HOTĂRÂRE nr. 1.433 din 4 decembrie 2003privind aplicarea în luna ianuarie 2004 a celei de-a cincea etape de recorelare a pensiilor din sistemul public
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 15 decembrie 2003  În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, al art. 168 alin. (3), (4) şi (5) şi al art. 180 alin. (5) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1În luna ianuarie 2004 se efectuează cea de-a cincea etapă de recorelare a pensiilor, prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 1.315/2001 privind măsuri suplimentare de recorelare a pensiilor din sistemul public de pensii.  +  Articolul 2La data de 1 ianuarie 2004, în vederea aplicării celei de-a cincea etape de recorelare a pensiilor, punctajul mediu anual cuvenit la data de 31 decembrie 2003 pensionarilor din sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, ale căror drepturi s-au deschis anterior intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, se corectează prin raportarea cuantumului pensiei aflate în plată sau cuvenite la data de 31 decembrie 2003 la valoarea punctului de pensie valabilă în luna decembrie 2003.  +  Articolul 3 (1) De măsurile suplimentare de recorelare a pensiilor, acordate potrivit prezentei hotărâri, beneficiază persoanele ale căror drepturi de pensie pentru limită de vârstă cu vechime integrală sau de pensie de urmaş, provenite din sistemul asigurărilor sociale de stat, s-au deschis până la data de 1 ianuarie 1999 şi al căror punctaj mediu anual, corectat conform prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.315/2001, este mai mic de 3 puncte. (2) Recorelarea pensiilor în această etapă se efectuează prin adăugarea unui număr suplimentar de puncte la punctajul mediu anual corectat conform prevederilor art. 2. (3) Numărul suplimentar de puncte care se adaugă în această etapă de recorelare, conform prevederilor art. 4 alin. (2) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.315/2001, este cel prevăzut în anexele nr. 1 şi 2. (4) Persoanele ale căror drepturi de pensie pentru limită de vârstă cu vechime integrală sau de pensie de urmaş s-au deschis la data de 1 ianuarie 1998 beneficiază de acelaşi număr suplimentar de puncte acordat prin măsura de recorelare a pensiilor, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.315/2001, ca şi pensionarii ale căror drepturi s-au deschis în cursul anului 1997. (5) În cazul persoanelor prevăzute la alin. (1), care, prin adăugarea unor stagii de cotizare realizate după pensionare sau nevalorificate la calculul iniţial al pensiei, au îndeplinit condiţiile pentru pensia de limită de vârstă cu vechime integrală în intervalul 1 iulie 2003 - 31 decembrie 2003, acordarea recorelării se va face începând cu această etapă, corespunzător punctajului mediu anual corectat conform prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.315/2001.  +  Articolul 4 (1) De măsurile suplimentare de recorelare a pensiilor, acordate potrivit prevederilor prezentei hotărâri, beneficiază şi pensionarii proveniţi din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor, ale căror drepturi de pensie au fost stabilite anterior datei de 29 iulie 1992. (2) Pentru pensionarii prevăzuţi la alin. (1) procedura de recorelare este cea stabilită de art. 7 lit. a)-g) din Hotărârea Guvernului nr. 1.315/2001. (3) Din punctajul suplimentar stabilit conform procedurii de recorelare prevăzute la alin. (2), în această etapă se acordă un procent de 18,5%. (4) Punctajul suplimentar acordat în această etapă de recorelare se adaugă la punctajul mediu anual majorat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2003 privind majorarea pensiilor din sistemul public provenite din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor, aprobată prin Legea nr. 383/2003.  +  Articolul 5La stabilirea numărului suplimentar de puncte acordat în această etapă de recorelare se utilizează 5 zecimale.  +  Articolul 6 (1) În luna ianuarie 2004 cuantumul pensiilor din sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, prevăzute la art. 2, se determină în condiţiile art. 76 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, prin înmulţirea valorii unui punct de pensie cu punctajul mediu anual cuvenit la data de 31 decembrie 2003, corectat conform prevederilor art. 2, sau, după caz, cu punctajul mediu anual rezultat în urma aplicării prevederilor art. 3, 4 şi 5. (2) Pentru pensionarii prevăzuţi la art. 180 alin. (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ale căror drepturi de pensie s-au deschis în intervalul 1 ianuarie 2001 - 31 martie 2001, punctajul mediu anual prevăzut la alin. (1) este punctajul mediu estimat prevăzut la art. 2 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 523/2001 privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii şi a unor venituri ale populaţiei pentru trimestrul II al anului 2001. (3) La data de 1 ianuarie 2004 valoarea unui punct de pensie va fi stabilită în condiţiile art. 80 şi 81 din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare. (4) La determinarea cuantumului pensiei, conform prevederilor alin. (1) şi (2), fracţiunile de leu se întregesc la un leu, în favoarea pensionarului.  +  Articolul 7În situaţia în care din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri rezultă un cuantum al pensiei recorelate mai mic decât cel cuvenit sau aflat în plată, se păstrează în plată cuantumul avantajos.  +  Articolul 8Sumele rezultate în urma aplicării măsurilor suplimentare de recorelare prevăzute de prezenta hotărâre se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.  +  Articolul 9Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 4 decembrie 2003.Nr. 1.433.  +  Anexa 1Numărul suplimentar de puncte pentru pensionarii de limita de vârsta şi vechime integrală
    Anul înscrierii la pensieNumărul total de puncte de acordat în perioada 2002-2004Numărul suplimentar de puncte pentru pensionari având la 01/01/2002 un punctaj mediu anual, corectat conform prevederilor art. 2 din HG 1.315/2001, de:
    cel mult 0,6 punctepeste 0,6 puncte şi cel mult 0,75 punctepeste 0,75 puncte şi cel mult 0,85 punctepeste 0,85 puncte şi cel mult 1 punctpeste 1 punct şi cel mult 2 punctepeste 2 puncte şi cel mult 3 puncte
    număr total de puncte acordat în 2004din care, acordate în luna ianuarie 2004număr total de puncte acordat în 2004din care, acordate în luna ianuarie 2004număr total de puncte acordat în 2004din care, acordate în luna ianuarie 2004număr total de puncte acordat în 2004din care, acordate în luna ianuarie 2004număr total de puncte acordat în 2004din care, acordate în luna ianuarie 2004număr total de puncte acordat în 2004din care, acordate în luna ianuarie 2004
    înainte de 19680,305920,061180,030590,113190,056600,110130,055070,116250,058130,143780,071890,159080,07954
    19680,309020,061800,030900,114330,057170,111250,055630,117430,058720,145240,072620,160690,08035
    19690,308240,061650,030830,114050,057030,110960,055480,117130,058570,144880,072440,160290,08015
    19700,301430,060280,030140,111530,055770,108520,054260,114550,057280,141670,070840,156750,07838
    19710,300760,060150,030080,111280,055640,108280,054140,114290,057150,141350,070680,156390,07820
    19720,297520,059500,029750,110080,055040,107110,053560,113060,056530,139840,069920,154710,07736
    19730,297470,059490,029750,110060,055030,107090,053550,113040,056520,139820,069910,154680,07734
    19740,295540,059110,029560,109340,054670,106390,053200,112300,056150,138900,069450,153680,07684
    19750,288500,057700,028850,106740,053370,103860,051930,109630,054820,135590,067800,150020,07501
    19760,291850,058360,029180,107990,054000,105070,052540,110900,055450,137170,068590,151760,07588
    19770,287130,057420,028710,106240,053120,103370,051690,109110,054560,134950,067480,149310,07466
    19780,302780,060560,030280,112020,056010,109000,054500,115060,057530,142310,071160,157440,07872
    19790,299640,059930,029970,110870,055440,107870,053940,113860,056930,140830,070420,155820,07791
    19800,296980,059400,029700,109880,054940,106910,053460,112850,056430,139580,069790,154430,07722
    19810,296930,059380,029690,109870,054940,106900,053450,112840,056420,139550,069780,154410,07721
    19820,288460,057690,028850,106730,053370,103850,051930,109620,054810,135580,067790,150000,07500
    19830,287350,057460,028730,106320,053160,103450,051730,109190,054600,135060,067530,149420,07471
    19840,288240,057650,028830,106650,053330,103760,051880,109530,054770,135480,067740,149890,07495
    19850,289290,057850,028930,107040,053520,104140,052070,109930,054970,135970,067990,150430,07522
    19860,294520,058900,029450,108970,054490,106030,053020,111920,055960,138430,069220,153150,07658
    19870,284400,056880,028440,105230,052620,102380,051190,108070,054040,133670,066840,147890,07395
    19880,279610,055920,027960,103460,051730,100660,050330,106260,053130,131420,065710,145400,07270
    19890,275280,055060,027530,101850,050930,099100,049550,104610,052310,129380,064690,143140,07157
