centralizat, la unitatea cu personalitate juridica. (3) Dacă prin sistemul de organizare, unitatea cu personalitate juridica este subordonata unei alte unităţi coordonatoare, aceasta îşi va organiza evidenta evenimentelor rezultate din întreaga activitate, respectiv din unitatile subordonate.Modalitatea de raportare a evenimentelor de la unitatile subordonate la unitatea coordonatoare se va stabili de către acestea. (4) Registrele de evidenta se ţin la zi şi se completeaza pentru fiecare an calendaristic în parte, în baza FIAM şi, respectiv, a procesului-verbal de cercetare a accidentelor usoare şi a incidentelor periculoase. (5) Registrele de accidente vor cuprinde evidenta nominala a persoanelor vatamate, iar în FIAM se va trece acelasi numar ca cel inscris în registru, în dreptul fiecarei persoane.  +  Articolul 39Dacă o persoană este victima a doua sau mai mult de doua accidente, în cursul aceluiasi an, fiecare accidentare este tratata distinct, procedindu-se conform prevederilor prezentelor norme metodologice şi, de fiecare data, se înregistrează în registrul de evidenta corespunzător.  +  Articolul 40 (1) În baza formularelor de înregistrare a accidentelor de muncă şi a proceselor-verbale de cercetare a incidentelor periculoase, ISTPM va inregistra şi va tine evidenta tuturor accidentelor de muncă şi a incidentelor periculoase înregistrate de persoanele juridice sau fizice care au sediul pe teritoriul judeţului respectiv. (2) Evidenta se tine, de asemenea, în Registrul de evidenta a accidentatilor în munca şi, respectiv, în Registrul de evidenta a incidentelor periculoase.  +  Articolul 41 (1) Dacă, prin sistemul de organizare, unitatea cu personalitate juridica are subunitati cu autonomie functionala şi cu posibilitati de organizare a unui compartiment de protecţie a muncii, ce desfăşoară o activitate cu caracter permanent sau de minimum 3 ani pe teritoriul altor judete, acestea vor declara şi vor raporta statistic accidentele de muncă şi incidentele periculoase la ISTPM din judeţele pe teritoriul cărora funcţionează. (2) ISTPM respective vor inregistra şi vor tine în evidenta accidentele de muncă şi incidentele periculoase înregistrate de subunitatile menţionate. (3) În cazul subunitatilor dispersate pe teritoriul altor judete, care desfăşoară activităţi cu caracter temporar, ocazional sau activităţi cu caracter permanent, dar nu indeplinesc condiţiile precizate la alin. (1), declararea şi raportarea statistica a accidentelor de muncă şi a incidentelor periculoase se vor face la ISTPM din judeţul unde îşi are sediul unitatea cu personalitate juridica. (4) ISTPM respectiv va inregistra şi va tine evidenta accidentelor de muncă şi a incidentelor periculoase produse la subunitatile menţionate la alin. (3). (5) ISTPM din judeţele pe teritoriul cărora funcţionează subunitatile menţionate mai sus vor controla activitatea acestor subunitati, vor cerceta evenimentele produse şi vor aviza dosarele pentru accidentele care au antrenat ITM. (6) Un exemplar din procesele-verbale de cercetare a accidentelor vor fi inaintate, în vederea înregistrării, şi la ISTPM din judeţul unde îşi are sediul unitatea cu personalitate juridica.  +  Articolul 42 (1) Persoanele juridice, inclusiv subunitatile menţionate la art. 41 alin. (1) şi persoanele fizice care au înregistrat accidentele de muncă intocmesc, semestrial, un raport privind situaţia accidentatilor care şi-au incheiat perioada de ITM, conform anexei nr. 6, pe care îl inainteaza ISTPM din judeţul respectiv, în cel mult 5 zile de la incheierea semestrului. (2) Raportul va purta semnatura şi stampila conducătorului persoanei juridice sau ale persoanei fizice ori ale unei persoane cu delegare de competenţa, precum şi semnatura persoanei care l-a întocmit.  +  Secţiunea a 5-a Comunicarea, cercetarea, inregistrarea şi declararea evenimentelor produse în afara granitelor României, în care sunt implicati angajaţi ai unor persoane juridice sau fizice române, aflati în indeplinirea sarcinilor de stat, de interes public sau a indatoririlor de serviciu  +  Articolul 43 (1) Comunicarea evenimentelor, produse în afara granitelor tarii, în care sunt implicati angajaţi ai unor persoane juridice/persoane fizice române, se face conform prevederilor secţiunii a 2-a din prezentele norme metodologice, privind comunicarea evenimentelor, cu urmatoarele precizări: a) Orice eveniment, produs pe teritoriul altei tari cu ocazia efectuării unor lucrari cu personal român, pe bază de contracte bilaterale, conventii internationale sau în alte condiţii prevăzute de lege, va fi