DECRET nr. 216 din 3 august 1981privind modificarea unor reglementări referitoare la stabilirea prețurilor limită ale locuințelor care se construiesc din fondurile statului, a prețurilor de contractare ale locuințelor proprietate personală și a prețurilor de vânzare ale locuințelor din fondul locativ de stat
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 57 din 6 august 1981  Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul IDecretul Consiliului de Stat nr. 68/1975 privind îmbunătățirea regimului de construire a locuințelor din fondurile statului sau din fondurile populației cu sprijinul statului în credite și execuție, publicat în Buletinul Oficial nr. 54 din 5 iunie 1975, se modifică după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins  +  Articolul 1Locuințele care se construiesc din fondurile statului, precum și cele care se construiesc din fondurile populației cu sprijinul statului în credite și execuție, pe baza proiectelor tip aprobate, vor avea dotări și finisaje unificate, fiind diferențiate ca număr de camere, suprafețe locuibile, utile și construite, pe apartament, în conformitate cu prevederile din anexa care face parte integrantă din prezentul decret.Prin planul național unic de dezvoltare economico-socială se va stabili, pentru fiecare județ și municipiul București, structura de apartamente pe tipuri, suprafețe și număr de camere, astfel încât apartamentele de tipul II să nu depășească 40% din numărul total pe țară și să fie repartizate, în principal, în municipiul București și în orașele declarate, potrivit legii, orașe mari.2. Anexa cuprinzând suprafețele locuibile și utile pe apartamente se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezentul decret.3. Articolul 2 se abrogă.  +  Articolul IIDecretul Consiliului de Stat nr. 447/1976 privind stabilirea prețurilor limita ale locuințelor care se construiesc din fondurile statului și prețurile de contractare ale locuințelor proprietate personală care se execută cu sprijinul statului în credite și execuție republicat în Buletinul Oficial nr. 83 din 8 septembrie 1978, se modifică și se completează astfel:1. Anexa nr. 1 privind prețurile limită ale locuințelor care se construiesc din fondurile statului, cu suprafețele și dotările prevăzute în Decretul Consiliului de Stat nr. 68/1975, se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezentul decret.2. Anexa nr. 2 cuprinzând prețurile de contractare cu populația ale locuințelor proprietate personală care se realizează cu sprijinul statului în credite și execuție, Cu aceleași suprafețe utile și finisaje ca la locuințele proprietate de stat, se înlocuiește cu anexa nr. 3 la prezentul decret.3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:Art. 4Locuințele care se construiesc din fondurile statului, precum și locuințele proprietate personală ce se execută cu sprijinul statului în credite și execuție, se vor realiza cu respectarea proiectelor tip aprobate, având finisajele și instalațiile prevăzute în anexa nr. 4. Se interzice efectuarea oricăror modificări a proiectelor tip aprobate.Beneficiarii locuințelor proprietate personală pot solicita, cu acordul prealabil al constructorului, executarea în condiții îmbunătățite numai a tîmplăriei, diferențele de preț urmând a fi determinate pe bază de deviz și achitate integral la încheierea contractului.Se interzice executarea de către organizațiile de construcții de lucrări suplimentare față de prevederile proiectelor aprobate și contractelor legal încheiate.Unitățile bancare sunt obligate să admită la plată numai lucrările și materialele prevăzute în proiecte și se execută cu sprijinul statului în credite și contractele încheiate în condițiile prezentului decret.4. Anexa nr. 3 cuprinzând prețurile de contractare cu populația ale locuințelor proprietate personală care se realizează cu sprijinul statului în credite și execuție, cu suprafețe utile majorate în conformitate cu prevederile Decretului Consiliului de Stat nr. 68/1975, precum și anexa nr. 5 privind lista finisajelor și dotărilor care se pot contracta suplimentar, în Condițiile art. 4 din decret, la locuințele proprietate personală, se abrogă.5. La art. 8 art. 1 se înlocuiește județul Ilfov cu județele Călărași și Giurgiu.  +  Articolul IIIDecretul Consiliului de Stat nr. 93/1977 privind prețurile de vânzare ale locuințelor din fondul locativ de stat, publicat în Buletinul Oficial nr. 33 din 22 aprilie 1977, se modifică după cum urmează1. Anexa nr. 1, cuprinzând prețurile de vânzare către populație, pentru locuințele construite din fondurile statului până la 1 ianuarie 1977, se înlocuiește cu anexa nr. 4 la prezentul decret.2. Tabelele nr. 1, 2 și7 de la anexa nr. 2 privind normele pentru evaluarea locuințelor proprietate de stat, altele decât cele executate din fondurile statului, se înlocuiesc cu tabelele prevăzute în anexa nr. 5 la prezentul decret.  +  Articolul IVPrevederile prezentului decret referitoare la contractarea cu populația a locuințelor proprietate personală ce se construiesc cu sprijinul statului în credite și execuție și la vânzarea locuințelor din fondul locativ de stat se aplică cu data de 1 iulie 1981.Condițiile de contractare și vânzare a locuințelor, precum și alte măsuri de realizare a prevederilor prezentului decât, sunt prevăzute în anexa nr. 6*) la prezentul decret. Notă *) - Anexa se comunică instituțiilor interesate.NICOLAE CEAUȘESCUPreședintele Republicii Socialiste România  +  Anexa I Locuințele proprietate de stat sau cele proprietate personală care se construiesc cu sprijinul statului în credite și execuție vor avea suprafețele locuibile, utile și construite, pe apartamente, potrivit tabelului de mai jos:
  Număr de camere pe apartament    Tip de mărime  Suprafațalocuibilă  m.p. Supr. Supr
  Baie m.p. Bucătărie m.p. utilă m.p. constr. m.p.
  1 I 14 3,5 3,5 24 37
  2   I II 25 30 4,2 4,2 6,5 8,5 43 51 67 79
  3      I II     34 40     4,2 4,2 și o încăpere pentru WC și lavoar 8,5 9,5     55 65     85 101    
  4          I     II      44     48      4,2 și o încăpere pentru WC și lavoar 4,2 și o încăpere pentru WC, lavoar și dus 9,5     10,0      69     77      107     119     
  5     I   II   58   60   2 băi x 4,2 2 băi x 4,2   10,0   10,0   89   94   138   146
  Locuințele vor avea următoarele încăperi anexe: bucătării, spații de depozitare, cameră de baie cu WC.
   +  Anexa II PREȚURI LIMITĂale locuințelor care se construiesc din fondurile statului,cu suprafețele și dotările prevăzute înDecretul Consiliului de Stat nr. 68/1975
  Număr de Camere pe apartament Tip de mărime   Suprafața utilă m.p. Prețul pe apartament - lei -
  1 I 24 53.775
  2   I II 43 51 88.460 103.540
  3   I II 55 65 110.820 129.150
  4   I II 69 77 137.270 152.520
  5   I II 89 94 177.840 186.960
  NOTA:1. Prețurile de mai sus corespund locuințelor ce se execută în clădiri cu P + 4 E; pentru apartamentele ce se execută în clădiri cu alt regim de înălțime, prețurile se corectează prin înmulțirea cu următorii coeficienți:   P+1 E P+2 E P+3 E P+(5-6) E P+(7-8) E P+(9-11) E   1,180 1,080 1,030 1,080 1,060 1,0402. Prețurile locuințelor amplasate în zone cu grad 8 seismic se majorează cu 3,24 %, iar ale celor din zona cu grad 9 seismic, cu 10,80%.Pentru locuințele situate în zone cu grad seismic 7 1/2 prețurile se majorează cu 1,62%.3. În cazuri deosebite, când în clădirile de locuit amplasate pe arterele principale și în piețele din orașele reședință de județ și municipii, cât și în clădirile având fațadele din elemente prefabricate, se realizează lucrări de plastică arhitecturală și finisaje exterioare îmbunătățite, în conformitate cu prevederile art. 3 din Decretul Consiliului de Stat nr. 68/1975, prețurile acestor locuințe se majorează cu valoarea lucrărilor respective, stabilită pe bază de deviz, în limita a 80 1ei m.p. suprafață utilă.
