LEGE nr. 555 din 18 decembrie 2003pentru modificarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 20 decembrie 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege  +  Articolul ILegea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 14 octombrie 2002, se modifica după cum urmează:- Literele b) şi c) ale alineatului (2) al articolului 79 vor avea următorul cuprins:"b) pentru anul 2003, 20% din cuantumul diferenţei, începând cu 1 ianuarie 2003, 20% începând cu 1 iulie 2003 şi 20% începând cu luna noiembrie 2003; c) pentru anul 2004, 20% din cuantumul diferenţei, începând cu 1 iulie 2004."  +  Articolul IIFondurile necesare aplicării dispoziţiilor prezentei legi se asigura din fondurile aprobate prin legea bugetului de stat pentru Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Serviciul Roman de Informaţii.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 25 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 18 decembrie 2003.Nr. 555.-------