HOTĂRÂRE nr. 663 din 5 iunie 1970privind reglementarea sistemului de acordare de credite populatiei pentru construirea de locuinte proprietate personala
EMITENT
  • CONSILIUL DE MINIŞTRI
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 62 din 13 iunie 1970    În temeiul Legii nr. 22/1967 şi al Legii nr. 74/1969 pentru prelungirea aplicarii Legii nr. 22/1967 privind unele măsuri de perfectionare a conducerii şi planificarii economiei naţionale,Consiliul de Ministri al Republicii Socialiste România hotaraste:  +  Articolul 1Pentru creditele ce se acordă cetatenilor, cu incepere de la data prezentei hotărîri, potrivit art. 13-14 din Legea nr. 9/1968 se percepe o dobinda de: a) 2-5% pe an, potrivit art. 4 din Hotărîrea Consiliului de Ministri nr. 2256/1969, în cazurile în care preţul de deviz al apartamentului se încadrează în preţul plafon, plus un spor de pînă la 30% pentru confort; b) 8% pe an, în cazurile în care preţul de deviz al apartamentului depăşeşte limita stabilita la litera a.În înţelesul prezentei hotărîri, prin pret plafon în functie de care se acordă creditul şi se stabileste dobinda se înţelege preţul apartamentului de categoria I, cu un numar echivalent de camere, ce se construieste din fondurile de investitii centralizate ale statului plus cheltuielile de localizare prevăzute de art. 1 din Hotărîrea Consiliului de Ministri nr. 127/1968, precum şi cele impuse de amplasament, recalculate în preţuri pentru particulari.Prin pret de deviz al apartamentului se înţelege costul acestuia, al garajului şi anexelor gospodaresti din afara cladirii de locuit, asa cum rezultă din deviz, tinindu-se seama şi de elementele prevăzute la alineatul precedent.  +  Articolul 2Creditele prevăzute de Hotărîrea Consiliului de Ministri nr. 2256/1969 pentru constituirea avansului minim se acordă cetatenilor care construiesc locuinte al caror pret de deviz se încadrează în preţul plafon calculat, potrivit prevederilor art. 1 plus un spor de pînă la 30% pentru confort.În cazul în care la data incheierii contractului de împrumut nu sînt definitivate preturile de deviz ale apartamentelor, creditele pentru constituirea avansurilor minime se acordă în functie de preturile orientative stabilite de comitetele executive ale consiliilor populare judetene sau, după caz, al municipiului Bucureşti.  +  Articolul 3Creditele prevăzute de Hotărîrea Consiliului de Ministri nr. 2256/1969 pentru completarea pretului integral al locuintelor, în vederea contractarii lor cu prioritate, se acordă numai cetatenilor care-şi construiesc locuinte de tipul celor ce se executa din fondurile de investitii centralizate ale statului la pret plafon recalculat pentru particulari.  +  Articolul 4Creditele pentru care se percepe o dobinda de 8% pe an, potrivit art. 1, precum şi cele prevăzute la art. 1 din Hotărîrea Consiliului de Ministri nr. 2256/1969, pentru completarea pretului integral al locuintelor în vederea contractarii lor cu prioritate, se vor acorda, din fondurile Casei de Economii şi Consemnatiuni destinate pentru creditarea construcţiilor de locuinte proprietate personala în cadrul Legii nr. 9/1968.  +  Articolul 5Sprijinul statului cu credite, materiale de constructii la pret cu ridicata, proiectare şi execuţie prin organizaţiile de constructii de stat se acordă în cazurile în care apartamentele se construiesc prin organizaţiile contractante în cladiri cu doua sau mai multe apartamente.Organizaţiile de constructii de stat executa apartamente proprietate personala numai în cladiri cu doua sau mai multe apartamente.  +  Articolul 6Construirea de cladiri cu un singur apartament se va putea realiza în regie proprie, în condiţiile art. 20 din Legea nr. 9/1968, sau prin unitatile cooperatiei mestesugaresti.Preşedintele Consiliului de Ministri,ION GHEORGHE MAURERBucureşti, 5 iunie 1970.Nr. 663.------