HOTĂRÂRE nr. 1.431 din 4 decembrie 2003privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 13 decembrie 2003    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 4 alin. (3) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNIC (1) Pentru anul 2004 nivelul lunar al venitului minim garantat prevăzut la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, este de: a) 1.480.000 lei pentru familiile formate din 2 persoane; b) 2.057.000 lei pentru familiile formate din 3 persoane; c) 2.547.000 lei pentru familiile formate din 4 persoane; d) 3.041.000 lei pentru familiile formate din 5 persoane; e) câte 205.000 lei pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din familie, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Pentru anul 2004 nivelul lunar al venitului minim garantat pentru persoanele singure, prevăzut la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, este de 825.000 lei.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Elena Dumitrup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 4 decembrie 2003.Nr. 1.431.----