LEGE nr. 529 din 11 decembrie 2003pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 15 decembrie 2003    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 79 din 28 august 2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 30 august 2003, cu următoarea modificare:- Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Stingerea creanţelor bugetare rezultate din nereguli şi/sau fraudă se realizează prin plata voluntară efectuată de către persoanele prevăzute la art. 5, deducerea din declaraţiile de cheltuieli ce vor urma, prin executare silită ori prin alte modalităţi prevăzute de lege."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 25 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 11 decembrie 2003.Nr. 529.-------