DECRET nr. 81 din 2 martie 1979pentru ratificarea Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor, adoptat la Conferinţa diplomatică de la Washington la 19 iunie 1970
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 22 din 8 martie 1979    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Se ratifica Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor, adoptat la Conferinţa diplomatică de la Washington la 19 iunie 1970, cu următoarea rezerva:"Republica Socialistă România declara, în temeiul art. 64 alin. 5, că nu se considera legată de prevederile art. 59 din Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor.Republica Socialistă România considera ca diferendele privind interpretarea sau aplicarea tratatului şi a regulamentului de aplicare vor putea fi supuse Curţii Internaţionale de Justiţie numai cu consimţămîntul tuturor părţilor în litigiu, pentru fiecare caz în parte."  +  Articolul 2La depunerea instrumentului de ratificare a tratatului se va face următoarea declaraţie:"Republica Socialistă România considera ca menţinerea stării de dependenta a unor teritorii, la care se referă prevederile art. 62 alin. 3 şi 4 al Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor, nu este în concordanta cu Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite şi cu documentele adoptate de O.N.U. cu privire la acordarea independentei ţărilor şi popoarelor coloniale, inclusiv cu Declaraţia referitoare la principiile dreptului internaţional privind relaţiile prieteneşti şi cooperarea între state potrivit Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite, adoptată în unanimitate prin Rezoluţia Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 2625 (XXV) din anul 1970, care proclama în mod solemn obligaţia statelor de a favoriza realizarea principiului egalităţii în drepturi a popoarelor şi a dreptului lor de a dispune de ele însele, în scopul de a pune de îndată capăt colonialismului."  +  Articolul 3Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci va îndeplini atribuţiile şi procedurile prevăzute de tratat cu privire la primirea şi înregistrarea cererilor internaţionale de invenţii care urmează să fie transmise în alte state pentru brevetare, precum şi la cererile internaţionale de invenţii primite din străinătate pentru acordarea protecţiei potrivit legii naţionale.Cererile internaţionale de invenţii vor fi depuse la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci în limba română.Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Socialiste România va îndeplini atribuţiile de mandatar, cu privire la cererile internaţionale de brevetare prevăzute în tratat. TRATAT 19/06/1970