ORDONANŢĂ nr. 93 din 24 decembrie 2003pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 59 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 24 decembrie 2003    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 1 pct. IV.5 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul UNICTermenul pentru aplicarea prevederilor art. 30 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 28 ianuarie 2003, prevăzut la art. 59 alin. (1) din aceeaşi lege, se prorogă până la data de 30 iunie 2004.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Miron Tudor MitreaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 24 decembrie 2003.Nr. 93.------