HOTĂRÂRE nr. 1.508 din 18 decembrie 2003privind corectarea nivelului ajutorului pentru încălzirea locuinţei în cazul familiilor şi persoanelor singure care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 912 din 19 decembrie 2003    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Nivelul ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei prevăzute la art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003, cu modificările ulterioare, se corectează după cum urmează: a) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al unei persoane singure, se situează până la 880.000 lei li se acordă o sumă de 864.000 lei; b) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al unei persoane singure, se situează între 880.001 lei şi 1.170.000 lei li se acordă o sumă de 521.000 lei; c) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al unei persoane singure, se situează între 1.170.001 lei şi 1.460.000 lei li se acordă o sumă de 380.000 lei; d) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al unei persoane singure, se situează între 1.460.001 lei şi 1.760.000 lei li se acordă o sumă de 271.000 lei; e) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al unei persoane singure, se situează între 1.760.001 lei şi 2.050.000 lei li se acordă o sumă de 217.000 lei; f) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al unei persoane singure, se situează între 2.050.001 lei şi 2.460.000 lei li se acordă o sumă de 108.000 lei.  +  Articolul 2Nivelul ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei prevăzut la art. 1 se aplică în perioada 1 ianuarie - 31 martie 2004.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Ion Giurescu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 18 decembrie 2003.Nr. 1.508.---------------