HOTĂRÂRE nr. 1.570 din 18 decembrie 2003pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 8 ianuarie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICPoziţiile nr. 42 şi 72 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 19 iulie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    Nr. crt.ŢaraValutaCategoriile Plafoanele de diurnă de cazare
    IIIAB
    "42.Coreea (RPD)euro3048120240
    ................................................................................................................................................................................................................
    72.Hong KongUSD5385250500"
  PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul afacerilor externe,Mircea GeoanăMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 18 decembrie 2003.Nr. 1.570.-----------