LEGE nr. 591 din 22 decembrie 2003pentru modificarea Legii nr. 8/2003 privind Ordinul Meritul Cultural și Medalia Meritul Cultural
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 8 ianuarie 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICLegea nr. 8/2003 privind Ordinul Meritul Cultural și Medalia Meritul Cultural, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77 din 6 februarie 2003, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:(2) Ordinul Meritul Cultural cuprinde 9 categorii, corespunzător activităților specifice și conexe domeniului cultural. Însemnul ordinului este identic pentru toate categoriile, dar panglicile sunt specifice fiecărei categorii.2. Alineatul (2) al articolului 3 va avea următorul cuprins:(2) Medalia Meritul Cultural cuprinde 9 categorii, corespunzător activităților specifice și conexe domeniului cultural. Însemnul medaliei este identic pentru toate categoriile de merite, dar panglicile sunt specifice fiecărei categorii.3. Alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Ordinul Meritul Cultural este limitat la maximum 8.100 de membri.4. Alineatul (1) al articolului 10 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) Medalia Meritul Cultural se poate acorda nelimitat pentru clasele a III-a și a II-a și este limitată la 7.400 de membri pentru clasa I.5. La anexa nr. 1, alineatele (1)-(3) ale articolului 2 vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Ordinul Meritul Cultural cuprinde 9 categorii corespunzătoare activităților specifice și conexe domeniului cultural, după cum urmează:a) Categoria A - "Literatura";b) Categoria B - "Muzica";c) Categoria C - "Artele plastice";d) Categoria D - "Arta spectacolului" - teatru, operă, film, balet etc.;e) Categoria E - "Patrimoniul cultural național";f) Categoria F - "Promovarea culturii";g) Categoria G - "Cultele";h) Categoria H - "Cercetarea științifică";i) Categoria I - "Arhitectura".(2) Ordinul Meritul Cultural este limitat la maximum 8.100 de membri, împărțiți pe categorii și grade astfel:A. Categoria A - "Literatura" - 850 de membri, din care:a) Cavaler - 450;b) Ofițer - 225;c) Comandor - 125;d) Mare Ofițer - 50.B. Categoria B - "Muzica" - 700 de membri, din care:a) Cavaler - 350;b) Ofițer - 200;c) Comandor - 110;d) Mare Ofițer - 40.C. Categoria C - "Artele plastice" - 1.000 de membri, din care:a) Cavaler - 500;b) Ofițer - 300;c) Comandor - 150;d) Mare Ofițer - 50.D. Categoria D - "Arta spectacolului" - teatru, operă, film, balet etc 1.000 de membri, din care:a) Cavaler - 500;b) Ofițer - 300;c) Comandor - 150;d) Mare Ofițer - 50.E. Categoria E - "Patrimoniul cultural național" - 1.000 de membri, din care:a) Cavaler - 500;b) Ofițer - 300;c) Comandor - 150;d) Mare Ofițer - 50.F. Categoria F - "Promovarea culturii" - 1.150 de membri, din care:a) Cavaler - 580;b) Ofițer - 350;c) Comandor - 170;d) Mare Ofițer - 50.G. Categoria G - "Cultele" -1.000 de membri, din care:a) Cavaler - 500;b) Ofițer - 300;c) Comandor - 150;d) Mare Ofițer - 50.H. Categoria H - "Cercetarea științifică" - 800 de membri, din care:a) Cavaler - 400;b) Ofițer - 250;c) Comandor - 100;d) Mare Ofițer - 50.I. Categoria I - "Arhitectura" - 600 de membri, din care:a) Cavaler - 300;b) Ofițer - 175;c) Comandor - 85;d) Mare Ofițer - 40.