   +  Anexa III PREȚURILE DE CONTRACTAREcu populația ale locuințelor proprietate personalăcare se realizează cu sprijinul statului în credite și execuție, cuaceleași suprafețe utile și finisaje ca la locuințele proprietate de stat
  Număr de camere Tip de mărime Suprafața utilă pe apartament m.p. Prețul pe apartament - lei -
  1 I 24 59.405
  2   I II 43 51 97.425 113.875
  3   I II 55 65 121.900 142.250
  4   I II 69 77 151.050 167.830
  5   I II 89 94 195.710 205.710
  NOTĂ:1. Prețurile de mai sus corespund locuințelor ce se execută în clădiri Cu P + 4 etaje; pentru apartamentele ce se execută în clădiri cu alt regim de înălțime, prețurile se corectează prin înmulțirea cu următorul coeficient:    P+1E P+2E P +3 E P+(5-6)E P+(7-8)E P+(9-11)E P+(14-17)E   1,180 1,080 1,030 1,080 1,060 1,040 1,1982. Prețurile de contractare ale locuințelor amplasate în zone cu grad 8 seismic se majorează cu 3,24%, iar ale celor din zona cu grad 9 seismic, cu 10,80%.Pentru locuințele situate în zone cu grad seismic 7 1/2 prețurile se majorează cu 1,62%.3. Prețurile locuințelor la care se realizează, la solicitarea beneficiarilor, finisaje suplimentare, în conformitate cu art. 4 din prezentul decret, se majorează cu valoarea acestor lucrări determinată pe bază de deviz.Prețul locuințelor la care se realizează lucrări de plastică arhitecturală îmbunătățită în conformitate cu art. 3 din Decretul Consiliului de Stat nr. 08/1975, se majorează cu valoarea lucrărilor respective, stabilită pe bază de deviz pe obiect, în limita a 80 lei/m.p. suprafața utilă.Prețurile locuințelor prevăzute cu tâmplărie exterioară metalică sau din mase plastice se majorează cu valoarea corespunzătoare stabilită pe bază de deviz, în limita a 74 lei/m.p. suprafața utilă; în cazul folosirii tocurilor metalice la ușile interioare, prețurile se majorează cu valoarea corespunzătoare stabilită pe bază de deviz, în limita a 31 lei/m.p. suprafață utilă.4. Pentru boxe se adaugă 418 lei/m.p. suprafața utilă de boxă, iar pentru garaje se adaugă 1.070 lei/m.p. suprafața utilă de garaj.5. Prețul locuințelor prevăzute cu sobe cu combustibil solid, în loc de instalație de încălzire centrală, se scade cu 3,50%.6. În funcție de nivelul la care este situată locuința, la prețurile de mai sus se aplică corecțiile următoare:    clădiri cu parter și parter + (1-11) E
    Nivelul     locuinței    Numărul de niveluri ale blocului  
   P    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11  
    11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 P             0             0 0            -3 +4 -1           -4 +1 +4 -1         5 0 +3 +4 -2         -5 -1 0 +4 +4 -2       -6 -2 0 +2 +4 +5 -3      -6 -2 -1 0 +2 +5 +5 -3     -8 -2 -1 -1 +2 +3 +5 +5 -3     -8 -2 -2 0 0 +2 +3 +5 +5 -3   -9 -3 -2 -1 0 +1 +3 +4 +5 +5 -3   -9 -3 -2 -1 0 0 +1 +3 +4 +5 +5 -3
      clădiri cu parter + (12-17) E - în % -
  Nivelul locuinței   Numărul de niveluri ale blocului
  12 13 14 15 16 17
  17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 p       -10 - 4 - 3 - 2 - 1 0 + 1 + 3 + 4 + 5 + 5 + 5 - 3      -10 - 4 - 3 - 2 - 1 0 0 + 1 + 3 + 4 + 5 + 5 + 5 - 3     -11 - 4 - 3 - 2 - 1 0 0 0 + 1 + 3 + 4 + 5 + 5 + 6 - 3    -11 - 5 - 4 - 3 - 1 0 0 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 6 - 3   -12 -6 - 5 - 4 - 2 - 1 0 0 0 + 1 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 7 - 3 -12 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 0 0 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 7 - 3
