DECRET nr. 276 din 19 noiembrie 1987privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de producţie în domeniul fabricaţiei de tractoare, autovehicule şi maşini agricole
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 54 din 21 noiembrie 1987  Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Pe baza prezentului decret se înfiinţează Centrala industriala de tractoare, autovehicule şi maşini agricole Braşov, cu sediul în municipiul Braşov, judeţul Braşov, sub îndrumarea şi controlul Ministerului Construcţiilor de Maşini, prin fuzionarea Centralei industriale de tractoare şi maşini agricole Braşov şi Centralei industriale de autovehicule de transport Braşov, care îşi încetează activitate.Centrala are ca obiect de activitate cercetarea, ingineria tehnologică şi producţia de tractoare, autocamioane, autobasculante, autobuze, troleibuze şi autoutilitare şi maşini speciale, maşini-agregat, maşini şi utilaje agricole, remorci auto, motoare, subansamble, piese de schimb pentru produsele fabricate, asistenţa tehnica şi servicii, organizarea exportului, a cooperarilor şi asigurarea asistenţei tehnice pentru produsele livrate la export.Centrala industriala îndeplineşte funcţia de furnizor general intern pentru exporturile complexe din profilul ei de fabricaţie.  +  Articolul 2Centrala industriala de tractoare, autovehicule şi maşini agricole Braşov, Întreprinderea "Tractorul" Braşov şi Întreprinderea de autocamioane Braşov funcţionează pe baza autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii economico-financiare, cu personalitate juridică, şi se organizează potrivit normelor legale cu privire la organizarea şi conducerea unităţilor socialiste de stat.Centrala industriala de tractoare, autovehicule şi maşini agricole Braşov are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1*), un număr maxim de 130 posturi în aparatul propriu şi se încadrează în gradul special de organizare şi grupa III de ramuri.  +  Articolul 3Centrala industriala de tractoare, autovehicule şi maşini agricole Braşov are în subordine unităţile prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 4Numărul maxim de posturi de inginer economist, chimist, fizician, principal I şi II, în aparatul Centralei industriale de tractoare, autovehicule şi maşini agricole Braşov este cel prevăzut în anexa nr. 3*)  +  Articolul 5În structura organizatorică a Centralei industriale de tractoare, autovehicule şi maşini agricole Braşov funcţionează Grupul de întreprinderi pentru producţia de maşini agricole Bucureşti, grefat pe Întreprinderea de maşini agricole "Semanatoarea" Bucureşti.Grupul de întreprinderi pentru producţia de maşini agricole Bucureşti va utiliza structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 2 a) la Decretul Consiliului de Stat nr. 58/1985.  +  Articolul 6Pe data prezentului decret se înfiinţează Întreprinderea de comerţ exterior "Universal-Autotractor" Braşov, în subordinea directa a Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale şi în subordinea Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini, avînd obiectul de activitate prevăzut în anexa nr. 4.Întreprinderea de comerţ exterior "Autoexport-import" Braşov şi Întreprinderii de comerţ exterior "Universal-Tractor" Braşov, care îşi încetează activitatea.  +  Articolul 7Întreprinderea de comerţ exterior "Universal-Autotractor" Braşov se organizează pe baza autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii economico-financiare şi valutare, cu personalitate juridică, şi funcţionează potrivit dispoziţiilor legale cu privire la organizarea şi conducerea unităţilor socialiste de stat şi normelor de structura pentru activitatea de comerţ exterior aprobate prin Decretul Consiliului de Stat nr. 162/1973.  +  Articolul 8Întreprinderea de comerţ exterior "Universal-Autotractor" Braşov se organizează pe baza structurilor organizatorice tip aprobate prin Decretul Consiliului de Stat nr. 136/1984, se încadrează în gradul special de organizare, are numărul maxim de 220 posturi de personal de specialitate, de administraţie şi deservire generală şi va utiliza norma valorică pe un post-an potrivit anexei nr. 5*).  +  Articolul 9Pe data prezentului decret se înfiinţează Institutul de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică pentru tractoare şi autovehicule Braşov, cu sediul în municipiul Braşov, în subordinea Institutului central pentru construcţii de maşini Bucureşti şi Centralei industriale de tractoare, autovehicule şi maşini agricole Braşov, avînd obiectul de activitate prevăzut în anexa nr. 6.Institutul de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică pentru tractoare şi autovehicule Braşov se înfiinţează prin fuzionarea Institutului de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică pentru tractoare Braşov şi Institutul de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică pentru autovehicule Braşov, care îşi încetează activitatea.  +  Articolul 10Institutul de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică pentru tractoare şi autovehicule Braşov funcţionează pe baza autoconducerii muncitoresti şi autogestionarii economico-financiare şi se organizează potrivit prevederilor Decretului Consiliului de Stat nr. 297/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unităţile de cercetare şi de proiectare.  +  Articolul 11Institutul de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică pentru tractoare şi autovehicule Braşov se încadrează la nivelul de retribuire, grupa de ramuri, reţele şi niveluri de retribuire a muncitorilor şi are numărul maxim de personal de administraţie, prevăzute în anexa nr. 7*).  +  Articolul 12Activul şi pasivul stabilite pe baza bilanţurilor încheiate, împreună cu indicatorii de plan economici, financiari şi valutari şi cu contractele încheiate trec de la unităţile care îşi încetează activitatea la unităţile înfiinţate potrivit prevederilor prezentului decret pe bază de protocol.Personalul muncitor care trece de la unităţile care îşi încetează activitatea la unităţile nou înfiinţate se considera transferat în interesul serviciului.  +  Articolul 13Personalul transferat în interesul serviciului sau trecut în funcţii cu nivelul de retribuire mai mici, precum şi personalul devenit disponibil, ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret, beneficiază de drepturile prevăzute la art. 21 din Decretul Consiliului de Stat nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unităţile economice.  +  Articolul 14Centrala industriala de tractoare, autovehicule şi maşini agricole Braşov şi Întreprinderea de comerţ exterior "Universal-Autotractor" Braşov se doteaza cu câte un autoturism pentru transport persoane în interes de serviciu.  +  Articolul 15Prevederile Decretului Consiliului de Stat nr. 367/1980 privind unele măsuri pentru utilizarea raţională a personalului din unităţile socialiste, a căror aplicabilitate a fost prelungită prin Decretul Consiliului de Stat nr. 426/1986, nu se aplică, în anul 1987, posturilor din unităţile la care se transfera personalul ca urmare a aplicării prevederilor prezentului decret.  +  Articolul 16Prevederile prezentului decret se aplică în cadrul indicatorilor economico-financiari aprobaţi Ministerului Construcţiilor de Maşini şi Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperării Economice Internaţionale, pe anul 1987.Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor, pe baza propunerilor ministerelor interesate, vor supune, spre aprobare, modificările ce decurg din aplicarea prezentului decret în planul naţional unic de dezvoltare economico-socială, precum şi în volumul şi structura bugetului de stat, pe anul 1987.  +  Articolul 17Anexele nr. 2 a), 2 b), 3), 3 a), 3 b) şi 4 la Decretul Consiliului de Stat nr. 224/1985, anexele nr. 1 şi nr. 14 la Decretul Consiliului de Stat nr. 346/1985 se modifica, în mod corespunzător, potrivit prevederilor prezentului decret.  +  Articolul 18Anexele 1-7 fac parte integrantă din prezentul decret._________ Notă *) Anexele nr. 1, 3 şi 5 vor fi comunicate instituţiilor interesateNICOLAE CEAUŞESCUPreşedinteleRepublicii Socialiste România  +  Anexa 2UNITĂŢILEdin subordinea Centralei industriale de tractoare,autovehicule şi maşini agricole Braşov1. Întreprinderea "Tractorul" Braşov2. Întreprinderea de tractoare Miercurea -Ciuc3. Întreprinderea de tractoare şi maşini agricole Craiova4. Întreprinderea mecanică fina Sinaia5. Întreprinderea mecanică Oradea6. Întreprinderea "Metalurgica" Buzau7. Întreprinderea mecanică Codlea8. Întreprinderea mecanică Braşov9. Întreprinderea mecanică de echipamente hidraulice Galaţi10. Întreprinderea mecanică Gheorgheni11. Întreprinderea de garnituri de frana şi etansare Ramnicu Sarat12. Întreprinderea de piese pentru tractoare Intorsura Buzaului13. Întreprinderea de autocamioane Braşov14. Întreprinderea de maşini-agregat şi subansamble auto Sfîntu Gheorghe15. Întreprinderea de piese auto Sibiu16. Întreprinderea mecanică Marsa17. Întreprinderea "Autobuzul" Bucureşti18. Întreprinderea "Automecanica" Medias19. Întreprinderea "Automecanica" Moreni20. Întreprinderea de radiatoare Braşov21. Întreprinderea mecanică şi piese de schimb Oradea22. Întreprinderea metalurgica "Republica" Reghin23. Întreprinderea de piese auto Iaşi24. Întreprinderea de piese auto Satu Mare25. Întreprinderea "Sinterom" Cluj-Napoca26. Fabrica metalurgica Sibiu)27. Întreprinderea de transporturi auto Braşov28. Întreprinderea de asistenţa tehnica şi service pentru mijloace de transport auto Braşov29. Întreprinderea "Hidromecanica" Braşov Grupul de întreprinderi pentru producţia de maşini agricole Bucureşti30. Întreprinderea de maşini agricole "Semanatoarea" Bucureşti31. Întreprinderea mecanică de utilaje Medgidia32. Întreprinderea mecanică "Ceahlaul" Piatra-Neamt33. Întreprinderea mecanică "Islaz" Alexandria34. Întreprinderea mecanică Bailesti35. Întreprinderea mecanică Toplet  +  Anexa 4
    Nr. crt.Denumirea si sediul intreprinderiiSubordonarea intreprinderiiObiectul de activitate pe grupe principale de produse
          Export
           
