ORDIN nr. 311 din 5 decembrie 2003pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT C 10/1-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea şi verificarea conductelor de abur şi de apă fierbinte sub presiune"
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 921 din 22 decembrie 2003    În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003,având în vedere referatul de aprobare prezentat,ministrul economiei şi comerţului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Prescripţia tehnică PT C 10/1-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea şi verificarea conductelor de abur şi de apă fierbinte sub presiune", cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.----------- Notă *) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 921 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul economiei şi comerţului,Dan Ioan PopescuBucureşti, 5 decembrie 2003.Nr. 311.---------