    19900,270430,054080,027040,100060,050030,097360,048680,102770,051390,127100,063550,140630,07032
    19910,271650,054320,027160,100510,050260,097790,048900,103230,051620,127670,063840,141250,07063
    19920,262680,052540,026270,097190,048600,094570,047290,099820,049910,123460,061730,136590,06830
    19930,260030,052000,026000,096210,048110,093610,046810,098810,049410,122210,061110,135220,06761
    19940,255920,051180,025590,094690,047350,092130,046070,097250,048630,120280,060140,133080,06654
    19950,259130,051820,025910,095880,047940,093290,046650,098470,049240,121790,060900,134750,06738
    19960,256830,051360,025680,095020,047510,092460,046230,097600,048800,120710,060360,133550,06678
    19970,229500,045900,022950,084910,042460,082620,041310,087210,043610,107860,053930,119340,05967
    19980,161070,080530,040270,080530,040270,080530,040270,080530,040270,080530,040270,080530,04027
   +  Anexa 2Numărul suplimentar de puncte pentru pensionarii urmasi
    Anul înscrierii la pensieNumărul total de puncte de acordat în perioada 2002-2004Numărul suplimentar de puncte pentru pensionari având la 01/01/2002 un punctaj mediu anual, corectat conform prevederilor art. 2 din HG 1.315/2001, de:
    cel mult 0,3 punctepeste 0,3 puncte şi cel mult 0,6 punctepeste 0,6 puncte şi cel mult 1 punctepeste 1 puncte şi cel mult 2 punctpeste 2 puncte şi cel mult 3 puncte
    număr total de puncte acordat în 2004din care, acordate în luna ianuarie 2004număr total de puncte acordat în 2004din care, acordate în luna ianuarie 2004număr total de puncte acordat în 2004din care, acordate în luna ianuarie 2004număr total de puncte acordat în 2004din care, acordate în luna ianuarie 2004număr total de puncte acordat în 2004din care, acordate în luna ianuarie 2004
    înainte de 19680,095240,009520,004760,028570,014290,034280,017140,044770,022390,049530,02477
    19680,087470,008740,004370,026240,013120,031490,015750,041120,020560,045480,02274
    19690,085980,008600,004300,025800,012900,030950,015480,040410,020210,044710,02236
    19700,086260,008630,004320,025880,012940,031060,015530,040540,020270,044850,02243
    19710,085510,008550,004280,025660,012830,030790,015400,040190,020100,044470,02224
    19720,084310,008430,004220,025300,012650,030360,015180,039620,019810,043840,02192
    19730,084590,008450,004230,025370,012690,030450,015230,039750,019880,043990,02200
    19740,083720,008370,004190,025110,012560,030140,015070,039350,019680,043540,02177
    19750,083580,008360,004180,025080,012540,030090,015050,039290,019650,043460,02173
    19760,082910,008290,004150,024880,012440,029850,014930,038970,019490,043110,02156
    19770,083430,008340,004170,025030,012520,030040,015020,039210,019610,043390,02170
    19780,084250,008420,004210,025270,012640,030330,015170,039590,019800,043800,02190
    19790,084280,008430,004220,025290,012650,030340,015170,039610,019810,043820,02191
    19800,082980,008300,004150,024900,012450,029870,014940,039000,019500,043150,02158
    19810,082860,008290,004150,024860,012430,029830,014920,038950,019480,043080,02154
    19820,081950,008190,004100,024580,012290,029500,014750,038520,019260,042610,02131
    19830,082270,008220,004110,024680,012340,029620,014810,038670,019340,042780,02139
    19840,081300,008130,004070,024390,012200,029270,014640,038210,019110,042280,02114
    19850,080880,008090,004050,024270,012140,029120,014560,038010,019010,042060,02103
    19860,080570,008050,004030,024170,012090,029000,014500,037870,018940,041890,02095
    19870,079890,007980,003990,023960,011980,028760,014380,037550,018780,041540,02077
    19880,079340,007930,003970,023800,011900,028560,014280,037290,018650,041260,02063
    19890,078950,007890,003950,023680,011840,028420,014210,037110,018560,041050,02053
    19900,077340,007730,003870,023200,011600,027840,013920,036350,018180,040220,02011
    19910,077370,007730,003870,023210,011610,027850,013930,036360,018180,040230,02012
    19920,071460,007150,003580,021440,010720,025730,012870,033590,016800,037160,01858
    19930,069280,006930,003470,020790,010400,024940,012470,032560,016280,036020,01801
    19940,068690,006860,003430,020600,010300,024720,012360,032290,016150,035720,01786
    19950,067120,006710,003360,020130,010070,024160,012080,031550,015780,034900,01745
    19960,066590,006650,003330,019970,009990,023970,011990,031290,015650,034630,01732
    19970,067830,006780,003390,020350,010180,024420,012210,031880,015940,035270,01764
    19980,069650,034820,017410,034820,017410,034820,017410,034820,017410,034820,01741
  ────────────────