HOTĂRÎRE Nr. 353 din 27 iunie 1994cu privire la nivelul salariului de baza minim brut pe ţara
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 167 din 1 iulie 1994    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNIC (1) Începând cu data de 1 iulie 1994, salariul de baza minim brut pe ţara se stabileşte la 65.000 lei lunar pentru un program complet de 170 ore în medie pe luna, ceea ce reprezintă 382,35 lei/ora, care cuprinde şi compensaţia în suma fixa acordată începând cu 1 mai 1993. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1) se vor majoră numai salariile de baza individuale de până la 65.000 lei lunar brut. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul munciişi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescu-----------------------