   +  Anexa IV PREȚURI DE VÂNZAREcătre populație pentru locuințele construitedin fondurile statului până la 1 ianuarie 1977
  Suprafața utilă în mp Prețul pe apartament în lei
     Grad de confort 1 camera 2 camere 3 camere 4 camere 5 camere
  Sup. ap. Preț  Sup.ap. Preț  Sup. ap. Preț  Sup.ap. Preț  Sup. ap. Preț  
  Confort sporit   37 82.815  55  120.550   78 171.000  100  221.400  118  250.135
  Confort I 3066.605 50 107.565 65138.250 80 171.215 - -
  Confort II 2350.550 36 76.815 48100.980 60 125.215 - -
  Confort III 2142.000 34 67.035 45 89.790 56 110.045 - -
  NOTĂ:1. Prețurile locuințelor se determină pentru suprafața utilă realizată. La suprafața utilă se adaugă suprafețele logiilor și balcoanelor, corectate cu coeficientul de 0,35 aplicat la suprafața lor.2. La stabilirea prețurilor locuințelor cu alte suprafețe decât cele din tabel, pentru diferența de suprafața se adaugă sau se scad câte 2.090 lei de fiecare m.p. suprafața utilă pentru locuințele de confort sporit, câte 2.040 lei de fiecare m.p. suprafața utilă pentru locuințele de confort I, cîte 2.020 lei de fiecare m.p. suprafața utilă pentru locuințele de confort II și câte 1.930 lei de fiecare m.p. suprafața utilă pentru locuințele de confort III.3. Prețurile de mai sus corespund locuințelor ce se execută în clădiri cu P + 4 E; pentru apartamentele ce se execută în clădiri cu alt regim de înălțime, prețurile se corectează prin înmulțirea cu următorii coeficienți    P+1E P+2E P+3E P+(5-11)E P+(12-17)E    1,180 1,080 1,030 1,040 1,1984. Prețurile de contractare și vânzare ale locuințelor amplasate în zone cu grad 8 seismic se majorează cu 3,24%, iar ale celor din zone cu grad 9 seismic, cu 10,80%.5. În cazul când locuința este situată într-o construcție cu centrală termică proprie și servește exclusiv această construcție, la prețul stabilit se adaugă 39 1ei/m.p. suprafața utilă.6. Prețul locuințelor prevăzute cu sobe cu combustibil solid, în loc de instalație de încălzire centrala, se reduce cu 3,50%.7. Prețurile locuințelor prevăzute cu tâmplărie exterioară metalică se majorează cu 74 lei/m.p. suprafața utilă, iar în cazul existenței tocurilor metalice la ușile interioare, prețurile se majorează cu 31 lei/m.p. suprafața utilă.8. La locuințele cu rulouri (obloane) din lemn la ferestre se adaugă 92 lei/m.p. suprafața utilă.9. Prețurile stabilite ca mai sus se corectează cu corecția de nivel prevăzută în tabel nr. 9 din anexa nr. 2.10. La vânzarea locuințelor cu grad de confort inferior gradului III, prețurile pentru locuințele de confort III se reduc cu 100%.11. Pentru boxe se adaugă 418 lei/m.p. suprafața utilă de boxă, iar pentru garaje se adaugă 1.070 lei/ m.p. suprafața utilă de garaj.12. La prețurile de vânzare ale locuințelor se aplică coeficienții pentru uzura în timp prevăzuți în tabelul nr. 3 din anexa nr 9.13. Termenii de corecție prevăzuți în anexa nr. 2 se aplică și la locuințele realizate din fondurile statului, situate la demisol sau mansardă.14. În prețurile din tabel, cât și în prețurile de vânzare ale locuințelor construite din fondurile statului în condițiile Decretului Consiliului de Stat nr. 447/1976, este cuprins și comisionul de 1% pentru organizația contractantă cu populația, care se reține de această organizație.15. Prețurile și corecțiile din aceasta anexa se aplică și locuințelor proiectate și începute până la 1 ianuarie 1977 și terminate după aceasta data.
