HOTĂRÎRE Nr. 337 din 23 iunie 1994privind suplimentarea bugetului Radioteleviziunii Române pe anul 1994
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 169 din 5 iulie 1994    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1În vederea acoperirii cheltuielilor privind circuitele interne şi internaţionale aferente transmisiilor pe posturile naţionale de radio şi de televiziune de la Campionatul Mondial de Fotbal ce va avea loc în anul 1994 în U.S.A., se aproba suplimentarea bugetului Radioteleviziunii Române pe anul 1994 cu suma de 512 milioane lei din fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului, din care: - 100 milioane lei pentru Societatea Română de Radiodifuziune; - 412 milioane lei pentru Societatea Română de Televiziune.  +  Articolul 2Ministrul Finanţelor va introduce modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri în bugetul de stat pe anul 1994. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:--------------Ministru de stat,ministrul finanţelor,Florin GeorgescuSecretarul general al Guvernului,Viorel Hrebenciuc---------------------