(3) Însemnele ordinelor fiecărei categorii au panglicile în culori diferite, după cum urmează:a) Categoria A - alb cu câte o bandă violet la margini;b) Categoria B - alb cu câte o bandă portocalie la margini;c) Categoria C - alb cu câte o bandă roșie la margini;d) Categoria D - alb cu câte o bandă albastră la margini;e) Categoria E - alb cu câte o bandă galbenă la margini;f) Categoria F - alb cu câte o bandă albastră la margini și una verde pe centru;g) Categoria G - alb cu trei benzi egale, două roșii și una albastră, pe centru;h) Categoria H - alb cu câte o bandă verde la margini;i) Categoria I - alb cu câte o bandă galbenă la margini și una neagră pe centru.6. La anexa nr. 1, litera a) a alineatului (2) al articolului 12 va avea următorul cuprins:a) crearea de valori culturale și artistice semnificative în toate domeniile: literatură, eseu, filozofie, știință, muzică de toate genurile, arte plastice de toate genurile, arhitectură;7. La anexa nr. 2, alineatele (1)-(3) ale articolului 2 vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Medalia Meritul Cultural cuprinde 9 categorii corespunzătoare activităților specifice și conexe domeniului cultural, după cum urmează:a) Categoria A - "Literatura";b) Categoria B - "Muzica";c) Categoria C - "Artele plastice";d) Categoria D - "Arta spectacolului" - teatru, operă, film, balet etc.;e) Categoria E - "Patrimoniul cultural național";f) Categoria F - "Promovarea culturii";g) Categoria G - "Cultele";h) Categoria H - "Cercetarea științifică";i) Categoria I - "Arhitectura".(2) Medalia Meritul Cultural este nelimitată ca număr de membri pentru clasele a III-a și a II-a și este limitată la un număr de 7.400 de membri pentru clasa I, împărțiți pe categorii astfel:a) Categoria A - "Literatura" - 1.000 de membri;b) Categoria B - "Muzica" - 1.000 de membri;c) Categoria C -"Artele plastice" - 1.000 de membri;d) Categoria D - "Arta spectacolului" - teatru, operă, film, balet etc 1.000 de membri;e) Categoria E - "Patrimoniul cultural național" - 1.000 de membri;f) Categoria F - "Promovarea culturii" - 600 de membri;g) Categoria G - "Cultele" - 600 de membri;h) Categoria H - "Cercetarea științifică" -600 de membri;i) Categoria I - "Arhitectura" - 600 de membri.(3) Însemnele medaliei fiecărei categorii au panglicile în culori diferite, după cum urmează:a) Categoria A - alb cu câte o bandă violet la margini și o dungă violet pe centru;b) Categoria B - alb cu câte o bandă portocalie la margini și o dungă portocalie pe centru;c) Categoria C - alb cu câte o bandă roșie la margini și o dungă roșie pe centru;d) Categoria D - alb cu câte o bandă albastră la margini și o dungă albastră pe centru;e) Categoria E - alb cu câte o bandă galbenă la margini și o dungă galbenă pe centru;f) Categoria F - alb cu câte o bandă albastră la margini și două dungi verzi pe centru;g) Categoria G - alb cu câte o bandă roșie la margini și două dungi albastre pe centru;h) Categoria H - alb cu câte o bandă verde la margini și o dungă verde pe centru;i) Categoria I - alb cu câte o bandă galbenă la margini și două dungi negre pe centru.8. La anexa nr. 3, planșa "Panglici Ordinul Meritul Cultural Gradul de Cavaler" se înlocuiește cu planșa nr. 1 "Panglici Ordinul Meritul Cultural Gradul de Cavaler" din anexa care face parte integrantă din prezenta lege.9. La anexa nr. 3, planșa "Panglici Ordinul Meritul Cultural Gradul de Ofițer" se înlocuiește cu planșa nr. 2 "Panglici Ordinul Meritul Cultural Gradul de Ofițer" din anexa care face parte integrantă din prezenta lege.10. La anexa nr. 4, planșa "Panglici Medalia Meritul Cultural", se înlocuiește cu planșa nr. 3 "Panglici Medalia Meritul Cultural" din anexa care face parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 9 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 17 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  București, 22 decembrie 2003.Nr. 591.  +  AnexăPlanșa nr. 1------------ Planșa nr. 2------------Planșa nr. 3------------ --------------