HOTĂRÂRE nr. 1.256 din 24 octombrie 2003privind modificarea numărului birourilor vamale prevăzute în Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind producţia, importul şi comercializarea uleiurilor minerale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 11 noiembrie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind producţia, importul şi comercializarea uleiurilor minerale, cu modificările aduse prin art. X al Ordonanţei Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICEfectuarea formalităţilor vamale de import, aferente uleiurilor minerale menţionate la art. 7 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind producţia, importul şi comercializarea uleiurilor minerale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 25 aprilie 2003, cu modificările ulterioare, se face la 7 birouri vamale de vamuire la frontiera şi este condiţionată de prelevarea de probe în punctul vamal, în vederea efectuării analizelor de laborator.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:──────────────────p. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statMinistrul economiei şi comerţului,Dan Ioan PopescuBucureşti, 24 octombrie 2003.Nr. 1.256.────────────────