LEGE nr. 481 din 12 noiembrie 2003pentru completarea alineatului (1) al articolului 62 din Legea nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 25 noiembrie 2003    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICLa alineatul (1) al articolului 62 din Legea nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 2 septembrie 2003, după litera a) se introduce litera a^1) cu următorul cuprins:"a^1) pescuitul cu ostia, suliţa, ţepoaia, japca şi cu orice alte unelte înţepătoare şi agăţătoare, prin greblare sau harponare;"Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 23 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 12 noiembrie 2003.Nr. 481.----------