ORDIN nr. 1.565 din 6 noiembrie 2003pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 7 noiembrie 2003    În baza Hotărârii Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice,având în vedere prevederile art. 15 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 146/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul INormele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 734 din 21 octombrie 2003, se modifica după cum urmează:1. Alineatul 2 al punctului 5.4.1 va avea următorul cuprins:"În situaţii deosebite, instituţiile publice pot efectua plati în numerar cu aprobarea ordonatorilor de credite pentru cheltuieli urgente aferente bunurilor achiziţionate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind disciplina financiar-valutară şi achiziţiile publice. Aceste plati pot fi efectuate numai pe bază de facturi, chitanţe fiscale sau alte documente justificative prevăzute de lege."2. Alineatul 3 al punctului 5.4.1 se abroga.3. Alineatul 1 al punctului 5.5.1 va avea următorul cuprins:"Unităţile trezoreriei statului au obligaţia sa stabilească şi sa aprobe, la propunerea instituţiilor publice cu conturi deschise la acestea, atât pentru cele cu personalitate juridică, cat şi pentru cele fără personalitate juridică, plafonul de casa la finele zilei, cu încadrarea în plafonul maxim aprobat de prevederile legale în vigoare privind disciplina financiar-valutară."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 6 noiembrie 2003.Nr. 1.565.------------