HOTĂRÎRE Nr. 243 din 21 mai 1994privind organizarea de către Fundaţia Culturală Română a unor acţiuni cu caracter cultural, ştiinţific
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 144 din 7 iunie 1994    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Din subvenţiile acordate anual prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe, Fundaţia Culturală Română poate efectua cheltuieli pentru realizarea unor acţiuni cu caracter cultural, ştiinţific.  +  Articolul 2Cheltuielile pentru participanţii români şi străini invitaţi la acţiunile prevăzute la art. 1 se vor încadra în limitele stabilite la cap. II din Normele de organizare în ţara a acţiunilor de protocol, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1991, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 3Numărul participanţilor români şi străini pentru fiecare acţiune se stabileşte de către Consiliul director al Fundaţiei Culturale Române, cu încadrarea în fondurile bugetare aprobate anual. p. PRIM-MINISTRUDAN MIRCEA POPESCU,ministru de stat, ministrul munciişi protecţiei socialeContrasemnează:-----------------p. Ministru de stat,ministrul finanţelor,Dan Mogos,secretar de statMinistru de stat,ministrul afacerilor externe,Teodor Viorel Melescanu---------------------------