HOTĂRÂRE nr. 1.420 din 4 decembrie 2003pentru aprobarea Normelor privind comerţul cu bunuri culturale mobile
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 16 decembrie 2003    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 77 alin. (1) lit. g) şi alin. (3) din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele privind comerţul cu bunuri culturale mobile, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul culturii şi cultelor,Laurenţiu Tănase,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 4 decembrie 2003.Nr. 1.420.  +  AnexăNORMA 04/12/2003