LEGE nr. 480 din 12 noiembrie 2003pentru modificarea lit. e) a art. 50 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 18 noiembrie 2003    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICLitera e) a articolului 50 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, se modifică şi va avea următorul cuprins:"e) exercitarea unei funcţii în cadrul unei autorităţi executive, legislative ori judecătoreşti, pe toată durata mandatului, dacă legea nu prevede altfel;".Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 12 noiembrie 2003.Nr. 480.-------