HOTĂRÂRE nr. 1.539 din 18 decembrie 2003pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 8 ianuarie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 41 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Ion Giurescu,secretar de statp. Ministrul administraţiei şi internelor,Toma Zaharia,secretar de statp. Ministrul delegatpentru administraţia publică,Ilie Ştefan,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 18 decembrie 2003.Nr. 1.539.  +  AnexăNORMA 18/12/2003