LEGE nr. 520 din 9 decembrie 2003pentru modificarea art. 58 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 9 decembrie 2003    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICArticolul 58 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Litera b) a alineatului 2 va avea următorul cuprins:"b) au o vechime în grad de cel puţin 2 ani;"2. Alineatul 2^1 se abrogă.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 2 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 9 decembrie 2003.Nr. 520.──────────────