comunicat, imediat, conducătorului formatiei de lucru, de către orice persoană care are cunoştinţa despre accident. b) Conducatorul formatiei de lucru va instiinta, imediat, pe conducatorul persoanei juridice din tara (antreprenorul general) care a incheiat contractul cu partenerul strain, precum şi misiunea diplomatica sau oficiul consular român din tara respectiva. c) Orice accident, suferit de personalul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare române, care funcţionează pe teritoriul altor tari, precum şi orice accident suferit de persoanele care indeplinesc sarcini de stat sau de interes public în afara granitelor României, vor fi comunicate, imediat, sefului misiunii diplomatice sau oficiului consular român din tara respectiva. d) Se va proceda conform prevederilor lit. c) şi în cazul angajatilor unei persoane juridice sau fizice române, aflati în delegatie în afara granitelor României, în indeplinirea indatoririlor de serviciu, în timpul deplasarii şi pe perioada înscrisă în documentul de deplasare. e) Conducatorul misiunii diplomatice sau al oficiului consular român, care a primit comunicarea, va anunta, imediat, Ministerul Afacerilor Externe din România. f) Dacă persoana vatamata este/a fost angajata la altă persoană juridica sau fizica, Ministerul Afacerilor Externe va comunică acesteia producerea evenimentului. g) Conducatorul persoanei juridice sau persoana fizica din tara care a primit comunicarea şi al carei angajat este/a fost persoana vatamata, precum şi antreprenorul general care a incheiat contractul cu partenerul strain vor proceda conform prevederilor prezentelor norme metodologice.  +  Articolul 44Cercetarea evenimentelor produse în afara granitelor tarii, în care sunt implicati angajaţi ai unor persoane juridice sau fizice române, se va face conform prevederilor secţiunii a 3-a din prezentele norme metodologice, cu urmatoarele precizări:1. Pentru cercetarea evenimentelor care s-au produs cu ocazia efectuării de lucrari cu personal român pe teritoriul altor tari, raspunde persoana juridica română care a incheiat contractul cu partenerul strain, indiferent de gravitatea evenimentului.Cercetarea se face în conformitate cu precizarile stabilite, în acest sens, în contractul incheiat de persoana juridica română cu partenerul strain şi cu societăţile comerciale asociate, din tara, tinindu-se seama de prevederile prezentelor norme metodologice.La cercetare poate participa şi un delegat din partea misiunii diplomatice sau oficiului consular român din tara respectiva.2. Pentru cercetarea evenimentelor în care au fost implicati lucratorii misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare române, persoanele care indeplinesc sarcini de stat sau de interes public, în afara granitelor României, precum şi angajatii unei persoane juridice sau fizice române, aflati în indeplinirea indatoririlor de serviciu în afara granitelor României, raspunde Ministerul Afacerilor Externe român, indiferent de gravitatea evenimentului.3. Sub aspect infractional, cercetarea evenimentelor menţionate la pct. 1 şi 2 se efectueaza de organele competente din tara respectiva (politie, parchet etc.), urmind ca persoanele juridice române sa faca cercetarea de specialitate, stabilind caracterul accidentului.Pentru aceasta, atit antreprenorul general care a incheiat contractul cu partenerul strain, cit şi Ministerul Afacerilor Externe, imediat ce au fost instiintati despre producerea evenimentului, vor numi, prin decizie scrisa, persoanele care vor efectua cercetarea de specialitate.4. În cazul accidentului mortal, inclusiv al persoanelor date disparute, al celui colectiv, al celui care a antrenat vatamarea grava precum şi în cazul incidentului periculos, dacă organele române, abilitate prin lege să efectueze cercetarea acestor evenimente, considera ca este necesar, vor delega reprezentanti care să efectueze cercetarea de specialitate, la faţa locului.În aceasta situaţie, cercetarea va începe conform prevederilor pct. 1 şi 2 şi se va finaliza, după caz, de ISTPM din judeţul pe teritoriul caruia se afla persoana juridica română sau de MMPS - Pr. M.Cheltuielile efectuate cu ocazia deplasarii în vederea finalizarii cercetării de către organele menţionate vor fi suportate de către persoana juridica română care a incheiat contractul cu partenerul strain sau de către persoana juridica sau fizica al carei angajat este accidentatul.  +  Articolul 45 (1) De intocmirea dosarelor de cercetare a evenimentelor raspunde persoana juridica care a incheiat contractul cu partenerul strain, în cazul efectuării de lucrari cu personal român, şi, respectiv, Ministerul Afacerilor Externe, în cazul accidentelor suferite de angajatii misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare române. (2) Dosarul de cercetare întocmit va cuprinde actele prevăzute la art. 24, completat cu: a) copii de pe originalul documentelor de cercetare, emise de organele competente din tara pe teritoriul careia s-a produs evenimentul, precum şi traducerea acestora în limba română sau intr-o limbă de circulatie internationala; b) copie de pe contractul incheiat cu partenerul strain, din care să rezulte: cine a incheiat contractul, obiectul contractului, ce fel de lucrari se executa, pe ce durata, locul unde se executa lucrarile respective, clauzele referitoare la activitatea de protecţie a muncii şi la comunicarea, cercetarea şi inregistrarea accidentelor, în cazul efectuării de lucrari cu personal român. (3) Dosarul de cercetare a evenimentelor se va întocmi în numărul de exemplare precizat la art. 25. (4) Imediat după finalizarea dosarului de cercetare, acesta va fi trimis persoanei juridice române semnatare a contractului cu partenerul strain sau persoanei juridice sau fizice al carei angajat este/a fost accidentatul, care va proceda conform prevederilor prezentelor norme metodologice.Dosarul va fi trimis în tara prin misiunea diplomatica sau prin oficiul consular român. (5) Dosarele de cercetare, inclusiv cele pentru accidentele care au antrenat ITM, vor fi verificate şi avizate, conform prevederilor prezentelor norme metodologice, de ISTPM din judeţul pe teritoriul caruia se afla persoana juridica sau fizica semnatara a contractului cu partenerul strain sau la care este/a fost accidentatul. (6) În cazul în care cercetarea de specialitate a evenimentelor a fost efectuata de către comisia persoanei juridice române şi, cu ocazia verificării, ISTPM considera ca este necesar a se completa dosarul cu alte documente, persoana juridica va raspunde acestei solicitări, în termenul stabilit de ISTPM sau, după caz, de MMPS - Pr. M.  +  Articolul 46Inregistrarea, evidenta şi declararea accidentelor de muncă, precum şi a incidentelor periculoase se face de către persoana juridica sau fizica română al carei angajat este/a fost accidentatul, iar în cazul efectuării de lucrari cu personal român, se face conform precizarilor din contractele incheiate de persoana juridica română, atit cu partenerul strain, cit şi cu partenerii de afaceri din tara.  +  Secţiunea a 6-a Comunicarea şi cercetarea evenimentelor produse pe teritoriul României în care sunt implicati cetăţeni straini aflati în indeplinirea atribuţiilor de serviciu  +  Articolul 47 (1) Orice eveniment produs pe teritoriul României, în care sunt implicati cetăţeni straini aflati în indeplinirea atribuţiilor de serviciu, va fi comunicat, imediat, la ISTPM din judeţul pe teritoriul caruia a avut loc, de către conducatorul persoanei juridice sau fizice sau de către orice altă persoană care are cunoştinţa despre eveniment. (2) ISTPM care a primit comunicarea va instiinta misiunea diplomatica sau consulatul tarii din care provine persoana accidentata, prin intermediul MMPS - Pr. M.  +  Articolul 48 (1) Cercetarea unor astfel de evenimente se face de către ISTPM din judeţul pe teritoriul caruia s-au produs, împreună cu celelalte organe competente (parchet, politie etc.), precum şi cu reprezentanti ai firmei straine implicate în eveniment.La cercetare poate participa un reprezentant al misiunii diplomatice sau al consulatului tarii respective. (2) Termenul cercetare va fi cel prevăzut de legislatia română în vigoare. (3) Dosarul de cercetare va fi întocmit de ISTPM şi va cuprinde actele prevăzute la art. 24 din prezentele norme metodologice. (4) Dosarul de cercetare se va întocmi în trei exemplare, din care: a) originalul se va transmite organelor de urmărire penala; b) un exemplar ramine în arhiva inspectoratului care a efectuat cercetarea; c) un exemplar se va transmite misiunii diplomatice sau consulatului tarii de unde provine accidentatul şi acesta va contine copii de pe originalul actelor de cercetare, precum şi traducerea acestora în limba tarii respective sau intr-o limbă de circulatie internationala.  +  Capitolul 2 Bolile profesionale şi bolile legate de profesie  +  Secţiunea 1 Definitii  +  Articolul 49Bolile profesionale sunt afectiunile care se produc ca urmare a exercitarii unei meserii sau a unei profesiuni, cauzate de factori nocivi fizici, chimici sau biologici, caracteristici locului de muncă, precum şi de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, în procesul de muncă.  +  Articolul 50Sunt boli profesionale şi afectiunile suferite de elevi, studenti şi ucenici în timpul efectuării practicii profesionale, produse în condiţiile menţionate la art. 49.  +  Articolul 51Intoxicatia acuta profesionala se considera şi accident de muncă, iar boala transmisibila profesionala se declara şi ca boala transmisibila, conform normelor antiepidemice în vigoare.  +  Articolul 52Imbolnavirile de cancer la locurile de muncă în care exista noxe potenţial cancerigene se declara obligatoriu ca boli profesionale.  +  Articolul 53 (1) Bolile profesional, ale caror cercetare, declarare şi evidenta sunt obligatorii, sunt cele prevăzute în lista-anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice. (2) Cercetarea, declararea şi evidenta bolilor profesionale enumerate în lista naţionala sunt obligatorii indiferent dacă sunt sau nu urmate de incapacitate temporara de muncă sau dacă aceeasi persoana a mai contractat boala respectiva, declarata anterior şi vindecata.  +  Articolul 54Bolile legate de profesiuni sunt boli cu determinare multifactoriala, factorii profesionali având o contribuţie semnificativa. Lista acestora este prezentată în anexa nr. 8.  +  Secţiunea a 2-a Semnalarea, declararea, cercetarea şi confirmarea bolilor profesionale  +  Articolul 55 (1) Bolile profesionale cit şi suspiciunile de boli profesionale se vor semnala obligatoriu de către toţi medicii care depisteaza astfel de imbolnaviri cu prilejul oricarei prestatii medicale: examene profilactice, consultaţii la cerere etc. (2) Instituţiile medicale în care se interneaza bolnavi de cancer ce lucreaza în locuri de muncă unde exista noxe potenţial cancerigene sunt obligate sa investigheze pacientii asupra activităţii lor profesionale în astfel de locuri de muncă şi sa semnaleze, în scris, situaţiile în care se suspecteaza riscul profesional, la inspectoratul de politie sanitara şi medicina preventiva judetean în raza caruia se afla locul de muncă, respectiv al municipiului Bucureşti. (3) Semnalarea se face prin completarea fisei BP1, prezentată în anexa nr. 9, care se transmite, în cel mai scurt termen, la inspectoratele de politie sanitara şi medicina preventiva judetene, respectiv al municipiului Bucureşti.  +  Articolul 56 (1) Cercetarea bolilor profesionale şi a suspiciunilor de boala profesionala se face în scopul confirmarii diagnosticului de boala, al confirmarii sau infirmarii caracterului profesional, precum şi pentru stabilirea cauzelor care au favorizat imbolnavirea. (2) Confirmarea diagnosticului de boala se va face de către medicii de medicina a muncii, care pot efectua în acest scop investigatii de specialitate cu sprijinul dispensarelor-policlinici, spitalelor, laboratoarelor şi al clinicilor sau al institutelor de cercetari medicale.Imbolnavirile de pneumoconioze se confirma numai pe baza diagnosticului precizat de către comisiile teritoriale de pneumoconioze, potrivit reglementarilor în vigoare. (3) Cercetarea cauzelor şi confirmarea sau infirmarea caracterului profesional al bolii se fac de către medicul de medicina a muncii desemnat de inspectoratul de politie sanitara şi medicina preventiva. Agentii economici, organele de protectia muncii şi personalul medico-sanitar din toate categoriile de unităţi sanitare, economice şi social culturale sunt obligati sa puna la dispoziţia medicului de medicina a muncii documentaţia şi datele necesare cercetării cauzelor acestor imbolnaviri.  +  Articolul 57 (1) Factorii determinanti, condiţiile care au favorizat aparitia bolii, precum şi masurile ce se impun pentru prevenirea unor situaţii similare se consemneaza într-un proces-verbal (anexa nr. 11), stabilindu-se, împreună cu conducatorul unităţii, termenele pentru remedierea deficientelor constatate. (2) Urmarirea eliminarii sau reducerii factorilor generatori de imbolnaviri profesionale, precum şi aplicarea masurilor stabilite conform prevederilor alineatului precedent se vor face de către inspectoratul de politie sanitara şi medicina preventiva judetean sau al municipiului Bucureşti, împreună cu ISTPM.  +  Secţiunea a 3-a Declararea şi evidenta bolilor profesionale  +  Articolul 58 (1) Declararea bolilor profesionale se face de către inspectoratele de politie sanitara şi medicina preventiva judetene sau al municipiului Bucureşti pe formularul BP2, care se inainteaza la Institutul de Igiena, Sănătate Publică, Servicii de Sănătate şi Conducere Bucureşti - Sectia "Medicina muncii" - în cursul lunii în care s-a confirmat imbolnavirea. (2) În baza prelucrarii acestor fise se vor face informari periodice către organele interesate şi analize anuale ale cauzelor imbolnavirilor, cu propuneri de imbunatatire a activităţii în acest domeniu.  +  Articolul 59 (1) Inspectoratele de politie sanitara şi medicina preventiva vor pastra evidenta centralizata a bolilor profesionale confirmate, înregistrate în judet, respectiv în municipiul Bucureşti, într-un registru continind rubricile din fisa BP2 prezentată în anexa nr. 10. (2) O evidenta similara vor avea şi cabinetele de medicina a muncii pentru teritoriul arondat. (3) Cazurile de pneumoconioze, precum şi cazurile de cancer profesional se înregistrează la ultimul agent economic unde a lucrat bolnavul şi unde exista noxele care puteau produce aceste imbolnaviri; ele se declara şi se păstrează în evidenta de către inspectoratul de politie sanitara şi medicina preventiva din judeţul sau din municipiul Bucureşti în care se afla agentul economic respectiv. (4) Inspectoratul de politie sanitara şi medicina preventiva va trimite lunar la ISTPM situaţia statistica a bolilor profesionale înregistrate.  +  Articolul 60 (1) La agentii economici cu factori de risc susceptibili de a produce boli profesionale după o perioadă mai mare de latenta se vor pastra în evidenta, după încetarea expunerii, atit lista persoanelor expuse, cit şi dosarul medical al acestora. (2) Factorii de risc menţionaţi la alin. (1), precum şi durata pastrarii documentelor respective în functie de perioada de latenta se vor stabili de către medicii de medicina a muncii din teritoriu, pentru fiecare agent economic.  +  Articolul 61Evidenta bolilor profesionale, precum şi a bolilor multifactoriale constituie documentaţia de baza în evaluarea stării de sănătate a angajatilor în raport cu factorii de risc, precum şi în vederea stabilirii unor măsuri eficiente de profilaxie.  +  Articolul 62 (1) Periodic, serviciul medical al agentului economic, cabinetele de medicina a muncii şi inspectoratele de politie sanitara şi medicina preventiva judetene, respectiv al municipiului Bucureşti, vor face analiza imbolnavirilor profesionale şi a celor multifactoriale din cadrul agentilor economici arondati, precizind cauzele acestor boli şi masurile de profilaxie necesare. (2) Informarea întocmită se va comunică celor interesati, în vederea remedierii deficientelor semnalate.  +  Capitolul 3 Dispozitii finale  +  Articolul 63În contractele incheiate între persoanele juridice sau fizice pentru prestarea de activităţi şi servicii vor fi prevăzute şi clauze privind raspunderile referitoare la comunicarea, cercetarea şi inregistrarea unor eventuale accidente de muncă.  +  Articolul 64 (1) În situaţia în care conducatorul persoanei juridice sau persoana fizica, precum şi persoanele implicate, din rindul angajatilor acestora, nu sunt de acord cu concluziile stabilite în procesul-verbal de cercetare a accidentului sau cu măsura de înregistrare a acestuia, se pot adresa, în termen de 15 zile de la data primirii procesului-verbal de cercetare, la ISTPM sau, după caz, la MMPS - Pr. M. (2) Solutiile adoptate în aceste situaţii vor fi comunicate celor interesati, în termen de 20 de zile de la data primirii contestaţiei şi rămân definitive.  +  Articolul 65Dosarele şi procesele-verbale de cercetare a accidentelor de muncă, precum şi registrele de evidenta se păstrează în arhiva timp de minimum 30 de ani de la data producerii evenimentului. Pentru incidentele periculoase, această perioadă este de 10 ani.  +  Articolul 66 (1) Sesizarile şi reclamatiile cu privire la accidente se rezolva de către ISTPM, care are obligaţia sa pastreze confidentialitatea în legătură cu acestea şi sa comunice răspunsul în termen de 20 de zile de la data primirii sesizarii. (2) Dacă în urma investigatiilor rezultă ca accidentul este de muncă, ISTPM va lua măsuri pentru efectuarea cercetării în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice, dispunind conducătorului persoanei juridice sau persoanei fizice în cauza completarea FIAM.  +  Articolul 67 (1) Conducatorul persoanei juridice sau persoana fizica are responsabilitatea juridica de a asigura respectarea şi aplicarea prezentelor norme pentru tori angajatii şi pentru ceilalti participanti la procesul de muncă, indiferent dacă acestia se afla la locul de muncă obisnuit sau nu. (2) Nerespectarea prevederilor prezentelor norme metodologice atrage sanctionarea conform prevederilor stipulate în Legea protectiei muncii nr. 90/1996.  +  Articolul 68 (1) Periodic, compartimentele de protecţie a muncii ale agentilor economici ISTPM vor face analiza evenimentelor înregistrate, sub aspectul cauzelor şi al imprejurarilor în care s-au produs sau sub alte aspecte concludente, în baza cărora se vor stabili masurile de prevenire necesare, iar rezultatele vor fi comunicate celor interesati, în vederea eliminarii deficientelor constatate. Persoanele juridice sau fizice vor face, de asemenea, analiza periodica a accidentelor usoare. (2) La solicitarea persoanelor juridice sau fizice, ISTPM, precum şi MMPS - ISPM pot efectua studii şi analize statistice în condiţiile prevăzute la art. 20 lit. n) din Legea protectiei muncii nr. 90/1996. (3) Periodic, serviciile medicale ale agentilor economici, cabinetele de medicina a muncii şi inspectoratele de politie sanitara şi medicina preventiva vor face analize ale bolilor profesionale şi ale celor legate de profesiune din intreprinderile arondate, sub aspectul cauzelor care au favorizat imbolnavirile, precum şi al masurilor de profilaxie necesare. (4) Rezultatul analizelor va fi comunicat celor interesati, în vederea remedierii deficientelor constatate.TERMINOLOGIEÎn prezentele norme metodologice, termenii şi expresiile folosite au semnificatiile specificate mai jos:* accident de muncă de circulatie: accidentul survenit în timpul circulaţiei pe drumurile publice sau generat de traficul rutier, care are drept cauze incalcarea prevederilor legale privind circulatia pe drumurile publice, dacă persoana vatamata se afla în indeplinirea indatoririlor de serviciu;* accident de muncă de traseu: accidentul survenit pe traseul normal pe care lucratorul îl parcurge între locul sau de muncă şi:- domiciliu şi invers;- locul unde îşi ia mesele în mod normal (dacă accidentul s-a produs în timpul de lucru remunerat);- locul unde îşi încasează salariul în mod normal, cu mijloace de transport conforme cu prevederile legale în vigoare, şi care a antrenat decesul acestuia sau vatamari ale organismului;* accident usor: evenimentul survenit în condiţiile prevăzute la art. 4 şi 5 din prezentele norme metodologice, dar care are drept consecinţa leziuni superficiale:- care necesita numai acordarea primelor ingrijiri medicale;- care au antrenat incapacitate de muncă cu o durată mai mica de 3 zile;* caracterul accidentului: rezultă în urma cercetării, când se stabileste ca accidentul este:- de muncă, dacă indeplineste condiţiile prevăzute la art. 1 şi 2 din prezentele norme metodologice;- în afara muncii, dacă nu indeplineste aceste condiţii;- usor, dacă se încadrează în definitia data accidentului usor;* comunicare: procedura care defineste caile şi mijloacele de instiintare privind producerea unui eveniment.Este supus comunicarii:- orice eveniment, imediat după declansare/producere;- orice boala profesionala, precum şi cazurile suspecte de boala profesionala;* comunicare operativa: instiintarea imediata a organelor competente asupra producerii unui eveniment;* declarare: procedura prin care se transmit informaţii referitoare la accidentele de muncă şi bolile profesionale înregistrate, de la persoana juridica sau fizica la inspectoratele de stat teritoriale pentru protectia muncii, instituţiile de asigurări sau alte organisme competente, prin caile şi mijloacele stabilite de legislatia în vigoare (de exemplu: formulare tipizate).Declararea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale se face dublu scop:1. al reparatiei (despăgubire);2. statistic.Declararea se face conform reglementarilor legale în vigoare.* de îndată: imediat, fără întârziere, numaidecît;* echipamente tehnice, în sensul Legii protectiei muncii nr. 90/1996, sunt: masinile, utilajele, instalatiile, aparatura, uneltele, dispozitivele şi alte mijloace asemanatoare, necesare în procesul muncii;* eveniment:- orice accident care a antrenat decesul sau vatamari ale organismului sau orice incident periculos care s-a produs pe teritoriul persoanei juridice sau fizice sau în orice loc de muncă organizat de aceasta sau în timpul indeplinirii unor sarcini de serviciu;- situaţiile privind persoanele date disparute;- accidentul de traseu sau de circulatie, în condiţiile în care în accident au fost implicate persoane angajate la o persoană juridica sau fizica;- bolile profesionale care figurează pe lista naţionala sau corespund definitiei date pentru aceste boli;- orice caz suspect de boala profesionala;- boli legate de profesiune;* evidenta: procedura prin care se stabilesc mijloacele şi modalitatile de pastrare a informaţiilor referitoare la evenimentele şi la bolile profesionale înregistrate.Sunt supuse înregistrării şi evidentei toate evenimentele, dintre care, în mod distinct:- accidentele de muncă;- incidentele