ORDIN nr. 1.009 din 5 decembrie 2003privind înlocuirea anexei la Norma sanitară veterinară referitoare la finanțarea inspecțiilor și controalelor veterinare la frontieră, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 259/2002
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ȘI MEDIULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 23 decembrie 2003  Având în vedere prevederile art. 31 alin. (1) din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată;în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului;văzând Referatul de aprobare nr. 158.049 din 24 noiembrie 2003, întocmit de Agenția Națională Sanitară Veterinară,ministrul agriculturii, pădurilor, apelor și mediului, emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa la Norma sanitară veterinară referitoare la finanțarea inspecțiilor și controalelor veterinare la frontieră, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 259/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 26 august 2002, se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIRata de transformare în moneda națională a sumelor în euro specificate în anexa la prezentul ordin va fi cea publicată de Banca Națională a României în ziua emiterii facturii.  +  Articolul IIIInstitutul de Diagnostic și Sănătate Animală va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IVAgenția Națională Sanitară Veterinară va controla modul de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul VPrezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va intra în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării lui.
  Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor și mediului,
  Ilie Sârbu
  București, 5 decembrie 2003.Nr. 1.009.  +  ANEXĂ
  TARIFE
  pentru efectuarea inspecțiilor și controalelor veterinare la frontieră
  Nr. crt.Specificare animale viiImport și tranzit Tariful în euro/tonăExport Tariful*) în euro/tonă
  1.Animale vii30 euro/transport sub 1 tonă greutate vie și suplimentar 5 euro pentru fiecare tonă de greutate în plus3,5 euro/transport
  2.Carne refrigerată sau congelată, exclusiv de pește30 euro/transport sub 1 tonă și suplimentar 5 euro pentru fiecare tonă în plus3,5 euro/transport
  3.Pește și produse din pescuit, moluște și crustacee, prevăzute în anexa la Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 285/2001 la cap. "Produse" și la cap. "Produse și subproduse de origine animală", sub 1 tonă30 euro/transport sub 1 tonă3,5 euro/transport
  4.Pește și produse din pescuit, moluște și crustacee, prevăzute în anexa la Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 285/2001 la cap. "Produse" și la cap. "Produse și subproduse de origine animală", până la 100 tone30 euro/transport plus 1 euro/tonă până la 100 tone inclusiv3,5 euro/transport
  5.Pește și produse din pescuit, moluște și crustacee, prevăzute în anexa la Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 285/2001 la cap. "Produse și subproduse de origine animală", peste 100 tone30 euro/transport plus 1 euro/tonă până la 100 tone inclusiv și suplimentar 2,5 euro/tonă pentru ceea ce depășește 100 tone3,5 euro/transport
  6.Lapte și produse din lapte30 euro/transport sub 1 tonă și suplimentar 1 euro/tonă pentru fiecare tonă în plus3,5 euro/transport
  7.Ouă și produse din ouă30 euro/transport sub 1 tonă și suplimentar 2,5 euro/tonă pentru fiecare tonă în plus3,5 euro/transport
  8.Miere30 euro/transport sub 1 tonă și suplimentar 0,5 euro/tonă pentru fiecare tonă în plus3,5 euro/transport
  9.Alte produse destinate consumului uman și animal, prevăzute în anexa la Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 285/2001, la cap. "Produse" și la cap. "Produse și subproduse de origine animală"30 euro/transport sub 1 tonă și suplimentar 1 euro/tonă pentru fiecare tonă în plus3,5 euro/transport
  10.Alte produse și subproduse cu altă destinație decât consumul uman și animal, prevăzute în anexa la Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 285/200130 euro/transport sub 1 tonă și suplimentar 1 euro/tonă pentru fiecare tonă în plus3,5 euro/transport
  NOTĂ:a) Transporturile care sosesc în același mijloc de transport, având produse grupaj aparținând aceluiași importator, se vor taxa cu 30 euro/transport și suplimentar pentru fiecare tip de produs corespunzător tabelului de mai sus.b) Pentru transporturile care au doi sau mai mulți importatori se va taxa responsabilul de încărcătură cu 30 euro/transport și, individual, pentru mărfurile fiecărui importator. Notă *) Aplicabil până la momentul aderării României la Uniunea Europeană.
  --------------
  -----