    6."UNIVERSAL- AUTOTRACTOR" BrasovMinisterul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale Ministerul Industriei Constructiilor de MasiniTractoare agricole si industriale si tractoare echipate cu lame tip buldozer, scarificatoare incarcatoare si alte echipamente specifice;
     
    autocamioane, autobasculante remorci auto si trailere;
     
    autobuze, troleibuze, autoutilitare autospeciale si alte derivate din autocamioane, autoutilitare si autobuze;
    autovehicule pentru stingerea incendiilor masini, utilaje si unelte agricole, remorci agricole CKD, SKD, motoare, echipamente, ansamble si subansamble masini-unelte din sectorul sau de activitate, masini-agregat, linii de prelucrare, linii de montaj, ateliere si fabrici, piese de schimb, organizare service si asistenta tehnica, scolarizare si alte lucrari si servicii proprii obiectului sau de activitate; clincherit si ferodouri;
    licente, brevete de inventii romanesti, marci de fabrica, studii, proiecte, know-how, engineering, tehnologie, montaj;
    furnizor general extern in domeniul sau de activitate.
     
    Import
     
    Tractoare agricole si industriale si tractoare echipate cu lame tip buldozer, scarificatoare, incarcatoare si alte echipamente specifice autocamioane, autobasculante, remorci auto si trailere; autobuze, troleibuze, autoutilitare; autospeciale si alte derivate din autocamioane, autoutilitare si autobuze;
    autovehicule pentru stingerea incendiilor;
    masini, utilaje si unelte agricole, remorci agricole;
    CKD, SKD, motoare, echipamente, ansamble si piese pentru fabricatia produselor specifice;
    echipamente frigorifice si de climatizare auto si utilaje contra incendiilor pentru echiparea autospecialelor;
    clincherit si ferodouri; licente, studii, proiecte, know-how, eigineering, tehnologie, montaj, service, asistenta tehnica, scolarizare si alte lucrari si servicii proprii obiectului sau de activitate.
   +  Anexa 6LISTAunităţilor de cercetare ştiinţifică, inginerie tehnologică,proiectare şi învăţămînt superior din componentaInstitutului central pentru construcţii de maşini Bucureşti
    Nr. crt.Denumirea unitatiiSediulSubordonareaObiectul de activitate
    1.Institutul de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica pentru tractoare si autovehiculemunicipiul Brasov judetul BrasovInstitutul central pentru constructii de masini Bucuresti Centrala Industriala de tractoare, autovehicule si masini agricole BrasovTractoare agricole si industriale pe roti si pe senile, autocamioane, autocisterne autobasculante, autobuze si autosasiuri speciale, autoutilitare, autotrenuri remorci, subansamble si echipamente specifice acestora. Utilaje specifice productiei de tractoare
  ──────────────