ORDIN nr. 310 din 5 decembrie 2003pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT C 9-2003, editia 1, "Cerinţe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnica şi repararea cazanelor de apa calda şi a cazanelor de abur de joasa presiune"
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 20 decembrie 2003    În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003,având în vedere referatul de aprobare prezentat,ministrul economiei şi comerţului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Prescripţia tehnica PT C 9-2003, editia 1, "Cerinţe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnica şi repararea cazanelor de apa calda şi a cazanelor de abur de joasa presiune", cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul economiei şi comerţului,Dan Ioan PopescuBucureşti, 5 decembrie 2003.Nr. 310.  +  AnexăPRESCRIPTII 05/12/2003