RECTIFICARE nr. 609 din 22 decembrie 2003la Legea nr. 609/2003
EMITENT
  • REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 14 ianuarie 2004    În Legea nr. 609/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 930 din 23 decembrie 2003, se face următoarea rectificare:- la punctul 12 al articolului unic, în cuprinsul capitolului II, la alineatul (2) al articolului V, ultimul rând, în loc de: "... 31 martie 2003, inclusiv." se va citi: "... 31 martie 2004, inclusiv.".------------