   +  Anexa V Tabelul nr. 1PREȚURI PE METRUL PĂTRAT SUPRAFAȚĂ UTILĂpentru evaluarea locuințelor proprietate de stat, altele decâtcele executate din fondurile statului
  Nr. crt.   Tipul constructiv în funcție de structura de rezistență sau materialele folosite  Regimul de înălțime    Gradul de finisare
  Superior lei/mp Inferior lei/mp
  1.     Cu pereți de zidărie de cărămidă, piatră sau înlocuitori, planșee din lemn sau beton armat, șarpantă din lemn, avînd instalații sanitare, electrice și încălzire cu sobe cu combustibil solid       P       2.500       1.790
  2.      Cu pereți din zidărie de cărămidă piatră sau înlocuitori, planșee din lemn sau beton armat, șarpantă din lemn, avînd instalații sanitare, electrice și încălzire cu combustibil solid        P+ (1-4)E        2.280        1.575
  3.    Cu pereți din bîrne, planșee și șar- pantă din lemn, avînd instalații sanitare, electrice și încălzire cu sobe cu combustibil solid      P sau P+1 E      1.715      1.580
  4.    Cu pereți din paianta, planșee și șarpantă din lemn, avînd instalații sanitare, electrice și încălzire cu sobe cu combustibil solid      P sau P+1 E      1.575      1.465
  5.    Cu pereți din chirpici, vălătuci sau pămînt bătut, planșee și șarpantadin lemn, avînd instalații sanitare și electrice și încălzire cu sobe cu combustibil solid      P      1.470      1.390
  6.    Cu structura din beton armat, orice sistem de învelitoare, având insta- lații sanitare, electrice și încălzire centrală      P+ (5-11)E      2.520      1.760
  NOTĂ:– Pentru camere de serviciu situate în subsoluri 755 lei/m.p.– Pivnițe, beciuri, boxe, în folosință exclusivă a locuinței 545 lei/m.p.– Garaje 1.130lei/m.p.– Terase rezultate din retrageri în gabarit 515 lei/m.p.
  Tabelul nr. 2TERMENI DE CORECȚIEpentru existența sau lipsa unor instalații sau elemente deconstrucții sau demisol sau mansardă se adaugă se scade
    - Încălzirea centrală (exclusiv tipul 6) fără construcția și echipamentul centralei termice - Pentru construcția și echipamentul centralei termice - Obloane - Încălzire cu sobe cu gaze - Învelitori de carton asfaltată, sită, șindrilă, stuf sau paie - Lipsa obiectelor și a instalațiilor aferente pentru: - cada de baie - lavoar - W.C. - chiuveta de bucătărie - Lipsa tencuielelor - Lipsa fundațiilor - Pardoseli de pămînt Se adaugă ---------   74 lei/mp.   50 lei/mp. 50 lei/mp. 50 lei/mp.   -    - - - - - - - Se scade --------   -   - - -   30 lei/mp.   3250 lei/loc.1255 lei/loc.1255 lei/loc.1255 lei/loc. 80 lei/mp. 80 lei/mp. 50 lei/mp.
  NOTĂ:Pentru locuințele din demisol sau mansardă prețurile se reduc cu 25%.
  Tabel nr. 7NORMEpentru evaluarea anexelor locuințelor
  Nr. crt.  Denumirea tipului de anexe ale locuințelor Materialul de construcție utilizat sau sistemul constructiv Grupa  Preț unit.  -lei-
  1              Împrejmuiri* (inclusiv porțile)            Cu stîlpi din orice material și rigle, șipci sau scînduri de lemn Cu stîlpi din orice material și sîrmă ghimpată : - stîlpi din beton, zidărie sau metal - stîlpi din lemn Cu stîlpi din zidărie, beton sau metal și cu panouri din : - oțel profilat sau fier forjat - plasa de sîrmă Din zidărie Din beton armat monolit sau prefabricate  4    2 4  2   2  1   98 lei/m   50 lei/m      440 lei/m 220 lei/m 345 lei/m  140 lei/m
  2            Magazii și grajduri           Cu pereți din cărămidă, șarpantă din lemn, învelitoare din tablă : - pînă la 25mp - peste 25mp Cu pereți din lemn sau schelet din lemn cu umplutura din cărămidă: - pînă la 25 mp - peste 25 mp Cu pereți din chirpici sau vălătuci: - pînă la 25mp - peste 25mp  1    3    3     810 lei/mp650 lei/mp  920 lei/mp700 lei/mp  695 lei/mp545 lei/mp
  3  Șoproane  Din lemn sau alte materiale, indiferent de folosință  3  270 lei/mp
  4  Pătule  Cu pereți din șipci Cu pereți din nuiele 4 5 600 lei/mp425 lei/mp
  Notă *) Odată cu locuințele se vând și împrejmuirile aferente clădirii din care fac parte aceste locuințe. Cota-parte din împrejmuire care se vinde este proporțională cu suprafața utilă a apartamentului pus în vânzare.
  -------