ORDIN nr. 1.661 bis din 28 noiembrie 2003pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare şi utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor de către instituţiile publice
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 11 decembrie 2003    În temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările ulterioare, şi ale art. 79 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind modul de încasare şi utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor de către instituţiile publice, prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia generală a contabilităţii publice, Direcţia generală de sinteză a politicilor bugetare, Direcţia generală de programare bugetară sectorială şi securitate socială, celelalte direcţii interesate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, precum şi instituţiile publice, indiferent de modalitatea de finanţare, vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 28 noiembrie 2003.Nr. 1.661 bis.  +  AnexăNORMA 28/11/2003