CIRCULARĂ nr. 39 din 18 decembrie 2003privind modificarea şi completarea Circularei Băncii Naţionale a României nr. 26/2001 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 3/1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare, cu modificările şi completările ulterioare
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 23 decembrie 2003    În baza art. 11, 12 şi 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare,Banca Naţională a României emite prezenta circulară.  +  Articolul ICirculara Băncii Naţionale a României nr. 26/2001 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 3/1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 769 din 3 decembrie 2001, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul IV litera b) se abrogă.2. La articolul V, după litera b) se introduce litera c) cu următorul cuprins:"c) operaţiunile în conturi de depozit în monedă naţională deschise de nerezidenţi la bănci şi la alte entităţi stabilite de lege - pct. 1.17.2.11 lit. a1) din regulament."  +  Articolul IIPrezenta circulară intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2004.Guvernatorul Băncii Naţionale a României,Mugur IsărescuBucureşti, 18 decembrie 2003.Nr. 39.-----------