DECRET nr. 310 din 13 decembrie 1987privind unele măsuri în legătură cu plata fondului de participare a oamenilor muncii la realizarea producţiei, a beneficiilor şi la împărţirea beneficiilor
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 58 din 14 decembrie 1987    Consiliul de stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Plăţile din fondul de participare a oamenilor muncii la realizarea producţiei, a beneficiilor şi la împărţirea beneficiilor, la unităţile economice de stat, se vor efectua, începînd cu anul 1987, după cum urmează: a) 50%, din luna decembrie; b) 50%, în prima parte a anului următor, la încheierea bilanţului general.  +  Articolul 2Plăţile prevăzute la art. 1 lit. a) se vor efectua astfel:- pentru oamenii muncii cu o retributie de pînă la 2500 lei, suma ce se va plati va fi de 15 la suta din fondul lunar de retribuire;- pentru oamenii muncii cu o retributie între 2500-3500 lei, suma ce se va plati va fi de 12 la suta din fondul lunar de retribuire;- pentru oamenii muncii cu o retributie de peste 3500 lei, suma ce se va plati va fi de 10 la suta din fondul lunar de retribuire.  +  Articolul 3Calculul general al fondului de participare a oamenilor muncii la realizarea producţiei, a beneficiilor şi la împărţirea beneficiilor, precum şi plata diferenţei pentru întregul an, se vor face în prima parte a anului următor, la încheierea activităţii pe bază de bilanţ.NICOLAE CEAUŞESCUPreşedinteleRepublicii Socialiste România────────────────