HOTĂRÎRE Nr. 244 din 21 mai 1994privind aprobarea Comisiei de recepţie pentru lucrările ce revin Ministerului Transporturilor din cadrul obiectivului de investiţii "Portul Combinatului Siderurgic Calarasi", inclusiv canalul de legătură cu bratul Borcea, pod rutier peste canal şi deviere D.N. 3 Bucureşti-Constanta
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 146 din 8 iunie 1994  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe aprobă Comisia de recepţie pentru lucrările ce revin Ministerului Transporturilor, ca ordonator principal de credite bugetare, din cadrul obiectivului de investiţii "Portul Combinatului Siderurgic Calarasi", inclusiv canalul de legătură cu bratul Borcea, pod rutier peste canal şi deviere D.N. 3 Bucureşti - Constanta, potrivit anexei la prezenta hotărâre. p. PRIM-MINISTRUDAN MIRCEA POPESCU,ministru de stat,ministrul muncii şi protecţiei socialeContrasemnează:----------------Ministrul transporturilor,Aurel Novacp. Ministru de stat,ministrul finanţelor,Dan Mogos,secretar de stat  +  Anexa COMISIA DE RECEPŢIEpentru lucrările ce revin Ministerului Transporturilor din cadrul obiectivului de investiţii "Portul Combinatului Siderurgic Calarasi", inclusiv canalul de legătură cu bratul Borcea, pod rutier peste canal şi deviere D.N. 3 Bucureşti - Constanta
      Preşedinte  
    1.Petre Şerban Mihăilescu- secretar de stat în Ministerul Transporturilor, şeful Departamentului transporturilor navale
      Vicepreşedinte  
    2.Mihai Sabău- director general în Ministerul Transporturilor - Direcţia generală de dezvoltare, investiţii şi licitaţii
      Membri:  
    3.Ioan Suciu- şef de serviciu în Departamentul transporturilor navale
    4.Gheorghe Naumof- şef de serviciu în Departamentul transporturilor navale
    5.Mariana Popescu- inginer, expert în Departamentul transporturilor navale
    6.Ion Tigaret- director general al Regiei Autonome "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale Giurgiu"
    7.Vasile Vieru- director tehnic al Regiei Autonome "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale Giurgiu"
    8.Ioan Ababei- director tehnic al Regiei Autonome "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi"
    9.Mircea Cotiga- şef de serviciu la Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi"
    10.Petre Ionel Radu- profesor la Institutul de Construcţii Bucureşti, Catedra de poduri
    11.Petre Ştefan- director al Regionalei de Drumuri şi Poduri Bucureşti
    12.Nicolae Mihalache- şef de serviciu la Administraţia Naţională a Drumurilor
    13.Mircea Fierbinţeanu- şef de serviciu la Administraţia Naţională a Drumurilor
    14.Manole Serbulea- şef de serviciu la Administraţia Naţională a Drumurilor
    15.Scârlea Gheorghe- director tehnic în Ministerul Industriilor
    16.Gheorghe Dragomir- director al Direcţiei judeţene de drumuri şi poduri Călăraşi
    17.Gheorghe Bărbulescu- director, al Băncii Române de Dezvoltare - S.A., Filiala Călăraşi
    18.Florin Băcescu- şef Filiala Călăraşi a Regiei Autonome "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi"
      Secretariat  
    19.Cornelia Băjan- şef de serviciu la Regia Autonomă "Administraţia Porturilor, Dunării Fluviale Giurgiu"
    20.Iulian Şerban- inginer la Regia Autonomă "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale Giurgiu", Filiala Călăraşi.
  --------------------------