periculoase;- bolile profesionale care figurează pe lista naţionala sau care corespund definitiei date pentru aceste boli;- bolile legate de profesiune.La nivelul persoanelor juridice sau fizice, inregistrarea şi evidenta se extind şi asupra accidentelor usoare.Accidentele usoare se înregistrează şi se ţin în evidenta, în principal, pentru a conserva drepturile accidentatilor, în cazul în care, ulterior, apar consecinte asupra sănătăţii acestora, care ar putea modifica caracterul accidentului.Inregistrarea şi evidenta se realizează conform reglementarilor în vigoare;* incapacitate de muncă: intrerupere temporara sau permanenta a activităţii lucratorului la locul sau de muncă, ca urmare a producerii unui eveniment;* incident periculos: eveniment identificabil (explozia, incendiul, avaria, accidentul tehnic, emisii majore de noxe etc.), rezultat din disfunctionalitatea unei activităţi sau a unui echipament tehnic sau/şi din comportamentul neadecvat al factorului uman, care nu a afectat persoanele participante la procesul de muncă, dar este posibil să aibă asemenea urmări şi/sau a cauzat sau era posibil sa produca pagube materiale la locurile de muncă cu pericol deosebit şi/sau în imprejurimi;* indatoriri de serviciu: sarcini profesionale stabilite în: contractul individual de muncă sau convenţia civila, regulamentele de ordine interioara, regulamentele de organizare şi functionare, deciziile scrise, dispozitiile scrise sau verbale ale conducătorului direct, în legătură cu activitatea profesionala a participantilor la procesul de muncă;* inregistrarea: procedura de inscriere/preluare într-un sistem de evidenta a informaţiilor referitoare la un eveniment sau la o boala profesionala;* intoxicatie acuta profesionala: stare patologica aparuta brusc, ca urmare a expunerii organismului la vapori, gaze, pulberi nocive sau iritante, substante toxice în stare lichida sau solida, radiatii ionizante din mediul de muncă.EXEMPLU: intoxicatia acuta cu monoxid de carbon, hidrogen sulfurat etc., iritari sau tulburari ale aparatului respirator datorate inhalarii clorului şi altele.Determinantul de baza pentru a clasifica (a incadra) efectul unui accident ca vatamare violenta sau ca boala profesionala este dat de natura evenimentului, respectiv de o expunere instantanee sau de o expunere în timp indelungat la factorii de risc caracteristici muncii respective şi/sau mediului de muncă.EXEMPLE: 1. O deficienta auditiva se încadrează ca accident de muncă, dacă este cauzata de o explozie, şi, ca boala profesionala, dacă este urmarea unei expuneri în timp indelungat la zgomotul industrial (trauma sonora).2. Vatamarea tendoanelor de la o mina este considerata accident de muncă, dacă este cauzata de o lovitura, iar afectiunile tendoanelor provocate de miscari repetative şi ritmice (vibratiile), specifice locului de muncă, sunt incadrate ca boli profesionale.3. Eforturile extreme, cum sunt ridicarile accidentale de greutati, care produc vatamari ale organismului, cu efect nociv imediat (imobilizarea acuta a victimei), sunt incadrate ca accidente de muncă; dacă aceste eforturi au un caracter permanent, legat de specificul muncii, şi provoaca afecţiuni, sunt incadrate ca boli profesionale.Intoxicatia acuta profesionala se încadrează şi ca accident de muncă şi ca boala profesionala, dacă expunerea lucratorului este instantanee şi accidentala. Dacă expunerea se face în timp indelungat, intoxicatia acuta profesionala se încadrează numai ca boala profesionala;* loc de muncă: - orice loc (zona, incapere, vehicul etc.) unde îşi desfăşoară activitatea unul sau mai mulţi lucrători şi unde se exercită autoritatea conducătorului persoanei juridice sau a persoanei fizice;- orice loc organizat, inclusiv punctele de lucru dispersate, unde persoana juridica sau persoana fizica desfăşoară o activitate cu caracter permanent sau temporar.* participanti la procesul de muncă: persoane care presteaza o activitate de muncă pe cont propriu sau pentru o persoană juridica, indiferent de natura juridica a raportului de muncă stabilit. Sunt participanti la procesul de muncă: a) salariaţii; b) persoanele angajate cu contract individual, pe o perioadă determinata sau pentru o lucrare determinata; c) persoanele angajate cu convenţie civila; d) membrii asociaţiilor familiale constituite legal; e) membrii cooperatori; f) lucratorii independenti (persoane autorizate sa lucreze pe cont propriu); g) somerii, pe perioada reconversiei; h) ucenici, elevi şi studenti în perioada efectuării practicii profesionale; i) persoana care coordonează activitatea unităţii al carei proprietar este (patron);* persoane juridice:- agentii economici din sectorul public, privat şi cooperatist, inclusiv cei cu capital strain, care desfăşoară activităţi pe teritoriul României;- autorităţile şi instituţiile publice;- agentii economici români care efectueaza lucrari cu personal român, pe teritoriul altor tari, în baza unor conventii internationale, contracte bilaterale sau alte forme prevăzute de lege;- asociaţiile cu scop lucrativ, constituite potrivit prevederilor legii (Decretul-lege nr. 54/1990), care au dobândit personalitate juridica;- asociaţiile şi organizaţiile nonprofit constituite ca persoane juridice;* persoane fizice:- membrii asociaţiilor cu scop lucrativ, care nu au dobândit personalitate juridica (Decretul-lege nr. 54/1990);- membrii asociaţiilor familiale constituite potrivit prevederilor legale (Decretul-lege nr. 54/1990);- lucratorii independenti;- fiecare participant la procesul de muncă;* practica profesionala: instruire practica, specifică meseriei şi specialitatii în care se pregatesc elevii, studentii şi ucenicii în atelierele şi laboratoarele persoanelor juridice şi fizice;* puncte de lucru dispersate: sondele, traseele de cale ferata, retelele electrice şi telefonice, soselele, tarlalele agricole, parchetele forestiere, prospectiunile (geologice, geofizice, seismice etc.), sectoarele în care îşi exercită activitatea picherii, factorii postali, controlorii de conducte etc., precum şi locurile unde se efectueaza prestări de servicii pe bază de comandă, contract sau alte forme legale (inclusiv domiciliul clientului);* raportare (statistica): procedura prin care se transmit periodic, prin mijloacele stabilite de legislatie (tabele, situaţii, rapoarte etc), date referitoare la accidente şi boli profesionale, de la persoana juridica sau fizica către organismele interesate, pe fluxul informational intern şi extern;* subunitate: atelier, secţie, uzina, filiala etc., inclusiv cele dispersate pe teritoriul altor judete, apartinind unei persoane juridice;* termenele stabilite în prezentele norme metodologice se referă la zile lucratoare;* vatamare grava: vatamarea violenta a organismului, care, prin gravitatea sa, este posibil sa antreneze invaliditatea sau decesul victimei;* vatamare profesionala: decesul, vatamarea corporala sau boala provocata de un accident imputabil procesului muncii sau survenit în timpul muncii, care împiedica lucratorul să-şi indeplineasca munca în mod normal, ducind la o incapacitate de muncă temporara sau permanenta.Consecintele unui accident de traseu nu se considera vatamari profesionale.* vatamare violenta a organismului: afectarea integritatii anatomo-functionale, cu efecte imediate asupra stării de sănătate a persoanei accidentate, care are drept consecinţa urmatoarele traume: a) o leziune fizica acuta asupra corpului uman, cum sunt: arsura, contuzia, plaga, fractura, luxatia, entorsa, intepaturi, inflamatii etc., produsa în condiţiile şi cu consecintele prevăzute la art. 1;EXEMPLE: - arsura pielii provocata de un arc electric sau de o flacara, de contactul accidental cu substante chimice agresive - cum sunt acizii şi bazele - sau cu substante şi suprafete fierbinti;- o lovitura care cauzeaza contuzia tendoanelor de la o mina; b) un efect negativ şi acut, rezultat dintr-o expunere instantanee, care are drept consecinţa leziuni multiple asupra corpului uman, cum sunt: electrocutarea, asfixia, inecul etc., produs în condiţiile prevăzute la art. 1; c) pierderea sau dereglarea unui simt, dereglarea unui aparat sau a unui sistem al organismului, precum şi trauma neuropsihica cauzata de leziuni fizice, de dereglari senzoriale, de climatul psihosocial existent sau de intoxicatii acute, produse în condiţiile prevăzute la art. 1;EXEMPLE: - o tulburare respiratorie cauzata de explozia unui agent toxic;- iritarea gitului datorita unei expuneri instantanee la gaze, vapori, emanate, de exemplu, de o conducta fisurata;- suprasolicitarea organismului la eforturi suplimentare mari (ridicarea intimplatoare de greutati mari), cu efecte dăunătoare imediate.Prescurtari utilizateMMPS = Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale;Pr. M - protectia muncii;ISTPM = Inspectoratul de stat teritorial pentru protectia muncii;ISPM = Inspecţia de stat pentru protectia muncii din MMPS;ITM = incapacitate temporara de muncă;INV = invaliditate;D = deces;RA = reluarea activităţiiFIAM = formular-tip de înregistrare a accidentelor de muncă;BP1 = fisa de semnalare a bolilor profesionale;BP2 = fisa de înregistrare a bolilor profesionale.--------